Hoppa till huvudinnehåll

Skapa ett Lollipop-diagram i Excel

Även om klubban spelar samma roll som kolumn eller stapeldiagram är den vackrare och unik i utseendet, vilket kan vara mer attraktivt för läsarna. I denna handledning tillhandahåller vi en steg-för-steg-guide som visar hur du skapar ett klubba i Excel.
Skärmdumpen nedan är en jämförelse mellan klubban och kolonndiagrammet.

Skapa ett klubba med samma ovala färg i Excel
Skapa ett vertikalt klubba med olika ovala färger i Excel
Skapa ett horisontellt klubba med samma eller olika ovala färger i Excel
Skapa enkelt ett vertikalt eller horisontellt klubba med ett fantastiskt verktyg
Ladda ner exempelfilen
Video: Skapa ett lollipop-diagram i Excel


Skapa ett klubba med samma ovala färg i Excel

Om du antar att du vill skapa en klubba baserat på informationen i skärmdumpen nedan, gör så här för att få ner den.

1. Välj hela dataområdet, klicka Insert > Infoga kolumn eller stapeldiagram > Klusterad kolumn om du vill skapa ett vertikalt klubba.

Klicka på om du vill skapa ett horisontellt klubba Insert > Infoga kolumn eller stapeldiagram > Clustered Bar. Se skärmdump:

2. Sedan infogas ett grupperat kolumndiagram eller ett grupperat stapeldiagram i kalkylbladet. Håll diagrammet markerat och klicka sedan på Designa > Lägg till diagramelement > Felstänger > Standard fel.

3. Markera och högerklicka på felfältet i diagrammet och välj sedan Formatera felstaplar från högerklickmenyn.

4. I öppningen Formatera felstaplar ruta och under Felfältalternativ måste du konfigurera enligt följande.

4.1) Välj Minus i Riktning sektion;
4.2) Välj Ingen keps i Slutstil sektion;
4.3) Välj Procent alternativet i Felbelopp och ändra sedan procentsatsen till 100%.

Nu visas diagrammet enligt följande.

5. I Formatera felstaplar måste du fortsätta konfigurera enligt följande.

5.1) Klicka på Fyll & rad flik;
5.2) Ange en färg för felstaplarna;
5.3) Ändra bredden för felstaplarna efter behov;
5.4) Välj Oval pil alternativ från Börja piltyp listrutan.

Diagrammet visas som nedanstående skärmdump.

6. Nu måste du dölja kolumnrader i diagrammet. Klicka för att välja kolumner, gå till Formatera dataserier och konfigurera sedan enligt följande.

6.1) Klicka på Fyll & rad flik;
6.2) I Fyll avsnitt, välj Ingen fyllning alternativ;
6.3) I Border avsnitt, välj Ingen rad alternativ.

Nu är klubban klar.

Notera: Om du vill markera den ovala med olika färger, prova nedanstående metod.


Skapa ett vertikalt klubba med olika ovala färger i Excel

Om du vill skapa ett klubba med olika ovala färger i Excel, gör så här.

1. Markera hela data, klicka Insert > Infoga linje- eller arealdiagram > Linje med markörer.

2. I det skapade diagrammet högerklickar du på raden och väljer Formatera dataserier från snabbmenyn.

3. I öppningen Formatera dataserier rutan, klicka på Fyll & rad fliken, välj Ingen rad i linje sektion.

Sedan är raden i diagrammet dold som bilden nedan visas.

4. Håll markeringarna markerade och klicka sedan på Designa > Lägg till diagramelement > Felstänger > Standard fel.

5. Välj felstaplarna i diagrammet, gå till Formatera felstaplar och konfigurera sedan enligt följande.

5.1) Välj Minus i Riktning sektion;
5.2) Välj Ingen keps i Slutstil sektion;
5.3) Välj Procent alternativet i Felbelopp och ändra sedan procentsatsen till 100%.

Nu visas diagrammet som bilden nedan visas.

6. Klicka på någon av markeringarna för att markera dem alla, gå till Formatera dataserier och konfigurera sedan enligt följande.

6.1) Gå till Fyll & rad flik;
6.2) Växla till marköralternativ visa genom att klicka på Marker flik;
6.3) Kontrollera Variera färger efter punkt ruta i Fyll sektion.

Nu är klubban med olika ovala färger färdig som nedanstående skärmdump.


Skapa ett horisontellt klubba med samma eller olika ovala färger i Excel

I det här avsnittet lär du dig hur du skapar ett horisontellt klubba med samma eller olika ovala färger i Excel.

1. Skapa en hjälpkolumn bredvid din ursprungliga datatabell enligt följande.

1.1) Välj en tom cell (här väljer jag C2), ange formeln nedan och tryck på ange nyckel.
= 1/11/2
1.2) Välj cellen under C2 (här är C3), ange nedanstående formel i den och tryck sedan på ange nyckel.
= C2 + 1/11
1.3) Välj C3 och dra sedan Fill Handle för att tillämpa formeln på andra celler.

Notera: För nummer 11 i formler representerar det antalet staplar du kommer att skapa i diagrammet baserat på de ursprungliga axelns etiketter. I mitt fall finns det 11 axelmärken i kolumn A, så jag anger antalet 11 i formlerna. Du kan ändra det baserat på dina egna axeldata.

2. Välj axelmärkningens intervall och intervallet för dataområdet (här väljer jag intervallet A1: B12) och klicka sedan på Insert > Infoga kolumn eller stapeldiagram > Clustered Bar.

3. Sedan skapas ett grupperat stapeldiagram i det aktuella kalkylbladet. Högerklicka på etiketterna på den vertikala axeln och välj sedan Formatera axel från snabbmenyn.

4. I öppningen Formatera axel i rutan, kontrollera Kategorier i omvänd ordning lådan under Axialternativ fliken.

5. Högerklicka på valfri dataserie i diagrammet och klicka sedan på Välj data från högerklickmenyn.

6. I Välj datakälla dialogrutan, klicka på Lägg till knapp. Sedan en Redigera serie dialogrutan dyker upp, klicka på OK direkt utan någon konfiguration.

7. När den återgår till Välj datakälla dialogrutan kan du se att en ny serie (Series2) har lagts till i Legend Entries (serie) rutan, klicka OK för att spara ändringarna och stänga dialogrutan.

8. Högerklicka på valfri dataserie i diagrammet och välj sedan Ändra typ av seriekarta från högerklickmenyn.

9. I pop-up Ändra diagramtyp dialogrutan, ändra diagramtyp för Serie2 till Scatter och klicka sedan på OK knapp.

10. Högerklicka på valfri dataserie i diagrammet och klicka sedan på Välj data från högerklickmenyn.

11. I Välj datakälla Välj dialogrutan Serie2 i Legend Entries (serie) och klicka sedan på Redigera knapp.

12. I Redigera serie dialogrutan, konfigurera så här.

12.1) I Serienamn rutan, ange seriens namn efter behov;
12.2) I Serie X-värden rutan, välj intervall för datavärde utan rubriken;
12.3) I Serie Y-värden rutan, välj utbudet av hjälpdata utan rubriken;
12.4) Klicka på OK knapp. Se skärmdump:

13. När den återgår till Välj datakälla dialogrutan, klicka på OK knappen för att spara ändringarna.

Nu visas diagrammet enligt nedan.

14. Klicka på sekundäraxeln i diagrammet och gå sedan till Formatera axel rutan för att konfigurera enligt följande.

14.1) Ändra Maximal värde till 1 under Axialternativ flik;
14.2) Kontrollera Värden i omvänd ordning låda.

15. Ta bort sekundäraxeln från diagrammet.

16. Konfigurera nu staplarna enligt följande.

16.1) Klicka på någon av staplarna för att markera dem alla;
16.2) Klicka Designa (Diagramverktyg flik)> Lägg till diagramelement > Felstänger > Standard fel för att lägga till felstaplar.

16.3) Håll kvar staplarna, gå till Formatera dataserier rutan, välj Ingen fyllning och Ingen rad i Fyll och Border sektioner successivt under Fyll & rad fliken.

Nu är staplarna dolda i diagrammet.

17. Välj felstaplar, gå till Formatera felstaplar ruta och konfigurera enligt följande.

17.1) Välj Minus alternativet i Riktning sektion;
17.2) I Felbelopp avsnitt, välj Procent och ändra sedan procentsatsen till 100%.

Nu skapas ett horisontellt klubba med samma ovala färg som nedanstående skärmdump.

Tips: Om du vill ange olika färger för ovalerna, ändra deras färger en efter en manuellt.

Klicka på en oval två gånger för att bara välja den, gå till Formatera datapunkt , aktivera Fyll & rad fliken, klicka på Marker fliken och ange sedan en heltäckande fyllningsfärg och en hel linje färg för den.

Slutligen visas det horisontella klubban med olika ovala färger enligt nedan.


Skapa enkelt ett lollipop-diagram i Excel

Smakämnen Lollipop Chart nytta av Kutools för Excel kan hjälpa dig att snabbt skapa ett vertikalt eller horisontellt klubba i Excel med flera klick endast som nedanstående demo visas.
Ladda ner och prova nu! 30 dagars gratis spår


Ladda ner exempelfilen


Video: Skapa lollipop-diagram i Excel


De bästa Office-produktivitetsverktygen

Kutools för Excel - Hjälper dig att sticka ut från mängden

Populära funktioner: Hitta, markera eller identifiera dubbletter  |  Ta bort tomma rader  |  Kombinera kolumner eller celler utan att förlora data  |  Rund utan formel ...
Super VLookup: Flera kriterier  |  Multipelt värde  |  Över flera ark  |  Fuzzy Lookup...
Adv. Rullgardinslista: Enkel rullgardinslista  |  Beroende rullgardinslista  |  Flervals-rullgardinslista...
Kolumnhanterare: Lägg till ett specifikt antal kolumner  |  Flytta kolumner  |  Växla synlighetsstatus för dolda kolumner  Jämför kolumner med Välj Samma och olika celler ...
Utvalda funktioner: Rutnätsfokus  |  Designvy  |  Stor formelbar  |  Arbetsbok & Bladhanterare | Resursbibliotek (Automatisk text)  |  Datumväljare  |  Kombinera arbetsblad  |  Kryptera/Dekryptera celler  |  Skicka e-postmeddelanden efter lista  |  Superfilter  |  Specialfilter (filtrera fet/kursiv/genomstruken...) ...
Topp 15 verktygssatser12 text verktyg (lägga till text, Ta bort tecken ...)  |  50 + Diagram Typer (Gantt Chart ...)  |  40+ Praktiskt Formler (Beräkna ålder baserat på födelsedag ...)  |  19 Införande verktyg (Infoga QR-kod, Infoga bild från sökväg ...)  |  12 Konvertering verktyg (Siffror till ord, Valutaväxling ...)  |  7 Slå ihop och dela verktyg (Avancerade kombinera rader, Dela upp Excel-celler ...)  |  ... och mer

Kutools för Excel har över 300 funktioner, Se till att det du behöver bara är ett klick bort...


Fliken Office - Aktivera läsning och redigering av flikar i Microsoft Office (inkluderar Excel)

  • En sekund att växla mellan dussintals öppna dokument!
  • Minska hundratals musklick åt dig varje dag, säg adjö till mushanden.
  • Ökar din produktivitet med 50 % när du visar och redigerar flera dokument.
  • Ger effektiva flikar till Office (inklusive Excel), precis som Chrome, Edge och Firefox.
Comments (4)
Rated 5 out of 5 · 1 ratings
This comment was minimized by the moderator on the site
Amazing
I spent almost 5 hours to find a solution including chat gpt 4 of open ai
but failed
finally i found your link and in 2~3 minutes i completed my task
Bundles of Thank for such a post
on the other hand your link to download file don't work
please update that
Rated 5 out of 5
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Mudassar,

Thank you for your feedback, the link to the download file has been updated and we are very happy that our article helped you.
This comment was minimized by the moderator on the site
Great tutorial. How do i create a Horizontal Lollipop Chart while using "Line with Markers" chart type? I like to use Markers to show labels in my chart.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Peter,
I didn't figure out the way to create a lollipop chart by using the "Line with Marker" chart type. Sorry for the inconvenience.
There are no comments posted here yet
Please leave your comments in English
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations