Hoppa till huvudinnehåll

Hur låser eller skyddar celler efter datainmatning eller inmatning i Excel?

Om du antar att du har ett kalkylblad och bara ett visst antal tomma celler behöver inmatas data, och efter att du har skrivit in data måste du låsa cellerna automatiskt för att förhindra ändringar igen. Hur kan du göra för att uppnå det? Den här artikeln kan hjälpa dig.

Lås eller skydda celler efter datainmatning eller inmatning med VBA-kod


Lås eller skydda celler efter datainmatning eller inmatning med VBA-kod

Till exempel är det vissa området tomma celler A1: F8. Gör så här för att låsa dessa celler efter datainmatning i Excel.

1. Lås upp detta område först, välj cellerna och högerklicka och välj sedan Formatera celler i högerklickmenyn och i Formatera celler dialogrutan, avmarkerar kryssrutan Låst lådan under skydd och slutligen klicka på OK knapp. Se skärmdump:

2. klick översyn > Skydda arket. Och ange ett lösenord för att skydda detta kalkylblad.

3. Högerklicka på arkfliken och välj Visa kod från högerklickmenyn. Kopiera och klistra sedan in nedanstående VBA-kod i kodfönstret. Se skärmdump:

VBA-kod: Lås eller skydda celler efter inmatning eller inmatning av data

Dim mRg As Range
Dim mStr As String

Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
If Not Intersect(Range("A1:F8"), Target) Is Nothing Then
  Set mRg = Target.Item(1)
  mStr = mRg.Value
End If
End Sub
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
  Dim xRg As Range
  On Error Resume Next
  Set xRg = Intersect(Range("A1:F8"), Target)
  If xRg Is Nothing Then Exit Sub
  Target.Worksheet.Unprotect Password:="123"
  If xRg.Value <> mStr Then xRg.Locked = True
  Target.Worksheet.Protect Password:="123" 
End Sub
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
If Not Intersect(Range("A1:F8"), Target) Is Nothing Then
  Set mRg = Target.Item(1)
   mStr = mRg.Value
End If
End Sub

Anmärkningar: I koden är “A1: F8” det område du behöver för att mata in data; och “123” är lösenordet för detta skyddade kalkylblad. Ändra dem efter behov.

4. Tryck andra + Q samtidigt för att stänga Microsoft Visual Basic för applikationer fönster.

Efter att ha slutfört att mata in data i cellerna i intervallet A1: F8, kommer de att låses automatiskt. Och du får en snabb dialogruta om du försöker ändra något cellinnehåll i detta intervall. Se skärmdump:


Relaterade artiklar:

Bästa kontorsproduktivitetsverktyg

Populära funktioner: Hitta, markera eller identifiera dubbletter   |  Ta bort tomma rader   |  Kombinera kolumner eller celler utan att förlora data   |   Rund utan formel ...
Superuppslag: Flera kriterier VLookup    VLookup med flera värden  |   VSök över flera ark   |   Fuzzy Lookup ....
Avancerad rullgardinslista: Skapa snabbt en rullgardinslista   |  Beroende rullgardinslista   |  Flervals-rullgardinslista ....
Kolumnhanterare: Lägg till ett specifikt antal kolumner  |  Flytta kolumner  |  Växla synlighetsstatus för dolda kolumner  |  Jämför intervall och kolumner ...
Utvalda funktioner: Rutnätsfokus   |  Designvy   |   Stor formelbar    Arbetsbok & Bladhanterare   |  Resursbibliotek (Automatisk text)   |  Datumväljare   |  Kombinera arbetsblad   |  Kryptera/Dekryptera celler    Skicka e-postmeddelanden efter lista   |  Superfilter   |   Specialfilter (filtrera fet/kursiv/genomstruken...) ...
Topp 15 verktygssatser12 text verktyg (lägga till text, Ta bort tecken, ...)   |   50 + Diagram Typer (Gantt Chart, ...)   |   40+ Praktiskt Formler (Beräkna ålder baserat på födelsedag, ...)   |   19 Införande verktyg (Infoga QR-kod, Infoga bild från sökväg, ...)   |   12 Konvertering verktyg (Siffror till ord, Valutaväxling, ...)   |   7 Slå ihop och dela verktyg (Avancerade kombinera rader, Dela celler, ...)   |   ... och mer

Uppgradera dina Excel-färdigheter med Kutools för Excel och upplev effektivitet som aldrig förr. Kutools för Excel erbjuder över 300 avancerade funktioner för att öka produktiviteten och spara tid.  Klicka här för att få den funktion du behöver mest...

kte-flik 201905


Fliken Office ger ett flikgränssnitt till Office och gör ditt arbete mycket enklare

 • Aktivera flikredigering och läsning i Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Visio och Project.
 • Öppna och skapa flera dokument i nya flikar i samma fönster, snarare än i nya fönster.
 • Ökar din produktivitet med 50 % och minskar hundratals musklick för dig varje dag!
Comments (74)
Rated 5 out of 5 · 1 ratings
This comment was minimized by the moderator on the site
I want to lock a particular range after an entry and allow only one entry in that range.
the range already contains a data validation.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Rakesh Chand,
Assuming the specific range is A1:D7, when you select an entry in any data validation of that range, the worksheet will be protected.
Please apply the following VBA code to get it done.

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
'Updated by Extendoffice 20220831
  Dim xRg As Range
  Dim Rg As Range
  On Error Resume Next
  Set Rg = Range("A1:D7")
  Set xRg = Intersect(Rg, Target)
  If xRg Is Nothing Then Exit Sub
    
  Rg.Locked = True
  
    Rg.Worksheet.Protect Password:="123"
  
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
доброго времени суток!
Возможно ли с помощью кода сделать следующие?
Есть таблица, к примеру 6 столбцов, в которую последовательно вносят данные в 5 столбов (присутствует режим "выбор из списка данных" и формулы), а в 6-ом выбирается фамилия вносившего. Возможно ли блокировать полностью строку с внесенными данными, только после заполнения последней ячейке в этой строке (6-ой столбец)?
Выше указанный способ блокирует ввод данных в ячейки где есть выбор из списка данных на всём листе.
Если есть такой вариант, буду очень признателен за код.
Заранее Спасибо!
Rated 5 out of 5
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi I am having an error with the deletion. Whenever I tried to click the delete the record a pop up will say "Microsoft Excel will permanently delete this sheet. Do you want to continue'.

Here's the code that I am using:

Sub Deletion()

Dim iRow As Long
Dim iSerial As Long


iSerial = Application.InputBox("Please enter Serial No. to delete the record.", "Delete", , , , , , 1)

On Error Resume Next

iRow = Application.WorksheetFunction.IfError _
(Application.WorksheetFunction.Match(iSerial, Sheets("Database").Range("A:A"), 0), 0)

On Error GoTo 0

If iRow = 0 Then

MsgBox "No record found.", vbOKOnly + vbCritical, "No Record"
Exit Sub

End If

Sheets("Database").Cells(iRow, 1).EntireRow.Delete Shift:=xlUp

End Sub


Please help me fix it. Thanks!
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi guys. I need help and I'm new with VBA.
Say, I have Column BH with dropdown choices for Confirmed, Pending, and Cancelled.
All columns must remain unlocked for editing except for Columns A, BD, BE, and BF which must remain lock all the time.
If "Confirmed" is selected on Column BH, I want to lock the entire row before/next to it. Then, a password must be used if I want to edit the "Confirmed" row.
Can someone help me with this please?
Thanks in advance.

This comment was minimized by the moderator on the site
Good day...
Your tutorial is great!
I ran across a Run-Time error '13': during selection change if I select entire row. What is the turn-around for this? Any insight is much appreciated.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi,Which Excel version are you using?
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi, This is all new to me. The formula is great. I want to lock cells D6:D36, H6:H35 & L6:L35 but can't get this to work. any help would be greatly appreciated.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi simon,If you want to lock cells in D6:D36, H6:H35 and L6:L35 separately after finish entering data in each range. Please do as follows.1. Select these three ranges by holding the Ctrl key;2. Do as the post described in step 1 to unlock these three ranges;3. Protect your worksheet with a password (Here my password is 123. This password will be used in the below code);4. Right click the sheet tab and then paste the below VBA code into the Code editor, and then press Alt + Q keys to close the Microsoft Visual Basic for Applications window.Notes: 1) In the code, you can change the ranges and password as you need;2)After pressing Alt + Q keys to close the code window, you need to shift to another worksheet and then go back to current sheet to make the code work. Otherwise, error will be occurred.<div data-tag="code">Dim mRg As Range
'Updated by Extendoffice 20201030
Dim mStr As String
Dim mStrAddress As String
Dim mArr
Private Sub Worksheet_Activate()
On Error Resume Next
Erase mArr()
mStrAddress = "D6:D36,H6:H35,L6:L35"
mArr = Split(mStrAddress, ",")
End Sub

Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
Dim xI As Integer
For xI = 0 To UBound(mArr)
If Not Intersect(Range(mArr(xI)), Target) Is Nothing Then
Set mRg = Target.Item(1)
mStr = mRg.Value
Exit For
End If
Next
End Sub
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
Dim xRg As Range
Dim xI As Integer
On Error Resume Next
For xI = 0 To UBound(mArr)
Set xRg = Null
Set xRg = Intersect(Range(mArr(xI)), Target)
If Not (xRg Is Nothing) Then
Target.Worksheet.Unprotect Password:="123"
If xRg.Value <> mStr Then xRg.Locked = True
Target.Worksheet.Protect Password:="123"

End If
Next
End Sub
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
Dim xI As Integer
On Error Resume Next
For xI = 0 To UBound(mArr)
If Not Intersect(Range(mArr(xI)), Target) Is Nothing Then
Set mRg = Target.Item(1)
mStr = mRg.Value
End If
Next
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
If Not Intersect(Range("CUSTOMER!"), Target) Is Nothing Then
I got an error. I want to protect the whole sheet
This comment was minimized by the moderator on the site
Good afternoon ... thank you again for this great resource. I do have one question. We have a shared document that is used by multiple users for input purposes. We have noticed that if User A enters data in a given cell, User A cannot edit per the code above (which is exactly what we want) but User B who the document is also shared with can delete the data that User A entered. Is there a revision for the code above that could be included in a shared document that has multiple users that are entering data.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi
I want to auto lock cell while i'm saving my worksheet
Can you help me how to do this in vba
This comment was minimized by the moderator on the site
Good morning,
I want to make it so that when a specific cell="Complete" the rest of that row locks. How would I modify this? Let's say that someone enters data into columns A through D and then Column E they enter "Complete" to lock A:E for that row.
Thank you,
Will
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Will,
Try this VBA. When entering "Complete" in any cell in column E, the rest cells of that row will be locked.

Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)For Each cell In Range("E1:E500")

If cell.Value = "Complete" Then

ActiveSheet.Unprotect "Password"

cell.EntireRow.Locked = True

ActiveSheet.Protect "Password"

End If

Next cellEnd Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Thank you so much for this, it is really helpful!
One of my colleagues is working on a notebook that isn't able to install Microsoft Excel but through Microsoft Teams she can access this workbook.Something we were wondering about for another sheet would be if the password were typed into cell AZ1 then all the other cells would unlock, but if the password is not currently in the cell the cells would switch back to locked. Is this feasible?
This comment was minimized by the moderator on the site
Thanks so much! I just got a chance to test this while setting up our logging sheet for next month and this works fantastic. One thing I did notice is that reading for "Complete" is case sensitive. Sometimes the logger will put in "complete" and the data limitation allows it. To include this, would I just copy that "If" to "End If" and put "complete"?
There are no comments posted here yet
Load More
Please leave your comments in English
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations