Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English
English English

Excel-tips: Beräkning och formler> Matematiska funktioner

ABS-funktion

Hur beräknar jag den absoluta skillnaden mellan två värden / gånger i Excel?

Hur får man motsatsen till ett ABS-värde i Excel?

SQRT-funktion

Hur beräknar jag snabbt kvadratroten för ett värde i Excel?

SUMIF-funktion

Hur summerar närliggande cell är lika, tom eller innehåller text i Excel?

Hur summerar jag baserat på partiell matchning i Excel?

Hur summerar cellvärden mellan två givna datum i Google-ark?

Hur summerar cellerna med ett specifikt nummer eller text i Excel?

Hur summerar celler om de innehåller en del av textsträngen i Goolge-ark?

Hur summerar celler som inte är lika med ett visst värde i Excel?

Hur summerar datumet är mindre / större än idag i Excel?

Hur summerar man med 3D-referens till summa över flikar baserat på kriterier i Excel?

Hur summeras med flera kriterier i en kolumn?

Hur summeras med siffror lagrade som text i Excel?

Hur summerar jag med ett eller flera kriterier i Excel?

SUMPRODUKT-funktion

Hur multiplicerar jag två kolumner och summerar sedan i Excel?

Hur beräknar jag snabbt kvadratroten för ett värde i Excel?