Hoppa till huvudinnehåll

Hur skapar jag en kommandoknapp för att kopiera och klistra in data i Excel?

Om du antar att du ofta måste kopiera ett antal celler till en annan plats efter att du har ändrat data kommer den manuella kopierings- och klistra metoden att vara noga och tidskrävande. Hur gör jag att denna kopia och klistra in affären körs automatiskt? Den här artikeln visar hur du använder en kommandoknapp för att kopiera och klistra in data med bara ett klick.

Skapa en kommandoknapp för att kopiera och klistra in data med VBA-kod


Skapa en kommandoknapp för att kopiera och klistra in data med VBA-kod

Gör så här för att kopiera och klistra in data automatiskt när du klickar på en kommandoknapp.

1. Sätt in en kommandoknapp genom att klicka Utvecklare > Insert > Kommandoknapp (ActiveX-kontroll). Se skärmdump:

2. Rita en kommandoknapp i kalkylbladet och högerklicka på den. Välj Visa kod från snabbmenyn.

3. I pop-up Microsoft Visual Basic för applikationer fönster, byt ut den ursprungliga koden i kodfönstret med nedanstående VBA-kod.

VBA-kod: Använd kommandoknappen för att kopiera och klistra in data i Excel

Private Sub CommandButton1_Click()
  Application.ScreenUpdating = False
  Dim xSheet As Worksheet
  Set xSheet = ActiveSheet
    If xSheet.Name <> "Definitions" And xSheet.Name <> "fx" And xSheet.Name <> "Needs" Then
      xSheet.Range("A1:C17 ").Copy
      xSheet.Range("J1:L17").PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
    End If

  Application.ScreenUpdating = True
End Sub

Anmärkningar: I koden är CommandButton1 namnet på den infogade kommandoknappen. A1: C17 är det intervall du behöver kopiera, och J1: L17 är destinationsområdet för att klistra in data. Ändra dem efter behov.

4. Tryck andra + Q för att stänga Microsoft Visual Basic för applikationer fönster. Stäng av designläget under fliken Developer.

5. Klicka nu på kommandoknappen, all data i intervall A1: C17 kopieras och klistras in i intervallet J1: L17 utan cellformatering.


Relaterade artiklar:

Bästa kontorsproduktivitetsverktyg

Populära funktioner: Hitta, markera eller identifiera dubbletter   |  Ta bort tomma rader   |  Kombinera kolumner eller celler utan att förlora data   |   Rund utan formel ...
Superuppslag: Flera kriterier VLookup    VLookup med flera värden  |   VSök över flera ark   |   Fuzzy Lookup ....
Avancerad rullgardinslista: Skapa snabbt en rullgardinslista   |  Beroende rullgardinslista   |  Flervals-rullgardinslista ....
Kolumnhanterare: Lägg till ett specifikt antal kolumner  |  Flytta kolumner  |  Växla synlighetsstatus för dolda kolumner  |  Jämför intervall och kolumner ...
Utvalda funktioner: Rutnätsfokus   |  Designvy   |   Stor formelbar    Arbetsbok & Bladhanterare   |  Resursbibliotek (Automatisk text)   |  Datumväljare   |  Kombinera arbetsblad   |  Kryptera/Dekryptera celler    Skicka e-postmeddelanden efter lista   |  Superfilter   |   Specialfilter (filtrera fet/kursiv/genomstruken...) ...
Topp 15 verktygssatser12 text verktyg (lägga till text, Ta bort tecken, ...)   |   50 + Diagram Typer (Gantt Chart, ...)   |   40+ Praktiskt Formler (Beräkna ålder baserat på födelsedag, ...)   |   19 Införande verktyg (Infoga QR-kod, Infoga bild från sökväg, ...)   |   12 Konvertering verktyg (Siffror till ord, Valutaväxling, ...)   |   7 Slå ihop och dela verktyg (Avancerade kombinera rader, Dela celler, ...)   |   ... och mer

Uppgradera dina Excel-färdigheter med Kutools för Excel och upplev effektivitet som aldrig förr. Kutools för Excel erbjuder över 300 avancerade funktioner för att öka produktiviteten och spara tid.  Klicka här för att få den funktion du behöver mest...

kte-flik 201905


Fliken Office ger ett flikgränssnitt till Office och gör ditt arbete mycket enklare

 • Aktivera flikredigering och läsning i Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Visio och Project.
 • Öppna och skapa flera dokument i nya flikar i samma fönster, snarare än i nya fönster.
 • Ökar din produktivitet med 50 % och minskar hundratals musklick för dig varje dag!
Comments (61)
Rated 4.5 out of 5 · 2 ratings
This comment was minimized by the moderator on the site
hello! have good day. i have a problem plz anyone could helpme. i have a data in my excel sheet. it has three types Plaining, Release and archive. I need a code such that when i click on Release the entire row cut from active sheet and pasted to another sheet i-e Released PR's. similarly when i click on archive the entire row cut from active PR's to Archived PR's sheet. i will be thank full if anyone help me as soon as possible.
Rated 4.5 out of 5
This comment was minimized by the moderator on the site
Hola, este mismo codigo funciona con power point? Pregunto por que necesito copiar y pegar la información de una diapositiva a otra. Muchas gracias.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Ivan,
We only provide VBA scripts for Microsoft Excel, Word and Outlook. This VBA script does not apply to PowerPoint. Sorry for the inconvenience.
This comment was minimized by the moderator on the site
Cảm ơn bạn
Rated 4.5 out of 5
This comment was minimized by the moderator on the site
Cara, eu preciso copiar determinado dados, que são gerados todos os dias, mas salvos em planilhas diferentes, eu já criei a macro e salvei na PERSONAL, para conseguir usar em todas planilhas que abrir, mas não estou conseguindo colocar o código pra ele pegar esses dados, que se localizam sempre na mesma linha e coluna, ele sempre pega da planilha que eu realizei a macro, consegue me ajudar com isso ? Seria um código que sempre pega da planilha atual, aberta, e não da qual eu gravei a macro
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Gabriel,
If you need to copy data in different worksheets each time, you do not need to run the code with a command button.
After pressing the Alt + F11 keys to open the Basic Visual editor, click Insert > Module, and then copy the following VBA code into the Module (Code) window.
To copy data in any worksheet, you just need to open the worksheet, click Develper > macros to open the Macro window, select the macro name "CopyData" and then click the Run button to run the code.
https://www.extendoffice.com/images/stories/comments/comment-picture-zxm/copy_data.png

Sub CopyData()
  Application.ScreenUpdating = False
  Dim xSheet As Worksheet
  Set xSheet = ActiveSheet
    If xSheet.Name <> "Definitions" And xSheet.Name <> "fx" And xSheet.Name <> "Needs" Then
      xSheet.Range("A1:C17 ").Copy
      xSheet.Range("J1:L17").PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
    End If

  Application.ScreenUpdating = True
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello,

I'm currently at using the following code:


Private Sub CommandButton1_Click()
Dim xSWName As String
Dim xSheet As Worksheet
Dim xPSheet As Worksheet
Dim xIntR As Integer
xSWName = "Aktiva"
On Error Resume Next
Application.ScreenUpdating = False
Set xSheet = ActiveSheet
If xSheet.Name <> "Definitions" And xSheet.Name <> "fx" And xSheet.Name <> "Needs" Then
xSheet.Range("A6:F60 ").Copy
Set xPSheet = Worksheets.Item(xSWName)
xPSheet.Cells.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
End If
Application.ScreenUpdating = True
End Sub


But I would it to copy the text to the next empty cell, currently it just pastes it at the top and overwrites what's currently there.
Can someone help me, so that when I use this "script/marco" it goes to the next possible empty space?

Thanks in advance,
Calle
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Calle,
Do you want to fill blank cells with value above in a certian range in Excel?
If so, perhaps the methods in this post can do you a favor.
How To Fill Blank Cells With Value Above / Below / Left / Right In Excel?
If I am not understanding correctly, please attach a screenshot of your data to describe it more clearly.
This comment was minimized by the moderator on the site
Please excuse me, I found my omission...

On the other hand, this soul generates a mail per recipient whereas I wish to write a single email (grouped) to all the recipients. I can't find what to change...
Could you help me in solving this problem please?

Thank you again for your help,
Cordially. Have a good day.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Clément,
To avoid this error "Dim xOutApp As Outlook.Application" -> Undefined user-defined type, you need to check the Microsoft Outlook 16.0 Object Library box as shown in the screenshot above.
The above VBA code helps to create a separate email to each recipient listed in cells.
If you want to create a single email with all email addresses displayed in the Recipients field (see screenshot below), the following VBA code can help you to do it.
https://www.extendoffice.com/images/stories/comments/comment-picture-zxm/button_email.png
Private Sub CommandButton1_Click()
'updateby Extendoffice 20220901
  Dim xOTApp As Object
  Dim xMItem As Object
  Dim xCell As Range
  Dim xRg As Range
  Dim xEmailAddr As String
  Dim xTxt As String
  On Error Resume Next
  xTxt = ActiveWindow.RangeSelection.Address
  Set xRg = Range("A1:A3")
  If xRg Is Nothing Then Exit Sub
  Set xOTApp = CreateObject("Outlook.Application")
  For Each xCell In xRg
    If xCell.Value Like "*@*" Then
      If xEmailAddr = "" Then
        xEmailAddr = xCell.Value
      Else
        xEmailAddr = xEmailAddr & ";" & xCell.Value
      End If
    End If
  Next
  Set xMItem = xOTApp.CreateItem(0)
  With xMItem
    .To = xEmailAddr
    .Subject = "Test"
    .Body = "Dear " _
        & vbNewLine & vbNewLine & _
        "This is a test email " & _
        "sending in Excel"
    .Display
  End With
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Thanks !
I made it but I have an error on this line : "Dim xOutApp As Outlook.Application" -> Undefined user-defined type

I don't understand because I made steps described in your message... Can you help me again please ? :-/


Thanks a lot !
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi there ! Great page, very practical for me... !
Is it posible to copy datas (a list of mails) and paste it directly in "recipients" on Outlook ? If it's possible, I don't know how to do it...

Can you help me please ?
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Clement,
If you want to click a button then copy a list of email addresses and paste them directly in the "To" field in Outlook. The following VBA code can help.
After adding the code, please click Tools > Reference, then check the Microsoft Outlook 16.0 Object Library box.
https://www.extendoffice.com/images/stories/comments/comment-picture-zxm/outlook_object_library.png

Private Sub CommandButton1_Click()
'Updated by Extendoffice 20220831
  Dim xRg As Range
  Dim xRgEach As Range
  Dim xRgVal As String
  Dim xAddress As String
  Dim xOutApp As Outlook.Application
  Dim xMailOut As Outlook.MailItem
  On Error Resume Next
  xAddress = ActiveWindow.RangeSelection.Address
  Set xRg = Range("A1:A3")
  If xRg Is Nothing Then Exit Sub
  Application.ScreenUpdating = False
  Set xOutApp = CreateObject("Outlook.Application")
  Set xRg = xRg.SpecialCells(xlCellTypeConstants, xlTextValues)
  For Each xRgEach In xRg
    xRgVal = xRgEach.Value
    If xRgVal Like "?*@?*.?*" Then
      Set xMailOut = xOutApp.CreateItem(olMailItem)
      With xMailOut
        .To = xRgVal
        .Subject = "Test"
        .Body = "Dear " _
           & vbNewLine & vbNewLine & _
            "This is a test email " & _
            "sending in Excel"
        .Display
        '.Send
      End With
    End If
  Next
  Set xMailOut = Nothing
  Set xOutApp = Nothing
  Application.ScreenUpdating = True
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi
i need to insert a button in each row to copy the specific cell rage on the row and past it on different excel in one drive , Ex, multiple teacher working on excel and entering the student date and click the button ( post button ) once they click the date has to be actively updated in student master file in new row, (its like a dynamic consolidation of work )

If Teacher is correcting the row and clicking the post button again it needs to be verify the cell which has unique id for the student and replace the row in master file not to create duplicate row on master file on each click , i need last updated date and time on the master file in separate cell at the end of the row
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi suriya prakash,
I am very sorry that I cannot help you with this issue yet.
This comment was minimized by the moderator on the site
In case when I am copying from one sheet to another using the below code (Using Shape - Not Button) The Value From "ToCopySHEET"!A14 is copied to J7 when the A1:A6 are Used Range but J column is empty. I want to copy it into J:J irrespective the A, B or any other column is Used but If J is vacant It must start from the first empty cell of "CopiedSHEET"!J:J.


Sub CopyToSheet()
'Updated by Extendoffice 20220729
Dim xSWName As String
Dim xSheet As Worksheet
Dim xPSheet As Worksheet
Dim xIntR As Integer
xSWName = "Copy Test Page"
On Error Resume Next
Application.ScreenUpdating = False
Set xSheet = ActiveSheet
If xSheet.Name <> "Definitions" And xSheet.Name <> "fx" And xSheet.Name <> "Needs" Then
xSheet.Range("A14").Copy
Set xPSheet = Worksheets.Item(xSWName)
xIntR = xPSheet.UsedRange.Rows.Count
xPSheet.Cells(xIntR + 1, 10).PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
End If
Application.ScreenUpdating = True
End Sub
There are no comments posted here yet
Load More
Please leave your comments in English
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations