Hoppa till huvudinnehåll

Hur flyttar jag hela raden till ett annat ark baserat på cellvärde i Excel?

För att flytta hela raden till ett annat ark baserat på cellvärde hjälper den här artikeln dig.

Flytta hela raden till ett annat ark baserat på cellvärde med VBA-kod
Flytta hela raden till ett annat ark baserat på cellvärde med Kutools för Excel


Flytta hela raden till ett annat ark baserat på cellvärde med VBA-kod

Som bilden nedan visas måste du flytta hela raden från Sheet1 till Sheet2 om det finns ett specifikt ord "Klar" i kolumn C. Du kan prova följande VBA-kod.

1. Tryck andra+ F11 samtidigt för att öppna Microsoft Visual Basic för applikationer fönster.

2. Klicka på i fönstret Microsoft Visual Basic for Applications Insert > Modulerna. Kopiera sedan och klistra in nedanstående VBA-kod i fönstret.

VBA code 1: Move entire row to another sheet based on cell value

Sub Cheezy()
'Updated by Kutools for Excel 2017/8/28
  Dim xRg As Range
  Dim xCell As Range
  Dim I As Long
  Dim J As Long
  Dim K As Long
  I = Worksheets("Sheet1").UsedRange.Rows.Count
  J = Worksheets("Sheet2").UsedRange.Rows.Count
  If J = 1 Then
    If Application.WorksheetFunction.CountA(Worksheets("Sheet2").UsedRange) = 0 Then J = 0
  End If
  Set xRg = Worksheets("Sheet1").Range("C1:C" & I)
  On Error Resume Next
  Application.ScreenUpdating = False
  For K = 1 To xRg.Count
    If CStr(xRg(K).Value) = "Done" Then
      xRg(K).EntireRow.Copy Destination:=Worksheets("Sheet2").Range("A" & J + 1)
      xRg(K).EntireRow.Delete
      If CStr(xRg(K).Value) = "Done" Then
        K = K - 1
      End If
      J = J + 1
    End If
  Next
  Application.ScreenUpdating = True
End Sub

Anmärkningar: I koden, Sheet1 är kalkylbladet innehåller raden du vill flytta. Och Sheet2 är destinationens kalkylblad där du hittar raden till. “C: C”Är kolumnen innehåller ett visst värde och ordet”Färdig ”Är det bestämda värdet du kommer att flytta rad baserat på. Ändra dem baserat på dina behov.

3. tryck på F5 för att köra koden, sedan flyttas raden som uppfyller kriterierna i Sheet1 till Sheet2 omedelbart.

Anmärkningar: Ovanstående VBA-kod tar bort rader från originaldata efter att ha flyttat till ett angivet kalkylblad. Om du bara vill kopiera rader baserat på cellvärde istället för att radera dem. Använd nedanstående VBA-kod 2.

VBA code 2: Copy entire row to another sheet based on cell value

Sub MoveRowBasedOnCellValue()
'Updated by Extendoffice 2017/11/10
  Dim xRg As Range
  Dim xCell As Range
  Dim I As Long
  Dim J As Long
  Dim K As Long
  I = Worksheets("Sheet1").UsedRange.Rows.Count
  J = Worksheets("Sheet2").UsedRange.Rows.Count
  If J = 1 Then
  If Application.WorksheetFunction.CountA(Worksheets("Sheet2").UsedRange) = 0 Then J = 0
  End If
  Set xRg = Worksheets("Sheet1").Range("C1:C" & I)
  On Error Resume Next
  Application.ScreenUpdating = False
  For K = 1 To xRg.Count
    If CStr(xRg(K).Value) = "Done" Then
      xRg(K).EntireRow.Copy Destination:=Worksheets("Sheet2").Range("A" & J + 1)
      J = J + 1
    End If
  Next
  Application.ScreenUpdating = True
End Sub

Flytta hela raden till ett annat ark baserat på cellvärde med Kutools för Excel

Om du är nybörjare i VBA-kod. Här presenterar jag Välj specifika celler nytta av Kutools för Excel. Med det här verktyget kan du enkelt välja alla rader baserat på ett visst cellvärde eller olika cellvärden i ett kalkylblad och kopiera de markerade raderna till målkalkylbladet efter behov. Gör så här.

Innan du ansöker Kutools för ExcelBer ladda ner och installera det först.

1. Välj kolumnlistan som innehåller cellvärdet du ska flytta rader baserat på och klicka sedan på Kutools > Välja > Välj specifika celler. Se skärmdump:

2. I öppningen Välj specifika celler dialogrutan, välj Hela raden i Urvalstyp avsnitt, välj lika i Specifik typ rullgardinsmenyn, ange cellvärdet i textrutan och klicka sedan på OK knapp.

Annan Välj specifika celler dialogrutan dyker upp för att visa antalet valda rader, och under tiden innehåller alla rader det angivna värdet i vald kolumn har valts. Se skärmdump:

3. tryck på ctrl + C för att kopiera de markerade raderna och klistra in dem i det målkalkylblad du behöver.

Anmärkningar: Om du vill flytta rader till ett annat kalkylblad baserat på två olika cellvärden. Till exempel, flytta rader baserat på cellvärden antingen "Klar" eller "Bearbetning", du kan aktivera Or tillstånd i Välj specifika celler dialogruta som visas nedan:

  Om du vill ha en gratis provperiod (30 dagar) av det här verktyget, klicka för att ladda ner den, och gå sedan till för att tillämpa operationen enligt ovanstående steg.


Relaterade artiklar:

Bästa kontorsproduktivitetsverktyg

Populära funktioner: Hitta, markera eller identifiera dubbletter   |  Ta bort tomma rader   |  Kombinera kolumner eller celler utan att förlora data   |   Rund utan formel ...
Superuppslag: Flera kriterier VLookup    VLookup med flera värden  |   VSök över flera ark   |   Fuzzy Lookup ....
Avancerad rullgardinslista: Skapa snabbt en rullgardinslista   |  Beroende rullgardinslista   |  Flervals-rullgardinslista ....
Kolumnhanterare: Lägg till ett specifikt antal kolumner  |  Flytta kolumner  |  Växla synlighetsstatus för dolda kolumner  |  Jämför intervall och kolumner ...
Utvalda funktioner: Rutnätsfokus   |  Designvy   |   Stor formelbar    Arbetsbok & Bladhanterare   |  Resursbibliotek (Automatisk text)   |  Datumväljare   |  Kombinera arbetsblad   |  Kryptera/Dekryptera celler    Skicka e-postmeddelanden efter lista   |  Superfilter   |   Specialfilter (filtrera fet/kursiv/genomstruken...) ...
Topp 15 verktygssatser12 text verktyg (lägga till text, Ta bort tecken, ...)   |   50 + Diagram Typer (Gantt Chart, ...)   |   40+ Praktiskt Formler (Beräkna ålder baserat på födelsedag, ...)   |   19 Införande verktyg (Infoga QR-kod, Infoga bild från sökväg, ...)   |   12 Konvertering verktyg (Siffror till ord, Valutaväxling, ...)   |   7 Slå ihop och dela verktyg (Avancerade kombinera rader, Dela celler, ...)   |   ... och mer

Uppgradera dina Excel-färdigheter med Kutools för Excel och upplev effektivitet som aldrig förr. Kutools för Excel erbjuder över 300 avancerade funktioner för att öka produktiviteten och spara tid.  Klicka här för att få den funktion du behöver mest...

kte-flik 201905


Fliken Office ger ett flikgränssnitt till Office och gör ditt arbete mycket enklare

 • Aktivera flikredigering och läsning i Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Visio och Project.
 • Öppna och skapa flera dokument i nya flikar i samma fönster, snarare än i nya fönster.
 • Ökar din produktivitet med 50 % och minskar hundratals musklick för dig varje dag!
Comments (306)
No ratings yet. Be the first to rate!
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi,

I have a workbook with 9 sheets, the last 3 of which are irrelevant in terms of what I'm hoping to do. I keep all my data on Sheet1 (Sheet Name Withdrawn). I have used a code found here and modified it slightly to get closer to what I desire, but there are just a few features that I'm missing. Sheet1, Column B has a dropdown list. Lets call the dropdown choices "Sheet2", "Sheet3", "Sheet4", "Sheet5", "Sheet6", "Irrelevant1", "Irrelevant2", "Irrelevant3". On Sheet1, Column B, if "Sheet2" is chosen, I want that whole row to be copy and pasted into the first empty row on Sheet2. If "Sheet3" is chosen, I want the whole row to be copy and pasted to the first empty row in Sheet3. I want this same concept for choices "Sheet4", "Sheet5", and "Sheet6". I have accomplished all of this with the code I am using currently. I have also assigned a button to run this Macro.

Here's where I am coming up short from my ideal concept. I also want this to work so that when the choice in Sheet1, Column B is changed, it eliminates that row on the sheet that it was originally copy and pasted to. For instance, lets say I originally choose "Sheet2" from Column B in Sheet1, and therefore it copy and pastes this row to the first empty row in Sheet2. However, later I decide to change my choice in Sheet1, ColumnB for this row to "Sheet3". After hitting my button assigned to this Macro (Or better yet, if this process can somehow be automated), I want it to remove it from Sheet2 and now copy and paste it into Sheet 3, since that is what is chosen now in Sheet 1, Column B for that row. Also, if the choice in Sheet1, ColumnB is changed to "Irrelevant1", "Irrelevant2", or "Irrelevant3", I want it to remove it from all other sheets except Sheet1. Lastly, if a row is already copy and pasted to Sheet2, Sheet3, Sheet4, Sheet5, or Sheet6, I don't want it to be added again when the Macro is run again, which is what I have currenlty happening with my existing code.

Hope this isn't too hard to follow. I can share my workbook if it helps.
This comment was minimized by the moderator on the site
Thank you so much for this! It works very well, except like others who have commented -- I want the rows that move to be pasted in the first empty row. Is there a way to have it do that instead of going to the same row on the new sheet? Currently, if row 9 moves to a different sheet, it also fills row 9 on the new sheet. Thanks!

Code is:

Sub Done()
'Updated by Kutools for Excel 2017/8/28
Dim xRg As Range
Dim xCell As Range
Dim I As Long
Dim J As Long
Dim K As Long
I = Worksheets("Big KS Comms List").UsedRange.Rows.Count
J = Worksheets("DONE").UsedRange.Rows.Count
If J = 1 Then
If Application.WorksheetFunction.CountA(Worksheets("DONE").UsedRange) = 0 Then J = 0
End If
Set xRg = Worksheets("Big KS Comms List").Range("D1:D" & I)
On Error Resume Next
Application.ScreenUpdating = False
For K = 1 To xRg.Count
If CStr(xRg(K).Value) = "done" Then
xRg(K).EntireRow.Copy Destination:=Worksheets("DONE").Range("A" & J + 1)
xRg(K).EntireRow.Delete
If CStr(xRg(K).Value) = "done" Then
K = K - 1
End If
J = J + 1
End If
Next
This comment was minimized by the moderator on the site
dear Crystal,

thank you very much for your help but I require your guidance once more 😅

I'm using your code as Module for my worksheet to move finished inquiries, as follow:

Sub Cheezy()
'Updated by Kutools for Excel 2017/8/28
Dim xRg As Range
Dim xCell As Range
Dim I As Long
Dim J As Long
Dim K As Long
I = Worksheets("Master").UsedRange.Rows.Count
J = Worksheets("Delivered").UsedRange.Rows.Count
If J = 1 Then
If Application.WorksheetFunction.CountA(Worksheets("Delivered").UsedRange) = 0 Then J = 0
End If
Set xRg = Worksheets("Master").Range("M1:M" & I)
On Error Resume Next
Application.ScreenUpdating = False
For K = 1 To xRg.Count
If CStr(xRg(K).Value) = "Delivered" Then
xRg(K).EntireRow.Copy Destination:=Worksheets("Delivered").Range("A" & J + 1)
xRg(K).EntireRow.Delete
If CStr(xRg(K).Value) = "Delivered" Then
K = K - 1
End If
J = J + 1
End If
Next
Application.ScreenUpdating = True
End Sub


Also, to add date and time automatically, I'm using this code which doesn't seem to be working well with the Module:

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
Dim A As Range: Set M = Range("M:M")
Dim v As String
If Intersect(Target, M) Is Nothing Then Exit Sub

Application.EnableEvents = False
v = Target.Value
If v = "Agent Received" Then Target.Offset(0, 4) = Now()
If v = "Ready for Dispatch" Then Target.Offset(0, 2) = Now()
If v = "In Transit" Then Target.Offset(0, 3) = Now()
If v = "Delivered" Then Target.Offset(0, 5) = Now()
Application.EnableEvents = True
End Sub

by running the module, I end up with Error 13 type mismatch. Is there a way to fix this ?
Thank you.
This comment was minimized by the moderator on the site
Thank you very much for your help, all works fine.

for me it seems i have to Alt+F8 and run the module every time to get the rules working and rows moving.

is there a way to automate it ? thank you
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi,

In the worksheet that contains the rows you want to move based on cell values, right-click the Worksheet tab and click View Code from the context menu, then add the following VBA code to the Worksheet (Code) window.

Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
'Updated by Kutools for Excel 2023/11/17
  Dim xRg As Range
  Dim xCell As Range
  Dim I As Long
  Dim J As Long
  Dim K As Long
  I = Worksheets("Sheet1").UsedRange.Rows.Count
  J = Worksheets("Sheet2").UsedRange.Rows.Count
  If J = 1 Then
    If Application.WorksheetFunction.CountA(Worksheets("Sheet2").UsedRange) = 0 Then J = 0
  End If
  Set xRg = Worksheets("Sheet1").Range("C1:C" & I)
  On Error Resume Next
  Application.ScreenUpdating = False
  For K = 1 To xRg.Count
    If CStr(xRg(K).Value) = "Done" Then
      xRg(K).EntireRow.Copy Destination:=Worksheets("Sheet2").Range("A" & J + 1)
      xRg(K).EntireRow.Delete
      If CStr(xRg(K).Value) = "Done" Then
        K = K - 1
      End If
      J = J + 1
    End If
  Next
  Application.ScreenUpdating = True
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
I am using this code- it works OK BUT seems to be RANDOMLY placing the data on the Completed worksheet. I do not want it to overwrite any data- I would like it to ADD rows to a table or just to the spreadsheet.

Sub MoveRowsToComplete()
Dim xRg As Range
Dim xCell As Range
Dim I As Long
Dim J As Long
Dim K As Long
I = Worksheets("To-Do List").UsedRange.Rows.Count
J = Worksheets("Completed").UsedRange.Rows.Count
If J = 1 Then
If Application.WorksheetFunction.CountA(Worksheets("Completed").UsedRange) = 0 Then J = 0
End If
Set xRg = Worksheets("To-Do List").Range("C1:C" & I)
On Error Resume Next
Application.ScreenUpdating = False
For K = 1 To xRg.Count
If CStr(xRg(K).Value) = "Complete" Then
xRg(K).EntireRow.Copy Destination:=Worksheets("Completed").Range("A" & J + 1)
xRg(K).EntireRow.Delete
If CStr(xRg(K).Value) = "Done" Then
K = K - 1
End If
J = J + 1
End If
Next
Application.ScreenUpdating = True
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
I am moving the row from a table in one sheet to a table in another sheet, the issue I am having the row being moved over to the first available row in the table. It always moves it to the end of the table or the row after the end of the table. Are you able to provide any insight?
This comment was minimized by the moderator on the site
This has been the most helpful post! I have been trying to figure this out for a couple of weeks now and I can finally get my row to move. My question is. I have many tabs at the bottom and depending on the status in a specific column I would like them to go to that specific spreadsheet. I feel like I really configure it when I try to put more subs in.

Essentially, I have 8 tabs (worksheets) at the bottom and a drop down of statuses in column V of each of those tabs.
I would like to be able for the data to move and from worksheet to worksheet as needed based on the status.

I am only able to get this done for one (Form 1 to First Call)

Thank you for any help on being able to put multiple subs to get this accomplished.
This comment was minimized by the moderator on the site
Thanks for the superb code. I had to modify it a bit to make it work in connection with a project I had and found that it was less error prone in my version to have the for loop run in reverse and stepping back -1 which also eliminates the need for the K = K - 1 code line.
This comment was minimized by the moderator on the site
Wow! I love all the assistance you provide! Very cool!

Wondering if you may be able to help me...I have a workbook with two worksheets...One is for "Open Orders" and one is for "Closed Orders".

Currently, I have it set up so that there is a drop down list to determine if the work order is still open or in to be moved into closed status. When I choose "Closed" from the drop down list, I then hit Ctl/Shift/J and it moves it to the "Closed Orders" sheet adding it to the bottom row of the sheet. I then click on the "Closed Orders" sheet tab and use code to hit ctrl/shift/K to sort by the work order number.

Is there a way to automate everything so that when Idesignate the work order as "Closed" in the "Open Orders" sheet that it moves it to the "Closed Orders" sheet AND sorts by work order without having to do the ctrl/shift function in each sheet?

Thank you in advance for your assistance!!

Deb
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Deb,
I don't quite understand the "Sort" part you memtioned. Do you mind uploading your sample file here.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello, I posted a comment a moment ago but realised I completely mucked it up, so let's try again!

I'm trying to use this code but need to make a few tweaks and can't figure out how.

The value I'm looking for is "Unplanned" and needs to be in column H, but from H3 down (exclude H1 and H2).
Instead of copying the entire row, I need to copy from A:D.
When pasting into the next sheet, I need it to start at A3.

Any help would be greatly appreciated!
Thanks 😊
This comment was minimized by the moderator on the site
Ho Tess Laughlin,
The following code can help you solve the problem. Please give it a try. Thank you.
Sub Cheezy()
  'Updated by Kutools for Excel 20221128
  Dim xRg As Range
  Dim xStr As String
  Dim xCell As Range
  Dim I As Long
  Dim J As Long
  Dim K As Long
  I = Worksheets("Sheet1").UsedRange.Rows.Count
  J = Worksheets("Sheet2").UsedRange.Rows.Count
  If J = 1 Then
    If Application.WorksheetFunction.CountA(Worksheets("Sheet2").UsedRange) = 0 Then J = 2
  End If
  Set xRg = Intersect(Range("H3:H1048576"), Worksheets("Sheet1").UsedRange)
  If xRg Is Nothing Then Exit Sub
  
  On Error Resume Next
  Application.ScreenUpdating = False
  For K = 1 To xRg.Count
    If CStr(xRg(K).Value) = "Unplanned" Then
      xStr = CStr(K + 2)
      Range("A" & xStr & ":D" & xStr).Copy Destination:=Worksheets("Sheet2").Range("A" & J + 1)
      J = J + 1
    End If
  Next
  Application.ScreenUpdating = True
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
This is great, thanks so much! :)
There are no comments posted here yet
Load More
Please leave your comments in English
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations