Hoppa till huvudinnehåll

Excel-tips: Beräkning och formler> Matematiska funktioner

Rund funktion

Hur undviker man avrundningsfel vid beräkning i Excel?

Hur begränsar man antalet decimaler i formel i Excel?

Hur tar jag bort siffror efter decimal i Excel?

Hur avrundar / rundar jag upp / avrundar ett antal cellnummer i Excel?

Hur avrundar / avrundar / avrundas tiden till närmaste kvartal / halvtimme i Excel?

Hur rundar man ett antal celler i Excel?

Hur avrundar man datum till närmaste månad i Excel?

Hur avrundar man datum till föregående eller nästa specifika vardag i Excel?

Hur avrundar man numret till närmaste 5/10/50/100 i Excel?

Hur avrundar man upp eller ner i Excel?

Hur avrundar man siffror (upp / ner) till hundratals, tusentals eller miljoner i Excel?

Hur rundar man siffror till närmaste hundra / tusen / miljoner i Excel?

Hur avrundar man procentvärden till två decimaler i Excel?

Hur avrundar jag priser till x.99 i Excel?

Hur avrundar man antal siffror till och med i Excel?

Hur avrundar man summeringsvärdena med en formel i Excel?

Hur avrundar man tiden till närmaste timme / minut / sekund i Excel?

Hur avrundas till närmaste 1000- / 100-tal / 10-tal / 1-tal / 0.1-tal i Excel?

Hur avrundas till närmaste jämnt eller udda nummer i Excel?

Hur avrundar man värden innan man summerar i Excel?