Hoppa till huvudinnehåll

 Hur kör man makro baserat på cellvärde i Excel?

Antag att jag har flera makrokoder i min arbetsbok, och nu vill jag köra dessa koder baserat på cellvärdet. Den här artikeln kommer jag att prata om flera situationer som du kan drabbas av i ditt dagliga arbete när du använder Excel.

Kör eller utlös makro om cellvärdet är större eller mindre än ett specifikt värde med VBA-kod

Kör eller utlös makro om cellvärdet motsvarar specifik text med VBA-kod


pil blå höger bubbla Kör eller utlös makro om cellvärdet är större eller mindre än ett specifikt värde med VBA-kod

Till exempel, om värdet i cell A1 är mellan 10 och 50, kör makro1, och om värdet är större än 50, kör makro2. För att lösa detta jobb i Excel, använd följande VBA-kod.

1. Högerklicka på arkfliken som du vill utföra makrot baserat på ett cellvärde och välj sedan Visa kod från snabbmenyn och i den öppnade Microsoft Visual Basic för applikationer fönster, kopiera och klistra in följande kod i den tomma modulen:

VBA-kod: Kör makro om cellvärdet är större eller mindre än:

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Excel.Range)
  If Target.Cells.Count > 1 Then Exit Sub
  If IsNumeric(Target) And Target.Address = "$A$1" Then
    Select Case Target.Value
    Case 10 To 50: Macro1
    Case Is > 50: Macro2
    End Select
  End If
End Sub

doc kör makro baserat på cellvärde 1

Anmärkningar: I ovanstående kod:

A1 är cellen som innehåller det specifika värde du vill köra makrot baserat på;

Fall 10 till 50: Makro1: det betyder att om värdet är mellan 10 och 50, kör Macro1;

Fall är> 50: Macro2: det betyder att om värdet är större än 50, kör Macro2.

Ändra dessa makronamn och kriterier efter dina behov, och du kan också lägga till fler kriterier efter Fall skript.

2. Spara och stäng sedan detta kodfönster, nu, när värdet du anger är mellan 10 och 50 i cell A1, kommer Macro1 att utlösas, om det inmatade värdet är större än 50, körs Macro2.


pil blå höger bubbla Kör eller utlös makro om cellvärdet motsvarar specifik text med VBA-kod

Om du till exempel vill utlösa makrot baserat på specifik text i en cell för att köra makro1 om texten ”Radera” är angiven och köra makro2 om texten ”Infoga” skrivs. Följande kod kan göra dig en tjänst.

1. Högerklicka på arket som du vill utföra makrot baserat på cellvärdet och välj sedan Visa kod från snabbmenyn och i den öppnade Microsoft Visual Basic för applikationer fönster, kopiera och klistra in följande kod i den tomma modulen:

VBA-kod: Kör makro om cellvärdet är en specifik text

Sub worksheet_change(ByVal target As Range)
Set target = Range("A1")
If target.Value = "Delete" Then
 Call Macro1
End If
If target.Value = "Insert" Then
Call Macro2
End If
End Sub 

doc kör makro baserat på cellvärde 2

Anmärkningar: I ovanstående kod, “Radera"Och"Insert”Är celltexterna som du vill köra makron baserat på, och Macro1 och Macro2 är de makron du vill köra baserat på text. Ändra dem efter dina behov.

2. Spara sedan den här koden och stäng fönstret, nu när du skriver in texten "Radera" i cell A1, utlöses makro1. Om texten "Infoga" matas in kommer makro2 att köras.


Relaterade artiklar:

Hur kör man makro när cellvärdet ändras i Excel?

Hur kör man makro automatiskt innan man skriver ut i Excel?

Hur kör man makro baserat på värde valt från listrutan i Excel?

Hur kör man makro genom att klicka på hyperlänkar i Excel?

Hur kör man makro när ark väljs från en arbetsbok?

Bästa kontorsproduktivitetsverktyg

Populära funktioner: Hitta, markera eller identifiera dubbletter   |  Ta bort tomma rader   |  Kombinera kolumner eller celler utan att förlora data   |   Rund utan formel ...
Superuppslag: Flera kriterier VLookup    VLookup med flera värden  |   VSök över flera ark   |   Fuzzy Lookup ....
Avancerad rullgardinslista: Skapa snabbt en rullgardinslista   |  Beroende rullgardinslista   |  Flervals-rullgardinslista ....
Kolumnhanterare: Lägg till ett specifikt antal kolumner  |  Flytta kolumner  |  Växla synlighetsstatus för dolda kolumner  |  Jämför intervall och kolumner ...
Utvalda funktioner: Rutnätsfokus   |  Designvy   |   Stor formelbar    Arbetsbok & Bladhanterare   |  Resursbibliotek (Automatisk text)   |  Datumväljare   |  Kombinera arbetsblad   |  Kryptera/Dekryptera celler    Skicka e-postmeddelanden efter lista   |  Superfilter   |   Specialfilter (filtrera fet/kursiv/genomstruken...) ...
Topp 15 verktygssatser12 text verktyg (lägga till text, Ta bort tecken, ...)   |   50 + Diagram Typer (Gantt Chart, ...)   |   40+ Praktiskt Formler (Beräkna ålder baserat på födelsedag, ...)   |   19 Införande verktyg (Infoga QR-kod, Infoga bild från sökväg, ...)   |   12 Konvertering verktyg (Siffror till ord, Valutaväxling, ...)   |   7 Slå ihop och dela verktyg (Avancerade kombinera rader, Dela celler, ...)   |   ... och mer

Uppgradera dina Excel-färdigheter med Kutools för Excel och upplev effektivitet som aldrig förr. Kutools för Excel erbjuder över 300 avancerade funktioner för att öka produktiviteten och spara tid.  Klicka här för att få den funktion du behöver mest...

kte-flik 201905


Fliken Office ger ett flikgränssnitt till Office och gör ditt arbete mycket enklare

 • Aktivera flikredigering och läsning i Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Visio och Project.
 • Öppna och skapa flera dokument i nya flikar i samma fönster, snarare än i nya fönster.
 • Ökar din produktivitet med 50 % och minskar hundratals musklick för dig varje dag!
Comments (19)
Rated 5 out of 5 · 1 ratings
This comment was minimized by the moderator on the site
Hallo,

ich bräuchte dafür ein Makro,

ich kann dieses Problem nicht alleine lösen, wäre super wenn mir jemand helfen könnte.

In M1 steht die Zahl 5, jetzt soll der Bereich von A83 bis A683 auf die Zahl 5 geprüft werden, sollte z.B. A111 die Zahl 5 enthalten, dann soll C111 + 1 ( wenn in C111 23 steht dann soll da 24 stehen). Genau so wenn in A444 eine 5 steht, dann soll C444 + 1 ( wenn C444 = 99 dann 100).
Immer wenn der Wert mit M1 übereinstimmt, dann soll diese Zelle in Spalte C immer wieder + 1 zählen. Also 23 +1 dann 24 + 1 dann 25 +1 usw usw.


Vielleicht kann mir da jemand helfen,

Vielen Dank im vorraus.

LG Stfan
This comment was minimized by the moderator on the site
Buongiorno,
vorrei eseguire una macro quando una in una cella viene inserito un controllo "if" o se viene inserita una data e non un numero.

Ad esempio se nella cella A1 inserisco: If(B2=0;vero;falso) e la macro leggendo vero mi nasconde lo sheet2 altrimenti mi scopre la sheet 2.

Come posso fare?
Riesco a far funzionare il tutto se inserisco in A1 manualmente un valore (in questo caso vero o falso).

Grazie
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello, Carlo,
In fact the second code in this article can solve your problem.
Note: You just need to change the text to True and False into the code, and change the code name to your own.
Sub worksheet_change(ByVal target As Range)
Set target = Range("A1")
If target.Value = "True" Then
 Call Macro1
End If
If target.Value = "False" Then
Call Macro2
End If
End Sub 


Please try again, thank you!
This comment was minimized by the moderator on the site
Buongiorno,
ho provato il listato che permette di richiamare 2 macro al cambio del valore di una cella, se quel cambio deriva da una funzione "se" non funziona, se digito i valori (vero o falso) funziona.

Come posso ovviare?
Eventualmente come potrei evitare di utilizzare il condizionale sulla cella e far verificare al listato se la cella che deve far avviare le macro è compilata o meno?

grazie
This comment was minimized by the moderator on the site
Ciao skyyang. Spero tu possa aiutarmi. Ho un programmino in vba che basandosi su variazioni di prezzo di una cella (E1), collegata in DDE con una piattaforma di trading di borsa, fissa i prezzi: Massimo, Minimo, Apertura, Chiusura, per poi passare alla riga successiva in base a un intervallo temporale impostato all'apertura del foglio elettronico. L'algoritmo da me sviluppato fa si che nelle colonne: "BH" e "BI" vengano visualizzati i prezzi di acquisto e di vendita, ma solo quando soddisfatte le condizioni date, altrimenti le celle non restituiscono nessun valore. Quello di cui avrei bisogno è di un avviso sonoro .wav che mi avvisi quando viene restituito un valore, di acquisto o di vendita, in modo di non dover fissare lo schermo per 14 ore al giorno. Ho provato a inserire un codice "SoundMe()" trovato on-line, ma suona ogni volta che c'è un nuovo massimo o un nuovo minimo nella riga in cui il programma sta aggiornando i prezzi. Pensi che il problema si possa risolvere? Grazie per l'attenzione
Stefano
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi,
How to modify this code base on cell A1 formula calculation result
Sub Worksheet_Calculate()
Please help

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Excel.Range)
If Target.Cells.Count > 1 Then Exit Sub
If IsNumeric(Target) And Target.Address = "$A$1" Then
Select Case Target.Value
Case 10 To 50: Macro1
Case Is > 50: Macro2
End Select
End If
End Sub
Rated 5 out of 5
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello, FG,
To make the code work in formula cells, please apply the below code:
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Excel.Range)
  On Error Resume Next
  If Target.Cells.Count > 1 Then Exit Sub
  If IsNumeric(Target) And Target.Address = "$A$1" Then
    Select Case Target.Value
    Case 10 To 50: macro1
    Case Is > 50: macro2
    End Select
  ElseIf (Not Intersect(Range("$A$1"), Target.Dependents) Is Nothing) Then
    Set Rg = Intersect(Range("$A$1"), Target.Dependents)(1)
    Select Case Rg.Value
    Case 10 To 50: macro1
    Case Is > 50: macro2
    End Select
  End If
End Sub

Please have a try, hope it can help you!
This comment was minimized by the moderator on the site
Thank you very much! It now works :)
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi!

Im very new to VBA and I tried this solution for an excel-sheet I have. I basically just have a long list in excel, where you in column T should type Yes or No, and I would like it to, If typed Yes, run a macro... I tried a lot of different ways of defining the range but nothing works.

Sub worksheet_change(ByVal target As Range)

Set target = Range("T:T")
If target.Value = "Yes" Then
Call Macro1
End If

End Sub

I highlights this problem(runtime error- type mismatch): If target.Value = "Yes" Then

Can anybody help?

Best regards, Isabella
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello, Westergaard
May be the following VBA code can help you: (Note: Please change the name of the Macro1 to your own code name)
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If Not Intersect(Target, Range("T:T")) Is Nothing Then
If Target.Value = "Yes" Then
   Call Macro1
  End If
  End If
End Sub

Please try, hope it can help you!
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello, Gilles,
You should insert a Spin Button (ActiveX Control) first, and then right clcik it, choose View code, then, copy and paste the below code between the existing scripts,
Dim xWSh As Worksheet
Dim xOL As OLEObject
Dim xRg As Range
Set xWSh = Application.ActiveSheet
Set xOL = xWSh.OLEObjects("SpinButton1") 'The name of the spin button
Set xRg = xWSh.Range(xOL.LinkedCell)
If IsNumeric(xRg) And xRg.Address = "$A$1" Then
    Select Case xRg.Value
    Case 10 To 50: Macro1
    Case Is > 50: Macro2
    End Select
End If

https://www.extendoffice.com/images/stories/comments/comment-skyyang/DOC-RUN-CODE.png

Please try, hope it can help you!
This comment was minimized by the moderator on the site
Bonjour,
je souhaiterais appliquer cette macro à mon code. Le problème est que la cellule s'incrémente via une toupie et le code ne reconnais pas le changement de valeur de la cellule.
Quand je saisie la valeur manuellement celà fonctionne correctement.

Merci d'avance
This comment was minimized by the moderator on the site
Hola, una consulta, como se haría si por ejemplo dado un numero se pueda ejecutar las dos macros
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello, Gustavo
To solve your problem, please apply the following code:
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Excel.Range)
  If Target.Cells.Count > 1 Then Exit Sub
  If IsNumeric(Target) And Target.Address = "$A$1" Then
    If Target.Value > 10 And Target.Value < 50 Then
     macro1
     macro2
    End If
  End If
End Sub

Please try, hope it can help you!
There are no comments posted here yet
Load More
Please leave your comments in English
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations