Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English

Hur markerar jag cell eller rad med kryssrutan i Excel?

Som bilden nedan visas måste du markera rad eller cell med kryssrutan. När en kryssruta är markerad markeras en angiven rad eller en cell automatiskt. Men hur uppnår man det i Excel? Den här artikeln visar två metoder för att uppnå det.

Markera cell eller rad med kryssrutan med villkorlig formatering
Markera cell eller rad med kryssruta med VBA-kod


Markera cell eller rad med kryssrutan med villkorlig formatering

Du kan skapa en villkorlig formateringsregel för att markera cell eller rad med kryssrutan i Excel. Gör så här.

Länk alla kryssrutor till en angiven cell

1. Du måste infoga kryssrutor i celler manuellt genom att klicka Utvecklare > Insert > Kryssrutan (Formkontroll).

2. Nu har kryssrutor infogats i celler i kolumn I. Markera den första kryssrutan i I1, ange formel = $ J1 i formelfältet och tryck sedan på ange nyckel.

Tips: Om du inte vill ha värden associerade i intilliggande celler till kryssrutor kan du länka kryssrutan till ett annat kalkylblads cell, t.ex. = Ark3! $ E1.

2. Upprepa steg 1 tills alla kryssrutor är länkade till intilliggande celler eller celler i ett annat kalkylblad.
Anmärkningar: Alla länkade celler ska vara på varandra och placeras i samma kolumn.

Skapa en villkorlig formateringsregel

Nu måste du skapa en villkorlig formateringsregel enligt steg för steg.

1. Markera de rader du behöver markera med kryssrutorna och klicka sedan på Villkorlig formatering > Ny regel under Start flik. Se skärmdump:

2. I Ny formateringsregel dialogrutan måste du:

2.1 Välj Använd en formel för att bestämma vilka celler som ska formateras alternativet i Välj en regeltyp låda;

2.2 Ange formel = OM ($ J1 = SANT, SANT, FALSKT) i Formatera värden där denna formel är sann låda;
      Or = OM (Sheet3! $ E1 = SANT, SANT, FALSKT) om kryssrutorna är länkade till ett annat kalkylblad.

2.3 Klicka på bildad knapp för att ange en markerad färg för raderna;

2.4 Klicka på OK knapp. Se skärmdump:

Anmärkningar: I formeln, $ J1 or $ E1 är den första länkade cellen för kryssrutorna och se till att cellreferensen har ändrats till kolumn absolut (J1> $ J1 or E1> $ E1).

Nu skapas regeln för villkorlig formatering. När du markerar kryssrutorna markeras motsvarande rader automatiskt som skärmbilden för bälgen.


Markera cell eller rad med kryssruta med VBA-kod

Följande VBA-kod kan också hjälpa dig att markera cell eller rad med kryssrutan i Excel. Gör så här.

1. I kalkylbladet måste du markera cell eller rad med kryssrutan. Högerklicka på Tabell för ark och välj Visa kod från högerklickmenyn för att öppna Microsoft Visual Basic för applikationer fönster.

2. Kopiera och klistra in nedanstående VBA-kod i kodfönstret.

VBA-kod: Markera rad med kryssrutan i Excel

Sub AddCheckBox()
Dim xCell As Range
Dim xRng As Range
Dim I As Integer
Dim xChk As CheckBox
On Error Resume Next
InputC:
  Set xRng = Application.InputBox("Please select the column range to insert checkboxes:", "Kutools for Excel", Selection.Address, , , , , 8)
If xRng Is Nothing Then Exit Sub
If xRng.Columns.Count > 1 Then
  MsgBox "The selected range should be a single column", vbInformation, "Kutools fro Excel"
  GoTo InputC
Else
  If xRng.Columns.Count = 1 Then
    For Each xCell In xRng    
      With ActiveSheet.CheckBoxes.Add(xCell.Left, _
        xCell.Top, xCell.Width = 15, xCell.Height = 12)
        .LinkedCell = xCell.Offset(, 1).Address(External:=False)
        .Interior.ColorIndex = xlNone
        .Caption = ""
        .Name = "Check Box " & xCell.Row
      End With  
      xRng.Rows(xCell.Row).Interior.ColorIndex = xlNone         
    Next    
  End If  
  With xRng  
   .Rows.RowHeight = 16  
  End With  
  xRng.ColumnWidth = 5#  
  xRng.Cells(1, 1).Offset(0, 1).Select  
  For Each xChk In ActiveSheet.CheckBoxes  
   xChk.OnAction = ActiveSheet.Name + ".InsertBgColor"   
  Next
End If
End Sub

Sub InsertBgColor()
Dim xName As Integer
Dim xChk As CheckBox
For Each xChk In ActiveSheet.CheckBoxes 
 xName = Right(xChk.Name, Len(xChk.Name) - 10) 
 If (xName = Range(xChk.LinkedCell).Row) Then  
  If (Range(xChk.LinkedCell) = "True") Then  
  Range("A" & xName, Range(xChk.LinkedCell).Offset(0, -2)).Interior.ColorIndex = 6  
  Else  
  Range("A" & xName, Range(xChk.LinkedCell).Offset(0, -2)).Interior.ColorIndex = xlNone 
  End If 
 End If
Next
End Sub

3. tryck på F5 för att köra koden. (Anmärkningar: du bör placera markören i den första delen av koden för att tillämpa F5-tangenten) När du dyker upp Kutools för Excel välj det intervall du vill infoga kryssrutor och klicka sedan på OK knapp. Här väljer jag intervall I1: I6. Se skärmdump:

4. Markera sedan kryssrutor i valda celler. Markera någon av kryssrutorna, motsvarande rad markeras automatiskt enligt nedanstående skärmdump.


Relaterade artiklar:


De bästa Office-produktivitetsverktygen

Kutools för Excel löser de flesta av dina problem och ökar din produktivitet med 80%

 • återanvändning: Sätt snabbt i komplexa formler, diagram och allt som du har använt tidigare; Kryptera celler med lösenord; Skapa e-postlista och skicka e-post ...
 • Super Formula Bar (enkelt redigera flera rader med text och formel); Läslayout (enkelt läsa och redigera ett stort antal celler); Klistra in i filtrerat intervall...
 • Sammanfoga celler / rader / kolumner utan att förlora data; Delat cellinnehåll; Kombinera duplicerade rader / kolumner... Förhindra duplicerade celler; Jämför intervall...
 • Välj Duplicera eller Unikt Rader; Välj tomma rader (alla celler är tomma); Super Find och Fuzzy Find i många arbetsböcker; Slumpmässigt val ...
 • Exakt kopia Flera celler utan att ändra formelreferens; Skapa referenser automatiskt till flera ark; Sätt in kulor, Kryssrutor och mer ...
 • Extrahera text, Lägg till text, ta bort efter position, Ta bort mellanslag; Skapa och skriva ut personsökningstalsatser; Konvertera mellan celler innehåll och kommentarer...
 • Superfilter (spara och tillämpa filterscheman på andra ark); Avancerad sortering efter månad / vecka / dag, frekvens och mer; Specialfilter av fet, kursiv ...
 • Kombinera arbetsböcker och arbetsblad; Sammanfoga tabeller baserat på nyckelkolumner; Dela data i flera ark; Batchkonvertera xls, xlsx och PDF...
 • Mer än 300 kraftfulla funktioner. Stöder Office / Excel 2007-2021 och 365. Stöder alla språk. Enkel implementering i ditt företag eller organisation. Fullständiga funktioner 30 dagars gratis provperiod. 60 dagars pengarna tillbaka-garanti.
kte-flik 201905

Fliken Office ger ett flikgränssnitt till Office och gör ditt arbete mycket enklare

 • Aktivera flikredigering och läsning i Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Visio och Project.
 • Öppna och skapa flera dokument i nya flikar i samma fönster, snarare än i nya fönster.
 • Ökar din produktivitet med 50 % och minskar hundratals musklick för dig varje dag!
officetab botten
Sortera kommentarer efter
Kommentarer (3)
Inga betyg än. Bli först med att betygsätta!
Denna kommentar minimerades av moderatoren på webbplatsen
Jag har en fråga om det första steget att länka kryssrutan till ett sant/falskt.

1. Markera den första kryssrutan i I1, ange formel =$J$1 i formelfältet och tryck sedan på Enter.

2. Upprepa steg 1 tills alla kryssrutor är länkade till de intilliggande cellerna.

För upprepningen, måste det göras för varje cell eller kan du dra ner till autofyll? Just nu, när jag drar ner hörnrutan kommer den att autofyllas med =$J$1 för allt så att om jag markerar en ruta, är varje ruta markerad. Hur kan jag fixa detta utan att manuellt länka varje kryssruta?
Denna kommentar minimerades av moderatoren på webbplatsen
Hej,
Fill Handle kan inte hjälpa i det här fallet. Du måste manuellt länka varje kryssruta till dess intilliggande cell.
Denna kommentar minimerades av moderatoren på webbplatsen
Det här är en fruktansvärd artikel. Det saknas mycket information och steg. Om du följer den här artikeln ordagrant kommer den inte att sluta i det resultat du söker.

I huvudsak säger artikeln att ha 2 kolumner där kryssrutorna är länkade till intilliggande kolumner för att ange värden som sedan används för villkorliga format. Ingen vill ha värden kopplade i angränsande celler till kryssrutor. Slutligen, om det är den vägen du går, länkar du inte kryssrutor till villkorliga format, du länkar kryssrutor till cellvärden som sedan i sin tur associeras med villkorliga format.

Det är lättare att bara använda ikoner istället för kryssrutor (använd den gröna bockikonen) och skapa de villkorliga formaten för ett värde på 1 eller 0. Om cell = 1 kommer det att ersätta värdet med ikonen och markera din rad. För att åstadkomma detta använder du 2 villkorliga format på ditt bord.

Överst till vänster på bordet är B4, längst ner till höger på bordet är L28

Första villkorsformat:
ANVÄND EN FORMEL FÖR ATT BESTÄMMA VILKA CELLER SOM SKALL FORMATERAS
Formel: =$B4=1
Format: fyll
Gäller: =$B4:$L28

Andra villkorliga formatet:
FORMATERA CELLER BASERADE PÅ DERAS VÄRDEN
Ikonuppsättning anpassad
VISA ENDAST IKON (avmarkera den här rutan)
Första ikonen (grön bock) när värdet är > = 1 (typ: nummer)
Andra ikonen (ingen ikon) när värdet är > = -1 (typ: nummer)
Tredje ikonen (ingen ikon) när < -1

Nu, när jag anger en 1 i B4 eller någon av B-kolumncellerna, kommer den att markera hela raden för mig och ersätta "1" med en bock.

INBYGGD MALL MED DENNA FORMATERING:
1) Öppna Excel, sök efter en ny mall. Ange "Inventering" som sökord
2) Välj mallen med titeln "Inventory list with highlighting"
3) Markera den första raden i tabellen, öppna villkorliga format för att hantera/redigera. Du kommer att se att 2:a och 3:e formaten är för höjdpunkter och ikonen i B-kolumnen. Du kan ändra ikonen till vad du vill. Ta bort det första formatet om du inte vill ha överstrykningsalternativen från kolumnen Avbruten.
Det finns inga kommentarer här ännu
Lämna dina kommentarer
Postar som gäst
×
Betygsätt detta inlägg:
0   Tecken
Föreslagna platser

Följ oss

Copyright © 2009 - www.extendoffice.com. | Alla rättigheter förbehållna. Drivs av ExtendOffice. | | Sitemap
Microsoft och Office-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och / eller andra länder.
Skyddad av Sectigo SSL