Hoppa till huvudinnehåll

Gör en dynamiskt beroende listruta i Excel (steg för steg)

Här i den här handledningen kommer vi steg för steg att introducera hur man skapar en beroende rullgardinslista som visar val beroende på de värden som valts i den första rullgardinsmenyn. Med andra ord kommer vi att göra en Excel-datavalideringslista baserad på värdet av en annan lista.

Gör en dynamiskt beroende rullgardinslista
10s för att göra en beroende rullgardinslista med ett praktiskt verktyg
Gör en dynamiskt beroende rullgardinslista i Excel 2021 eller Excel 365
Några frågor du kan ställa om denna handledning

dokumentberoende rullgardinslista 1 1 1

Ladda ner exempelfilen gratis doc-prov


Video: Gör en Excel-beroende rullgardinslista

 


Gör en dynamiskt beroende rullgardinslista

 

Steg 1: Skriv posterna för listorna

1. Skriv först in de poster du vill ska visas i rullgardinslistorna, varje lista i en kolumn separat.

Lägga märke till att objekten i den första kolumnen (Produkt) kommer att vara som Excel-namn för de beroende listorna senare. Till exempel kommer Frukt och Grönt här att vara namnen för kolumn B2:B5 och C2:C6 separat.

Se skärmdump:

dokumentberoende rullgardinslista 1 2

2. Skapa sedan tabeller för varje datalista.

Välj kolumnintervall A1:A3, klicka Insert > Bord, markera sedan i dialogrutan Skapa tabell Mitt bord har rubriker kryssruta. Klick OK.

dokumentberoende rullgardinslista 1 3

Upprepa sedan detta steg för att skapa tabeller för de andra två listorna.

Du kan se alla tabeller och referensen till intervall i Namnhanteraren (tryck ctrl + F3 för att öppna den).

dokumentberoende rullgardinslista 1 4

Steg 2: Skapa intervallnamn

I det här steget måste du skapa namn för huvudlistan och varje beroendelista.

1. Välj objekten som visas i huvudlistan (A2: A3).

2. Gå sedan till Namnsruta som bredvid Formula bar.

3. Skriv in namnet i den, här namnger den som Produkt.

4. Tryck ange nyckel för att slutföra.

dokumentberoende rullgardinslista 1 5

Upprepa sedan stegen ovan för att skapa namn separat för varje beroende lista.

Här namnges den andra kolumnen (B2:B5) som Frukt och den tredje kolumnen (C2:C6) som Grönsak.

dokumentberoende rullgardinslista 1 15

dokumentberoende rullgardinslista 1 6

Du kan se alla intervallnamn i Namnhanteraren (tryck på ctrl + F3 för att öppna den).

dokumentberoende rullgardinslista 1 7

Steg 3: Lägg till huvudrullgardinslistan

Lägg sedan till huvudrullgardinsmenyn (Produkt), som är en normal rullgardinsmeny för datavalidering, inte en beroende rullgardinslista.

1. Skapa först en tabell.

Välj en cell (E1), och skriv den första kolumnrubriken (Produkt), och flytta till nästa kolumncell (F1), skriv den andra kolumnrubriken (Artikel). Du kommer att lägga till rullgardinsmenyn i den här tabellen.

Välj sedan dessa två rubriker (E1 och F1), klick Insert fliken och välj Bord i tabellen Tabeller.

I dialogrutan Skapa tabell markerar du Mitt bord har rubriker rutan och klicka på OK.

dokumentberoende rullgardinslista 1 8

2. Välj cell E2 som du vill infoga huvudrullgardinslistan till klickar du på Data fliken och gå till Dataverktyg grupp att klicka på Datagransknings > Datagransknings.

dokumentberoende rullgardinslista 1 9

3. I dialogrutan Datavalidering,

 • Välja Lista i Tillåt sektion,
 • Skriv nedan formel i Källa bar, produkt är namnet på huvudlistan,
 • Klicka OK.
=Product

dokumentberoende rullgardinslista 1 10

Du kan se att huvudrullgardinslistan har skapats.

dokumentberoende rullgardinslista 1 11

Steg 4: Lägg till rullgardinslista för beroende

1. Välj cell F2 som du vill lägga till den beroende rullgardinsmenyn till klickar du på Data fliken och gå till gruppen Dataverktyg för att klicka Datagransknings > Datagransknings.

2. I dialogrutan Datavalidering,

 • Välja Lista i Tillåt sektion,
 • Skriv in formeln nedan i Källa bar, E2 är cellen som innehåller den huvudsakliga rullgardinsmenyn.
 • Klicka OK.
=INDIRECT(SUBSTITUTE(E2," ","_"))

dokumentberoende rullgardinslista 1 12

Om E2 är tom (du väljer inte något objekt i huvudrullgardinsmenyn), kommer du att se ett meddelande som visas nedan, klicka på Ja att fortsätta.

dokumentberoende rullgardinslista 1 13

Nu har den beroende rullgardinsmenyn skapats.

dokumentberoende rullgardinslista 1 14

Steg 5: Testa den beroende rullgardinsmenyn.

1. välj Frukt i huvudrullgardinsmenyn (E2), gå sedan till den beroende rullgardinsmenyn (F2) för att klicka på pilikonen, se om fruktartiklarna finns i listan och välj sedan ett objekt från den beroende rullgardinsmenyn.

2. Tryck Fliken för att starta en ny rad i datainmatningstabellen, välj Grönsaker, och flytta till nästa cell till höger, se om grönsaksartiklarna finns i listan, välj sedan ett objekt från den beroende rullgardinsmenyn.

gif 1

Anmärkningar:

10s för att göra en beroende rullgardinslista med ett praktiskt verktyg

 

Kutools för Excel ger ett kraftfullt verktyg för att göra en beroende rullgardinslista enklare och snabbare, låt oss se:

kte gif 1

Innan du följer stegen nedan, vänligen klicka för att ladda ner Kutools för Excel för 30 dagars gratis provperiod för det första.

Steg 1: Skriv posterna för rullgardinsmenyn

Först, ordna dina data enligt nedanstående skärmdump:

doc kutools dynamiska rullgardinslista 1

Steg 2: Använda Kutools verktyg

1. Välj de data du har skapat, klicka Kutools fliken och klicka på Listruta för att visa undermenyn, klicka på Dynamisk rullgardinslista.

doc kutools dynamiska rullgardinslista 2

2. I listrutan Beroende

 • Kontrollera Läge B som matchar ditt dataläge,
 • Välj utgångsområde, utdataintervallkolumnen måste vara lika med dataintervallkolumnen,
 • Klicka Ok.

doc kutools dynamiska rullgardinslista 3

Nu har den beroende rullgardinsmenyn skapats.

doc kutools dynamiska rullgardinslista 4

tips:
 • Läge B stöder för att skapa en tredje eller fler rullgardinslista för nivåer:
  doc kutools dynamiska rullgardinslista 5 1
 • Om dina data är ordnade som skärmbilden nedan visar, måste du använda Läge A, Läge A stöder endast för att skapa en rullgardinsmeny med två nivåer.
  doc kutools dynamiska rullgardinslista 6
 • Mer information om hur man använder Kutools för att skapa en beroende rullgardinslista, vänligen besök denna handledning .

Kutools för Excel

Fullständig gratis provperiod 30 dagar, inget kreditkort krävs.

Mer än 300 kraftfulla avancerade funktioner och funktioner för Excel.

Behöver inga speciella färdigheter, vilket sparar timmar varje dag.

Gör en dynamiskt beroende rullgardinslista i Excel 2021 eller Excel 365

 

Om du är i Excel 2021 eller Excel 365, finns det ett annat sätt att snabbt skapa en dynamisk beroende rullgardinslista genom att använda nya funktioner UNIK och FILTER.

Anta att dina källdata är ordnade som skärmdumpar, följ stegen nedan för att skapa den dynamiska rullgardinsmenyn.

Steg 1: Använd formeln för att hämta objekt för huvudrullgardinsmenyn

Välj en cell, till exempel cell G3, och använd funktionerna UNIQUE och FILTER för att extrahera de unika värdena från Produkt lista som kommer att vara källan till huvudrullgardinslistan, och tryck ange nyckel.

=UNIQUE(FILTER(A3:A20, A3:A20<>""))
Anmärkningar: Med produkterna i A3:A12 lägger vi till 8 extra celler till arrayen för att ta hand om eventuella nya poster. Dessutom bäddar vi in ​​FILTER-funktionen i UNIQUE för att extrahera unika värden utan tomrum.

Steg 2: Skapa huvudrullgardinsmenyn

1. Välj en cell som du vill placera i huvudrullgardinsmenyn, till exempel cell D3, Klicka Data fliken och gå till Dataverktyg grupp att klicka på Datagransknings > Datagransknings.

2. I dialogrutan Datavalidering,

 • Välja Lista i Tillåt sektion,
 • Skriv nedan formel i Källa bar,
 • Klicka OK.
=$G$3#
Anmärkningar: Detta kallas en referens för spillintervall, och den här syntaxen hänvisar till hela intervallet oavsett hur mycket det expanderar eller krymper.

Nu skapas den huvudsakliga rullgardinsmenyn.

Steg 3: Använd formel för att hämta objekt för den beroende rullgardinsmenyn

Välj en cell, till exempel cell H3, med FILTER-funktionen för att filtrera objekten baserat på värdet i cellen D3 (det valda objektet i huvudrullgardinslistan), tryck på ange nyckel.

=FILTER(B3:B20, A3:A20=D3)
Anmärkningar: Om det är tomt i huvudrullgardinsmenyn kommer formeln att återgå till nollor.

Steg 4: Skapa den beroende rullgardinsmenyn

1. Välj en cell som kommer att placera den beroende rullgardinsmenyn, till exempel en cell E3, Klicka Data fliken och gå till Dataverktyg grupp att klicka på Datagransknings > Datagransknings.

2. I dialogrutan Datavalidering,

 • Välja Lista i Tillåt sektion,
 • Skriv nedan formel i Källa bar,
 • Klicka OK.
=$H$3#
Anmärkningar: Detta kallas en referens för spillintervall, och den här syntaxen hänvisar till hela intervallet oavsett hur mycket det expanderar eller krymper.

Nu skapas den beroende rullgardinsmenyn framgångsrikt.

När du lägger till nya objekt eller gör några ändringar i A3:A20 kommer rullgardinsmenyn att uppdateras automatiskt.

tips:

Sortera rullgardinsmenyn alfabetiskt

Om du vill ordna objekten i rullgardinsmenyn alfabetiskt kan du använda nedanstående formel till förberedelsetabellen.

För huvudrullgardinsmenyn (formeln i cell G3):

=SORT(UNIQUE(FILTER(A3:A20, A3:A20<>"")))

För den beroende rullgardinsmenyn (formeln i cell H3):

=SORT(FILTER(B3:B20, A3:A20=D3))

Nu sorteras båda rullgardinslistorna alfabetiskt från A till Ö.

dokberoende rullgardinsmeny 365 8

För att sorteras alfabetiskt från Z till A, använd nedanstående formel:

För huvudrullgardinsmenyn (formeln i cell G3):

=SORT(UNIQUE(FILTER(A3:A20, A3:A20<>"")), 1, -1)

För den beroende rullgardinsmenyn (formeln i cell H3):

=SORT(FILTER(B3:B20, A3:A20=D3), 1, -1)

Några frågor du kan ställa:

1. Varför infoga en tabell för varje datalista?

Att infoga en tabell för datalistan hjälper dig att automatiskt uppdatera rullgardinsmenyn baserat på ändringarna i datalistan. Om du till exempel lägger till "Andra" i den första datalistan, läggs sedan huvudrullgardinsmenyn till automatiskt med "Andra".

dokumentberoende uppdatering av rullgardinsmenyn

2. Varför använda en tabell för att placera rullgardinslistor?

När du trycker på Tab-tangenten för att lägga till en ny rad i tabellen kommer listorna automatiskt att läggas till på den nya raden.

3. Hur fungerar den INDIREKTA funktionen?

INDIREKT funktion används för att konvertera en textsträng till en giltig referens.

4. Hur fungerar formeln INDIRECT(SUBSTITUTE(E2&F2," ",""))?

För det första, ERSÄTTNING funktion ersätter text med en annan text. Här brukade den ta bort mellanslagen från de kombinerade namnen (E2 och F2). Sedan INDIREKT funktion konverterar textsträngen (det kombinerade innehållet av E2 och F2) till en giltig referens.

Bästa kontorsproduktivitetsverktyg

Populära funktioner: Hitta, markera eller identifiera dubbletter   |  Ta bort tomma rader   |  Kombinera kolumner eller celler utan att förlora data   |   Rund utan formel ...
Superuppslag: Flera kriterier VLookup    VLookup med flera värden  |   VSök över flera ark   |   Fuzzy Lookup ....
Avancerad rullgardinslista: Skapa snabbt en rullgardinslista   |  Beroende rullgardinslista   |  Flervals-rullgardinslista ....
Kolumnhanterare: Lägg till ett specifikt antal kolumner  |  Flytta kolumner  |  Växla synlighetsstatus för dolda kolumner  |  Jämför intervall och kolumner ...
Utvalda funktioner: Rutnätsfokus   |  Designvy   |   Stor formelbar    Arbetsbok & Bladhanterare   |  Resursbibliotek (Automatisk text)   |  Datumväljare   |  Kombinera arbetsblad   |  Kryptera/Dekryptera celler    Skicka e-postmeddelanden efter lista   |  Superfilter   |   Specialfilter (filtrera fet/kursiv/genomstruken...) ...
Topp 15 verktygssatser12 text verktyg (lägga till text, Ta bort tecken, ...)   |   50 + Diagram Typer (Gantt Chart, ...)   |   40+ Praktiskt Formler (Beräkna ålder baserat på födelsedag, ...)   |   19 Införande verktyg (Infoga QR-kod, Infoga bild från sökväg, ...)   |   12 Konvertering verktyg (Siffror till ord, Valutaväxling, ...)   |   7 Slå ihop och dela verktyg (Avancerade kombinera rader, Dela celler, ...)   |   ... och mer

Uppgradera dina Excel-färdigheter med Kutools för Excel och upplev effektivitet som aldrig förr. Kutools för Excel erbjuder över 300 avancerade funktioner för att öka produktiviteten och spara tid.  Klicka här för att få den funktion du behöver mest...

kte-flik 201905


Fliken Office ger ett flikgränssnitt till Office och gör ditt arbete mycket enklare

 • Aktivera flikredigering och läsning i Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Visio och Project.
 • Öppna och skapa flera dokument i nya flikar i samma fönster, snarare än i nya fönster.
 • Ökar din produktivitet med 50 % och minskar hundratals musklick för dig varje dag!