Hoppa till huvudinnehåll

Excel-tips: Beräkning och formler> Datum och tid

Återkomstår, kvartal, månad, veckodag eller datum

Hur beräknar jag påskdatum i Excel?

Hur beräknar jag kvartals startdatum eller slutdatum baserat på ett visst datum i Excel?

Hur beräknar jag Thanksgiving-dagen baserat på specifika år i Excel?

Hur beräknar jag veckoslutdatum för angivna datum / år i Excel?

Hur hittar och får jag den första måndagen i ett visst år i Excel?

Hur hittar jag början / veckans början vid ett visst datum i Excel?

Hur hittar jag tidigaste och senaste datum i ett intervall i Excel?

Hur hittar jag första / sista dagen eller arbetsdagen i en månad i Excel?

Hur hittar jag första eller sista fredagen i varje månad i Excel?

Hur hittar eller får man kvartal från ett visst datum i Excel?

Hur hittar jag datumet för nästa måndag i Excel?

Hur hittar jag datumet för föregående söndag i Excel?

Hur får man födelsedatum från ID-nummer i Excel?

Hur får man slutdatum i Excel?

Hur får man månad från veckonummer och år i Excel?

Hur får jag samma eller första dagen i nästa månad baserat på angivet datum i Excel?

Hur får jag den sista arbetsdagen i föregående månad i Excel?

Hur får jag veckans start- och slutdatum baserat på ett visst datum i Excel?

Hur returnerar jag veckodag från datum i Excel?

Hur returnerar jag föregående arbets- eller arbetsdag i Excel?

Hur avrundar / avrundar / avrundas tiden till närmaste kvartal / halvtimme i Excel?

Hur avrundar man datum till närmaste månad i Excel?

Hur ställer jag in datum till första månaden i Excel?

Hur visar jag första eller sista dagen i föregående månad baserat på angivet datum i Excel?

Hur berättar / returnerar veckodag från datum i Excel?

Hur beräknar / hämtar jag årets dag i Excel?