Hoppa till huvudinnehåll

Excel-tips: Beräkning och formler> Formelapplikation

Addition och subtrahering

Hur lägger jag till 1 i en viss cell om cellen innehåller viss text i Excel?

Hur lägger jag till värden i flera celler i Excel?

Hur lägger jag till / summerar två nummer sedan multipliceras i en formel i Excel?

Hur ökar jag bokstaven automatiskt med en för att få nästa bokstav i Excel?

Hur beräknar jag om en cell som är större än ett visst tal sedan subtraherar i Excel?

Hur dubbelklickar jag på en cell och lägger till 1 till det cellvärdet i Excel?

Hur ökar eller minskar cellnummer / värde med procent i Excel?

Hur subtraherar du ett tal från ett antal celler i Excel?

Multiplicera och dela

Hur delar jag ett cellområde med ett nummer i Excel?

Hur delar jag en kolumn med en annan kolumn i Excel?

Hur delar jag tiden med ett nummer (avstånd) i Excel?

Hur massmultipliceras eller divideras alla värden i en kolumn med ett tal i Excel?

Hur massmultipliceras eller divideras alla värden i en kolumn med ett tal i Excel?

Hur multiplicerar man ett antal celler med samma antal i Excel?

Beräkna procent

Hur beräknar jag artikelprocent av totalen i Excel?

Hur beräknar man procentuell förändring eller skillnad mellan två nummer i Excel?

Hur beräknar man andelen av totalen i Excel?

Hur beräknar man andelen år eller månad som gått i Excel?

Hur beräknar man procentandelen ja och nej från en lista i Excel?

Övrigt

Beräkna ränta

Hur beräknar jag ränta i Excel?

Hur beräknar jag den totala räntan som betalats på ett lån i Excel?

Beräkna betalning

Hur beräknar jag månatlig inteckning i Excel?

Hur beräknar jag snabbt övertid och betalning i Excel?

Beräkna skatt

Hur beräknar man inkomstskatt i Excel?

Hur beräknar man moms i Excel?

Beräkna pris

Hur beräknar jag obligationspriset i Excel?

Hur beräknar jag diskonteringsränta eller pris i Excel?

Hur beräknar jag originalpris från procentuell rabatt i Excel?

Övrigt

Hur beräknar jag årlig ledighet i Excel?

Hur beräknar man bokstavsklass i Excel?

Hur beräknar man beslut om Make-or-Buy i Excel?

Hur beräknar jag avkastningen på en aktie i Excel?

Hur beräknar jag korrelationskoefficienten mellan två variabler i Excel?

Hur gör man exponentiell beräkning till ett cellområde i Excel?