Hoppa till huvudinnehåll

Excel-tips: Beräkning och formler> Formelexempel

Fil

Hur öppnar jag en mapp med aktuell arbetsbok i Microsoft Excel? VÄNSTER HITTA CELL
Hur visar / visar jag negativ tid korrekt i Excel? TEXT MIN
Hur skapar jag ett dynamiskt utskriftsområde i Excel? OFFSET ANTALV
Hur skriver man ut en lång kolumn på en sida i Excel? IF OFFSET KOLUMN RAD
Hur tar jag bort (tillfälligt döljer) villkorlig formatering när man skriver ut i Excel? AND
Hur skapar jag en tidtabellmall i Excel? IF
Hur skapar jag en fakturerbar mall i Excel? IF SUMMA SUMIF
Hur skapar jag en ränteberäkning för låneavskrivning för Excel-mall? PMT IF
Hur skapar man Value at Risk-mall i Excel? NORM.INV SQRT
Hur man skapar en månatlig budgetmall i Excel? SUMMA IF
Hur visas tomt om summan är noll i Excel? IF SUMMA

Insert

Infoga > Kulor och numrering

Hur lägger jag till unikt id-nummerkolumn för dubbla rader i Excel? IF
Hur numrerar jag en kolumn automatiskt baserat på cellvärde i en annan kolumn i Excel? IF COUNTIF
Hur automatiskt numrera en kolumn i Excel? RAD OFFSET
Hur numrerar man rader om närliggande cell inte är tom i Excel? IF ANTALV
Hur infogar jag punktpunkter i cellerna på Google-ark? RÖDING
Hur räknar man rader efter att man har infogat eller raderat rader automatiskt i Excel? RAD
Hur numrerar jag varannan rad i Excel? IF ÄR JÄMNT RAD ISNUMBER OFFSET MAX

Infoga> Diagram

Hur gör man ett kumulativt summediagram i Excel? SUMMA
Hur lägger jag till en rullningsfält i diagrammet i Excel? OFFSET
Hur lägger man till vertikal/genomsnittlig linje till stapeldiagram i Excel? GENOMSNITT
Hur ändrar jag diagramaxelns min / max-värde med formel i Excel? ROUNDUP AVRUNDA.NEDÅT MAX MIN
Hur skapar jag ett stapeldiagram från ja nej-celler i Excel? COUNTIF ANTALV
Hur skapar jag ett diagram med villkorlig formatering i Excel? IF
Hur skapar jag ett kontrollschema i Excel? GENOMSNITT STDEV.S STDEV
Hur skapar jag ett cirkeldiagram för JA / NEJ-svar i Excel? COUNTIF
Hur skapar man nedbränt eller bränner upp diagram i Excel? SUMMA
Hur skapar jag punktdiagram i Excel? RAD RADER
Hur man skapar befolkningspyraMITT- diagram i Excel? SUMMA
Hur skapar jag tidslinjemall (milstolpe) diagrammall i Excel? DATUM OFFSET RAD
Hur skapar jag vattenfallschema i Excel? SUMMA MIN MAX
Hur markerar jag max- och mindatapunkter i ett diagram? IF OR MAX MIN NA
Hur infogar jag stapeldiagram i Excel i Excel? REPT
Hur sveper man X-etiketter i ett diagram i Excel? RÖDING

Infoga> Illustrationer

Hur infogar jag en bild i cellen i ett google-ark? BILD
Hur infogar jag bild eller bild dynamiskt i cellen baserat på cellvärde i Excel? INDIREKT ADRESS MATCH

Infoga> Länkar

Hur konverterar jag en massa text-URL: er till aktiva hyperlänkar i Excel? HYPERLÄNK
Hur konverterar man filsökväg till hyperlänk i Excel? HYPERLÄNK
Hur konverterar jag flera e-postadresser till hyperlänkar i Excel? HYPERLÄNK
Hur skapar man dynamisk hyperlänk till ett annat ark i Excel? HYPERLÄNK
Hur skapar jag snabbt en hyperlänk till specifikt kalkylblad i en annan arbetsbok? HYPERLÄNK

Infoga> Lista

Hur listar / genererar jag alla möjliga kombinationer i Excel? IF RAD ANTALV INDEX INT MOD
Hur skapar jag en dynamisk lista över kalkylbladens namn i Excel? ERSÄTTNING FÅ ARBETSBOK INDEX RADER
Hur skapar jag en dynamisk lista utan tomt i Excel? IF MAX FEL INDEX MATCH RAD OFFSET
Hur skapar jag en unik alfabetiskt sorterad lista från en kolumn i Excel? INDEX MATCH COUNTIF SUMMA
Hur skapar jag alfabetisk serielista i Excel? RÖDING
Hur skapar jag rullningsbar lista / område i kalkylbladet? OFFSET
Hur genererar jag en lista över alla möjliga 4-siffriga kombinationer i Excel? TEXT RAD
Hur genererar jag alla primtal mellan två angivna nummer i Excel? RAD INDIREKT SMALL IF MMULT FLYTTA OM FEL
Hur genererar jag alla primtal mellan två angivna nummer i Excel? RAND RANG COUNTIF VLOOKUP
Hur genererar jag unika kombinationer i Excel? MOD RAD INT INDEX
Hur listar jag alla datum mellan två datum i Excel? IF RAD
Hur listar jag alla dagar som datum i en viss månad i Excel? IF MÅNAD
Hur listar jag alla matchade förekomster av ett värde i Excel? INDEX SMALL RAD
Hur listar jag alla måndagar / fredagar i en månad i Excel? IF VECKODAG EOMONTH

Infoga> Pivottabell & Pivottabell

Hur grupperar man en pivottabell efter veckodag i Excel? TEXT
Hur grupperar man efter räkenskapsår i en Excel-pivottabell? ÅR MÅNAD
Hur grupperar man efter vecka i pivottabellen? ÅR TEXT VECKAN
Hur grupperar jag data med en halvtimme eller 15 minuter i Excel-pivottabell? MOD INT GOLV TID
Hur grupperar man tid efter minuter eller timmar i Excel? GOLV TID

Infoga> Övrigt

Hur skapar jag en dynamisk månadskalender i Excel? DATUM
Hur skapar jag stegnummer med eller inuti text i Excel? TEXT
Hur skapar jag en egen sökruta i Excel? ISNUMBER SÖK FEL SÖK RAD RANG VLOOKUP

Redigera

Redigera > Ändra cellinnehåll

Hur lägger jag till text i början eller slutet av alla celler i Excel? HOPLÄNKA
Hur lägger till eller placerar du ledande nollor till siffror eller text i Excel? TEXT HOPLÄNKA
Hur lägger jag till prefix eller suffix till cellområdet i Excel? HOPLÄNKA
Hur vänder du för- och efternamnet i celler i Excel? MITT- HITTA LEN
Hur ändrar jag versaler till små bokstäver i Microsoft Excel? LÄGRE ÖVRE RÄTT
Hur ändrar jag stora bokstäver till korrekt eller titelfall i Microsoft Excel? RÄTT
Hur aktiverar jag bara första bokstaven eller första bokstaven i varje ord i Excel? RÄTT ÖVRE VÄNSTER LÄGRE RÄTT LEN RÖDING
Hur lägger jag till ett tecken före varje ord i en cell i Excel? ERSÄTTNING
Hur lägger jag till komma efter första ordet i varje cell? ERSÄTTA ERSÄTTNING VÄNSTER HITTA MITT-
Hur lägger jag till komma före nummer i Excel? MATCH ISNUMBER RAD INDIREKT ERSÄTTA MITT-
Hur lägger jag till ledande noll till fast nummerlängd i Excel? TEXT FAST INT LOGGA ABS
Hur lägger till eller placerar du ledande nollor till siffror eller text i Excel? TEXT HOPLÄNKA
Hur lägger jag till prefix eller suffix i cellvärden i Google-ark? ARRAYFORMEL
Hur lägger jag till citat runt siffror eller text i Excel? RÖDING
Hur lägger jag till mellanslag efter komma i Excel? TRIM ERSÄTTNING
Hur lägger jag till mellanslag mellan siffror i celler? TEXT
Hur lägger jag till text mitt i valda celler i Excel? VÄNSTER MITT- ERSÄTTA
Hur lägger jag till samma e-postadress i en lista med namn i Excel? HOPLÄNKA
Hur lägger jag till efterföljande utrymmen i text i Excel? VÄNSTER REPT
Hur lägger jag till efterföljande nollor i kolumn med siffror i Excel? REPT LEN
Hur kapitaliserar du alla bokstäver i cellen eller en kolumn i Excel? ÖVRE
Hur ändrar jag alla bokstäver till gemener utom första bokstaven i Excel? RÄTT ÖVRE VÄNSTER LÄGRE RÄTT LEN
Hur ändrar jag text i Excel? LÄGRE ÖVRE RÄTT
Hur ändrar jag ärendet till UPPER / lägre / korrekt i Google Sheet? LÄGRE ÖVRE RÄTT
Hur konverterar jag alla lock till endast första cap i valt intervall i Excel? RÄTT
Hur konverterar man små bokstäver till ord eller fall i Excel? RÄTT ERSÄTTNING LÄGRE RÖDING KOD ÖVRE VÄNSTER MITT-
Hur man konverterar textsträng till RÄTT fall med undantag i Excel? ÖVRE VÄNSTER MITT- TRIM ERSÄTTNING LEN
Hur flyttar jag snabbt och enkelt första ordet till Excel i Excel? RÄTT LEN HITTA VÄNSTER
Hur bifogas alla celler i citat eller infogar citattecken runt text i Excel? RÖDING
Hur tvingar jag textsträngar till versaler / gemener / ordstäver i Excel? EXAKT ÖVRE LÄGRE RÄTT
Hur infogar man kolon mellan siffror för att göra dem automatiskt som tidsformat i Excel? TID VÄNSTER LEN RÄTT INT MOD
Hur infogar jag mellanrum och text i celler i Excel? TRIM ERSÄTTA MIN HITTA
Hur gör man en hel kolumn (versaler) eller små bokstäver i Excel? ÖVRE LÄGRE
Hur lägger jag till text till cellvärde i Excel? HOPLÄNKA
Hur lägger jag snabbt till kommatecken mellan ord i Excel? ERSÄTTNING TRIM
Hur lägger jag snabbt till streck till flera telefonnummer i Excel? ERSÄTTA TEXT
Hur lägger jag snabbt till streck till ssn i Excel? TEXT VÄNSTER MITT- RÄTT
Hur konverterar / ändrar jag snabbt text till versaler i Microsoft Excel? ÖVRE
Hur ordnar man om text i en cell i Excel? TRIM MITT- SÖK VÄNSTER
Hur upprepar jag ett tecken n gånger i en cell i Excel? REPT
Hur vänder jag textsträngar i celler i Google-ark? JOIN ARRAYFORMEL MITT- LEN RAD INDIREKT
Hur vänder jag förnamn och efternamn i celler i Google-ark? MITT- HITTA LEN
Hur byter eller byter jag text i en cell i Excel? RÄTT LEN HITTA VÄNSTER

Redigera> Kombinera

Slå ihop och kombinera kolumner utan att förlora data i Excel HOPLÄNKA
Hur kombinerar jag datum och tid i en cell i Excel? TEXT
Hur kombinerar jag snabbt för- och efternamnen i en cell i Excel? HOPLÄNKA
Hur slår man samman och kombinerar rader utan att förlora data i Excel? HOPLÄNKA FLYTTA OM
Hur konverterar man kolumnlista till kommaseparerad lista i Excel? HOPLÄNKA FLYTTA OM
Hur sammanfogar man formatering av nummer / datum i Excel? HOPLÄNKA TEXT
Hur lägger jag till ord / texter från olika celler tillsammans i Excel? HOPLÄNKA
Hur lägger jag till eller lägger till text från en cell till en annan cell i Excel? HOPLÄNKA
Hur kombinerar / sammanfogar flera ark till ett ark i Google-ark? FILTER LEN
Hur kombinerar man celler och behåller cellformateringen i Excel? TEXT
Hur kombinerar man celler med radbrytning / vagnretur i Excel? HOPLÄNKA RÖDING
Hur kombinerar jag datum- och tidskolumner i en kolumn i Google-ark? HOPLÄNKA TEXT
Hur kombinerar jag flera celler med ledande nollor till en cell i Excel? HOPLÄNKA
Hur kombinerar jag flera kolumner i en enda kolumn i Google-ark? FILTER LEN
Hur kombinerar jag flera rader till en cell i Excel? HOPLÄNKA FLYTTA OM
Hur kombinerar jag för- och efternamnet i en cell i Excel? HOPLÄNKA VÄNSTER
Hur kombinerar jag tre celler för att skapa datum i Excel? DATUM
Hur sammanfoga celler och lägga till utrymme mellan ord i Excel? HOPLÄNKA
Hur sammanfoga celler från ett annat ark / olika ark i Excel? HOPLÄNKA
Hur sammanfoga celler om samma värde finns i en annan kolumn i Excel? IF
Hur sammanfoga celler ignorera eller hoppa över tomma ämnen i Excel? IF
Hur sammanfoga kolumner med Alt + Enter i Excel? RÖDING
Hur sammanfoga de första bokstäverna i namn / celler i Excel? HOPLÄNKA VÄNSTER
Hur sammanfoga bokstav och nummer till en cell i Excel? HOPLÄNKA
Hur sammanfoga flera celler med radbrytning i Google-ark? ARRAYFORMEL HOPLÄNKA RÖDING
Hur sammanfoga intervall med att lägga till / inkludera citattecken i Excel? HOPLÄNKA RÖDING
Hur sammanfoga intervall / celler med komma, mellanslag, radbrytning i Excel? HOPLÄNKA FLYTTA OM
Hur sammanfogar du rader till en cell baserat på grupp i Excel? IF
Hur sammanfogar man enkelt text baserat på kriterier i Excel? FEL INDEX MATCH COUNTIF
Hur kopplar man text från olika celler till en cell i Excel? HOPLÄNKA
Hur slår man samman kolumner men slår inte samman rader i Excel? HOPLÄNKA
Hur slår man samman varannan rad / cell i Excel? OFFSET RAD
Hur slår man samman två tabeller genom att matcha en kolumn i Excel? FEL VLOOKUP KOLUMN
Hur kombinerar jag snabbt text och datum i samma cell i Excel? HOPLÄNKA TEXT
Hur kondenserar jag snabbt rader baserat på samma värde i Excel? INDEX MATCH COUNTIF SUMIF
Hur transponerar jag snabbt grupp av rader till kolumn i Excel? FEL INDEX MATCH COUNTIF SMALL RAD MIN
Hur vänder jag texten till kolumnfunktionen i Excel? HOPLÄNKA

Redigera> Konvertera

Hur ändrar jag eller konverterar nummer till text i Excel? TEXT
Hur konverterar man månadsnamn till nummer i Excel? MÅNAD DATUMVÄRDE TEXT
Hur konverterar man formel till textsträng i Excel? HOPLÄNKA
Hur konverterar jag vetenskaplig notation till text eller nummer i Excel? TRIM ÖVRE
Hur ändrar jag ett negativt tal till noll i Excel? IF
Hur konverterar man veckonummer till datum eller vice versa i Excel? MAX DATUM VECKODAG MIN VECKAN
Hur konverterar jag bokstav till nummer eller vice versa i Excel? KOLUMN INDIREKT MITT-
Hur konverterar man mellan timmar, minuter, sekunder eller dagar i Excel? KONVERTERA
Hur beräknar jag valutaomvandling i Google Sheet? GOOGLEFINANCE
Hur konverterar man 1-12 till månadsnamn i Excel? TEXT
Hur konverterar man vinkel mellan grader och radianer i Excel? RADIANER GRADER MINUT ANDRA
Hur konverterar man mellan romerskt tal och arabiskt nummer i Excel? ROMARE MATCH INDEX RAD INDIREKT
Hur konverterar man valuta till text med formatering eller vice versa i Excel? TEXT VÄRDE
Hur konverterar man datum som lagrats som text till datum i Excel? DATUMVÄRDE
Hur konverterar jag datum till text eller textformateringsdatum till riktigt datum i Excel? TEXT
Hur konverterar man decimaltal till binärt / oktalt / hexnummer eller vice versa i Excel? DEC2BIN DEC2 OKT DEC2HEX BIN2DEC OKT2DEC HEX2DEC
Hur konverterar jag fot till tum, miles och meter enkelt i Excel? KONVERTERA
Hur konverterar man fullständiga tillståndsnamn till förkortningar i Excel? VLOOKUP
Hur konverterar man gallon till liter / uns eller vice versa i Excel? KONVERTERA
Hur konverterar man hexnummer till decimaltal i Excel? HEX2DEC DEC2HEX
Hur konverterar man hex till binär i Excel? HEX2BIN BIN2HEX
Hur konverterar man tum till fot, cm eller mm i Excel? KONVERTERA
Hur konverterar man kilo till stenar och pund i Excel? INT KONVERTERA RUNT MOD
Hur konverterar jag bokstavsklass till nummer i Excel? VLOOKUP
Hur konverterar man yyyy-mm-dd-till standarddatum i Excel? DATUM VÄNSTER MITT- RÄTT TEXT
Hur konverterar man yyyymmddhhmmss datumformat till normal datetid i Excel? TEXT VÄNSTER MITT- TID
Hur konverterar man yyyymmdd till normalt datumformat i Excel? DATUM VÄNSTER MITT- RÄTT
Hur konverterar man vardagsträng till nummer i Excel? MATCH
Hur konverterar jag olika enhetsmätningar i celler i Excel? KONVERTERA
Hur konverterar man tid till heltal timmar eller minuter i Excel? INT
Hur konverterar man tid till decimal över 24 timmar i Excel? IF TID TEXT
Hur konverterar man tid till decimaltimmar / minuter / sekunder i Excel? TIMME MINUT ANDRA
Hur konverterar man temperaturenheter mellan Celsius, Kelvin och Fahrenheit i Excel? KONVERTERA
Hur konverterar man sekunder till tid (hh mm ss) eller vice versa i Excel? TEXT VÄLJA MATCH
Hur masskonverterar text till datum i Excel? DATUMVÄRDE
Hur konverterar jag snabbt millisekunder till ett datum i Excel? DATUM
Hur konverterar jag snabbt pund till uns / gram / kg i Excel? KONVERTERA
Hur stavar man ut datummånad i Excel? TEXT

Redigera > Kopiera och klistra in

Hur transponerar / konverterar jag kolumner och rader till en kolumn? INDEX INT RAD KOLUMNER MOD
Hur upprepar man cellvärde x gånger i Excel? VLOOKUP
Hur kopierar och klistrar jag bara celler som inte är tomma i Excel? SLÅ UPP VÄLJA INDEX SMALL IF RAD RADER
Hur transponerar / konverterar jag en enda kolumn till flera kolumner i Excel? OFFSET KOLUMNER RADER INDEX
Hur får man alltid värdet från ovanstående cell när man infogar eller tar bort rad i Excel? INDIREKT ADDRESS RAD KOLUMN
Hur konverterar man horisontell lista till vertikal lista i Excel? INDEX RADER
Hur konverterar man matris till vektor eller en enda kolumn i Excel? OFFSET TRUNK RAD KOLUMNER MOD RADER KOLUMN
Hur konverterar jag flera rader till kolumner och rader i Excel? OFFSET INT RAD KOLUMN MOD
Hur konverterar jag vektor / enstaka rad eller kolumn till matris i Excel? OFFSET KOLUMN RAD RADER
Hur kopierar och klistrar jag bara celler som inte är tomma i Excel? SLÅ UPP VÄLJA INDEX SMALL IF RAD RADER
Hur kopierar och klistrar man in värden som hoppar över dubbletter i Excel? INDEX MATCH COUNTIF
Hur kopierar jag kolumn baserat på cellvärde till ett annat ark? INDEX MATCH
Hur kopierar jag villkorliga formateringsregler till ett annat kalkylblad / arbetsbok? COUNTIF
Hur kopierar jag aktuell celladress till en annan plats i Excel? ADRESS KOLUMN
Hur man flyttar varannan rad till kolumn i Excel IF ÄR JÄMNT RAD ISODD
Hur klistrar man in data i alternativa tomma rader i Excel? MOD RAD
Hur man klistrar in data i filtrerad lista bara hoppa över dolda rader i Excel? RAD
Hur staplar jag snabbt flera kolumner i en kolumn i Excel? INDEX INT RAD KOLUMNER MOD RAD KOLUMNER
Hur transponerar jag snabbt datablock från rader till kolumner i Excel? FLYTTA OM OFFSET
Hur transponerar / konverterar man kolumner och rader till en rad? OFFSET RAD GOLV KOLUMN
Hur transponerar och sammanfogar celler i en kolumn med avgränsare i Excel? TRIM HOPLÄNKA
Hur transponderar och länkar man värden i Excel? FLYTTA OM
Hur transponerar man celler i en kolumn baserat på unika värden i en annan kolumn? INDEX MATCH COUNTIF FEL IF
Hur transponerar jag var 5: e eller varannan rad från en kolumn till flera kolumner? INDEX RAD KOLUMN
Hur man transponerar referens medan autofyll ner/RÄTT i Excel? FLYTTA OM

Redigera> Radera och rensa

Hur tar jag bort första, sista X-tecken eller vissa positionstecken från text i Excel? RÄTT LEN VÄNSTER MITT-
Hur tar jag bort mellanslag mellan tecken och siffror i celler i Excel? ERSÄTTNING
Hur tar jag bort text före eller efter en viss karaktär från celler i Excel? RÄTT HITTA LEN ERSÄTTNING VÄNSTER RÖDING
Hur tar jag bort ledande mellanslag i celler i Excel? TRIM
Hur tar man snabbt bort streck från celler i Excel? ERSÄTTNING
Hur tar jag bort dubbletter och ersätter med tomma celler i Excel? IF COUNTIF
Hur tar jag bort dubbletter automatiskt från en lista i Excel? COUNTIF
Hur undviks #ref-fel när du raderar raderna i Excel? OFFSET
Hur tar jag bort rader om kolumnen innehåller värden från listan att ta bort i Excel? IF FEL VLOOKUP
Hur tar jag bort sträng efter n: a tecken i Excel? VÄNSTER
Hur tar jag snabbt bort alla numreringar eller punktpunkter från en Excel-kolumn? RÄTT LEN
Hur tar jag bort alla asterisktecken från celler i Excel? ERSÄTTNING
Hur tar jag bort alla utom de första x-tecknen från celler i Excel? VÄNSTER RÄTT
Hur tar jag bort alla tecken efter det första / sista utrymmet från celler i Excel? VÄNSTER HITTA ERSÄTTNING LEN
Hur tar jag bort alla decimaler men behåller värdet i Excel? INT
Hur tar jag bort alla nollor efter decimal i Excel? ERSÄTTNING TRIM
Hur tar jag bort båda dubbla raderna i Excel? IF COUNTIF
Hur tar jag bort villkorlig formatering från tomma celler i Excel? ISBLANK
Hur tar jag bort dubbletter men behåller tomma rader i Excel? IF LEN TRIM RAD
Hur tar jag bort dubbletter men lämnar det lägsta värdet i en annan kolumn i Excel? MIN MAX IF
Hur tar jag bort dubbletter som är skiftlägeskänsliga i Excel? IF SUMPRODUCT EXAKT AND
Hur tar jag bort tillägg från filnamn i Excel? VÄNSTER SLÅ UPP HITTA RAD INDIREKT
Hur tar jag bort extra mellanslag mellan ord i celler i Excel? TRIM
Hur tar jag bort första / sista ordet från textsträngen i cellen? RÄTT LEN HITTA VÄNSTER TRIM ERSÄTTNING
Hur tar jag bort första eller sista n tecken från en cell eller sträng i Excel? RÄTT LEN ERSÄTTA VÄNSTER
Hur tar jag bort interna utrymmen i Excel-sträng? ERSÄTTNING TRIM
Hur tar jag bort sista / avslutande komma från cellen i Excel? IF RÄTT VÄNSTER LEN
Hur tar jag bort sista / första tecknet om det är ett komma eller ett visst tecken i Excel? IF RÄTT VÄNSTER LEN
Hur tar jag bort ledande och efterföljande utrymmen i Excel? TRIM
Hur tar jag bort ledande minustecken från siffror i Excel? ABS
Hur tar jag bort ledande nollor från alfanumerisk textsträng i Excel? MITT- MATCH MITT- RAD INDIREKT LEN
Hur tar jag bort bokstäver från strängar / siffror / celler i Excel? SUMMA MITT- LARGE INDEX ISNUMBER RAD
Hur tar jag bort mellersta initial från fullständigt namn i Excel? TRIM VÄNSTER HITTA LÄGRE MITT-
Hur man tar bort negativ TECKEN från siffror i Excel? ABS
Hur tar jag bort icke-utskrivbara tecken från celler i Excel? REN
Hur tar jag bort plustecken eller minustecken på data i Excel? ERSÄTTNING
Hur tar jag bort prefix / suffix från flera celler i Excel? RÄTT LEN VÄNSTER
Hur tar jag bort hälsningar från namnceller i Excel? RÄTT LEN HITTA VÄNSTER MITT-
Hur tar jag bort textindikator (') i Excel? VÄRDE
Hur tar jag bort efterföljande nollor från nummer i Excel? VÄNSTER LEN
Hur tar jag bort mellanslag efter text i Excel? TRIM VÄNSTER LEN

Redigera> Extrahera

Hur extraherar jag endast nummer från textsträng i Excel? SUMPRODUCT LARGE INDEX ISNUMBER MITT- RAD
Hur extraherar jag en del av textsträngen från cellen i Excel? VÄNSTER MITT- RÄTT
Hur extraherar jag första / sista / nte ordet från textsträng i Excel? IF ISERR VÄNSTER HITTA RÄTT ERSÄTTNING LEN
Hur extraherar man bara månad och år från datum i Excel? TEXT
Hur extraherar jag text mellan komma / parenteser / parenteser i Excel? ERSÄTTNING MITT- REPT HITTA
Hur extraherar jag bara tid eller timme från datetime i Excel? TID TIMME MINUT ANDRA
Hur extraherar jag första / sista n tecken från sträng i Excel? VÄNSTER RÄTT
Hur extraherar jag snabbt e-postadress från textsträng? TRIM RÄTT ERSÄTTNING VÄNSTER HITTA REPT LEN
Hur extraherar jag unika värden från flera kolumner i Excel? INDIREKT TEXT MIN IF COUNTIF RAD KOLUMN
Hur extraherar man dynamiskt en lista med unika värden från ett kolumnområde i Excel? FEL INDEX MATCH COUNTIF
Hur extraherar jag allt utom första / sista ordet i Excel? RÄTT LEN HITTA VÄNSTER ERSÄTTNING
Hur extraherar jag allt utom första / sista tecknet från sträng i Excel? MITT- LEN VÄNSTER
Hur extraherar jag alla dubbletter från en kolumn i Excel? INDEX MATCH COUNTIF IF FEL
Hur extraherar jag alla poster mellan två datum i Excel? SUMPRODUCT IF INDEX SMALL IF RAD RADER
Hur extraherar jag företagsnamn från e-postadress i Excel? VÄNSTER ERSÄTTA HITTA
Hur extraherar jag datum från textsträngar i Excel? MITT- MIN FEL SLÅ UPP RAD INDIREKT LEN
Hur extraherar jag decimaltal från textsträng i Excel? SLÅ UPP VÄNSTER MITT- MIN HITTA RAD INDIREKT FEL RÄKNA ERSÄTTNING
Hur extraherar jag decimalvärde från sträng i Excel? ABS TRUNK
Hur extraherar man diagonal matris i Excel? INDEX RADER
Hur extraherar jag domännamn från URL i Excel? IF ISNUMBER HITTA MITT-
Hur extraherar jag domäner från flera e-postadresser i Excel? MITT- SÖK
Hur extraherar jag tillägg från filnamn i Excel? RÄTT LEN HITTA ERSÄTTNING
Hur extraherar jag filtillägget från kalkylbladet? ERSÄTTA SÖK RÄTT
Hur extraherar jag de första eller första två orden från textsträngar i Google-ark? VÄNSTER HITTA REGEXTRAKTERA
Hur extraherar jag de första två eller n orden från textsträngen? TRIM VÄNSTER HITTA ERSÄTTNING TRIM REPT
Hur extraherar jag initialer från namn i Excel? VÄNSTER IF ISNUMBER HITTA MITT-
Hur extraherar jag bara mellannamn eller delar upp namn från fullständigt namn i Excel? IF FEL HITTA MITT-
Hur extraherar jag millisekunder från tid till i Excel? RÄTT TEXT
Hur extraherar jag endast siffror från textsträngar i Google-ark? SPLIT LÄGRE
Hur extraherar eller hämtar du år, månad och dag från datumlistan i Excel? ÅR MÅNAD DAG
Hur extraherar jag postnummer från adresslistan i Excel? MITT- HITTA ERSÄTTNING SUMPRODCT RAD INDIREKT LEN
Hur extraherar jag tillstånd, postnummer eller stad från adress i Excel? MITT- ERSÄTTNING HITTA
Hur extraherar du sträng mellan två olika tecken i Excel? MITT- VÄNSTER HITTA LEN ERSÄTTNING
Hur extraherar jag gatunummer från adressen i Excel? IF FEL VÄRDE VÄNSTER HITTA
Hur extraherar jag sträng från IP-adress i Excel? MITT- HITTA
Hur extraherar jag text före / efter det andra mellanslaget eller komma i Excel? IF FEL HITTA VÄNSTER MITT-
Hur extraherar jag text före eller efter streck från celler i Excel? VÄNSTER HITTA ERSÄTTA
Hur extraherar jag text mellan enkla eller dubbla citat från celler i Excel? MITT- HITTA
Hur extraherar jag text mellan andra och tredje komma från celler i Excel? TRIM MITT- ERSÄTTNING REPT
Hur extraherar jag text mellan två ord i Excel? MITT- SÖK
Hur extraherar man unika värden baserat på kriterier i Excel? INDEX MATCH IF COUNTIF
Hur extraherar jag unika värden från listan i Excel? FEL MATCH FREKVENS IF EXAKT FLYTTA OM RAD INDEX COUNTIF
Hur extraherar jag användarnamn från e-postadresser i Excel? VÄNSTER HITTA LEN
Hur gör man lottdragningsnamn i Excel? IF RADER INDEX RAD ISNA MATCH MELLAN ANTALV
Hur drar eller extraherar du tecken från höger till vänster i en cell tills ett utrymme nås i Excel? TRIM RÄTT ERSÄTTNING REPT
Hur bestämmer jag snabbt eller extraherar AM och PM från DateTime-strängen i Excel? IF MOD
Hur extraherar jag snabbt ett n: e tecken från en sträng i Excel? MITT- LEN
Hur extraherar jag snabbt filnamn från hela sökvägen i Excel? MITT- HITTA ERSÄTTNING LEN
Hur extraherar jag snabbt en del av datum från cellen i Excel? ÅR MÅNAD DAG VECKODAG VECKAN

Redigera> Fyll cellinnehåll

Hur genererar jag slumpmässiga teckensträngar i ett intervall i Excel? MELLAN RÖDING RAND INT
Hur infogar man snabbt arknamn i celler i Excel? RÄTT LEN CELL HITTA
Hur refererar jag till fliknamn i cellen i Excel? MITT- CELL HITTA
Hur genererar jag slumptal utan duplikat i Excel? RAND IF RAD RANG OFFSET KOLUMN INDEX
Hur infogar jag snabbt filsökvägen i Excel? VÄNSTER HITTA CELL
Hur infogar jag aktuell dag eller månad eller år i cell / sidhuvud / sidfot i Excel? MÅNAD I DAG
Hur infogar jag filnamn eller sökväg i cell / sidhuvud eller sidfot i Excel? MITT- CELL SÖK VÄNSTER HITTA RÄTT
Generera slumpmässigt tal med viss genomsnittlig och standardavvikelse i Excel NORMINV GENOMSNITT STDEV.P STDEVP
Hur fyller man alfabetecken automatiskt i Excel? RÖDING RAD
Hur fyller man i formeln automatiskt när man sätter in rader i Excel? IF MOD
Hur fyller jag automatiskt på VLOOKUP i Excel? VLOOKUP
Hur fyller jag på vardagar automatiskt exkluderar helger i en lista med Google-ark? IF VECKODAG
Hur visar jag standardvärdet baserat på en annan cell i Excel? VLOOKUP INDIREKT
Hur visar jag januari (månadsnamn) om cellen börjar med 1 (siffror) i Excel? IF MÅNAD TEXT VÄLJA
Hur visar systemtid eller datum i Excel? NU I DAG
Hur anger man enkelt datum utan snedstreck i Excel? DATUM RÄTT VÄNSTER IF LEN RÄTT
Hur skriver jag in / visar text eller meddelande om celler är tomma i Excel? IF
Hur fyller jag ett standardvärde om cellen är tom i Excel? IF
Hur fyller jag kolumn med serieupprepande mönsternummer i Excel? IF
Hur fyller jag i IP-adress med steg i Excel? RADER
Hur fyller jag i sekvensnummer hoppar över dolda rader i Excel? DELSUMMA
Hur fyller jag på sekvensdatum utan helger och helgdagar i Excel? ARBETSDAG
Hur fyller man endast vardagar eller helger i Excel? TEXT INT RAD TAK RAD
Hur genererar jag bara slumpmässiga jämna eller udda siffror i Excel? ÄVEN MELLAN UDDA
Hur genererar jag slumpmässigt datum snabbt i Excel? MELLAN DATUM
Hur genererar jag slumpmässiga decimaltal / heltal i Excel? RAND INT MELLAN
Hur genererar jag slumpmässiga positiva och negativa siffror i Excel? MELLAN RAND
Hur genererar jag slumpmässigt värde baserat på tilldelad sannolikhet i Excel? SUMMA INDEX COUNTIF RAND
Hur genererar jag slumpmässigt värde från en viss lista i Excel? INDEX MELLAN
Hur genererar jag slumpmässigt vardag eller helgedatum i Excel? DATUM LARGE IF VECKODAG RAD MELLAN SUMMA VECKODAG
Hur genererar jag slumpmässigt ja eller nej i Excel? VÄLJA MELLAN IF ISODD INT RAND
Hur får jag den aktiva arbetsbokens plats / sökväg i Excel? VÄNSTER CELL HITTA ERSÄTTNING
Hur får jag nästa arksnamn i Excel-arbetsbok? ARBETSDAG DATUM ÅR I DAG MÅNAD DAG
Hur hanterar jag om cellen innehåller ett ord, lägg sedan en text i en annan cell? IF ISNUMBER SÖK
Hur infogar jag aktuellt datum och tid i Excel-cell / sidhuvud / sidfot? NU
Hur infogar jag aktuellt datum och tid i Excel? NU I DAG ÅR MÅNAD TEXT
Hur infogar jag aktuellt datum i textrutan? NU I DAG TEXT
Hur infogar jag nuvarande Excel-filplats i en Excel-cell? VÄNSTER CELL HITTA
Hur infogar man filnamn i sidhuvud / sidfot / cell utan tillägg i Excel? TRIM VÄNSTER ERSÄTTNING MITT- CELL HITTA REPT SÖK
Hur infogar jag slumpmässiga (heltal) nummer mellan två nummer utan upprepningar i Excel? RAND MELLAN
Hur genererar jag snabbt slumpmässigt lösenord i Excel? RÖDING MELLAN RÖDING
Hur genererar jag snabbt slumpmässig tid i Excel? TEXT RAND
Hur fyller jag slumpmässigt värden från en lista med data i Excel? MELLAN VLOOKUP
Hur refererar man till eller länkar värde i oöppnad / stängd Excel-arbetsbokfil? INDEX
Hur man hänvisar till kalkylblad av INDEX nummer istället för namn i Excel? INDIREKT SUMMA
Hur upprepar man ett cellvärde tills nytt värde visas eller nås i Excel? IF
Hur hämtar jag datum och tid från datorn i Excel? I DAG NU
Hur ställer man in cellvärde som är lika med fliknamnet i Excel? MITT- CELL HITTA

Redigera > Sök

Hur hittar man dubbla värden i två kolumner i Excel? VÄNSTER HITTA MITT-
Hur hittar man dubbla värden i två kolumner i Excel? IF FEL MATCH
Hur hittar jag unika / dubbla värden mellan två kolumner i Excel? IF ISNA VLOOKUP
Hur identifierar och returnerar jag rad- och kolumnnummer i Excel? RAD KOLUMN MATCH
Hitta den lägsta gemensamma nämnaren eller den största gemensamma faktorn i Excel LCM GCD
Hur använder jag den omvända sök- eller sökfunktionen i Excel? TRIM RÄTT ERSÄTTNING REPT
Hur upptäcker jag dubbla poster i en lista i Excel? COUNTIF
Hur hittar jag adress till cell med max- eller minvärde i Excel? CELL INDEX MATCH MAX
Hur hittar jag alla kombinationer som motsvarar en viss summa i Excel? RAD INDIREKT RADER IF ISNUMBER MATCH MOD INT FLYTTA OM MMULT SUMPRODUCT
Hur hittar jag och extraherar maximal / minimal sträng baserat på alfabetisk ordning i Excel? INDEX MATCH COUNTIF
Hur hittar jag och får värdet av den första synliga cellen efter filtrering i Excel? INDEX MIN IF ERSÄTTNING OFFSET RAD
Hur hittar man dubbla eller unika värden i två kolumner med två ark? COUNTIF
Hur hittar man dubbla värden utan att ta bort dem i Excel? IF COUNTIF
Hur hittar jag exakt ord i en sträng i Excel? ISNUMBER SÖK
Hur hittar jag de första tomma cellerna i kolumnen i Excel? MIN RAD
Hur hittar jag det första värdet som inte är lika med ett värde som 0 i Excel? IF
Hur hittar jag först / alla siffror i en sträng i Excel? MITT- MIN IF ISNUMBER RAD INDIREKT LEN
Hur hittar jag skärningspunkten mellan två kolumnlistor i Excel? IF FEL MATCH
Hur får man reda på om exakt matchning i Excel? EXAKT
Hur hittar jag sträng i en cell / kolumn med formler i Excel? ISNUMBER SÖK HITTA
Hur hittar jag det första duplicerade värdet i Excel-kolumnen? IF COUNTIF
Hur hittar jag den längsta eller kortaste textsträngen i en kolumn? INDEX MATCH MAX LEN MIN
Hur hittar man maxlängden i en Excel-kolumn? MAX LEN
Hur hittar jag den nionde icke tomma cellen i Excel? INDEX SMALL RAD KOLUMN
Hur hittar jag värde i en cell med kommaseparerad lista i Excel? IF ISNUMBER SÖK
Hur man snabbt hittar partiella dubbletter i en Excel-kolumn VÄNSTER COUNTIF
Hur hittar jag snabbt positionen för första bokstaven (alfa) från sträng i Excel? MATCH FEL RAD MITT- INDIREKT LEN
Hur hittar jag positionen för första versaler i Excel-textsträng? MIN FEL HITTA RÖDING RAD INDIREKT
Hur omvänd sökning sista ordet i en sträng med formel i Excel? RÄTT LEN HITTA ERSÄTTNING IF FEL

Redigera > Gå till

Hur hoppar jag direkt till nästa duplicerade cell i Excel? MATCH FEL RAD ADRESS HYPERLÄNK IF
Hur hoppar jag snabbt till cellen med nuvarande datum i Excel? I DAG

Redigera > Dölj och visa

Hur visar jag bara positiva siffror i Excel? IF SUMMA
Hur visar jag bara dubbla rader i Excel-kolumnen? ANTAL.OMF
Hur visar jag bara första n-tecknen i en cellsträng? VÄNSTER ERSÄTTNING
Hur visar jag bara de fyra sista siffrorna i personnummer (ssn) i Excel? RÄTT

Redigera > Flytta

Hur flyttar man celler från horisontellt till vertikalt eller vice versa? FLYTTA OM
Hur flyttar jag sista tecknet till en cell eller en annan kolumn i Excel? RÄTT VÄNSTER LEN
Hur flyttar jag sista ordet till nästa intilliggande cell? RÄTT HITTA ERSÄTTNING LEN
Hur flyttar jag flera celler till en i Excel? HOPLÄNKA

Redigera > Ersätt

Hur ändrar eller hittar och ersätter första siffran i cellen i Excel? ERSÄTTA ERSÄTTNING
Hur konverterar man vagnretur till komma i Excel? ERSÄTTNING RÖDING
Hur byter jag ut första n-tecknet eller n-tecknet med ett annat i Excel? ERSÄTTA ERSÄTTNING
Hur byter jag ut flera utrymmen med ett mellanslag från celler i Excel? TRIM ERSÄTTNING RÖDING
Hur ersätter jag nth / alla förekomster av ett tecken i sträng i Excel? ERSÄTTNING
Hur byter jag ut det sista kommaet med och i celler i Excel? ERSÄTTNING LEN

Redigera > Välj

Hur markerar jag celler slumpmässigt i Excel? RAND INDEX RANG
Hur väljer man det högsta eller lägsta värdet i Excel? MAX MIN LARGE SMALL
Hur identifierar jag sekvensen för saknade nummer i Excel? IF SMALL MATCH RAD
Hur hittar och markerar man dubbletter av rader i ett intervall i Excel? IF SUMPRODUCT HOPLÄNKA COUNTIF
Hur man identifierar versaler, gemener och RÄTT fall i Excel? EXAKT ÖVRE LÄGRE RÄTT ERSÄTTNING
Hur väljer jag slumpmässigt celler baserat på kriterier i Excel? INDEX LARGE IF RAD INT RAND COUNTIF MELLAN ANTAL.OMF
Hur markerar jag alla negativa siffror i Excel? IF
Hur markerar och markerar jag radskillnader i Excel? INTE EXAKT
Hur väljer jag slumpmässiga celler från en lista i Google-ark? ARRAYFORMEL VLOOKUP FRÅGA UNIK MELLAN RAD INDIREKT ANTALV FILTER
Hur väljer jag slumpmässiga data från en lista utan dubbletter? RAND INDEX RANG
Hur väljer jag slumpmässiga namn från en lista i Excel? INDEX MELLAN ANTALV

Redigera> Dela

Hur delar jag fullständigt namn till för- och efternamn i Excel? VÄNSTER HITTA RÄTT LEN SÖK MITT-
Hur separerar jag text och siffror från en cell i två kolumner? VÄNSTER MIN HITTA RÄTT
Hur delar jag datum och tid från en cell till två separata celler i Excel? INT
Hur vänder man sammanfunktionsfunktionen i Excel? TRIM ERSÄTTNING KOLUMNER
Hur delar jag snabbt datum i separat dag, månad och år i Excel? DAG MÅNAD ÅR
Hur bryter eller delar jag upp nummer i enskilda siffror i Excel? MITT- KOLUMN
Hur skiljer man riktnummer från telefonnummer i Excel? MITT-
Hur separerar jag dollar och cent i två kolumner i Excel? INT MOD
Hur separerar jag e-postadresser till användarnamn och domän i Excel? VÄNSTER HITTA RÄTT LEN
Hur separerar jag positiva och negativa siffror i två kolumner i Excel? IF
Hur separerar jag heltal (heltal) från decimal i Excel? INT
Hur delar jag en cell vid första siffran i Excel? TRIM VÄNSTER MIN HITTA ERSÄTTA LEN
Hur delar jag en cell vertikalt i Google-ark? FLYTTA OM SPLIT
Hur delar jag upp en kolumn varannan rad i Excel? INDEX RADER
Hur delar jag cellinnehållet i kolumner eller rader baserat på newline i Google-ark? SPLIT RÖDING FLYTTA OM JOIN
Hur delar jag cellen i kolumner i Google Sheet? SPLIT
Hur delar jag celler med första mellanslag i Excel? VÄNSTER HITTA RÄTT LEN
Hur delar jag text i separata kolumner med versaler i Excel? VÄNSTER SMALL HITTA RÖDING RAD INDIREKT ERSÄTTA LEN
Hur delar jag ord eller nummer i separata celler i Excel? MITT- KOLUMNER
Hur avkortas antal / textsträng i Excel? VÄNSTER RÄTT MITT-

Redigera> Andra

Hur upprepar jag en sekvens av siffror i Excel? IF MOD
Hur upprepar jag nummerserien i Excel? MOD

bildad

Format > Villkorlig formatering

Hur markerar jag det största / lägsta värdet i varje rad eller kolumn? MIN MAX
Hur ändrar man närmar sig förfallodatum / deadline i Excel? IF
Hur applicerar jag villkorlig formatering över kalkylblad / arbetsböcker? MOD KOLUMN RAD
Hur tillämpar jag villkorlig formateringssökning för flera ord i Excel? SUMMA COUNTIF
Hur ändrar jag villkorsformateringsikonen i Excel? PERCENTIL
Hur jämför jag intilliggande celler med ikonuppsättningar för villkorlig formatering i Excel? IF TECKEN
Hur vill jag formatera celler baserat på första bokstaven / tecknet i Excel? VÄNSTER
Hur vill jag formatera celler om de innehåller # N / A i Excel? ISNA
Hur vill du formatera eller markera första förekomst (alla unika värden) i Excel? COUNTIF
Hur villkorlig formatering baserat på ett annat ark i Google-ark? MATCH INDIREKT
Hur villkorlig formatering baserat på datum i Excel? I DAG AND DATUMVÄRDE
Hur villkorlig formatering baserat på frekvens (det vanligaste numret / texten) i Excel? LÄGE
Hur villkorad formatering av celler som slutar med en sträng i Excel? COUNTIF
Hur villkorlig formatering av data baserat på percentilrankning i Excel? PERCENTIL
Hur villkorlig formatering duplicera celler i en kolumn i Google-ark? COUNTIF
Hur villkorad formatering endast i Excel-synliga celler? MOD DELSUMMA
Hur villkorad formatering röd bärnstensfärgad grön baserat på datum i Excel? AND I DAG EDATE
Hur villkorlig formatering av smiley-diagram eller teckensnitt i Excel-celler? IF AND
Hur villkorliga formateringsvärden inte mellan två siffror i Excel? OR
Hur markerar / villkorlig formatering av celler med formler i Excel? GET.CELL INDIREKT
Hur markerar / fyller du var tionde rad eller kolumn i Excel? MOD KOLUMN
Hur markerar jag alla felceller i Excel? FEL
Hur markerar jag alla delsummorader samtidigt i Excel? ISNUMBER HITTA
Hur markerar jag cell om värde finns i eller är lika med cell i en annan kolumn i Excel? INTE ISNA VLOOKUP
Hur markerar jag cell eller rad med kryssrutan i Excel? IF
Hur markerar jag celler baserat på textlängd i Excel? LEN
Hur markerar jag celler mellan två datum i Excel? AND
Hur markerar jag celler om inte i en annan kolumn i Excel? FEL MATCH
Hur markerar du dubbla rader över flera kolumner i Excel? ANTAL.OMF
Hur markerar du dubbla värden utom första instansen i Excel? COUNTIF
Hur markerar jag det största / lägsta värdet i varje rad eller kolumn? MAX MIN
Hur man markerar låsta celler i Excel CELL
Hur markerar jag multiplar av ett visst nummer i Excel? MOD
Hur markerar jag icke-tomma celler i Excel? INTE ISBLANK
Hur markerar jag udda eller jämna siffror i Excel? MOD ISODD ÄR JÄMNT
Hur markerar eller villkorlig formatering av max- eller minvärde i Google-ark? MAX MIN LARGE SMALL
Hur markerar jag raden om cellen innehåller datum i Excel? CELL
Hur markerar jag rader baserat på datum i Goolge-ark? I DAG
Hur markerar jag rader om datum har passerat i Excel? I DAG
Hur markerar jag rader med helgdagar i Excel? VECKODAG
Hur markerar du markerad rad / kolumn / kolumn och rad i Excel? OR CELL RAD KOLUMN
Hur markerar man det närmaste värdet i en lista till ett visst nummer i Excel? ABS MIN ISNUMBER MATCH SMALL RAD
Hur markerar jag datumet för aktuell dag / vecka / månad i Excel? I DAG VECKODAG TEXT
Hur markerar jag datum över ett år i Excel? I DAG
Hur markerar du dubbletter och överlappande datum i Excel? SUMPRODUCT
Hur markerar jag den sista duplicerade raden / cellen i Excel? COUNTIF
Hur markerar jag den sista raden / cellen i Excel? MATCH RAD
Hur markerar jag heltal i Excel? IF LEN MOD
Hur markerar jag vinnande lotterinummer i Excel-kalkylbladet? COUNTIF
Hur markerar / färgar upplåsta celler i Excel? CELL
Hur markerar / villkorliga formateringsdatum som är äldre än 30 dagar i Excel? I DAG
Hur identifierar eller markerar utgångna eller kommande datum i Excel? I DAG
Hur ignorerar man tomma eller nollceller i villkorlig formatering i Excel? ISBLANK AND SMALL IF
Hur infogar jag snabbt en rad baserat på aktuellt datum i Excel? IF I DAG
Hur skuggar jag en tom cell tills något matas in i Excel? ISBLANK
Hur skuggar jag alla andra kolumner i Microsoft Excel? MOD KOLUMN
Hur använder jag villkorlig formatering för att skapa ett Gantt-diagram i Excel? AND

Format> Formatera celler

Hur konverterar man datum till veckodag, månad, årsnamn eller nummer i Excel? TEXT VÄLJA MÅNAD
Hur ändrar jag amerikanskt datumformat i Excel? TEXT
Hur konverterar man datum till nummersträng eller textformat i Excel? TEXT
Hur konverterar man mellan datum och Unix-tidsstämpel i Excel? DATUM
Hur konverterar jag olika icke-standardiserade datumformat till standarddatum i Excel? DATUMVÄRDE RÄTT MITT- VÄNSTER
Hur konverterar man dD.MM.YYYY till datumformat (mM / DD / YYYY) i Excel? ERSÄTTNING MITT- VÄNSTER RÄTT
Hur justerar jag dubbletter eller matchande värden i två kolumner i Excel? IF ISNA MATCH INDEX
Hur växlar jag radfärg baserat på grupp i Excel? IF
Hur ändrar jag flera datum till veckodag i Excel? TEXT
Hur konverterar man mellan julianskt datum och kalenderdatum i Excel? DATUM IF VÄNSTER RÄTT TEXT DATUMVÄRDE
Hur konverterar man datum från punkt till snedstreck i Excel? ERSÄTTNING
Hur konverterar man datum till annat eller specifikt format i Excel? TEXT
Hur konverterar man datum till ordinarie datumformat i Excel? DAG IF OR VÄLJA RÄTT TEXT
Hur konverterar man datum till serienummer i Excel? DATUMVÄRDE
Hur konverterar man datum till veckodag, månad, kvartal eller år i Excel? TEXT SLÅ UPP MÅNAD
Hur konverterar man datum till åååå-mm-dd-format i Excel? TEXT
Hur konverterar man datum- / tidsformatcell till datum endast i Excel? MÅNAD DAG ÅR
Hur konverterar man dd hh mm tidsformat till timmar eller minuter i Excel? VÄNSTER HITTA MITT- LEN RÄTT ERSÄTTNING TEXT KONVERTERA DATUM TID
Hur konverterar man dd / mm / åååå till mm / dd / åååå i Excel-celler? DATUM VÄRDE RÄTT MITT- VÄNSTER
Hur konverterar man militärtid till standardtid i Excel? TIDSVÄRDE VÄNSTER MITT- RÄTT
Hur konverterar jag millisekunder till tid i Excel? HOPLÄNKA TEXT INT
Hur konverterar jag nummerformat mellan europeiska och amerikanska i Excel? NUMBERVALUE ERSÄTTNING FAST
Hur konverterar man tidsformat från 12 timmar till 24 timmar och vice versa i Excel? TEXT
Hur konverterar man telefonnummerformatet till siffror i Excel? ERSÄTTNING
Hur konverterar jag serienummer till datum i Excel? TEXT
Hur konverterar jag vetenskaplig notation till x10-format i Excel? VÄNSTER RÄTT TEXT
Hur visar eller visar jag årets datum endast i Excel? ÅR
Hur formaterar jag datum för att visa förkortad veckodag eller månad i Excel? TEXT VÄNSTER VÄLJA
Hur formaterar jag datum till stora månader i Excel? ÖVRE TEXT
Hur formaterar man mac-adresser i celler genom att lägga till kolon i Excel? VÄNSTER MITT- RÄTT
Hur formaterar jag telefonnummer med tillägg i Excel? VÄNSTER MITT-
Hur markerar du dubbla värden med färg i Excel? COUNTIF IF
Hur man flyttar decimalen poINT till VÄNSTER i Excel? VÄNSTER LEN RÄTT ERSÄTTNING
Hur stoppar man celler till en fast längd i Excel? VÄNSTER RÄTT REPT LEN
Hur blockerar man IP-adressen med noll i Excel? TEXT VÄNSTER HITTA MITT- ERSÄTTNING
Hur konverterar jag snabbt datumformat mellan Europa och USA i Excel? DATUM VÄRDE RÄTT MITT- VÄNSTER
Hur konverterar jag snabbt Euro-datumformat till USA-datum i Excel? DATUM VÄRDE RÄTT MITT- VÄNSTER
Hur konverterar man snabbt mm / dd / åååå datumformat till ååååmdd i Excel? TEXT

Data

Data > Kontrollera
Hur kontrollerar jag om värdet finns i en annan kolumn? IF FEL VLOOKUP MATCH
Hur kontrollerar jag om / hitta celler innehåller formler i Excel? FORMEL
Hur kontrollerar jag om ett cellvärde ligger mellan två värden i Excel? IF AND
Hur man kontrollerar om ett cellvärde MATCH till en lista i Excel? IF ISNUMBER MATCH
Hur kontrollerar jag om ett datum är allmän helgdag och räknar dagar utom helgdagar i Excel? DATUM VÄLJA VECKODAG IF COUNTIF NÄTVERKSDAGAR OR
Hur kontrollerar jag om ett cellområde är tomt eller tomt i Excel? SUMPRODUCT
Hur kontrollerar jag om ett värde finns i en annan kolumn och summerar i Excel? IF FEL VLOOKUP SUMMA
Hur kontrollerar jag om cellen innehåller ett av flera värden i Excel? SUMPRODUCT ISNUMBER SÖK IF
Hur kontrollerar jag om första tecknet i en cell är en bokstav eller ett tal i Excel? IF ISERR VÄNSTER AND KOD OR
Hur kontrollerar jag om en lista mot en annan i Excel? IF ISNA VLOOKUP COUNTIF
Hur kontrollerar jag om numret är heltal i Excel? INT
Hur kontrollerar jag om antalet är primtal i Excel? IF AND MOD RAD INDIREKT ROUNDUP QURT
Hur kontrollerar jag om ett värde finns i en lista i Excel? IF ISNUMBER MATCH COUNTIF
Hur kontrollerar jag snabbt om ett intervall innehåller några värden i Excel? COUNTIF

Data > Jämförelse

Hur jämför jag om flera celler är lika i Excel? AND EXAKT COUNTIF
Hur jämför jag två kolumner och returnerar värden från den tredje kolumnen i Excel? IF ISNA MATCH VLOOKUP
Hur jämför man alfanumeriska värden i två kolumner i Excel? FEL MATCH
Hur jämför jag om flera celler är lika i Excel? AND EXAKT COUNTIF
Hur jämför jag siffror men tillåter en tolerans i Excel? AND ABS
Hur jämför jag två celler och returnerar Ja om de matchas i Excel? IF
Hur man jämför två kolumner och tar bort MATCHär det i Excel? IF FEL MATCH
Hur jämför jag två kolumner och hittar de dubbla eller saknade värdena i Google-ark? ARRAYFORMEL FEL MATCH FILTER ISNA MATCH
Hur jämför jag två kolumner och markerar när de hittas i en annan kolumn? MATCH
Hur jämför jag två kolumner och listar skillnader i Excel? IF FEL MATCH
Hur jämför jag två kolumner för (markering) saknade värden i Excel? IF FEL VLOOKUP
Hur jämför jag två listor med e-postadresser i Excel-kalkylblad? IF COUNTIF
Hur jämför jag två siffror med decimaltal i Excel? IF GOLV RUNT
Hur jämför jag två ark i samma arbetsbok eller olika arbetsböcker? IF
Hur jämför jag två strängar för likhet eller markerar skillnader i Excel? EXAKT
Hur jämför jag två kalkylblad i en arbetsbok eller två arbetsböcker för skillnader i Excel? IF
Hur jämför jag enkelt celler efter skiftlägeskänsliga eller okänsliga i Excel? AND EXAKT
Hur jämför jag exakt två strängar (skiftlägeskänsliga) i Excel? EXAKT IF
Hur utesluter jag värden i en lista från en annan i Excel? COUNTIF IF FEL VLOOKUP
Hur man MATCH datum per månad och år endast i Excel? MÅNAD ÅR

Data > Datavalidering

Hur fyller jag i andra celler automatiskt när du väljer värden i Excel-listrutan? VLOOKUP
Hur skapar jag en sökbar listruta i Excel? ISNUMBER FEL SÖK COUNTIF INDEX MATCH RADER
Hur tillåter jag endast datumformat i specifika celler? AND ISNUMBER VÄNSTER CELL
Hur tillåter jag bara ja eller nej till Excel? OR
Hur applicerar jag flera datavalideringar i en cell i Excel-kalkylbladet? OR AND DATUM LEN VÄNSTER
Hur uppdaterar jag rullgardinslistan i Excel automatiskt? OFFSET ANTALV
Hur skapar jag en beroende rullgardinslista i Google-ark? ARRAYFORMEL IF
Hur skapar jag en rullgardinslista från en annan rullgardinslista i Excel? INDIREKT
Hur skapar jag en dynamisk rullgardinslista i alfabetisk ordning i Excel? OFFSET ANTALV IF RADER INDEX MATCH COUNTIF
Hur skapar jag en sökbar listruta i Excel? ISNUMBER FEL SÖK IF INDEX MATCH RADER
Hur skapar man beroende kaskadlistrutor i Excel? INDIREKT
Hur skapar man rullgardinslista ignorera tomma celler i Excel? SLÅ UPP VÄLJA INDEX SMALL IF RAD RADER
Hur skapar man rullgardinsmeny med hyperlänkar i Excel? HYPERLÄNK
Hur skapar man rullgardinslista med bilder i Excel? INDEX MATCH
Hur skapar man dynamisk datavalidering och utökar rullgardinsmenyn automatiskt? OFFSET ANTALV
Hur datavalidering datum för innevarande år i Excel-kalkylblad? ÅR I DAG
Hur gömmer jag tidigare använda objekt i rullgardinsmenyn? IF COUNTIF RAD RÄKNA INDEX SMALL OFFSET ANTALV ANTAL.TOMMA
Hur tillåter jag bara alfanumeriska tecken i Excel? ISNUMBER SUMPRODUCT SÖK RAD INDIREKT LEN ISTEXT
Hur tillåter jag bara unika värden i Excel? COUNTIF
Hur kan jag förhindra dubbletter i Google-ark? COUNTIF
Hur förhindrar man att ange värden med mellanslag i Excel? INTE ISNUMBER SÖK
Hur förhindrar man att skriva små bokstäver i ett Excel-urval? FEL HITTA ÖVRE
Hur förhindrar man att specialtecken kommer in i Excel? ISNUMBER SUMPRODUCT SÖK MITT- RAD INDIREKT LEN
Hur ställer jag in / visar förvalt värde för rullgardinsmenyn i Excel? IF
Hur visar jag det första objektet i listrutan istället för tomt? OFFSET ANTALV
Hur använder jag datavalidering för att begränsa beräknad cell i Excel? SUMMA
Hur använder jag datavalidering för att begränsa antalet siffror när du skriver i Excel? OR LEN AND ISNUMBER
Hur använder jag datavalidering för att endast tillåta SSN-nummer som anges i Excel? AND VÄNSTER ISNUMBER
Hur man använder datavalidering för att förhindra tomma celler VÄNSTER i Excel-kolumnen? COUNTIF
Hur validerar man celler för att endast acceptera IP-adresser i Excel? AND LEN ERSÄTTNING ISNUMBER
Hur validerar jag e-postadresser i en kolumn i kalkylbladet? ISNUMBER MATCH

Data > Filter

Hur filtrerar jag ett kalkylblad baserat på ett antal celler i ett annat kalkylblad i Excel? COUNTIF
Hur filtrerar man celler efter textlängd i Excel? LEN
Hur filtrerar jag celler med skiftlägeskänsliga i Excel? EXAKT ÖVRE AND SUMPRODCT LÄGRE
Hur filtrerar jag data baserat på rullgardinslistan i Google-ark? FRÅGA
Hur filtrerar jag data börjar med nummer eller bokstav i Excel? ISNUMBER VÄNSTER
Hur filtrerar jag data efter flera förhållanden i Google-ark? FILTER
Hur filtrerar jag data efter kvartal i Excel? TRUNK MÅNAD
Hur filtrerar jag data utesluter den nedre totala raden i Excel? DELSUMMA
Hur filtrerar jag data från rullgardinsmenyval i Excel? RADER IF FEL SMALL INDEX KOLUMNER
Hur filtrerar jag varannan rad (jämn / udda rader) i Excel? MOD
Hur filtrerar jag flera kolumner baserat på enskilda kriterier i Excel? FEL MATCH
Hur filtrerar man siffror som slutar med ett visst nummer i Excel? RÄTT
Hur filtrerar man endast heltal (heltal) eller decimaltal i Excel? INT
Hur filtrerar jag rader baserat på ett listval i ett annat ark? COUNTIF
Hur filtrerar jag vardagar och helgdagar i Excel? VECKODAG
Hur filtrerar eller döljer man snabbt jämna eller udda siffror i Excel? ÄR JÄMNT ISODD MOD

Data > Gruppera och dela upp

Hur tilldelar jag ett värde eller en kategori baserat på ett nummerintervall i Excel? IF AND
Hur tilldelar jag serienummer till dubbletter eller unika värden i Excel? IF COUNTIF MAX VLOOKUP
Hur kategoriserar jag data baserat på värden i Excel? IF VLOOKUP
Hur grupperar man åldrar i intervall med VLOOKUP i Excel? VLOOKUP

Data > Sortera

Hur sorterar man dynamiska data i Microsoft Excel? RANG VLOOKUP FEL
Hur sorterar man födelsedagar (datum) efter månad / år / dag endast i Excel? ÅR DAG TEXT MÅNAD
Hur sorterar jag slumpmässigt celler i en kolumn eller ett intervall i Excel? RAND
Hur sorterar jag automatiskt data alfabetiskt i Google-ark? SORTERA
Hur sorterar jag automatiskt datum när datum anges eller ändras i Excel? INDEX MATCH RADER COUNTIFI
Hur vänder man snabbt data upp och ner i Excel? INDEX RADER
Hur sorterar jag snabbt IP-adressen från låg till hög i Excel? TEXT HITTA MITT-
Hur man snabbt sorterar rader till MATCH en annan kolumn i Excel? MATCH
Hur blandar jag rader / kolumner / ett cellområde slumpmässigt i Excel? RAND
Hur sorterar jag en lista med kolumner efter teckenlängd i Excel? LEN
Hur man sorterar en kolumn till MATCH värdet i en annan kolumn i Excel? IF COUNTIF
Hur sorterar jag adresser efter gatunamn / nummer i Excel? MITT- HITTA VÄRDE VÄNSTER
Hur sorterar man alfanumeriska data i Excel? TEXT
Hur sorterar man efter filtillägg i Excel? ERSÄTTA RÄTT SÖK
Hur sorterar man celler efter absoluta värden i Excel? ABS
Hur sorterar man celler efter sista tecken eller nummer i Excel? RÄTT
Hur sorterar jag data efter skiftlägeskänsliga i Excel? KOD VÄNSTER
Hur sorterar jag data efter det vanligaste värdet i Excel? COUNTIF
Hur sorterar jag data som ignorerar det första tecknet i Excel? RÄTT LEN
Hur sorterar jag datum efter veckodag i Excel? VECKODAG
Hur sorterar jag datum efter månad och ignorerar år i Google-ark? ARRAYFORMEL SORTERA MÅNAD
Hur sorterar jag datum efter kvartal i Excel? ROUNDUP MÅNAD
Hur sorterar jag decimaltal i en kolumn? INT TEXT RÄTT LEN HITTA
Hur sorterar jag varje rad alfabetiskt och individuellt på en gång? SMALL
Hur sorterar jag e-postadresser efter domän i Excel? MITT- HITTA
Hur sorterar jag fullständiga namn efter efternamn i Google-ark? RÄTT LEN HITTA ERSÄTTNING
Hur sorterar jag en lista över celler efter antal ord i Excel? LEN ERSÄTTNING
Hur sorterar jag listan efter specifika ord i Excel? SUMMA ISNUMBER SÖK
Hur sorterar man blandade postnummer (5 siffror och 9 siffror) stigande i Excel? VÄNSTER
Hur sorterar jag namn efter mellannamn i Excel? IF ISERR HITTA MITT-
Hur sorterar jag siffror efter första siffran i Excel? TEXT
Hur sorterar jag siffror eller texter och tar bort dubbletterna direkt i Excel? COUNTIF IF SMALL RAD LARGE MATCH INDEX
Hur sorterar jag siffror med bindestreck i Excel? TEXT
Hur sorterar jag nummer i en cell i Excel? TEXT SUMMA SMALL MITT- RAD INDIREKT LEN REPT LARGE
Hur sorterar eller blandar jag data i en lista slumpmässigt i Google-ark? SORTERA ARRAYFORMEL MELLAN TECKEN RAD
Hur sorterar jag rader efter udda eller jämna nummer i Excel? ISODD
Hur sorterar jag rader efter versaler i Excel? IF EXAKT ÖVRE LÄGRE RÄTT
Hur sorterar man strängar efter ett andra eller tredje tecken i Excel? RÄTT LEN MITT-
Hur sorterar jag värden som ignorerar nollor i Excel? IF

Beräkning och formler

Beräkning och formler > Beräkningsalternativ

Hur beräknar man inte (ignorerar formel) om cellen är tom i Excel? IF I DAG
Hur ersätter jag # formelfel med 0, tom eller viss text i Excel? FEL.TYP
Hur ignorerar jag fel med Vlookup-funktionen i Excel? IF FEL VLOOKUP
Hur beräknar man snabbt percentilen eller kvartilen ignorerar nollor i Excel? PERCENTITEL IF KVARTIL
Hur rangordnar jag snabbt värden ignorerar fel i Excel? IF ISNUMBER SUMMA COUNTIF
Hur rankar jag data ignorera nollvärden i Excel? IF RANG COUNTIF
Hur tar man bort dividera med nollfel (# DIV / 0!) I Excel? FEL
Hur uppdaterar jag formeln när du sätter in rader i Excel? SUMMA INDIREKT RAD

Beräkning och formler > Datum och tid

Hur konverterar man födelsedatum till ålder snabbt i Excel? INT DATEDIF NU AVRUNDA.NEDÅT ÅRFRAC
Hur lägger jag till eller subtraherar dagar, månader och år hittills i Excel? EDATE DATUM ÅR MÅNAD DAG
Hur tar jag bort tid från datum i Excel?  
Hur bestämmer jag om ett datum faller mellan två datum eller helg i Excel? IF AND
Hur jämför jag datum om de är större än ett annat datum i Excel? IF
Hur lägger jag snabbt till timmar / minuter / sekund till datum och tid i Excel?  
Hur konverterar man datum till räkenskapsår / kvartal / månad i Excel? ÅR DATUM MÅNAD VÄLJA
Hur lägger jag till dagar till datum inklusive eller exkluderar helger och helgdagar i Excel? ARBETSDAG
Hur lägger jag till antal arbets- / arbetsdagar eller timmar till ett datum i Excel? ARBETSDAG IF TID TIMME MINUT ANDRA MOD
Hur lägger jag till antal år månader och dagar hittills i Google-ark? DATUM ÅR MÅNAD DAG EDATE
Hur lägger man till eller subtraherar specifika år, månader och dagar (2 år4 månader 13 dagar) till ett datum i Excel? DATUM ÅR MÅNAD DAG EDATE
Hur lägger jag till eller subtraherar tider för att få timmar / minuter / sekunder i Excel? SUMMA
Hur lägger jag till tid i timmar / minuter / sekunder i Excel? TID
Hur lägger jag till / subtraherar halvår / månad / timme till datum eller tid i Excel? DATUM ÅR MÅNAD DAG
Hur beräknar / hämtar jag årets dag i Excel? DATUM ÅR
Hur beräknar jag ett framtida datum baserat på ett visst datum i Excel? ARBETSDAG
Hur beräknar jag ålder från födelsedatum i Google-ark? DATUMIF I DAG IF
Hur beräknar man ålder från ID-nummer i Excel? DATUMIF DATUM IF VÄNSTER TEXT I DAG MITT-
Hur beräknar jag ålder i år och månader och dagar från födelsedatum i Excel? DATUMIF
Hur beräknar man ålder på ett specifikt eller framtida datum i Excel? DATUMIF
Hur beräknar jag datum / tidöverlappning i dagar eller timmar i Excel? MAX MIN MAX
Hur beräknar jag timmar och minuter mellan två datum i Excel? INT TIMME MOD MINUT
Hur man beräknar dagar VÄNSTER i månad eller år i Excel? EOMONTH NÄTVERKSDAGAR DATUM ÅR
Hur man beräknar dagar VÄNSTER fram till deadline i Excel? I DAG MAX
Hur beräknar jag dagar fram till nästa födelsedag i Excel? I DAG DATUM ÅR DATEDIF MÅNAD DAG IF
Hur beräknar jag påskdatum i Excel? GOLV DAG MINUT
Hur beräknar jag förfluten tid / dagar / månader / år mellan två datatider i Excel? IF DATEDIF
Hur beräknar jag förflutna år, månader eller dagar från ett visst datum i Excel? ÅR I DAG DATEDIF
Hur beräknar jag slutdatum från startdatum och varaktighet i Excel? IF DATUM ÅR MÅNAD DAG
Hur beräknar jag utgångsdatum i Excel? EDATE DATUM ÅR MÅNAD DAG
Hur beräknar man arbetade timmar och minus lunch i Excel? SUMMA
Hur man beräknar INTerval dagar/veckor/månader/år mellan två datum i Excel? DATEDIF AVRUNDA.NEDÅT
Hur beräknar man nettoarbetstid mellan två datum exklusive helger eller helgdagar i Excel? NÄTVERKSDAGAR MOD IF MEDIAN NÄTVERKSDAGAR.INTL
Hur beräknar jag nästa ålder för en persons födelsedag i Excel? DATEDIF I DAG TEXT
Hur beräknar jag antalet dagar i en månad eller ett år i Excel? DAG DATUM ÅR MÅNAD EOMONTH IF MOD
Hur beräknar jag antalet arbetsdagar kvar i innevarande månad i Excel? NÄTVERKSDAGAR I DAG EOMONTH
Hur beräknar man kvartal och år från datum i Excel? INT MÅNAD ÅR
Hur beräknar jag kvartals startdatum eller slutdatum baserat på ett visst datum i Excel? DATUM ÅR INT MÅNAD GOLV
Hur beräknar jag pensionsdatum från födelsedatum i Excel? IF DAG DATUM ÅR MÅNAD
Hur beräknar jag Thanksgiving-dagen baserat på specifika år i Excel? DATUM VECKODAG DATUM
Hur beräknar jag anställdas tid i månader eller år i Excel? DATEDIF NU
Hur beräknar jag tjänstens längd från anställningsdatum i Excel? DATEDIF
Hur beräknar jag veckoslutdatum för angivna datum / år i Excel? VECKODAG DATUM IF ÅR
Hur beräknar man arbetstid per månad i Excel? NÄTVERKSDAGAR
Hur kontrollerar jag om ett år är ett skottår i Excel? IF OR MOD AND
Hur kontrollerar jag om tidsskillnaden är större än en viss tid? IF TID
Hur kontrollerar jag om tiden är mellan två gånger i Excel? IF MEDIAN AND MIN MAX
Hur kontrollerar jag om tiden är större än eller mindre än en viss tid i Excel? IF TID
Hur jämför jag bara två datum per månad och år i Excel? AND MÅNAD ÅR DAG
Hur konverterar man tid från en tidszon till en annan i Excel? TID
Hur konverterar man timmar till 8-timmars arbetsdagar i Excel? KVOT
Hur bestämmer jag om ett datum faller mellan två datum eller helg i Excel? IF AND OR VECKODAG
Hur avgör man om datum har gått i Excel? IF ISBLANK I DAG
Hur avgör / kontrollera om datumet är en helg i Excel? IF VECKODAG
Hur hittar och får jag den första måndagen i ett visst år i Excel? DATUM VECKODAG ÅR VÄLJA
Hur hittar jag början / veckans början vid ett visst datum i Excel? VECKODAG MOD
Hur hittar jag första / sista dagen eller arbetsdagen i en månad i Excel? DATUM ÅR MÅNAD ARBETSDAG
Hur hittar jag första eller sista fredagen i varje månad i Excel? TAK EOMONTH DATUM ÅR MÅNAD MOD VECKODAG
Hur hittar eller får man kvartal från ett visst datum i Excel? ROUNDUP MÅNAD
Hur hittar jag överlappande datum / tidsintervall i Excel? SUMPRODUCT
Hur hittar jag datumet för nästa måndag i Excel? VECKODAG
Hur hittar jag datumet för föregående söndag i Excel? INT
Hur får man födelsedatum från ID-nummer i Excel? MITT-
Hur får man slutdatum i Excel? DATUM ÅR MÅNAD EOMONTH
Hur får man månad från veckonummer och år i Excel? VÄLJA MÅNAD VECKODAG
Hur får jag samma eller första dagen i nästa månad baserat på angivet datum i Excel? EDATE IF DAG NA ÅR MÅNAD
Hur får jag veckans start- och slutdatum baserat på ett visst datum i Excel? VECKODAG
Hur ökar datumet med 1 månad, 1 år eller 7 dagar i Excel? TEXT RADER
Hur konverterar man snabbt UTC / GMT-tid till lokal tid? TID
Hur tar jag bort datum från datum i Excel? INT
Hur tar jag bort år från datum i Excel? TEXT HOPLÄNKA MÅNAD DAG
Hur returnerar jag veckodag från datum i Excel? TEXT
Hur returnerar jag föregående arbets- eller arbetsdag i Excel? ARBETSDAG I DAG
Hur ställer jag in datum till första månaden i Excel? EOMONTH DATUM ÅR MÅNAD
Hur visar jag första eller sista dagen i föregående månad baserat på angivet datum i Excel? EOMONTH DATUM ÅR MÅNAD
Hur berättar / returnerar veckodag från datum i Excel? VECKODAG

Beräkning och formler > Formelapplikation

Hur lägger jag till 1 i en viss cell om cellen innehåller viss text i Excel? SUMMA
Hur lägger jag till / summerar två nummer sedan multipliceras i en formel i Excel? SUMMA
Hur ökar jag bokstaven automatiskt med en för att få nästa bokstav i Excel? IF RÄTT RÖDING KOD VÄNSTER MOD
Hur beräknar jag årlig ledighet i Excel? SLÅ UPP DATEEDIF
Hur beräknar jag obligationspriset i Excel? PV
Hur beräknar man inkomstskatt i Excel? SUMMA SUMPRODUCT N VLOOKUP
Hur beräknar jag artikelprocent av totalen i Excel? SUMMA
Hur beräknar man bokstavsklass i Excel? IF VLOOKUP
Hur beräknar jag månatlig inteckning i Excel? PMT
Hur beräknar jag avkastningen på en aktie i Excel? XIRR
Hur beräknar jag korrelationskoefficienten mellan två variabler i Excel? KORREL
Hur beräknar man andelen år eller månad som gått i Excel? ÅRFRAC DATUM ÅR DAG EOMONTH
Hur beräknar man procentandelen ja och nej från en lista i Excel? COUNTIF ANTALV
Hur beräknar jag den totala räntan som betalats på ett lån i Excel? CUMIPMT
Hur gör man exponentiell beräkning till ett cellområde i Excel? EFFEKT
Hur beräknar jag snabbt övertid och betalning i Excel? IF

Beräkning och formler > Leta efter ett värde

Hur slår jag upp värden i flera kalkylblad? VLOOKUP INDIREKT INDEX MATCH COUNTIF FEL
Hur hittar jag närmaste eller närmaste värde i Excel? INDEX MATCH MIN ABS
Hur VLOOKUP och returnera flera motsvarande värden horisontellt i Excel? INDEX SMALL RAD KOLUMN
Hur vlookup för att returnera tomt istället för 0 eller N / A i Excel? IF LEN VLOOKUP FEL
Hur returnerar jag värde i en annan cell om en cell innehåller viss text i Excel? IF ISNUMBER SÖK VLOOKUP
Hur kan jag hitta det första, andra eller nte matchningsvärdet i Excel? INDEX MATCH EXAKT SMALL IF RAD
Hur kopplar jag om till en annan arbetsbok? VLOOKUP
Hur vlookup värde och returnera true eller false / ja eller nej i Excel? IF ISNA VLOOKUP
Hur kollar jag mellan två datum och returnerar motsvarande värde i Excel? SLÅ UPP
Hur letar jag upp ett värde och returnerar celladress i Excel? CELL INDEX MATCH SMALL RAD
Hur vlookup returvärde i intilliggande eller nästa cell i Excel? VLOOKUP INDEX SMALL IF ISNUMBER SÖK MATCH RAD
Hur returnerar jag den första / sista icke tomma cellen i en rad eller kolumn? INDEX MATCH SLÅ UPP
Hur VLOOKUP och returnera noll istället för # N / A i Excel? FEL VLOOKUP
Hur bakåt vlookup i omvänd ordning i Excel? VLOOKUP VÄLJA INDEX MATCH
Hur visar man specifik text baserat på värden i en annan kolumn? SLÅ UPP IF
Hur visar jag motsvarande namn för den högsta poängen i Excel? INDEX MATCH MAX
Hur gör man en skiftlägeskänslig vlookup i Excel? INDEX MATCH EXAKT
Hur hittar jag närmaste värde större än eller mindre än i Excel? MIN IF MAX
Hur hittar man vanliga värden i 3 kolumner i Excel? SLÅ UPP VÄLJA INDEX MATCH COUNTIF IF
Hur hittar jag matchat värde genom att söka uppåt i Excel? SLÅ UPP
Hur hittar man det vanligaste numret eller texten i en lista i Excel? LÄGE
Hur hittar man det vanligaste värdet (nummer eller textsträng) från en lista i Excel? LÄGE INDEX MATCH
Hur hittar jag närmaste datum till idag på en lista i Excel? MAX I DAG MIN IF
Hur hittar jag det första / sista positiva / negativa talet i Excel? INDEX MATCH SLÅ UPP IF
Hur hittar jag det första / sista värdet som är större än X i Excel? INDEX MATCH SLÅ UPP IF
Hur hittar jag den första numeriska cellen i ett Excel-intervall? INDEX MATCH ISNUMBER
Hur hittar jag det högsta värdet och returnerar intilliggande cellvärde i Excel? VLOOKUP MAX INDEX MATCH
Hur hittar jag artikeln med den största summan i ett bordssortiment? INDEX MATCH LARGE MMULT FLYTTA OM RAD FEL SLÅ UPP ISERR SUMIF
Hur hittar man det minsta eller vanligaste / vanligaste värdet i Excel? INDEX MATCH MIN COUNTIF
Hur hittar man läget för textvärde från en lista / kolumn i Excel? INDEX LÄGE MATCH
Hur hittar jag det vanligaste textvärdet i en lista i Google-ark? ARRAYFORMEL INDEX MATCH MAX COUNTIF
Hur hittar jag det näst vanligaste / vanligaste numret eller texten i Excel? LÄGE IF
Hur man hittar värde med högsta FREKVENS i ett intervall i Excel? INDEX MOD MAX COUNTIF RAD LÄGE
Hur letar jag efter ett värde i en lista i Excel? INDEX MATCH OFFSET
Hur letar jag upp ett värde och returnerar cellen ovan eller under i Excel? INDEX MATCH
Hur letar jag upp ett värde i 3D-tabell i Excel? INDEX MATCH
Hur letar jag upp det första värdet som inte är noll och returnerar motsvarande kolumnrubrik i Excel? INDEX MATCH
Hur letar jag efter partiell strängmatchning i Excel? VLOOKUP INDEX MATCH
Hur letar jag upp för att returnera en aktiv hyperlänk i Excel? HYPERLÄNK VLOOKUP
Hur söker jag upp värden i flera motsvarande värden i Excel? IF FEL INDEX SMALL RAD
Hur letar jag upp / hittar värden i en annan arbetsbok? VLOOKUP
Hur slår man samman och uppdaterar tabellen från en annan tabell i Excel? FEL VLOOKUP KOLUMN
Hur slår man samman två ark med hjälp av VLOOKUP i Excel? VLOOKUP
Hur fyller jag i rader baserat på angivet cellvärde i Excel? FEL INDEX SMALL IF RAD RADER
Hur returnerar jag ett värde om ett visst värde finns i ett visst intervall i Excel? VLOOKUP
Hur returnerar jag en annan cell om en cell motsvarar text eller en annan i Excel? IF
Hur returnerar man cellvärde baserat på flera kriterier i Excel? SUMPRODUCT
Hur returnerar man cellvärde var femte eller nionde rad i Excel? OFFSET RAD
Hur omvänd vlookup-funktion i Google-ark? INDEX MAX FILTER RAD MATCH
Hur använder man tvåvägssökformel i Excel? INDEX MATCH SUMPRODUCT VLOOKUP
Hur använder jag vlookup och sum i Excel? SUMMA VLOOKUP PRODUKT
Hur man använder vlookup exakt och ungefärligt MATCH i Excel? VLOOKUP
Hur använder jag VLOOKUP för att skapa en unik lista från tabellen i Excel? FEL INDEX MATCH COUNTIF IF
Hur kollar jag över flera ark och summerar resultat i Excel? SUMPRODUCT SUMIF INDIREKT
Hur kopplar man upp och sammanfogar flera motsvarande värden i Excel? IF COUNTIF RADER INDEX SMALL
Hur vlookup och returnera datumformat istället för nummer i Excel? VLOOKUP MAX TEXT
Hur slår jag upp och returnerar matchande data mellan två värden i Excel? SLÅ UPP
Hur slår jag upp och returnerar matchande värde i filtrerad lista? INDEX MATCH IF DELSUMMA OFFSET RAD VLOOKUP
Hur slår jag upp och returnerar flera matchande värden på en gång i Google-ark? FLYTTA OM FILTER
Hur slår jag upp och returnerar flera värden från rullgardinsmenyn? IFFERROR INDEX SMALL IF MATCH RAD
Hur slår jag upp och returnerar hela / hela raden av ett matchat värde i Excel? VLOOKUP KOLUMN
Hur kan jag koppla upp i en tvådimensionell tabell i Excel? VLOOKUP MATCH
Hur vlookup matchande värde från ett annat Google-ark? FEL VLOOKUP IMPORTRANGE
Hur kopplar man upp matchande värde från botten till toppen i Excel? SLÅ UPP
Hur tar jag upp det näst största värdet i Excel? INDEX MATCH SLÅ UPP
Hur vlookup nummer lagras som text i Excel? VLOOKUP VÄRDE FEL
Hur tar man upp det sista eller första matchande värdet i Excel? SLÅ UPP IF ISNUMBER
Hur VLOOKUP det lägsta värdet och returnera intilliggande cell i Excel? VLOOKUP MIN INDEX MATCH
Hur VLOOKUP multipliceras sedan i Excel-tabeller? VLOOKUP MATCH
Hur vlookup för att jämföra två listor i separata kalkylblad? VLOOKUP IF ISNA
Hur vlookup för att få radnumret i Excel? MATCH RAD
Hur vlookup för att returnera flera kolumner från Excel-tabellen? VLOOKUP
Hur VLOOKUP värderar skiftlägeskänslig eller okänslig i Excel? VLOOKUP SUMPRODUCT EXAKT
Hur slår man upp värde med flera kriterier i Excel? SLÅ UPP SUMPRODUCT INDEX
Hur slår jag upp värden över flera kalkylblad för att returnera arknamn i Excel? INDEX MATCH COUNTIF INDIREKT
Hur slår man upp värden från höger till vänster i Excel? VLOOKUP IF INDEX MATCH
Hur vlookup jokertecken (~, *,?) Bokstavligen i Excel? VLOOKUP ERSÄTTNING
Hur VLOOKUP med rullgardinsmenyn i Excel? VLOOKUP

Beräkning och formler > Matematiska funktioner

Hur summerar jag värden mellan två datumintervall i Excel? SUMMA.OMF
Hur summerar jag värden baserat på kriterier i en annan kolumn i Excel? SUMIF
Hur summerar jag celler med text och siffror i Excel? SUMMA IF ISNUMBER HITTA VÄRDE VÄNSTER
Hur summerar jag de absoluta värdena i Excel? SUMIF SUMMA SUMPRODUCT ABS
Hur summerar jag snabbt varannan eller nionde rad / kolumn i Excel? SUMMA IF MOD SUMPRODCT KOLUMN
Hur summerar jag bara filtrerade eller synliga celler i Excel? DELSUMMA
Hur summerar jag flera kolumner baserat på enskilda kriterier i Excel? SUMMA
Hur rundar man ett antal celler i Excel? RUNT
Hur AutoSum flera rader / kolumner / kalkylblad i Excel? SUMMA
Hur beräknar jag en kumulativ summa / löpande summa i Excel? SUMMA IF
Hur beräknar jag den absoluta skillnaden mellan två värden / gånger i Excel? ABS IF
Hur summerar jag siffror korrekt med enheter i ett intervall i Excel? SUMMA ERSÄTTNING
Hur skapar jag 3D-referens för att summera samma intervall över flera ark i Excel? SUMMA
Hur utesluter celler i en kolumn från summan i Excel? SUMMA
Hur begränsar man antalet decimaler i formel i Excel? RUNT SUMMA
Hur multiplicerar jag två kolumner och summerar sedan i Excel? SUMPRODUCT
Hur beräknar jag snabbt kvadratroten för ett värde i Excel? SQRT
Hur summerar jag snabbt en kolumnceller som ignorerar # N / A-fel i Excel? SUMIF
Hur sammanfattar jag snabbt data för varje kolumn i Excel? SUMMA
Hur tar jag bort siffror efter decimal i Excel? INT TRUNK
Hur avrundar / rundar jag upp / avrundar ett antal cellnummer i Excel? RUNT
Hur avrundar / avrundar / avrundas tiden till närmaste kvartal / halvtimme i Excel? MAVRUNDA TAK GOLV
Hur avrundar man datum till närmaste månad i Excel? MÅNAD EOMONTH DAG
Hur avrundar man datum till föregående eller nästa specifika vardag i Excel? IF MOD VECKODAG
Hur avrundar man numret till närmaste 5/10/50/100 i Excel? RUNT MAVRUNDA ROUNDUP AVRUNDA.NEDÅT
Hur avrundar man upp eller ner i Excel? ROUNDUP AVRUNDA.NEDÅT
Hur avrundar man siffror (upp / ner) till hundratals, tusentals eller miljoner i Excel? RUNT ROUNDUP AVRUNDA.NEDÅT
Hur rundar man siffror till närmaste hundra / tusen / miljoner i Excel? RUNT
Hur avrundar man procentvärden till två decimaler i Excel? RUNT ROUNDUP AVRUNDA.NEDÅT
Hur avrundar jag priser till x.99 i Excel? RUNT
Hur avrundar man summeringsvärdena med en formel i Excel? SUMMA RUNT
Hur avrundar man tiden till närmaste timme / minut / sekund i Excel? MAVRUNDA RUNT GOLV
Hur avrundas till närmaste 1000- / 100-tal / 10-tal / 1-tal / 0.1-tal i Excel? RUNT
Hur avrundas till närmaste jämnt eller udda nummer i Excel? ÄVEN UDDA
Hur avrundar man värden innan man summerar i Excel? SUMMA RUNT AVRUNDA.NEDÅT ROUNDUP
Hur summerar / genomsnittet ignorerar negativa värden i Excel? SUMIF COUNTIF
Hur summerar / räknar jag kryssrutor i Excel? COUNTIF SUMPRODUCT
Hur summerar jag en kolumn tills ett villkor uppfylls i angränsande kolumn i Excel? SUMMA INDEX MATCH
Hur summerar jag en angiven rad eller kolumn i ett namngivet intervall i Excel? SUMMA OFFSET KOLUMNER INDEX
Hur summerar jag alla siffror i ett nummer i Excel? SUMPRODUCT MITT- RAD INDIREKT LEN SUMPRODUCT
Hur summerar jag baserat på kolumn- och radkriterier i Excel? SUMPRODUCT SUMMA IF
Hur summerar man cellvärden i en kolumn tills tom cell når? IF SUMMA INDEX MATCH
Hur summerar man cellvärden med skiftlägeskänsliga i Excel? SUMPRODUCT EXAKT
Hur summerar jag celler om motsvarande sträng har en viss längd? SUMPRODUCT LEN
Hur summerar jag celler när värdet ändras i en annan kolumn? IF SUMMA
Hur summerar jag kolumnvärden tills nästa tomma cell i Excel? SMALL INDEX MATCH
Hur summerar jag motsvarande värden med samma datum i Excel? SUMIF
Hur summerar jag diagonalen för ett intervall i Excel? SUMMA RAD KOLUMN RADER
Hur summerar jag hela kolumnen utom rubrik / första rad i Excel? SUMMA
Hur summerar jag varje n rad i Excel? SUMMA OFFSET RAD MOD KOLUMNER
Hur summerar jag första siffran i varje cell endast i Excel? SUMMA ISNUMBER IF VÄNSTER
Hur summerar jag de största eller minsta 3 värdena i en Excel-lista? LARGE SMALL SUMMA RAD INDIREKT
Hur summerar jag siffror från 1 till n i Excel-kalkylbladet? SUMPRODUCT RAD INDIREKT
Hur summerar jag siffror inom parentes endast i Excel? IF FEL MITT- HITTA SUMMA
Hur man summerar siffror för de senaste 7 eller 30 dagarna inklusive I DAG i Excel? SUMIF I DAG SUMMA.OMF
Hur summerar jag nummer oavsett inloggning i Excel? SUMMA ABS
Hur summerar jag siffror tills ett visst värde uppnås i intilliggande cell i Excel? SUMIF
Hur summerar jag siffror med komma i en enda Excel-cell? SUMMA IF ISERR VÄRDE MITT- RAD OFFSET
Hur summerar jag bara heltal i Excel? SUMPRODUCT MOD INT
Hur summerar eller genomsnittliga unika värden endast i Excel? SUMPRODUCT COUNTIF SUMMA IF FREKVENS MATCH RAD GENOMSNITT SUMIF
Hur summerar eller genomsnittliga värden om datum i intilliggande celler motsvarar angiven månad i Excel? SUMMA IF MÅNAD
Hur summerar eller räknar jag första n-värden i en Excel-kolumn eller rad? SUMMA OFFSET RÄKNA
Hur summerar jag cellintervall som ignorerar fel i Excel? SUMMA IF FEL
Hur summerar jag samma cell i flera ark i Excel? SUMMA
Hur summerar jag tid och format som timmar, minuter eller sekunder i Excel? SUMMA
Hur summerar jag värden baserat på månad och år i Excel? SUMPRODUCT MÅNAD ÅR
Hur summerar jag värden baserat på val av rullgardinsmeny i Excel? SUMIF SUMPRODUCT
Hur summerar jag värden baserat på textkriterier i Excel? SUMIF
Hur summerar jag värden efter grupp i Excel? IF SUMIF
Hur summerar jag värden i samma kolumn över flera ark? SUMMA
Hur summerar jag värden utan eller utesluter delsummor i Excel? SUMMA DELSUMMA
Hur summerar jag värden utan eller med n / a i Excel? SUMIF IF SUMMA ISNA
Hur man SUMIF angränsande cell är lika, tom eller innehåller text i Excel? SUMMA IF ISBLANK SUMIF
Hur man summerar baserat på partiell MATCH i Excel? SUMIF
Hur summerar cellvärden mellan två givna datum i Google-ark? SUMMA.OMF
Hur summerar cellerna med ett specifikt nummer eller text i Excel? SUMPRODUCT VÄNSTER SUMIF
Hur summerar celler om de innehåller en del av textsträngen i Goolge-ark? SUMMA FILTER REGEXMATCH SUMIF
Hur summerar celler som inte är lika med ett visst värde i Excel? SUMIF SUMMA.OMF
Hur summerar datumet är mindre / större än idag i Excel? SUMIF I DAG
Hur man summerar med 3d-referens för att summera över tABS baserat på kriterier i Excel? SUMPRODUCT SUMIF INDIREKT
Hur summeras med flera kriterier i en kolumn? SUMIF SUMMA
Hur summeras med siffror lagrade som text i Excel? SUMIF SUMPRODUCT
Hur summerar jag med ett eller flera kriterier i Excel? SUMIF SUMMA.OMF SUMMA

Beräkning och formler > Statistiska funktioner

Hur räknar man och summerar celler baserat på bakgrundsfärg i Excel? DELSUMMA GET.CELL
Hur beräknar man genomsnittlig / sammansatt årlig tillväxttakt i Excel? XIRR
Hur räknar / beräknar jag veckor / månader / år mellan två datum i Excel? DATEDIF
Hur räknar man dubbla värden i en kolumn i Excel? COUNTIF
Hur räknar jag om cellen innehåller text eller en del av texten i Excel? COUNTIF
Hur räknar man unika värden i pivottabellen? IF SUMPRODUCT
Hur räknar man med flera kriterier i Excel? COUNTIF SUMPRODUCT
Hur räknar man antalet dagar / arbetsdagar / helger mellan två datum i Excel? NÄTVERKSDAGAR SUMMA INT VECKODAG SUMPRODUCT
Hur räknar man antalet ord i en cell eller en intervallceller i Excel? IF LEN TRIM ERSÄTTNING SUMMA
Hur hittar jag tidigaste och senaste datum i ett intervall i Excel? MIN SMALL MAX LARGE
Hur räknar / summerar jag bara positiva eller negativa siffror i Excel? COUNTIF SUMIF
Hur räknar man efter datum/månad/år och datumintervall i Excel? SUMPRODUCT MÅNAD ÅR
Hur räknar man antalet "Ja" eller "Nej" svar i Excel? COUNTIF
Hur räknar man antalet celler mellan två värden eller datum i Excel? ANTAL.OMF
Hur räknar man ett specifikt värde över flera kalkylblad? SUMPRODUCT COUNTIF INDIREKT
Hur gör man ett genomsnitt av ett intervall med data som ignorerar noll i Excel? GENOMSNITT
Hur genomsnittliga absoluta värden i Excel? GENOMSNITT ABS
Hur genomsnitt i genomsnitt baserat på veckodag i Excel? GENOMSNITT IF VECKODAG SUMPRODCT
Hur genomsnittliga celler baserat på flera kriterier i Excel? GENOMSNITTIF GENOMSNITTIFS
Hur genomsnittliga celler ignorerar felvärden i Excel? GENOMSNITT IF FEL
Hur genomsnittliga data baserat på vardag eller helg i Excel? SUMMA VECKODAG
Hur genomsnitt varje 5 rader eller kolumner i Excel? GENOMSNITT OFFSET RAD
Hur genomsnittliga filtrerade celler / lista i Excel? DELSUMMA
Hur genomsnitt för celler med endast värden (exkluderar 0 eller tomma celler) i Excel? GENOMSNITTIF
Hur genomsnittar man de senaste 5 värdena i en kolumn när nya siffror kommer in? IF RÄKNA GENOMSNITT INDEX LARGE MIN ISNUMBER RAD DELSUMMA OFFSET
Hur genomsnittliga flera upptäcktsresultat i Excel? GENOMSNITT IF
Hur medelvärde icke angränsande / angränsande celler exklusive nollor i Excel? GENOMSNITT IF MOD KOLUMN
Hur genomsnittar man bara positiva eller negativa siffror i Excel? GENOMSNITT IF
Hur genomsnittligt intervall med avrundning i Excel? RUNT GENOMSNITT ROUNDUP AVRUNDA.NEDÅT
Hur genomsnittligt rätt resultat med saknade värden i Excel? AGGERGATE GENOMSNITT IF ISNUMBER
Hur genomsnittliga dagstämplar i Excel i Excel? INT GENOMSNITT TEXT
Hur genomsnittliga topp- eller bottenvärden i Excel? GENOMSNITT LARGE RAD SMALL IF
Hur genomsnittliga värden om en annan kolumn innehåller viss text i Excel? FEL INDEX MATCH COUNTIF GENOMSNITT
Hur beräknar man medelåldern efter år / månad / datum i Excel? SUMMA MÅNAD IF ÅR GENOMSNITT DELSUMMA
Hur beräknar man genomsnittet mellan två datum i Excel? GENOMSNITT IF SUMPRODUCT
Hur beräknar man genomsnittliga celler från olika ark i Excel? GENOMSNITT
Hur beräknar man genomsnittet i en kolumn baserat på kriterier i en annan kolumn i Excel? GENOMSNITTIF
Hur beräknar man genomsnittliga siffror som är större än 0 i Excel? GENOMSNITTIF
Hur beräknar man genomsnittet av dynamiskt omfång i Excel? GENOMSNITT INDIREKT IF INDEX
Hur beräknar man genomsnittet utan max- och minvärden i Excel? SUMMA MIN MAX RÄKNA TRIM
Hur beräknar man frekvensfördelning i Excel? FREKVENS
Hur beräknar man median om flera villkor i Excel? MEDIAN IF
Hur beräknar man medianen i ett intervall i Excel? MEDIAN IF
Hur beräknar man median i en Excel-pivottabell? MEDIAN IF
Hur beräknar jag mittpunkten mellan två datum i Excel? SUMMA
Hur beräknar jag glidande / rullande genomsnitt i Excel? GENOMSNITT
Hur beräknar jag rangprocentilen för en lista i Excel? RANK.EQ RÄKNA
Hur beräknar man löpande total/medelvärde i Excel? SUMMA
Hur beräknar man standardavvikelse i Excel? STDEV
Hur beräknar man standardfel av medelvärdet i Excel? STDEV SQRT RÄKNA
Hur man beräknar medianen i synliga celler endast i Excel? AGGERGATE
Hur beräknar man percentilen och kvartilen för en uppsättning siffror i Excel? PERCENTIL KVARTIL
Hur beräknar jag veckovisa genomsnitt i Excel? VECKAN IF AND GENOMSNITTIFS GENOMSNITTIF
Hur beräknar man det vägda genomsnittet i Excel? SUMPRODUCT SUMMA SUMIF
Hur räknar man (identifierar) och ändrar decimal i Excel? IF INT LEN MITT- HITTA
Hur räknar / beräknar jag kvartal mellan två datum i Excel? GOLV ÅR MÅNAD
Hur räknar / summerar celler baserat på filter med kriterier i Excel? DELSUMMA RÄKENSKAPLIG ÖVERMÖJLIG
Hur räknar / summerar jag udda / jämna nummer eller rader i Excel? SUMPRODUCT MOD
Hur räknar / summerar jag bara positiva eller negativa siffror i Excel? COUNTIF SUMIF
Hur räknar man ett tecken i en Excel-cell eller ett intervall? LEN ERSÄTTNING SUMPRODUCT
Hur räknar jag alla celler utom ett visst värde i Excel? COUNTIF
Hur räknar jag alla celler med värde / data i ett intervall i Excel? ANTALV
Hur räknar man och tar bort dubbletter från en lista i Excel? COUNTIF
Hur räknar man tomma celler som noll när man använder genomsnitt i Excel? GENOMSNITT SUMMA
Hur räknar man tomma celler eller icke-tomma celler i ett intervall i Excel? COUNTIF
Hur räknar jag tomma eller icke-tomma celler i filtrerat intervall i Excel? DELSUMMA
Hur räknar jag celler mellan två gånger i Excel? SUMPRODUCT
Hur räknar jag celler som innehåller siffror eller inte i Excel? RÄKNA SUMPRODUCT INTE ISNUMBER ANTALV
Hur räknar jag celler om ett av flera kriterier uppfylls i Excel? COUNTIF SUMMA SUMPRODUCT
Hur räknar man celler som matchar antingen X eller Y i Excel? COUNTIF
Hur räknar jag celler som motsvarar ett visst värde i Excel? COUNTIF
Hur räknar jag celler med längd som är större än ett visst nummer i Excel? SUMPRODUCT LEN RÄKNARE
Hur räknar jag celler med frågetecken i Excel? COUNTIF
Hur räknar man celler med specifik text i urval i Excel? COUNTIF
Hur räknar jag celler med nollor men inte tomma i Excel? COUNTIF
Hur räknar jag celler / poster per grupp i Excel? COUNTIF
Hur räknar jag tecken i cell / intervall / kalkylblad i Excel? LEN SUMMA
Hur räknar man kommaseparerade värden i en enda cell i Excel? LEN TRIM ERSÄTTNING
Hur räknar man dubbletter i följd i Excel? IF
Hur räknar jag dagar mellan två datum inklusive startdatum i Excel? IF OR INT INTE ISBLANK
Hur räknar man dubbla värden i en kolumn i Excel? COUNTIF
Hur räknar man dubbletter mellan två kolumner i Excel? SUMPRODUCT ISNUMBER MATCH
Hur räknar man frekvensen för en text / nummer / tecken i Excel-kolumnen? SUMMA IF COUNTIF
Hur räknar jag hur många celler som innehåller viss text eller värde i Excel? COUNTIF
Hur räknar jag hur ofta ett ord eller ett värde förekommer i Excel? SUMPRODUCT LEN ERSÄTTNING
Hur räknar man om cellen inte innehåller text i Excel? COUNTIF
Hur räknar man om cellerna är tomma och inte är lika med specifika ord i Excel? COUNTIF ANTAL.TOMMA
Hur räknar man om celler börjar med eller slutar med specifik text i Excel? IF VÄNSTER COUNTIF RÄTT
Hur räknar jag om celler innehåller något datum / data i Excel? ANTALV
Hur räknar jag om värdet faller inom ett visst intervall i Excel? FREKVENS
Hur räknar man ignorera dolda celler / rader / kolumner i Excel? DELSUMMA AGGERGATE
Hur räknar man med att ignorera nollor eller tomma celler i Excel? RÄKNA IF
Hur räknar man maximalt antal på varandra följande positiva / negativa siffror i Excel? MAX FREKVENS IF RAD
Hur räknar jag max eller min förekomst i Excel? COUNTIF MAX
Hur räknar man nätverksdagar mellan två datum inklusive lördag i Excel? SUMPRODUCT TEXT RAD INDIREKT
Hur räknar man antalet celler som är större eller mindre än 0 (noll) i Excel? COUNTIF
Hur räknar man antalet celler med icke-nollvärden i Excel? COUNTIF ANTALV COUNTIF
Hur räknar man antalet celler med text eller nummer i Excel? ANTALV RÄKNA
Hur räknar man antalet celler / rader tills det första är tomt i Excel? MIN IF RAD MATCH
Hur räknar man antal vissa / specifika ord i en cell eller ett cellområde i Excel? LEN ERSÄTTNING
Hur räknar man antal kontinuerliga tomma celler i Excel? IF ISBLANK RAD MAX INTE
Hur räknar man ett halvtimmeintervall i Excel? GOLV
Hur räknar man antalet förekomster om stränglängden är större än X i Excel? COUNTIF REPT SUMPRODUCT LEN
Hur räknar man antalet skottår mellan två datum i Excel? DATUM ÅR AND MÅNAD
Hur räknar man antalet rader (radbrytningar) i en cell i Excel? LEN ERSÄTTNING RÖDING
Hur räknar jag antalet händelser i en kolumn i Google-ark? UNIK COUNTIF ARRAYFORMEL FRÅGA
Hur räknar jag antalet händelser i ett datatidsintervall i Excel? SUMPRODUCT
Hur räknar man antalet toppar i en datakolumn i Excel? SUMPRODUCT IF AND
Hur räknar jag förekomster av specifik karaktär i en cell i Excel? SUMPRODUCT LEN ERSÄTTNING
Hur räknar jag poster mellan två datum med matchande kriterier i Excel? SUMPRODUCT
Hur räknar jag rader tills ett visst sumavärde nås i Excel? MATCH DELSUMMA OFFSET RAD INDIREKT ADRESS KOLUMN
Hur räknar man samma eller dubbla värden bara en gång i en kolumn? SUMPRODUCT COUNTIF
Hur räknar man specifika tecken (komma / semikolon / frågetecken) i cell / intervall i Excel? LEN ERSÄTTNING
Hur räknar man strängar med ledande nollor i Excel? SUMPRODUCT SUMMA
Hur man räknar cellerna över ett visst värde eller GENOMSNITT i Excel? COUNTIF GENOMSNITT
Hur räknar man dagarna exklusive söndagar mellan två datum i Excel? VECKODAG
Hur räknar man skillnaden mellan bokstäver i Excel? KOD
Hur räknar jag radbrytningarna i cellen i Excel? LEN ERSÄTTNING RÖDING
Hur räknar man antalet ord eller tecken i en Excel-kolumn eller cell? COUNTIF LEN ERSÄTTNING
Hur räknar man antalet celler med data i Excel? ANTALV
Hur räknar man antalet tecken exklusive mellanslag i Excel-cellen? LEN ERSÄTTNING
Hur räknar man antalet tecken, bokstäver och siffror i cellen? LEN ERSÄTTNING SUMMA
Hur räknar man antalet kommas / bindestreck separerade värden i en cell i Excel? LEN ERSÄTTNING
Hur räknar man antalet dagar utom söndag / helger i Excel? SUMMA IF VECKODAG RAD INDIREKT SUMPRODUCT
Hur räknar man antalet dagar eller arbetsdagar i en månad i Excel? DAG DATUM ÅR MÅNAD
Hur räknar man antalet felceller / icke-felceller i Excel? SUMMA FEL COUNTIF INTE
Hur räknar man antalet förekomster av ett ord i en kolumn i Excel? COUNTIF SUMMA IF
Hur räknar man antalet förekomster per år / kvartal / månad / vecka i Excel? SUMPRODUCT MÅNAD ÅR
Hur räknar man antalet befolkade celler i ett intervall i Excel? ANTALV
Hur räknar man antalet skuggade celler i Excel? GET.CELL COUNTIF
Hur räknar man antalet mellanslag före textsträng i Excel-cellen? HITTA VÄNSTER TRIM
Hur räknar man antalet utrymmen med textsträng i Excel? LEN ERSÄTTNING
Hur räknar man antalet gånger ett tecken / ord visas i en cell? LEN ERSÄTTNING
Hur räknar man antalet gånger ett ord / nummer visas i ett intervall? SUMMA LEN
Hur räknar man antalet unika rader (kombinationer av flera kolumner) i Excel? SUMMA COUNTIF
Hur räknar man antalet stora eller små bokstäver i cellen? SUMPRODUCT LEN ERSÄTTNING RÖDING RAD INDIREKT
Hur räknar man antalet helger / vardagar mellan två datum i Excel? INT VECKODAG
Hur räknar man unika värden baserat på en annan kolumn i Excel? SUMPRODUCT ANTAL.OMF
Hur räknar man unika värden baserat på flera kriterier i Excel? SUMMA IF COUNTIF ANTAL.OMF DATUM
Hur räknar man unika värden mellan två datum i Excel? SUMPRODUCT IF ANTAL.OMF
Hur räknar man unika värden exklusive dubbletter i Excel? SUMMA IF FREKVENS MATCH RAD
Hur räknar man unika värden i en filtrerad kolumn i Excel? SUMMA IF FREKVENS DELSUMMA OFFSET RAD MATCH
Hur räknar man unika värden eller siffror i en kolumn i Excel? SUMPRODUCT COUNTIF SUMMA FREKVENS IF MATCH LEN
Hur räknar man unika värden med tomma i en Excel-kolumn? SUMPRODUCT COUNTIF
Hur räknar man unika värden med flera kriterier i Excel? ANTAL.OMF COUNTIF
Hur räknar man unika / dubbla datum i en Excel-kolumn? SUMPRODUCT COUNTIF
Hur räknar / summerar jag cellerna som är större än men mindre än ett tal? COUNTIF SUMIF
Hur räknar man absoluta värden som är större / mindre än det angivna värdet i Excel? SUMPRODUCT ABS COUNTIF
Hur räknar man cellvärden med skiftlägeskänsliga i Excel? SUMPRODUCT EXAKT SUMMA IF
Hur räknar man filtrerad data/lista med kriterier i Excel? IF ANTAL.OMF SUMPRODUCT DELSUMMA OFFSET MIN RAD ISNUMBER SÖK
Hur räknas en delsträng / strängmatchning i Excel? COUNTIF ANTAL.OMF
Hur räknar man med att något finns i utvalda celler i Excel? ANTALV
Hur räknar man jokertecken (asterisker eller frågetecken) i Excel? SUMMA LEN ERSÄTTNING
Hur bestämmer man frekvensen för ett tecken / text / sträng i ett Excel-intervall? SUMMA IF COUNTIF
Hur släpper man lägsta betyg och får genomsnittet eller summan av värden i Excel? SUMMA SMALL
Hur rankar jag enkelt data efter absolut värde i Excel? SUMPRODUCT ABS RANG
Hur rankar jag enkelt en lista utan band i Excel? RANG COUNTIF
Hur kan man enkelt rangordna nummer hoppa över tomma celler i Excel? IF ISBLANK VÄRDE RAD SMALL FEL MATCH RANG
Hur hittar och får jag det största värdet baserat på flera kriterier i Excel? LARGE IF SUMPRODUCT
Hur hittar jag och får max- eller minvärdet från en lista med alfanumeriska data i Excel? SLÅ UPP COUNTIF
Hur hittar jag och får det n: e största värdet utan dubbletter i Excel? MAX IF
Hur hittar jag och returnerar större eller mindre av två värden i Excel? MIN MAX
Hur hittar jag högsta värdet i en rad och returnerar kolumnrubrik i Excel? INDEX MATCH MAX
Hur hittar jag det största negativa värdet (mindre än 0) i Excel? MAX
Hur hittar jag max- eller minvärde i ett visst datumintervall (mellan två datum) i Excel? MAX MIN IF
Hur hittar jag max- eller minvärde i en grupp i Excel? IF
Hur hittar man minimivärde i ett intervall exklusive nollvärde i Excel? SMALL COUNTIF MIN IF
Hur hittar jag minsta positiva värde (större än 0) i Excel? MIN
Hur hittar jag den tidigaste eller senaste datumbasen om kriterier i Excel? MIN IF MAX
Hur hittar jag den största bokstaven i ett intervall i Excel? SLÅ UPP COUNTIF
Hur hittar jag de lägsta och högsta 5 värdena i en lista i Excel? LARGE RADER SMALL
Hur hittar man max- eller minvärde baserat på kriterier i Excel? MAX MIN IF
Hur hittar jag max- eller minvärde för varje dag i ett Excel-intervall? MAX MIN
Hur hittar jag de maximala / minsta absoluta värdena i Excel? MAX ABS MIN
Hur hittar man det maximala värdet i en dynamisk Excel-kolumn? MAX INDEX MATCH OFFSET
Hur hittar jag det näst största / minsta unika värdet i Excel? LARGE IF ISNUMBER RAD MATCH SMALL
Hur hittar jag / väljer minsta data / värde i ett intervall i Excel? MIN
Hur får man max / min synliga celler endast i Excel? DELSUMMA
Hur ignoreras tomma ämnen när man beräknar det vägda genomsnittet i Excel? SUMPRODUCT SUMMA
Hur begränsar man formelresultatet till maximalt eller minimalt värde i Excel? MIN SUMMA MAX
Hur letar jag upp senaste eller tidigaste datumet i Excel? MIN IF MAX
Hur medianvärden ignorerar nollor eller fel i Excel? MEDIAN IF ISNUMBER
Hur färgar jag snabbt ranking i Excel? RANG
Hur räknar jag snabbt utseende var 15: e minut i Excel? INT
Hur räknar jag snabbt om celler är lika med x eller y i Excel? COUNTIF SUMMA IF
Hur räknar jag snabbt den första instansen av endast värden i Excel? COUNTIF SUMMA
Hur räknar man snabbt antalet celler tills värdet ändras i Excel? COUNTIF
Hur hittar eller returnerar jag snabbt det näst högsta eller minsta värdet i Excel? LARGE SMALL
Hur hittar jag snabbt det största värdet men mindre än X i Excel? MAX IF SUMPRODUCT
Hur rankar jag snabbt en ligatabell i Excel? COUNTIF
Hur rankar jag snabbt en lista efter ett visst värde i Excel? IF ANTAL.OMF
Hur rankar jag snabbt garderoben till noll eller ett visst värde i Excel? ABS RANG SUMPRODUCT
Hur rankar jag snabbt data över flera områden och ark i Excel? IF SUMPRODUCT COUNTIF INDIREKT
Hur rankar jag snabbt icke-kontinuerligt intervall i Excel? RANG IF ISNA
Hur rankar man baserat på två kolumner i Excel? RANG SUMPRODUCT
Hur rankar jag data i alfabetisk ordning i Excel? COUNTIF
Hur rankar jag data efter händelser i Excel? COUNTIF RANG
Hur rankar jag data i omvänd ordning i Excel? RANG
Hur rankar jag data med flera referenser i Excel? SUMPRODUCT
Hur rankar jag data utan att sortera i Excel? RANG
Hur rangordnar du dubbla värden i Excel? RANG RANK.EQ RANK.AVG
Hur rangordnar du dubbletter utan att hoppa över nummer i Excel? RANG COUNTIF SUMMA IF
Hur rankar jag om större än 0 i Excel? IF RANG
Hur rankar jag endast synliga celler i Excel? SUMMA IF DELSUMMA OFFSET RAD
Hur rankar jag positiva och negativa siffror separat i Excel? IF MATCH SMALL RAD INDIREKT COUNTIF LARGE
Hur man rangordnar intervallnummer unikt utan dubbletter i Excel? RANG COUNTIF
Hur rankar jag värden efter grupp i Excel? SUMPRODUCT
Hur använder man countif för att beräkna procentandelen i Excel? COUNTIF ANTALV

Beräkning & formler> Övrigt

Hur hittar jag nionde förekomst (position) av ett tecken i textsträng i Excel? HITTA ERSÄTTNING RÖDING
Hur man använder OM-funktionen med OCH, ELLER och INTE i Excel? IF AND OR
Hur kombinerar man transponeringsfunktion och If-satsfunktion i Excel? IF RÄKNA FLYTTA OM
Hur skapar man ett dynamiskt namnområde i Excel? SUMMA OFFSET ANTALV
Hur definierar man intervall baserat på ett annat cellvärde i Excel? GENOMSNITT INDIREKT HOPLÄNKA SUMMA INDIREKT
Hur avgör man om ett tal eller värde ligger i ett intervall i Excel? IF COUNTIF
Hur hittar och returnerar det näst sista värdet i en viss rad eller kolumn i Excel? INDEX LARGE RAD IF OFFSET ANTALV
Hur hittar jag positionen för första / sista numret i en textsträng i Excel? MIN SÖK MATCH ABS MITT- RAD INDEX LEN MAX FEL VÄRDE INDIREKT ISNUMBER HITTA
Hur hittar jag positionen för det nionde utrymmet i Excel-strängen? HITTA
Hur hittar jag den första, sista eller nionde förekomsten av ett tecken i Excel? SÖK ERSÄTTNING LEN SLÅ UPP MITT- RAD INDIREKT
Hur hittar jag positionen för den första gemener från textsträngar? MATCH IF ABS KOD MITT- RAD INDIREKT LEN
Hur får jag en rad- eller kolumnbokstav för den aktuella cellen i Excel? RÖDING RAD VÄNSTER ADRESS KOLUMN
Hur får jag adressen till den aktiva cellen i Excel? ADRESS RAD KOLUMN
Hur får man cellvärdet baserat på rad- och kolumnnummer i Excel? INDIREKT ADDRESS
Hur ökar eller ökar cellreferensen med X i Excel? OFFSET RAD
Hur ökar kalkylbladets referens automatiskt i Excel? INDIREKT
Hur förhindrar man cellreferens i en formel från att öka / förändras i Excel? SUMMA
Hur får jag snabbt adress till namngivet intervall i Excel? ADRESS RAD KOLUMN RADER KOLUMNER
Hur returnerar jag filnamn utan tillägg till cellen? MITT- CELL SÖK ERSÄTTNING TRIM VÄNSTER HITTA REPT
Hur returnerar jag radnumret för den första eller sista icke tomma cellen i kalkylbladet? RAD INDEX MATCH SUMPRODUCT MAX
Hur använder man hlookup för att summera en rad värden i Excel? SUMPRODUCT SLUTSÖKNING SUMMA INDEX
Hur använder jag Ersätt-funktionen för att ersätta och lägga till sträng i Excel? ERSÄTTA DATUMVÄRDE HITTA
Hur använder jag SUBSTITUE-funktionen i Excel? ERSÄTTNING