Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English
English English

Excel Tips: Data> Filtrera

Filtrera efter formatering

Hur filtrerar man celler med djärva tecken i Excel?

Hur filtrerar man data baserat på teckensnittsstorlek i Excel?

Hur filtrerar jag data efter flera färger i Excel?

Hur filtrerar eller markerar man celler efter cellfärg i Excel?

Hur filtrerar jag rader baserat på cellfärg i Google-ark?

Hur hittar jag och filtrerar celler snabbt med kursivt format i Excel?

Hur sorterar eller filtrerar man data genom genomstrykning i Excel?

Filtrera efter anpassad lista

Hur filtrerar jag ett kalkylblad baserat på ett antal celler i ett annat kalkylblad i Excel?

Hur filtrerar jag rader baserat på ett listval i ett annat ark?

Hur filtrerar jag rader efter lista över värden i Excel?

Filtrera efter flera kriterier

Hur filtrerar jag data efter flera förhållanden i Google-ark?

Hur filtrerar jag data efter flera kriterier i Excel?

Hur filtrerar man med flera kriterier eller jokertecken i Excel?

Rensa filtren

Hur rensar jag filtercache (gamla objekt) från pivottabellen i Excel?

Hur rensar jag filter från alla kalkylblad i aktiv arbetsbok i Excel?

Hur rensar jag filter när man öppnar, sparar eller stänger arbetsbok i Excel?