Hoppa till huvudinnehåll

Hur skickar jag e-post om en viss cell modifieras i Excel?

Den här artikeln talar om att skicka ett e-postmeddelande via Outlook när en cell i ett visst intervall ändras i Excel.

Skicka e-post om cell i ett visst intervall har modifierats med VBA-kod


Skicka e-post om cell i ett visst intervall har modifierats med VBA-kod

Om du behöver skapa ett nytt e-postmeddelande automatiskt med aktiv arbetsbok bifogad när en cell i intervallet A2:E11 ändras i ett visst kalkylblad, kan följande VBA-kod hjälpa dig.

1. I kalkylbladet som du behöver skicka e-post baserat på dess modifierade cell inom ett visst intervall, högerklicka på arkfliken och klicka sedan på Visa kod från snabbmenyn. Se skärmdump:

2. I pop-up Microsoft Visual Basic för applikationer kopiera och klistra in under VBA-koden i kodfönstret.

VBA-kod: Skicka e-post om cell i ett angivet intervall ändras i Excel

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
'Updated by Extendoffice 2017/9/12
  Dim xRgSel As Range
  Dim xOutApp As Object
  Dim xMailItem As Object
  Dim xMailBody As String
  On Error Resume Next
  Application.ScreenUpdating = False
  Application.DisplayAlerts = False
  Set xRg = Range("A2:E11")
  Set xRgSel = Intersect(Target, xRg)
  ActiveWorkbook.Save
  If Not xRgSel Is Nothing Then
    Set xOutApp = CreateObject("Outlook.Application")
    Set xMailItem = xOutApp.CreateItem(0)
    xMailBody = "Cell(s) " & xRgSel.Address(False, False) & _
      " in the worksheet '" & Me.Name & "' were modified on " & _
      Format$(Now, "mm/dd/yyyy") & " at " & Format$(Now, "hh:mm:ss") & _
      " by " & Environ$("username") & "."

    With xMailItem
      .To = "Email Address"
      .Subject = "Worksheet modified in " & ThisWorkbook.FullName
      .Body = xMailBody
      .Attachments.Add (ThisWorkbook.FullName)
      .Display
    End With
    Set xRgSel = Nothing
    Set xOutApp = Nothing
    Set xMailItem = Nothing
  End If
  Application.DisplayAlerts = True
  Application.ScreenUpdating = True
End Sub

Anmärkningar:

1). I koden, A2: E11 är det intervall du skickar e-post baserat på.
2). Ändra e-postadressen efter behov xMailBody raden i koden.
3). Ersätt E-postadress med mottagarens e-postadress i raden .To = "E-postadress".
4). Ändra e-postämnet i raden .Subject = "Kalkylblad modifierat i" & ThisWorkbook.FullName.

3. tryck på andra + Q samtidigt för att stänga Microsoft Visual Basic för applikationer fönster.

Från och med nu ändras alla celler i intervall A2: E11, ett nytt e-postmeddelande skapas med den uppdaterade arbetsboken bifogad. Och alla angivna fält som ämne, mottagare och e-postadress kommer att listas i e-postmeddelandet. Vänligen skicka e-postmeddelandet.

Anmärkningar: VBA-koden fungerar bara om du använder Outlook som e-postprogram.


Relaterade artiklar:

Bästa kontorsproduktivitetsverktyg

🤖 Kutools AI Aide: Revolutionera dataanalys baserat på: Intelligent utförande   |  Generera kod  |  Skapa anpassade formler  |  Analysera data och generera diagram  |  Anropa Kutools funktioner.
Populära funktioner: Hitta, markera eller identifiera dubbletter   |  Ta bort tomma rader   |  Kombinera kolumner eller celler utan att förlora data   |   Rund utan formel ...
Superuppslag: Flera kriterier VLookup    VLookup med flera värden  |   VSök över flera ark   |   Fuzzy Lookup ....
Avancerad rullgardinslista: Skapa snabbt en rullgardinslista   |  Beroende rullgardinslista   |  Flervals-rullgardinslista ....
Kolumnhanterare: Lägg till ett specifikt antal kolumner  |  Flytta kolumner  |  Växla synlighetsstatus för dolda kolumner  |  Jämför intervall och kolumner ...
Utvalda funktioner: Rutnätsfokus   |  Designvy   |   Stor formelbar    Arbetsbok & Bladhanterare   |  Resursbibliotek (Automatisk text)   |  Datumväljare   |  Kombinera arbetsblad   |  Kryptera/Dekryptera celler    Skicka e-postmeddelanden efter lista   |  Superfilter   |   Specialfilter (filtrera fet/kursiv/genomstruken...) ...
Topp 15 verktygssatser12 text verktyg (lägga till text, Ta bort tecken, ...)   |   50+ Diagram Typer (Gantt Chart, ...)   |   40+ Praktiskt Formler (Beräkna ålder baserat på födelsedag, ...)   |   19 Införande verktyg (Infoga QR-kod, Infoga bild från sökväg, ...)   |   12 Konvertering verktyg (Siffror till ord, Valutaväxling, ...)   |   7 Slå ihop och dela verktyg (Avancerade kombinera rader, Dela celler, ...)   |   ... och mer

Uppgradera dina Excel-färdigheter med Kutools för Excel och upplev effektivitet som aldrig förr. Kutools för Excel erbjuder över 300 avancerade funktioner för att öka produktiviteten och spara tid.  Klicka här för att få den funktion du behöver mest...

Beskrivning


Fliken Office ger ett flikgränssnitt till Office och gör ditt arbete mycket enklare

 • Aktivera flikredigering och läsning i Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Visio och Project.
 • Öppna och skapa flera dokument i nya flikar i samma fönster, snarare än i nya fönster.
 • Ökar din produktivitet med 50 % och minskar hundratals musklick för dig varje dag!
Comments (41)
Rated 5 out of 5 · 1 ratings
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi, Please I want the above code with two little changes

1.It should work at workbook level if there is any change in entire workbook or cell it should send mail
2.Code should trigger mail after cell change but on workbook save
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi, Please I want the above code with two little changes

1.It should work at workbook level if there is any change in entire workbook or cell it should send mail
2.Code should trigger mail not on cell change but on workbook save
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Ajay_2510,
To achieve your two requirements:

1. Have the event trigger for changes on any worksheet within the workbook.
2. Trigger the event only when saving the workbook.

You'll need to move your code from the Worksheet_Change event in a specific worksheet to the Workbook_BeforeSave event in the ThisWorkbook module.
https://www.extendoffice.com/images/stories/comments/comment-picture-zxm/thisworkbook.png?1692238842

Here's the modified code:


Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
  Dim xOutApp As Object
  Dim xMailItem As Object
  Dim xMailBody As String
  On Error Resume Next
  Application.ScreenUpdating = False
  Application.DisplayAlerts = False

  Set xOutApp = CreateObject("Outlook.Application")
  Set xMailItem = xOutApp.CreateItem(0)
  xMailBody = "The workbook '" & ThisWorkbook.FullName & _
        "' was modified on " & Format$(Now, "mm/dd/yyyy") & _
        " at " & Format$(Now, "hh:mm:ss") & " by " & Environ$("username") & "."

  With xMailItem
    .To = "Email Address"
    .Subject = "Workbook modified: " & ThisWorkbook.FullName
    .Body = xMailBody
    .Attachments.Add (ThisWorkbook.FullName)
    .Display  ' Or use .Send to send the email automatically
  End With

  Set xOutApp = Nothing
  Set xMailItem = Nothing

  Application.DisplayAlerts = True
  Application.ScreenUpdating = True
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Only 1 issue here ,Otherwise it works great.

1.It triggers mail also if someone opens workbook and saves it (Without making changes)

I want it to trigger mail if changes are made in workbook and saved only in that particular case.
if user is not making changes and just opening and saving the workbook the mail should not shoot.

Thanks for the help, I appreciate it
Rated 5 out of 5
This comment was minimized by the moderator on the site
Here's another question. If one cell changes, it sends a email. if 3 cells change, it sends 3 emails. How do you stop this so it only sends 1 email when the edits are done?
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Joe,
Supposing you specified the range as "A2:E11" in the code. How can I verify when the whole edits are done?
This comment was minimized by the moderator on the site
I would like to send the email to 5 people. What delineator is used between each email address?
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Joe,
Please use a semicolon to separate the email addresses.
This comment was minimized by the moderator on the site
Bonjour et merci pour ce tuto.
J'ai cependant une difficulté pour l'application de la plage de recherche.
Dans le code, j'ai demandé à vérifier la plage C2:C4.
Tout fonctionne bien si je modifie C2, C3 ou C4 uniquement. Cela fonctionne aussi si je modifie C2+C3+C4 ou C2+C3 ou C3+C4 mais cela ne fonctionne pas si j'ai un saut dans la plage. Par exemple, si je modifie C2 et C4 sans modifier C3.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider pour m'indiquer où se trouve mon erreur ?
Merci d'avance.

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
'Updated by Extendoffice 20220921
Dim xAddress As String
Dim xDRg, xRgSel, xRg As Range

xAddress = "C2:C4"
Set xDRg = Range(xAddress)
Set xRgSel = Intersect(Target, xDRg)
On Error GoTo Err1
If Not xRgSel Is Nothing Then
If ThisWorkbook.gChangeRange = "" Then
ThisWorkbook.gChangeRange = xRgSel.AddressLocal(False, False, xlA1, True, False)
Else
Set xRg = Range(ThisWorkbook.gChangeRange)
Set xRg = Application.Union(xRg, xRgSel)
ThisWorkbook.gChangeRange = xRg.AddressLocal(False, False, xlA1, True, False)
End If
End If
Exit Sub
Err1:
ThisWorkbook.gChangeRange = xRgSel.AddressLocal(False, False, xlA1, True, False)
End Sub


-----

Option Explicit
Public gChangeRange As String
Private Sub Workbook_AfterSave(ByVal Success As Boolean)
'Updated by Extendoffice 20220921
Dim xRgSel, xRg As Range
Dim xOutApp As Object
Dim xMailItem As Object
Dim xMailBody As String
'On Error Resume Next
On Error GoTo Err1
Set xRg = Range(gChangeRange)
If Not xRg Is Nothing Then
Set xOutApp = CreateObject("Outlook.Application")
Set xMailItem = xOutApp.CreateItem(0)
xMailBody = "Cher Jean-Marie, " & vbCrLf & vbCrLf & "Dans le fichier : " & ThisWorkbook.FullName & vbCrLf & "La plage de cellules a été modifiée :" & xRg.Address(False, False) & vbCrLf & vbCrLf & "Cordialement"
With xMailItem
.To = ""
.Subject = "Données modifiées " & ThisWorkbook.Name
.Body = xMailBody
.Attachments.Add (ThisWorkbook.FullName)
.Display
End With
Set xRgSel = Nothing
Set xOutApp = Nothing
Set xMailItem = Nothing
End If
Err1:
gChangeRange = ""
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
I'm needing some help with triggering an email with a slight change. Instead of a numerical value or entering the information into the cell manually, cells in column B will change to 'Y' triggered from a formula in other cells in that row. The formula for column B is =IF([@[Quantity in Stock]]>[@[Reorder Level]],,"Y"), showing that the inventory is low in stock and needs a re-order. I need to trigger an automated email when a cell value changes in column B to 'Y', so I'm notified automatically via email of the low stock. I've tried everything I can think of in altering codes already provided, but nothing seems to work for me... please help!
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Kathryn F,
The following VBA code can help you solve the problem. Please give it a try. Thank you for your comment.
Dim xRg As Range
'Update by Extendoffice 20221019
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
On Error Resume Next
If Target.Cells.Count > 1 Then Exit Sub
Set xRg = Intersect(Range("B:B"), Target)
If xRg Is Nothing Then Exit Sub
If Target.Value = "Y" Then
Call Mail_small_Text_Outlook
End If
End Sub
Sub Mail_small_Text_Outlook()
Dim xOutApp As Object
Dim xOutMail As Object
Dim xMailBody As String
Set xOutApp = CreateObject("Outlook.Application")
Set xOutMail = xOutApp.CreateItem(0)
xMailBody = "Hi there" & vbNewLine & vbNewLine & _
"This is line 1" & vbNewLine & _
"This is line 2"
On Error Resume Next
With xOutMail
.To = "Email Address"
.CC = ""
.BCC = ""
.Subject = "send by cell value test"
.Body = xMailBody
.Display 'or use .Send
End With
On Error GoTo 0
Set xOutMail = Nothing
Set xOutApp = Nothing
End Sub

Private Sub Worksheet_Calculate()
Dim xTarget As String
Dim xRg As Range
'Set xRg = Application.Range("B:B")
Set xRg = Intersect(Range("B:B"), Selection.EntireRow)
On Error GoTo Err01
If xRg.Value = "Y" Then
Call Mail_small_Text_Outlook
End If
Err01:
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Hallo zusammen,

der Code würde gut für mein Vorhaben passen, aber gibt es die Möglichkeit, dass er eine E-Mail beim speichern schreibt mit allen Zellen die geändert wurden? So wie es jetzt ist ,würde er jede geänderte Zelle einzeln senden. Dies ist dann problematisch wenn z.B. 10 Zellen angepasst werden was 10 E-Mails bedeuten würde. Und gibt es die Möglichkeit, die gesamte geänderte Zelle bei mir von A bis Y in einer E-Mail zu senden? Bisher haut der ja die Zellnummer in die E-Mail, wenn aber jemand anders Filtert wird er die Änderung nicht mehr finden.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Esser123,
The following VBA codes can help. After modifying the cells in the specified range and save the workbook, an email will pop up to list all modified cells in the email body, and the workbook will be inserted as an attachment in the email as well. Please follow the following steps:
1. Open the worksheet that contains the cells you want to send emails based on, right click the sheet tab and click View Code from the right-click menu. Then copy the following code into the sheet(code) window.
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
'Updated by Extendoffice 20220921
Dim xAddress As String
Dim xDRg, xRgSel, xRg As Range

xAddress = "A1:A8"
Set xDRg = Range(xAddress)
Set xRgSel = Intersect(Target, xDRg)
On Error GoTo Err1
If Not xRgSel Is Nothing Then
If ThisWorkbook.gChangeRange = "" Then
ThisWorkbook.gChangeRange = xRgSel.AddressLocal(False, False, xlA1, True, False)
Else
Set xRg = Range(ThisWorkbook.gChangeRange)
Set xRg = Application.Union(xRg, xRgSel)
ThisWorkbook.gChangeRange = xRg.AddressLocal(False, False, xlA1, True, False)
End If
End If
Exit Sub
Err1:
   ThisWorkbook.gChangeRange = xRgSel.AddressLocal(False, False, xlA1, True, False)
End Sub

2. In the Visual Basic editor, double click ThisWorkbook in the left pane, then copy the following VBA code to the ThisWorkbook(Code) window.
Option Explicit
Public gChangeRange As String
Private Sub Workbook_AfterSave(ByVal Success As Boolean)
'Updated by Extendoffice 20220921
Dim xRgSel, xRg As Range
Dim xOutApp As Object
Dim xMailItem As Object
Dim xMailBody As String
'On Error Resume Next
On Error GoTo Err1
Set xRg = Range(gChangeRange)
If Not xRg Is Nothing Then
  Set xOutApp = CreateObject("Outlook.Application")
    Set xMailItem = xOutApp.CreateItem(0)
    xMailBody = "Email Body: " & vbCrLf & "The following cells were modified:" & xRg.Address(False, False)
    With xMailItem
      .To = "Email Address"
      .Subject = "Worksheet modified in " & ThisWorkbook.FullName
      .Body = xMailBody
      .Attachments.Add (ThisWorkbook.FullName)
      .Display
    End With
    Set xRgSel = Nothing
    Set xOutApp = Nothing
    Set xMailItem = Nothing
End If
Err1:
gChangeRange = ""
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello, I have created a similar code but I would like to *** a condition where if a cell value is deleted that is will not send an email when it is save/closed. It will only send an email when a cell value has been entered. Do you know how to do this? This is my code:

CODE FOR AUTOMATIC EMAIL TO SOMEONE WHEN EXCEL WORKBOOK IS UPDATED

SHEET CODE:

Option Explicit 'Excel worksheet change event Range
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If Not Intersect(Target, Range("C3:D62")) Is Nothing Then
'Target.EntireRow.Interior.ColorIndex = 15
Range("XFD1048576").Value = 15
End If
If Not Intersect(Target, Range("I3:J21")) Is Nothing Then
'Target.EntireRow.Interior.ColorIndex = 15
Range("XFD1048576").Value = 15
End If
End Sub


WORKBOOK CODE:

Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
If Me.Saved = False Then Me.Save

Dim xOutApp As Object
Dim xMailItem As Object
Dim xName As String

If Range("XFD1048576").Value = 15 Then
On Error Resume Next
Set xOutApp = CreateObject("Outlook.Application")
Set xMailItem = xOutApp.CreateItem(0)
xName = ActiveWorkbook.FullName
With xMailItem
.To = "email"
.CC = ""
.Subject = "message"
.Body = "message!"
.Attachments.*** xName
.Display
'.send
End With
End If
Set xMailItem = Nothing
Set xOutApp = NothingEnd Sub

Private Sub Workbook_Open()
Range("XFD1048576").Clear
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Thank you for the code, this code works when I enter the value and press enter. But in my case the cell is filling automatically with formula, and when the value is reached it doesn't open the email so the code do not works in this case. Thank you in advance!
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi hakana,
The following VBA code can help you solve the problem. Please give it a try. Thank you for your feedback.

<div data-tag="code">Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
'Updated by Extendoffice 2022/04/15
Dim xRgSel As Range
Dim xOutApp As Object
Dim xMailItem As Object
Dim xMailBody As String
Dim xBoolean As Boolean
Dim xItsRG As Range
Dim xDDs As Range
Dim xDs As Range
On Error Resume Next
Application.ScreenUpdating = False
Application.DisplayAlerts = False
xBoolean = False
Set xRg = Range("E2:E13")

Set xItsRG = Intersect(Target, xRg)
Set xDDs = Intersect(Target.DirectDependents, xRg)
Set xDs = Intersect(Target.Dependents, xRg)
If Not (xItsRG Is Nothing) Then
Set xRgSel = xItsRG
xBoolean = True
ElseIf Not (xDDs Is Nothing) Then
Set xRgSel = xDDs
xBoolean = True
ElseIf Not (xDs Is Nothing) Then
Set xRgSel = xDs
xBoolean = True
End If


ActiveWorkbook.Save
If xBoolean Then
Debug.Print xRgSel.Address


Set xOutApp = CreateObject("Outlook.Application")
Set xMailItem = xOutApp.CreateItem(0)
xMailBody = "Cell(s) " & xRgSel.Address(False, False) & _
" in the worksheet '" & Me.Name & "' were modified on " & _
Format$(Now, "mm/dd/yyyy") & " at " & Format$(Now, "hh:mm:ss") & _
" by " & Environ$("username") & "."

With xMailItem
.To = "Email Address"
.Subject = "Worksheet modified in " & ThisWorkbook.FullName
.Body = xMailBody
.Attachments.Add (ThisWorkbook.FullName)
.Display
End With
Set xRgSel = Nothing
Set xOutApp = Nothing
Set xMailItem = Nothing
End If
Application.DisplayAlerts = True
Application.ScreenUpdating = True
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Is it possible to change this so it only displays the email if a cell in a range has been changed to say "Yes". Would like it to do nothing if it is any other value.
There are no comments posted here yet
Load More
Please leave your comments in English
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations