Hoppa till huvudinnehåll

Hur batchkonverterar flera Word-dokument till pdf-filer?

Det är enkelt för dig att konvertera ett Word-dokument till en PDF-fil med funktionen Spara som i Word. Men om du vill konvertera alla Word-dokument i en mapp till separata PDF-filer samtidigt, hur kan du uppnå det? Den här artikeln visar en VBA-kod för att omvandla flera Word-dokument till pdf-filer i Word.

Batchkonvertera flera Word-dokument till pdf-filer med VBA
Batchkonvertera flera Word-dokument till pdf-filer med Kutools for Word


Batchkonvertera flera Word-dokument till pdf-filer med VBA

Följande VBA-kod hjälper dig att snabbt konvertera alla Word-dokument i en mapp till pdf-filer samtidigt. Gör så här.

1. I Word, tryck på andra + F11 nycklar för att öppna Microsoft Visual Basic för applikationer fönster.

2. I Microsoft Visual Basic för applikationer fönstret klickar Insert > Modulerna, kopiera sedan VBA-koden nedan till modulfönstret.

VBA-kod: Batchkonvertera flera Word-dokument till pdf-filer i Word

Sub ConvertWordsToPdfs()
'Updated by Extendoffice 20181123
  Dim xIndex As String
  Dim xDlg As FileDialog
  Dim xFolder As Variant
  Dim xNewName As String
  Dim xFileName As String
  Set xDlg = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
  If xDlg.Show <> -1 Then Exit Sub
  xFolder = xDlg.SelectedItems(1) + "\"
  xFileName = Dir(xFolder & "*.*", vbNormal)
  While xFileName <> ""
    If ((Right(xFileName, 4)) <> ".doc" Or Right(xFileName, 4) <> ".docx") Then
      xIndex = InStr(xFileName, ".") + 1
      xNewName = Replace(xFileName, Mid(xFileName, xIndex), "pdf")
      Documents.Open FileName:=xFolder & xFileName, _
        ConfirmConversions:=False, ReadOnly:=False, AddToRecentFiles:=False, _
        PasswordDocument:="", PasswordTemplate:="", Revert:=False, _
        WritePasswordDocument:="", WritePasswordTemplate:="", Format:= _
        wdOpenFormatAuto, XMLTransform:=""
      ActiveDocument.ExportAsFixedFormat OutputFileName:=xFolder & xNewName, _
        ExportFormat:=wdExportFormatPDF, OpenAfterExport:=False, OptimizeFor:= _
        wdExportOptimizeForPrint, Range:=wdExportAllDocument, From:=1, To:=1, _
        Item:=wdExportDocumentContent, IncludeDocProps:=True, KeepIRM:=True, _
        CreateBookmarks:=wdExportCreateNoBookmarks, DocStructureTags:=True, _
        BitmapMissingFonts:=True, UseISO19005_1:=False
      ActiveDocument.Close
    End If
    xFileName = Dir()
  Wend
End Sub

3. tryck på F5 för att köra koden.

4. En bläddringsdialog dyker upp, välj den mapp som innehåller Word-dokument som du konverterar till pdf-filer och klicka på OK knapp.

Sedan konverteras alla Word-dokument i vald mapp till separata pdf-filer på en gång. Se skärmdump:


Batchkonvertera flera Word-dokument till pdf-filer med Kutools for Word

Om VBA-koden är svår att hantera kan du prova Konvertera dokument nytta av Kutools för Word för att lösa problemet.

Kutools för Word : Med mer än 100 praktiska Word-tillägg, gratis att prova utan begränsningar 60 dagar.

1. klick Kutools Plus > Doc / Docx. Se skärmdump:

2. I Dokumentformatkonverterare måste du göra på följande sätt:

2.1) Välj mappen som innehåller dokument som du kommer att konvertera till pdf i Mapp för källfil sektion;
2.2 Välj Konvertera docx till pdf från Format Konvertera rullgardinsmeny
2.3) Som standard är Destinationsväg samma som källa kryssrutan är markerad. Om du vill placera alla konverterade pdf-filer i samma mapp, håll bara det här alternativet valt;
Om du vill separera pdf-filer och källdokument måste du avmarkera Destinationsväg samma som källa och välj en ny mapp för att spara pdf-filerna i Spara till låda;
2.4) Klicka på Start knapp. Se skärmdump:

3. Sedan dyker en dialogruta upp för att berätta hur många dokument som har konverterats framgångsrikt, klicka på OK och stäng knappen Dokumentformatkonverterare fönster.

Nu konverteras alla dokument .docx-format till pdf-filer.

Om du vill ha en gratis testversion av det här verktyget, gå till ladda ner programvaran gratis först och sedan tillämpa operationen enligt ovanstående steg.

Bästa kontorsproduktivitetsverktyg

Kutools för Word - Höj din ordupplevelse med Over 100 Anmärkningsvärda funktioner!

Dyk in i de markerade funktionerna nedan eller klicka här för att utforska den fulla kraften i Kutools för Word.

📘 Dokumentbehärskning: Dela sidor  /  Sammanfoga dokument  /  Exportera urval i olika format (PDF/TXT/DOC/XLSX)  /  Batchkonvertera till PDF  /  Exportera sidor som bilder  /  Skriv ut flera filer samtidigt ...

Innehållsredigering: Batch Hitta och ersätt över flera filer   /  Ändra storlek på alla bilder   /  Transponera tabellrader och kolumner  /  Konvertera tabell till text ...

🧹 Enkel rengöringSvep bort Extra utrymmen  /  Avsnitt bryter  /   Alla rubriker  /  Textrutor  /  Hyperlänkar  /  För fler borttagningsverktyg, gå till vår Remove Group

Kreativa inlägg: Insert Tusen avskiljare  /  Kryssrutor  /  radio Knappar  /  QR-kod  /  Streckkod  /  Diagonal linjebord  /  Bildtext för ekvation  /  Bild Bildtext  /  Tabelltextning  /  Flera bilder  /  Upptäck mer i vår Insert Group

🔍 Precisionsval: Hitta specifika sidor  /  Tabellerna  /  former  /  rubrikerna  /  Navigera med lätthet med hjälp av vår Select Group

Stjärnförbättringar: Navigera snabbt till vilken plats som helst  /  infoga repetitiv text automatiskt  /  växla sömlöst mellan dokumentfönster  /  11 Konverteringsverktyg ...

Förvandla dina Word-uppgifter med Kutools. 👉 Ladda ner med 30-dagars provversion nu 🚀.

Läs mer       Gratis nedladdning      Inköp
 
Comments (36)
Rated 5 out of 5 · 3 ratings
This comment was minimized by the moderator on the site
Just found this, very helpful. Also thanks for the suggested mods above. I am struggling with the following:

If ((Right(xFileName, 4)) <> ".doc" Or Right(xFileName, 4) <> ".docx") Then


It seems to ask to do the conversion if it's not a doc or docx? (Leaving aside that, I think, for docx it should be last 5 chars, not 4?) Anyway,
This comment was minimized by the moderator on the site
the code stopped. I clicked debug. code below was highlighed yellow

Please, any assistance? thank you

Documents.Open Filename:=xFolder & xFileName, _
ConfirmConversions:=False, ReadOnly:=False, AddToRecentFiles:=False, _
PasswordDocument:="", PasswordTemplate:="", Revert:=False, _
WritePasswordDocument:="", WritePasswordTemplate:="", Format:= _
wdOpenFormatAuto, XMLTransform:=""
This comment was minimized by the moderator on the site
Thank you for this. It has just saved me so much time and provided education. I will peruse your site for more top tips.
Thank you again. Brilliant quick fix. One does have to ask, why do MS make such things so impossible to find in their products.
Rated 5 out of 5
This comment was minimized by the moderator on the site
Здравствуйте! Огромное спасибо за модуль! Но есть проблема, у меня куча папок и в каждой папке больше двухсот файлов с разными именами.. Можно ли сделать так чтобы ваш модуль сохранял файлы в PDF не под номерами 1,2,3... и т.д, а под своими собственными именами файлов!? Помогите пожалуйста, и я буду молиться за вас ВЕЧНО!!))
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Егор,
I don't quite understand your question. After converting the file using the VBA code, the name of the PDF file is the same as the name of the Word file.
This comment was minimized by the moderator on the site
Здравствуйте! Большое спасибо вам, за то что вы есть! Спасибо за код он почти идеальный, но ОЧЕНЬ прошу Вас помочь с одним нюансом... Мне Очень важно чтоб ваш макрос сохранял в PDF не под номерами 1.2.3 и т.д, а брал название вордовского файла и сохранял под ним. У меня сто папок и в каждой по 251 файл со своим собственным названием... Мне это Очень нужно, пожалуйста помогите!?????.....
This comment was minimized by the moderator on the site
The VBA macro worked like a charm! :D
Rated 5 out of 5
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Myles,
Thank you for your feedback.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello is there a way to select a different output folder and not the original folder?

thank you
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Vincent,
Please try the following VBA code. After running the code, an Open window pops up, please select a folder containing the douments you want to convert, in the second popping up Save PDF files in window, select a folder to save the PDF files.

Sub ConvertWordsToPdfs()
'Updated by Extendoffice 20220805
 Dim xIndex As String
 Dim xDlg As FileDialog, xSaveDlg As FileDialog
 Dim xFolder As Variant, xSaveFolder As Variant
 Dim xNewName As String
 Dim xFileName As String
 On Error Resume Next
 Set xDlg = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
 xDlg.Title = "Open"
 xDlg.ButtonName = "Open"
 If xDlg.Show <> -1 Then Exit Sub
 xFolder = xDlg.SelectedItems(1) + "\"
 xFileName = Dir(xFolder & "*.*", vbNormal)
 Set xSaveDlg = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
 xSaveDlg.Title = "Save PDF files in"
 xSaveDlg.ButtonName = "Save"
 If xSaveDlg.Show <> -1 Then Exit Sub
 xSaveFolder = xSaveDlg.SelectedItems(1) + "\"
 Application.DisplayAlerts = wdAlertsNone
 While xFileName <> ""
   If ((Right(xFileName, 4)) <> ".doc" Or Right(xFileName, 4) <> ".docx") Then
     xIndex = InStr(xFileName, ".") + 1
     xNewName = Replace(xFileName, Mid(xFileName, xIndex), "pdf")
     Documents.Open FileName:=xFolder & xFileName, _
       ConfirmConversions:=False, ReadOnly:=False, AddToRecentFiles:=False, _
       PasswordDocument:="", PasswordTemplate:="", Revert:=False, _
       WritePasswordDocument:="", WritePasswordTemplate:="", Format:= _
       wdOpenFormatAuto, XMLTransform:=""
     ActiveDocument.ExportAsFixedFormat OutputFileName:=xSaveFolder & xNewName, _
       ExportFormat:=wdExportFormatPDF, OpenAfterExport:=False, OptimizeFor:= _
       wdExportOptimizeForPrint, Range:=wdExportAllDocument, From:=1, To:=1, _
       Item:=wdExportDocumentContent, IncludeDocProps:=True, KeepIRM:=True, _
       CreateBookmarks:=wdExportCreateNoBookmarks, DocStructureTags:=True, _
       BitmapMissingFonts:=True, UseISO19005_1:=False
     ActiveDocument.Close wdSaveChanges
   End If
   xFileName = Dir()
 Wend
 Application.DisplayAlerts = wdAlertsAll
 Set xDlg = Nothing
 Set xSaveDlg = Nothing
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
The code does not convert my Word files
This comment was minimized by the moderator on the site
This code is amazing and fast but if there is a link in the Doc file it will open a window stating there may be information linked to another file apply these changes? and then another asking to save as. Is there a way to add to the code to automatically do these steps for me? Out of ~800 there are ~40 and I must be present and do this every time.
thank you
Rated 5 out of 5
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Vincent,
The following VBA code can do you a favor. Please give it a try. Thank you for your feedback.

Sub ConvertWordsToPdfs()
'Updated by Extendoffice 20220805
 Dim xIndex As String
 Dim xDlg As FileDialog
 Dim xFolder As Variant
 Dim xNewName As String
 Dim xFileName As String
 On Error Resume Next
 Set xDlg = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
 If xDlg.Show <> -1 Then Exit Sub
 xFolder = xDlg.SelectedItems(1) + "\"
 xFileName = Dir(xFolder & "*.*", vbNormal)
 Application.DisplayAlerts = wdAlertsNone
 While xFileName <> ""
   If ((Right(xFileName, 4)) <> ".doc" Or Right(xFileName, 4) <> ".docx") Then
     xIndex = InStr(xFileName, ".") + 1
     xNewName = Replace(xFileName, Mid(xFileName, xIndex), "pdf")
     Documents.Open FileName:=xFolder & xFileName, _
       ConfirmConversions:=False, ReadOnly:=False, AddToRecentFiles:=False, _
       PasswordDocument:="", PasswordTemplate:="", Revert:=False, _
       WritePasswordDocument:="", WritePasswordTemplate:="", Format:= _
       wdOpenFormatAuto, XMLTransform:=""
     ActiveDocument.ExportAsFixedFormat OutputFileName:=xFolder & xNewName, _
       ExportFormat:=wdExportFormatPDF, OpenAfterExport:=False, OptimizeFor:= _
       wdExportOptimizeForPrint, Range:=wdExportAllDocument, From:=1, To:=1, _
       Item:=wdExportDocumentContent, IncludeDocProps:=True, KeepIRM:=True, _
       CreateBookmarks:=wdExportCreateNoBookmarks, DocStructureTags:=True, _
       BitmapMissingFonts:=True, UseISO19005_1:=False
     ActiveDocument.Close wdSaveChanges
   End If
   xFileName = Dir()
 Wend
 Application.DisplayAlerts = wdAlertsAll
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Вот тут во втором условии надо 4 заменить на 5:
If ((Right(xFileName, 4)) <> ".doc" Or Right(xFileName, 5) <> ".docx") Then
Для исключения проблемы наличия точек можно сделать так:
xIndex = InStr(xFileName, ".doc") + 1
Ну и про советы других товарищей не забыть ;)

This comment was minimized by the moderator on the site
Thank you so much! Saved me so much time!
There are no comments posted here yet
Load More
Please leave your comments in English
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations