Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English
English English

Excel Tips: Data> Filtrera

Bilfilter

Hur autofilterar rader baserat på cellvärde i Excel?

Hur använder jag automatiskt automatiskt filter när data ändras i Excel?

Hur visar / visar jag kriterier för autofilter i Excel?

Nummerfilter

Hur filtrerar man siffror som slutar med ett visst nummer i Excel?

Hur filtrerar man endast heltal (heltal) eller decimaltal i Excel?

Hur filtrerar jag de 10 bästa artiklarna i pivottabellen?

Hur filtrerar eller döljer man snabbt jämna eller udda siffror i Excel?

Datumfilter

Hur filtrerar jag alla datumceller före eller efter idag i Excel?

Hur filtrerar man efter månad i ett pivotdiagram i Excel?

Hur filtrerar jag data efter kvartal i Excel?

Hur filtrerar jag datumintervall i en Excel-pivottabell?

Hur filtrerar jag datum mellan två specifika datum i Excel?

Hur filtrerar jag datum efter månad med att ignorera år i Excel?

Hur filtrerar jag vardagar och helgdagar i Excel?

Textfilter

Hur filtrerar man celler med frågetecken i Excel?

Hur filtrerar man kolumndata efter ett visst prefix i Excel?

Hur filtrerar jag kommaseparerade data i Excel?

Hur filtrerar jag data baserat på substring i Excel?

Hur filtrerar jag data börjar med nummer eller bokstav i Excel?

Hur filtrerar jag data genom att innehålla asterisk eller andra specialtecken i Excel?

Hur filtrerar man exakt text i Excel?

Hur filtrerar man värden efter första bokstav eller sista tecken i Excel?