Hoppa till huvudinnehåll

Hur får man avsändarens e-postadress från ett eller flera mejl i Outlook?

Har du någonsin försökt extrahera e-postadressen från "Från"-fältet i ett eller flera mottagna e-postmeddelanden i Outlook? Den här artikeln innehåller en VBA-kod som hjälper dig att hantera den här uppgiften.


Hämta avsändarens e-postadress från ett eller flera e-postmeddelanden i Outlook

Kör följande VBA-kod för att extrahera e-postadressen från "Från"-fältet i ett eller flera mottagna e-postmeddelanden i Outlook.

1. Öppna en e-postmapp, välj ett e-postmeddelande från vilket du vill hämta avsändarens e-postadress. tryck på andra + F11 nycklar för att öppna Microsoft Visual Basic för applikationer fönster.

tips: För att välja flera e-postmeddelanden, håll nere ctrl och välj sedan e-postmeddelandena ett i taget.

2. I Microsoft Visual Basic för applikationer fönstret klickar Insert > Modulerna, kopiera sedan följande VBA-kod till fönstret Module (kod).

VBA-kod: extrahera avsändarens e-postadress från ett eller flera e-postmeddelanden i Outlook

Sub GetSmtpAddressOfSelectionEmail()
 Dim xExplorer As Explorer
 Dim xSelection As Selection
 Dim xItem As Object
 Dim xMail As MailItem
 Dim xAddress As String
 Dim xFldObj As Object
 Dim FilePath As String
 Dim xFSO As Scripting.FileSystemObject
 On Error Resume Next
 Set xExplorer = Application.ActiveExplorer
 Set xSelection = xExplorer.Selection
 For Each xItem In xSelection
  If xItem.Class = olMail Then
   Set xMail = xItem
   xAddress = xAddress & VBA.vbCrLf & " " & GetSmtpAddress(xMail)
  End If
 Next
 If MsgBox("Sender SMTP Address is: " & xAddress & vbCrLf & vbCrLf & "Do you want to export the address list to a txt file? ", vbYesNo, "Kutools for Outlook") = vbYes Then
  Set xFldObj = CreateObject("Shell.Application").BrowseforFolder(0, "Select a Folder", 0, 16)
  Set xFSO = New Scripting.FileSystemObject
  If xFldObj Is Nothing Then Exit Sub
  FilePath = xFldObj.Items.Item.Path & "\Address.txt"
  Close #1
  Open FilePath For Output As #1
  Print #1, "Sender SMTP Address is: " & xAddress
  Close #1
  Set xFSO = Nothing
  Set xFldObj = Nothing
  MsgBox "Address list has been exported to:" & FilePath, vbOKOnly + vbInformation, "Kutools for Outlook"
 End If
End Sub
Function GetSmtpAddress(Mail As MailItem)
 Dim xNameSpace As Outlook.NameSpace
 Dim xEntryID As String
 Dim xAddressEntry As AddressEntry
 Dim PR_SENT_REPRESENTING_ENTRYID As String
 Dim PR_SMTP_ADDRESS As String
 Dim xExchangeUser As exchangeUser
 On Error Resume Next
 GetSmtpAddress = ""
 Set xNameSpace = Application.Session
 If Mail.sender.Type <> "EX" Then
  GetSmtpAddress = Mail.sender.Address
 Else
  PR_SENT_REPRESENTING_ENTRYID = "http://schemas.microsoft.com/mapi/proptag/0x00410102"
  xEntryID = Mail.PropertyAccessor.BinaryToString(Mail.PropertyAccessor.GetProperty(PR_SENT_REPRESENTING_ENTRYID))
  Set xAddressEntry = xNameSpace.GetAddressEntryFromID(xEntryID)
  If xAddressEntry Is Nothing Then Exit Function
  If xAddressEntry.AddressEntryUserType = olExchangeUserAddressEntry Or xAddressEntry.AddressEntryUserType = olExchangeRemoteUserAddressEntry Then
   Set xExchangeUser = xAddressEntry.GetExchangeUser()
   If xExchangeUser Is Nothing Then Exit Function
   GetSmtpAddress = xExchangeUser.PrimarySmtpAddress
  Else
   PR_SMTP_ADDRESS = "http://schemas.microsoft.com/mapi/proptag/0x39FE001E"
   GetSmtpAddress = xAddressEntry.PropertyAccessor.GetProperty(PR_SMTP_ADDRESS)
  End If
 End If
End Function

3. klick verktyg > Referensprojekt, kolla sedan på Microsoft Scripting Runtime ruta i Referenser – Projekt1 dialog ruta.

4. tryck på F5 för att köra koden. Då en Kutools för Outlook dialogrutan dyker upp och listar alla avsändarens e-postadresser för de valda e-postmeddelandena.

tips:

Om du behöver exportera adresslistan till en txt-fil, klicka på Ja knapp.
Eller klicka på Nej för att avsluta processen.

5. Efter att ha klickat på Ja knapp, a Bläddra för mapp dialogrutan dyker upp. Välj en mapp för att spara filen och klicka på OK knapp.

6. Slutligen, a Kutools för Outlook dialogrutan dyker upp och talar om sökvägen till den exporterade filen. Klick OK att stänga den.

7. Gå till mappen där den exporterade filen är sparad och öppna .txt-filen med namnet Adress för att se avsändarens e-postadresser för de valda e-postmeddelandena.


Bästa kontorsproduktivitetsverktyg

Kutools för Outlook - Över 100 kraftfulla funktioner för att överladda din Outlook

📧 Email Automation: Frånvaro (tillgänglig för POP och IMAP)  /  Schemalägg Skicka e-post  /  Auto CC/BCC enligt regler när du skickar e-post  /  Automatisk vidarebefordran (avancerade regler)   /  Lägg automatiskt till hälsning   /  Dela automatiskt e-postmeddelanden med flera mottagare i individuella meddelanden ...

📨 Email Management: Hämta enkelt e-postmeddelanden  /  Blockera bluff-e-postmeddelanden av ämnen och andra  /  Ta bort duplicerade e-postmeddelanden  /  Avancerad Sökning  /  Konsolidera mappar ...

📁 Bilagor ProBatch Spara  /  Batch lossa  /  Batchkomprimera  /  Automatisk sparning   /  Auto Lossa  /  Automatisk komprimering ...

🌟 Gränssnittsmagi: 😊 Fler vackra och coola emojis   /  Öka din Outlook-produktivitet med flikar  /  Minimera Outlook istället för att stänga ...

👍 Underverk med ett klick: Svara alla med inkommande bilagor  /   E-postmeddelanden mot nätfiske  /  🕘Visa avsändarens tidszon ...

👩🏼‍🤝‍👩🏻 Kontakter och kalender: Lägg till kontakter i grupp från valda e-postmeddelanden  /  Dela upp en kontaktgrupp till individuella grupper  /  Ta bort påminnelser om födelsedag ...

Över 100 funktioner Vänta på din utforskning! Klicka här för att upptäcka mer.

Läs mer       Gratis nedladdning      Inköp
 

 

Comments (0)
No ratings yet. Be the first to rate!
There are no comments posted here yet
Please leave your comments in English
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations