Hoppa till huvudinnehåll

Hur markerar jag cell eller rad med kryssrutan i Excel?

Som bilden nedan visas måste du markera rad eller cell med kryssrutan. När en kryssruta är markerad markeras en angiven rad eller en cell automatiskt. Men hur uppnår man det i Excel? Den här artikeln visar två metoder för att uppnå det.

Markera cell eller rad med kryssrutan med villkorlig formatering
Markera cell eller rad med kryssruta med VBA-kod


Markera cell eller rad med kryssrutan med villkorlig formatering

Du kan skapa en villkorlig formateringsregel för att markera cell eller rad med kryssrutan i Excel. Gör så här.

Länk alla kryssrutor till en angiven cell

1. Du måste infoga kryssrutor i celler manuellt genom att klicka Utvecklare > Insert > Kryssrutan (Formkontroll).

2. Nu har kryssrutor infogats i celler i kolumn I. Markera den första kryssrutan i I1, ange formel = $ J1 i formelfältet och tryck sedan på ange nyckel.

Tips: Om du inte vill ha värden associerade i intilliggande celler till kryssrutor kan du länka kryssrutan till ett annat kalkylblads cell, t.ex. = Ark3! $ E1.

2. Upprepa steg 1 tills alla kryssrutor är länkade till intilliggande celler eller celler i ett annat kalkylblad.
Anmärkningar: Alla länkade celler ska vara på varandra och placeras i samma kolumn.

Skapa en villkorlig formateringsregel

Nu måste du skapa en villkorlig formateringsregel enligt steg för steg.

1. Markera de rader du behöver markera med kryssrutorna och klicka sedan på Villkorlig formatering > Ny regel under Hem flik. Se skärmdump:

2. I Ny formateringsregel dialogrutan måste du:

2.1 Välj Använd en formel för att bestämma vilka celler som ska formateras alternativet i Välj en regeltyp låda;

2.2 Ange formel = OM ($ J1 = SANT, SANT, FALSKT) i Formatera värden där denna formel är sann låda;
      Or = OM (Sheet3! $ E1 = SANT, SANT, FALSKT) om kryssrutorna är länkade till ett annat kalkylblad.

2.3 Klicka på bildad knapp för att ange en markerad färg för raderna;

2.4 Klicka på OK knapp. Se skärmdump:

Anmärkningar: I formeln, $ J1 or $ E1 är den första länkade cellen för kryssrutorna och se till att cellreferensen har ändrats till kolumn absolut (J1> $ J1 or E1> $ E1).

Nu skapas regeln för villkorlig formatering. När du markerar kryssrutorna markeras motsvarande rader automatiskt som skärmbilden för bälgen.


Markera cell eller rad med kryssruta med VBA-kod

Följande VBA-kod kan också hjälpa dig att markera cell eller rad med kryssrutan i Excel. Gör så här.

1. I kalkylbladet måste du markera cell eller rad med kryssrutan. Högerklicka på Tabell för ark och välj Visa kod från högerklickmenyn för att öppna Microsoft Visual Basic för applikationer fönster.

2. Kopiera och klistra in nedanstående VBA-kod i kodfönstret.

VBA-kod: Markera rad med kryssrutan i Excel

Sub AddCheckBox()
Dim xCell As Range
Dim xRng As Range
Dim I As Integer
Dim xChk As CheckBox
On Error Resume Next
InputC:
  Set xRng = Application.InputBox("Please select the column range to insert checkboxes:", "Kutools for Excel", Selection.Address, , , , , 8)
If xRng Is Nothing Then Exit Sub
If xRng.Columns.Count > 1 Then
  MsgBox "The selected range should be a single column", vbInformation, "Kutools fro Excel"
  GoTo InputC
Else
  If xRng.Columns.Count = 1 Then
    For Each xCell In xRng    
      With ActiveSheet.CheckBoxes.Add(xCell.Left, _
        xCell.Top, xCell.Width = 15, xCell.Height = 12)
        .LinkedCell = xCell.Offset(, 1).Address(External:=False)
        .Interior.ColorIndex = xlNone
        .Caption = ""
        .Name = "Check Box " & xCell.Row
      End With  
      xRng.Rows(xCell.Row).Interior.ColorIndex = xlNone         
    Next    
  End If  
  With xRng  
   .Rows.RowHeight = 16  
  End With  
  xRng.ColumnWidth = 5#  
  xRng.Cells(1, 1).Offset(0, 1).Select  
  For Each xChk In ActiveSheet.CheckBoxes  
   xChk.OnAction = ActiveSheet.Name + ".InsertBgColor"   
  Next
End If
End Sub

Sub InsertBgColor()
Dim xName As Integer
Dim xChk As CheckBox
For Each xChk In ActiveSheet.CheckBoxes 
 xName = Right(xChk.Name, Len(xChk.Name) - 10) 
 If (xName = Range(xChk.LinkedCell).Row) Then  
  If (Range(xChk.LinkedCell) = "True") Then  
  Range("A" & xName, Range(xChk.LinkedCell).Offset(0, -2)).Interior.ColorIndex = 6  
  Else  
  Range("A" & xName, Range(xChk.LinkedCell).Offset(0, -2)).Interior.ColorIndex = xlNone 
  End If 
 End If
Next
End Sub

3. tryck på F5 för att köra koden. (Anmärkningar: du bör placera markören i den första delen av koden för att tillämpa F5-tangenten) När du dyker upp Kutools för Excel välj det intervall du vill infoga kryssrutor och klicka sedan på OK knapp. Här väljer jag intervall I1: I6. Se skärmdump:

4. Markera sedan kryssrutor i valda celler. Markera någon av kryssrutorna, motsvarande rad markeras automatiskt enligt nedanstående skärmdump.


Relaterade artiklar:

Bästa kontorsproduktivitetsverktyg

Populära funktioner: Hitta, markera eller identifiera dubbletter   |  Ta bort tomma rader   |  Kombinera kolumner eller celler utan att förlora data   |   Rund utan formel ...
Superuppslag: Flera kriterier VLookup    VLookup med flera värden  |   VSök över flera ark   |   Fuzzy Lookup ....
Avancerad rullgardinslista: Skapa snabbt en rullgardinslista   |  Beroende rullgardinslista   |  Flervals-rullgardinslista ....
Kolumnhanterare: Lägg till ett specifikt antal kolumner  |  Flytta kolumner  |  Växla synlighetsstatus för dolda kolumner  |  Jämför intervall och kolumner ...
Utvalda funktioner: Rutnätsfokus   |  Designvy   |   Stor formelbar    Arbetsbok & Bladhanterare   |  Resursbibliotek (Automatisk text)   |  Datumväljare   |  Kombinera arbetsblad   |  Kryptera/Dekryptera celler    Skicka e-postmeddelanden efter lista   |  Superfilter   |   Specialfilter (filtrera fet/kursiv/genomstruken...) ...
Topp 15 verktygssatser12 text verktyg (lägga till text, Ta bort tecken, ...)   |   50 + Diagram Typer (Gantt Chart, ...)   |   40+ Praktiskt Formler (Beräkna ålder baserat på födelsedag, ...)   |   19 Införande verktyg (Infoga QR-kod, Infoga bild från sökväg, ...)   |   12 Konvertering verktyg (Siffror till ord, Valutaväxling, ...)   |   7 Slå ihop och dela verktyg (Avancerade kombinera rader, Dela celler, ...)   |   ... och mer

Uppgradera dina Excel-färdigheter med Kutools för Excel och upplev effektivitet som aldrig förr. Kutools för Excel erbjuder över 300 avancerade funktioner för att öka produktiviteten och spara tid.  Klicka här för att få den funktion du behöver mest...

kte-flik 201905


Fliken Office ger ett flikgränssnitt till Office och gör ditt arbete mycket enklare

 • Aktivera flikredigering och läsning i Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Visio och Project.
 • Öppna och skapa flera dokument i nya flikar i samma fönster, snarare än i nya fönster.
 • Ökar din produktivitet med 50 % och minskar hundratals musklick för dig varje dag!
Comments (3)
No ratings yet. Be the first to rate!
This comment was minimized by the moderator on the site
This is a horrendous article. It lacks a lot of information and steps. If you follow this article verbatim it will not end in the result you are seeking.

Essentially the article is saying to have 2 columns where the checkboxes are linked to adjacent columns to enter in values which are then used for conditional formats. No one wants to have values associated in adjacent cells to checkboxes. Lastly, if this is the route you're going you're not linking checkboxes to conditional formats, you are linking checkboxes to cell values which are then in turn associated to conditional formats.

It is easier to just use icons instead of checkboxes (use the green checkmark icon) and create the conditional formats for a value of 1 or 0. If cell = 1 then it will replace the value with the icon and highlight your row. To accomplish this you use 2 conditional formats on your table.

Top left of table is B4, bottom right of table is L28

1st conditional format:
USE A FORMULA TO DETERMINE WHICH CELLS TO FORMAT
Formula: =$B4=1
Format: fill
Applies to: =$B4:$L28

2nd conditional format:
FORMAT CELLS BASED ON THEIR VALUES
Icon Set Custom
SHOW ICON ONLY (check this box off)
First icon (green checkmark) when value is > = 1 (type: number)
Second icon (no icon) when value is > = -1 (type: number)
Third icon (no icon) when < -1

Now, when I enter a 1 in B4 or any of the B column cells, it will highlight the entire row for me and replace the "1" with a checkmark.

BUILT-IN TEMPLATE WITH THIS FORMATTING:
1) Open Excel, search for a new template. Enter "Inventory" as the search term
2) Select the template titled "Inventory list with highlighting"
3) Highlight the first row of the table, open conditional formats to manage/edit. You will see the 2nd and 3rd formats are for highlights and the icon in the B column. You can change the icon to whatever you want. Remove the first format if you don't want the strikeout options from the Discontinued column.
This comment was minimized by the moderator on the site
I have a question about the initial step of linking the checkbox to a true/false.

1. Select the first check box in I1, enter formula =$J$1 into the formula bar, and then press the Enter key.

2. Repeat step 1 until all check boxes are linked to the adjacent cells.

For the repeat, does it have to be done for each cell or can you get the drag down to autofill? Right now, when I drag down the corner box it will autofill with =$J$1 for everything so that if I check one box, every box is checked. How can I fix this without manually linking each checkbox?
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi,
The Fill Handle can't help in this case. You need to manually link each checkbox to its adjacent cell.
There are no comments posted here yet
Please leave your comments in English
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations