Hoppa till huvudinnehåll

Hur skyddar jag celler baserat på datum i Excel?

Normalt kan vi skydda kalkylbladet för att förhindra att andra redigerar eller ändrar cellvärdena, men ibland måste du skydda cellerna baserat på datum. Till exempel vill jag skydda andra celler men bara låta cellvärdena för dagens datum modifieras enligt följande skärmdump, den här artikeln kommer att prata om hur man skyddar celler baserat på datum.

doc skydda efter datum 1

Skydda alla rader utom dagens datumrad med VBA-kod

Skydda alla rader som datumet har passerat med VBA-kod


pil blå höger bubbla Skydda alla rader utom dagens datumrad med VBA-kod

Tillåt bara att raden som motsvarar dagens datum kan ändras, följande kod kan hjälpa dig, gör så här:

1. Högerklicka på arkfliken som du vill skydda cellerna baserat på datum och välj sedan Visa kod från snabbmenyn, i poppade ut Microsoft Visual Basic för applikationer kopiera och klistra in följande kod i den tomma modulen:

VBA-kod: Skydda alla rader utom dagens datumrad:

Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
'Updateby Extendoffice 20161025
  If Range("E" & Selection.Row).Value <> Date Then
    ActiveSheet.Protect Password:="111111"
    MsgBox "Only today's date row can be edited!", vbInformation, "Kutools for Excel"
  ElseIf Range("E" & Selection.Row).Value = Date Then
    ActiveSheet.Unprotect Password:="111111"
    ActiveSheet.EnableSelection = xlNoRestrictions
  End If
End Sub

doc skydda efter datum 2

Anmärkningar: I ovanstående kod, bokstaven E är kolumnrubriken där datumet ligger, “111111”Är lösenordet för att skydda detta ark. Du kan ändra dem efter dina behov.

2. Spara och stäng sedan kodfönstret.

(1.) Om du klickar på andra celler utöver dagens datumrad kommer en snabbruta att dyka upp för att påminna dig om att cellen inte kan redigeras, se skärmdump:

doc skydda efter datum 3

(2.) Om du klickar och redigerar raden som motsvarar dagens datum kommer den att ändras framgångsrikt, se skärmdump:

doc skydda efter datum 4


pil blå höger bubbla Skydda alla rader som datumet har passerat med VBA-kod

Om du behöver skydda alla rader som datumet har passerat, endast tillåta att dagens och framtida datumrader kan ändras, använd följande VBA-kod:

1. Högerklicka på arkfliken som du vill skydda cellerna baserat på datum och välj sedan Visa kod från snabbmenyn, i poppade ut Microsoft Visual Basic för applikationer kopiera och klistra in följande kod i den tomma modulen:

VBA-kod: Skydda alla rader datum har passerat:

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Excel.Range)
'Updateby Extendoffice 20161025
 Dim xRow As Long
 xRow = 2
 ThisWorkbook.ActiveSheet.Unprotect Password:="111111"
 ThisWorkbook.ActiveSheet.Cells.Locked = False
 Do Until IsEmpty(Cells(xRow, 5))
  If Cells(xRow, 5) < Date Then
   Rows(xRow).Locked = True
  End If
  xRow = xRow + 1
 Loop
 ThisWorkbook.ActiveSheet.Protect Password:="111111"
End Sub

doc skydda efter datum 5

Anmärkningar: I ovanstående kod, numret 5 är kolumnnumret där datumet ligger, “111111”Är lösenordet för att skydda detta ark. Du kan ändra dem efter dina behov.

3. Spara och stäng sedan kodfönstret.

(1.) Om du klickar på celldatumet har passerat kommer en snabbruta att dyka upp för att påminna dig om att cellen inte kan redigeras, se skärmdump:

doc skydda efter datum 6

(2.) Om du klickar på raderna för att försöka ändra värdena i dagens datum eller framtida datum kommer det att ändras framgångsrikt, se skärmdump:

doc skydda efter datum 7

Bästa kontorsproduktivitetsverktyg

Populära funktioner: Hitta, markera eller identifiera dubbletter   |  Ta bort tomma rader   |  Kombinera kolumner eller celler utan att förlora data   |   Rund utan formel ...
Superuppslag: Flera kriterier VLookup    VLookup med flera värden  |   VSök över flera ark   |   Fuzzy Lookup ....
Avancerad rullgardinslista: Skapa snabbt en rullgardinslista   |  Beroende rullgardinslista   |  Flervals-rullgardinslista ....
Kolumnhanterare: Lägg till ett specifikt antal kolumner  |  Flytta kolumner  |  Växla synlighetsstatus för dolda kolumner  |  Jämför intervall och kolumner ...
Utvalda funktioner: Rutnätsfokus   |  Designvy   |   Stor formelbar    Arbetsbok & Bladhanterare   |  Resursbibliotek (Automatisk text)   |  Datumväljare   |  Kombinera arbetsblad   |  Kryptera/Dekryptera celler    Skicka e-postmeddelanden efter lista   |  Superfilter   |   Specialfilter (filtrera fet/kursiv/genomstruken...) ...
Topp 15 verktygssatser12 text verktyg (lägga till text, Ta bort tecken, ...)   |   50 + Diagram Typer (Gantt Chart, ...)   |   40+ Praktiskt Formler (Beräkna ålder baserat på födelsedag, ...)   |   19 Införande verktyg (Infoga QR-kod, Infoga bild från sökväg, ...)   |   12 Konvertering verktyg (Siffror till ord, Valutaväxling, ...)   |   7 Slå ihop och dela verktyg (Avancerade kombinera rader, Dela celler, ...)   |   ... och mer

Uppgradera dina Excel-färdigheter med Kutools för Excel och upplev effektivitet som aldrig förr. Kutools för Excel erbjuder över 300 avancerade funktioner för att öka produktiviteten och spara tid.  Klicka här för att få den funktion du behöver mest...

kte-flik 201905


Fliken Office ger ett flikgränssnitt till Office och gör ditt arbete mycket enklare

 • Aktivera flikredigering och läsning i Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Visio och Project.
 • Öppna och skapa flera dokument i nya flikar i samma fönster, snarare än i nya fönster.
 • Ökar din produktivitet med 50 % och minskar hundratals musklick för dig varje dag!
Comments (30)
No ratings yet. Be the first to rate!
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello, I would like to protect future days and allow editing current and past days. How do I do that?
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello, Miguel,To protect the future days, please apply the below code:<div data-tag="code">Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Excel.Range)
'Updateby Extendoffice
Dim xRow As Long
xRow = 2
ThisWorkbook.ActiveSheet.Unprotect Password:="111111"
ThisWorkbook.ActiveSheet.Cells.Locked = False
Do Until IsEmpty(Cells(xRow, 5))
If Cells(xRow, 5) > Date Then
Rows(xRow).Locked = True
End If
xRow = xRow + 1
Loop
ThisWorkbook.ActiveSheet.Protect Password:="111111"
End SubPlease try, hope it can help you!
This comment was minimized by the moderator on the site
hello i did it but when i press cell message shows that it can not be edited but when i press keyborad i still can write in the cell
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello, I tried to do the same but to Protect all columns except today’s date column with VBA code by replacing "Selection.Row" with "Selection.Columns" and "E" with "5" (row number where dates are), but I keep receiving error 1004!

Any help please?

Thank you
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello,
To apply this code to columns that you need, please use the following VBA code:(Note: In the code, 5 is the row number contains the date, please change it to your need.)

Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
Dim xRg As Range
Set xRg = Target.Worksheet.Cells(5, Target.Column)
If xRg <> Date Then
ActiveSheet.Protect Password:="111111"
MsgBox "Only today's date row can be edited!", vbInformation, "Kutools for Excel"
ElseIf xRg.Value = Date Then
ActiveSheet.Unprotect Password:="111111"
ActiveSheet.EnableSelection = xlNoRestrictions
End If
End Sub

Please try, hope it can help you!
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Im facing one problem, once i close the file and reopens it again on the same date, code doesnot work. pls help im stuck
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi, rohit,
To keep the code, you should save your workbook as Excel Macro-Enabled Workbook format, please try, thank you!
This comment was minimized by the moderator on the site
Thanks for your help, Thanku so much buddy, It is a great help. and solved my tension.
Be safe
RegardsRohit Khanna
This comment was minimized by the moderator on the site
Thank you! Sorry, I did not get your reply until now, it might be a problem in my email.

It worked! Can't say thank you enough! I really appreciate that!
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi,
Glad it can help you!
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi,

I am trying to expand this to protect columns that do not include this current month or/and this current week. I tried to replace "Date" with "month" or "week", but did not work.

I have attached a sample for weeks sheet where user cannot edit or type in columns other than this week.

Any advice on that? or shall I use actual dates to reflect a day in the month?
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello, I tried to do the same but to Protect all columns except today’s date column with VBA code by replacing "Selection.Row" with "Selection.Columns" and "E" with "5" (row number where dates are), but I keep receiving error 1004!

Any help please?

Thank you
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi,

while running this code I am getting an error as shown in the figure
Also i am attaching a snapshot my excel where i want to make changes..

Can u guide in my code where should i make changes according to my excel file so that cells that contain only todays & future date can be editied ???
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello, Karan,
Because there are merged cells in your table, the above code can not be applied correctly in merged cells table.
If you have any other good ideas, please comment here. Thank you!
This comment was minimized by the moderator on the site
As someone who is relatively new to VBA, would you mind explaining why xRow = 2 in Line 4?Thanks
This comment was minimized by the moderator on the site
because in row no. 1 you have header
This comment was minimized by the moderator on the site
This works great. but how can I switch it to unlock a column based on dates in row 3?
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello.....


I am using the code for Protect all rows except today’s date row........Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
'Updateby Extendoffice 20161025
If Range("A" & Selection.Row).Value <> Date Then
ActiveSheet.Protect Password:="111111"
MsgBox "Only today's date row can be edited!", vbInformation, "Kutools for Excel"
ElseIf Range("E" & Selection.Row).Value = Date Then
ActiveSheet.Unprotect Password:="111111"
ActiveSheet.EnableSelection = xlNoRestrictions
End If
End Sub


After i save i and click on cell i get message only today's date row can be edited....but if i double click the cell the i can edit...pls help
This comment was minimized by the moderator on the site
hi is it possible to lock certain cells depending on the date that is directly above them in a column?
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi, Lusis,
Can you give your problem more specifically? Or you can attach a screenshot as your problem.
Thank you!
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi skyyang

Yes here is a screenshot. Hope this helps.
This comment was minimized by the moderator on the site
Here it is.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello, Lucis,
Do you mean to lock the columns which date is past, and only the columns of today and future days can be modified?
This comment was minimized by the moderator on the site
Correct! How would I go about that?
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi, Luis,
How about the date cell in A1? Is it entered manually or entered with a formula =now()? If it is a formula cell, the locked columns will be changed with the date changes.
Looking forward to your reply!
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Skyyangg

yes the cell A1 has the =now() formula.

thanks!
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi is it possible to lock columns by the date directly above the columns?
This comment was minimized by the moderator on the site
Private Sub worksheet_Change(ByVal Target As Range)

'Subscribe to http://youtube.com/excel10tutorial

'Support the channel by donating on http://patreon.com/excel10tutorial

Dim col As Range

'Set the correct sheet name here:

With ThisWorkbook.Sheets("AGOSTO-22")

.Unprotect "ABCDE"

For Each col In .UsedRange.Columns

col.EntireColumn.Locked = col.Range("A1").Value <> Date

Next col

.Protect "ABCDE"

.EnableSelection = xlNoRestrictions

End With

End Sub
There are no comments posted here yet
Load More
Please leave your comments in English
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations