Hoppa till huvudinnehåll

Hur returnerar jag flera uppslagsvärden i en kommaseparerad cell?

I Excel kan vi använda VLOOKUP-funktionen för att returnera det första matchade värdet från en tabellceller, men ibland måste vi extrahera alla matchande värden och sedan separeras med en specifik avgränsare, som komma, bindestreck, etc ... i en enda cell som följande skärmdump visas. Hur kunde vi få och returnera flera uppslagsvärden i en kommaseparerad cell i Excel?

doc returnerar flera värden kommaseparerade 1

Returnera flera sökvärden i en kommaseparerad cell med användardefinierad funktion

Returnera flera sökvärden i en kommaseparerad cell med Kutools för Excel


Returnera flera sökvärden i en kommaseparerad cell med användardefinierad funktion

Normalt finns det inget direkt sätt för oss att extrahera och returnera flera matchande värden och åtskilda med komma i en cell, här kan du skapa en användardefinierad funktion för att lösa detta jobb, gör så här:

1. Håll ner ALT + F11 nycklar för att öppna Microsoft Visual Basic för applikationer fönster.

2. Klicka Insert > Modulernaoch klistra in följande kod i Modulerna Fönster.

VBA-kod: Returnera flera uppslagsvärden i en kommaseparerad cell

Function SingleCellExtract(LookupValue As String, LookupRange As Range, ColumnNumber As Integer, Char As String)
'Updateby Extendoffice
  Dim I As Long
  Dim xRet As String
  For I = 1 To LookupRange.Columns(1).Cells.Count
    If LookupRange.Cells(I, 1) = LookupValue Then
      If xRet = "" Then
        xRet = LookupRange.Cells(I, ColumnNumber) & Char
      Else
        xRet = xRet & "" & LookupRange.Cells(I, ColumnNumber) & Char
      End If
    End If
  Next
  SingleCellExtract = Left(xRet, Len(xRet) - 1)
End Function

3. Spara sedan den här koden och stäng modulfönstret, gå tillbaka till ditt kalkylblad och skriv in denna formel: = SingleCellExtract (D2, A2: B15,2, ",") i en tom cell som du vill returnera resultatet. Och tryck sedan på ange nyckel för att få resultatet, se skärmdump:

doc returnerar flera värden kommaseparerade 2

Anmärkningar: I ovanstående formel:

D2: anger cellvärdena som du vill slå upp;

A2: B15: är det dataområde som du vill hämta data;

2: siffran 2 är kolumnnumret som matchande värde ska returneras;

,: komma är avgränsaren som du vill separera flera värden.

Du kan ändra dem efter dina behov.


Returnera flera sökvärden i en kommaseparerad cell med Kutools för Excel

Om du har Kutools för Excelkommer den här uppgiften inte längre att vara ett problem. De Avancerade kombinera rader verktyget kan hjälpa dig att kombinera alla relativa värden baserat på en kolumn.

Kutools för Excel : med mer än 300 praktiska Excel-tillägg, gratis att prova utan begränsning på 30 dagar

När du har installerat Kutools för Excel, gör så här:

1. Välj det dataområde som du vill kombinera alla matchande värden baserat på en kolumn.

2. Klicka Kutools > Slå ihop och dela > Avancerade kombinera rader, se skärmdump:

3. I Kombinera rader baserat på kolumn Klicka på kolumnnamnet som du vill kombinera baserat på och klicka sedan på Primärnyckel knapp, se skärmdump:

doc returnerar flera värden kommaseparerade 4

4. Klicka sedan på ett annat kolumnnamn som du vill kombinera deras matchade värden och klicka på Kombinera för att välja en separator för att separera de kombinerade värdena, se skärmdump:

doc returnerar flera värden kommaseparerade 5

5. Klicka sedan OK knappen har alla motsvarande celler med samma värde kombinerats till en cell som är separerade med komma, se skärmdumpar:

doc returnerar flera värden kommaseparerade 6 2 doc returnerar flera värden kommaseparerade 7

Klicka för att få mer information om detta Advanced Combine Rows-verktyg ...

Ladda ner och testa gratis Kutools för Excel nu!


Demo: Returnera flera sökvärden i en kommaseparerad cell med Kutools för Excel

Kutools för Excel: med mer än 300 praktiska Excel-tillägg, gratis att prova utan begränsning på 30 dagar. Ladda ner och testa gratis nu!

Bästa kontorsproduktivitetsverktyg

Populära funktioner: Hitta, markera eller identifiera dubbletter   |  Ta bort tomma rader   |  Kombinera kolumner eller celler utan att förlora data   |   Rund utan formel ...
Superuppslag: Flera kriterier VLookup    VLookup med flera värden  |   VSök över flera ark   |   Fuzzy Lookup ....
Avancerad rullgardinslista: Skapa snabbt en rullgardinslista   |  Beroende rullgardinslista   |  Flervals-rullgardinslista ....
Kolumnhanterare: Lägg till ett specifikt antal kolumner  |  Flytta kolumner  |  Växla synlighetsstatus för dolda kolumner  |  Jämför intervall och kolumner ...
Utvalda funktioner: Rutnätsfokus   |  Designvy   |   Stor formelbar    Arbetsbok & Bladhanterare   |  Resursbibliotek (Automatisk text)   |  Datumväljare   |  Kombinera arbetsblad   |  Kryptera/Dekryptera celler    Skicka e-postmeddelanden efter lista   |  Superfilter   |   Specialfilter (filtrera fet/kursiv/genomstruken...) ...
Topp 15 verktygssatser12 text verktyg (lägga till text, Ta bort tecken, ...)   |   50 + Diagram Typer (Gantt Chart, ...)   |   40+ Praktiskt Formler (Beräkna ålder baserat på födelsedag, ...)   |   19 Införande verktyg (Infoga QR-kod, Infoga bild från sökväg, ...)   |   12 Konvertering verktyg (Siffror till ord, Valutaväxling, ...)   |   7 Slå ihop och dela verktyg (Avancerade kombinera rader, Dela celler, ...)   |   ... och mer

Uppgradera dina Excel-färdigheter med Kutools för Excel och upplev effektivitet som aldrig förr. Kutools för Excel erbjuder över 300 avancerade funktioner för att öka produktiviteten och spara tid.  Klicka här för att få den funktion du behöver mest...

kte-flik 201905


Fliken Office ger ett flikgränssnitt till Office och gör ditt arbete mycket enklare

 • Aktivera flikredigering och läsning i Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Visio och Project.
 • Öppna och skapa flera dokument i nya flikar i samma fönster, snarare än i nya fönster.
 • Ökar din produktivitet med 50 % och minskar hundratals musklick för dig varje dag!
Comments (16)
Rated 5 out of 5 · 2 ratings
This comment was minimized by the moderator on the site
No soy programador pero necesito ayuda para que la función de abajo en lugar de devolverme esto

S-01-08-0017->Micro Post 1R, Black, Stainless Steel -End,->4;S-01-08-0057->Micro Post 2R, Black, Stainless Steel -End,->2

me devuelva los valores en líneas diferentes.
S-01-08-0017->Micro Post 1R, Black, Stainless Steel -End,->4
S-01-08-0057->Micro Post 2R, Black, Stainless Steel -End,->2

La función es:
Function SingleCellExtract(LookupValue As String, LookupRange As Range, ColumnNumber As Integer, Char As String)
'Updateby Extendoffice
Dim I As Long
Dim xRet As String
For I = 1 To LookupRange.Columns(1).Cells.Count
If LookupRange.Cells(I, 1) = LookupValue Then
If xRet = "" Then
xRet = LookupRange.Cells(I, ColumnNumber) & Char
Else
xRet = xRet & "" & LookupRange.Cells(I, ColumnNumber) & Char
End If
End If
Next
SingleCellExtract = Left(xRet, Len(xRet) - 1)
End Function
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello, Yery,
Did you mean to split a cell into multiple rows based on the semicolon character?
If so, the following VBA code can help you:
Sub SplitAll()
  Dim xRg As Range
  Dim xRg1 As Range
  Dim xCell As Range
  Dim I As Long
  Dim xAddress As String
  Dim xUpdate As Boolean
  Dim xRet As Variant
  On Error Resume Next
  xAddress = Application.ActiveWindow.RangeSelection.Address
  Set xRg = Application.InputBox("Please select a range", "Kutools for Excel", xAddress, , , , , 8)
  Set xRg = Application.Intersect(xRg, xRg.Worksheet.UsedRange)
  If xRg Is Nothing Then Exit Sub
    If xRg.Columns.Count > 1 Then
      MsgBox "You can't select multiple columns", , "Kutools for Excel"
      Exit Sub
      End If
      Set xRg1 = Application.InputBox("Split to (single cell):", "Kutools for Excel", , , , , , 8)
      Set xRg1 = xRg1.Range("A1")
      If xRg1 Is Nothing Then Exit Sub
        xUpdate = Application.ScreenUpdating
        Application.ScreenUpdating = False
        For Each xCell In xRg
          xRet = Split(xCell.Value, ";")
          xRg1.Worksheet.Range(xRg1.Offset(I, 0), xRg1.Offset(I + UBound(xRet, 1), 0)) = Application.WorksheetFunction.Transpose(xRet)
          I = I + UBound(xRet, 1) + 1
        Next
        Application.ScreenUpdating = xUpdate
      End Sub

Please have a try, hope it can help you!
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi,

I want exact validation code for multiple values separated by comma and space for each value.

Example:
Lucy, Tom, Nicol, Akash, Apple

Please replay if you have any suggestions.
Rated 4.5 out of 5
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello, Manikanta
To separate the multiple values by a comma and space, you just need to add a space behind the comma, change the formula as this: =SingleCellExtract(D2,A2:B15,2,", ").
Please try, hope it can help you!
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Skyyang,

Thanks for your replay!

I tried already same way but in the cell value last one extra comma (,) coming below is the example.

Lucy, Tom, Nicol, Akash, Apple,

This will not work for Json file, so I want values separated by comma and space like below.

Lucy, Tom, Nicol, Akash, Apple

Thank you!
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello, Manikanta
In this case, you can apply the below User Defined Function:

Function MultipleValues(work_range As Range, criteria As Variant, merge_range As Range, Optional Separator As String = ",") As Variant
Dim outcome As String
On Error Resume Next
If work_range.Count <> merge_range.Count Then
MultipleValues = CVErr(xlErrRef)
Exit Function
End If
For i = 1 To work_range.Count
If work_range.Cells(i).Value = criteria Then
outcome = outcome & Separator & merge_range.Cells(i).Value
End If
Next i
If outcome <> "" Then
outcome = VBA.Mid(outcome, VBA.Len(Separator) + 1)
End If
MultipleValues = outcome
Exit Function
End Function


After pasting the code, please use this formula: =MultipleValues($A$2:$A$15,D2,$B$2:$B$15,", ")

Please try, hope this can help you!
If you still have any other problem, please comment here.
https://www.extendoffice.com/images/stories/comments/comment-skyyang/doc-return-multiple-matching-1.png
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Skyyang,

This is working now, Thank you for your quick response.

It's very use full to me once again Thank you for your help.

Regards,
Manikanta.
Rated 5 out of 5
This comment was minimized by the moderator on the site
Good Morning,

the VBA code worked perfectly with my worksheet, pretty clear and simple, however, I was trying to find a way to tell excel to only return the unique values. Would that be possible using this same code?
Rated 5 out of 5
This comment was minimized by the moderator on the site
When 2 Criteria Match then Return Multiple Lookup Values In One Comma Separated Cell
A2=B2 Then Result From Range by "SingleCellExtract" - Please.......
This comment was minimized by the moderator on the site
Error pops up if increase the array size
This comment was minimized by the moderator on the site
VB command breaks when the range is longer than 154 rows (ie :B154)....
This comment was minimized by the moderator on the site
thank you, firstly i managed to get this to work without the slow down in performance. I'm using values rather that text so my question is i want to bring back all those with less than say 19 points in a list. Can the single cell Extract work for that or does it have to be a specific value?
This comment was minimized by the moderator on the site
This simply does not work. I was unable to get it to work in my own application, so I copy/pasted the vba and the formula and it returned an error every time
This comment was minimized by the moderator on the site
This works but slows down my excel majorly! Any tips to help speed?
This comment was minimized by the moderator on the site
Thanks for this post. Do you know how I would go about manipulating the two separate integers this is creating. For example, lets say that the '=SingleCellExtract' function now produces (1 , 2). Is there a way to have a cell next to it that does (1+.5 , 2+.5)?
There are no comments posted here yet
Load More
Please leave your comments in English
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations