Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English
English English

Excel Tips: Utvecklare> Kontroller

Kryssrutan

Hur automatiskt centrera kryssrutan i cellen i Excel?

Hur fet text i kryssrutan i Excel?

Hur ändrar jag ett specificerat cellvärde eller färg när kryssrutan är markerad i Excel?

Hur skapar jag kryssrutor Ja eller Nej i Excel?

Hur döljer jag kryssrutan när raden är dold i Excel?

Hur döljer jag de sanna / falska orden i cellen när de är länkade till kryssrutan i Excel?

Hur länkar man kryssrutor till flera celler i Excel?

Hur länkar eller refererar jag kryssrutans namn till en cell i Excel?

Hur gör jag kryssrutan markerad baserat på cellvärde i Excel?

Hur gör jag bakgrundsfärgen för kryssrutan transparent i Excel?

Hur flyttar jag en viss rad till ett nytt ark när kryssrutan är markerad i Excel?

Hur flyttar och storlek kryssruta med cell i Excel?

Hur gör man bara en kryssruta som ska markeras i en grupp av kryssrutor i Excel?

Hur tar jag snabbt bort flera kryssrutor i Excel?

Hur infogar jag snabbt flera kryssrutor i Excel?

Hur markerar jag alla kryssrutor med en enda kryssruta i Excel?

Hur avmarkerar eller avmarkerar alla kryssrutor samtidigt i Excel?

Hur använder jag kryssrutan för att dölja eller ta bort kalkylblad i Excel?

Hur använder jag kryssrutan för att dölja / ta bort rader eller kolumner i Excel?

Kombinationsrutan

Hur rensar man innehållet i kombinationsrutan med VBA-kod i Excel?

Hur kopierar man kombinationsboxvärde till aktiv cell i Excel?

Hur visar jag flera kolumner i kombinationsrutan?

Hur navigerar jag mellan kalkylblad med rullgardinsmenyn i Excel?

Hur fyller jag i en kombinationsruta med angiven data i arbetsboken öppen?

Hur fyller jag i en användarform ComboBox med alla arknamn i Excel?

Hur fyller man i kombinationsrutan med data från Named Range i Excel?

Hur fyller man i kombinationsrutan med unika värden enbart i Excel?

Hur fyller jag i textruta baserat på valet av kombinationsrutor på UserForm i Excel?

Hur förhindrar eller inaktiverar man att skriva i en kombinationsruta i Excel?

Hur skapar jag en kombinationsruta snabbt i Excel?

Hur skapar jag en kombinationsruta snabbt i Excel?

Hur flikar du ur kombinationsrutan för att välja specifik cell i Excel?

Listrutan

Hur skapar man dynamiska kaskadlistor i Excel?

Hur sparar eller behåller du val av ActiveX-listrutor i Excel?