Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English
English English

Excel Tips: Utvecklare> Kontroller

Alternativknapp

Hur grupperar du flera alternativ / alternativknappar i Excel?

Hur döljer man alternativknappen när man gömmer raden i Excel?

Hur sätter man in alternativknappar eller alternativknappar i Excel?

Hur tar jag bort eller döljer gränser från grupprutor i Excel?

Hur använder jag knappen för att visa dolda kolumner i Excel?

Övrigt

Hur infogar jag bildkontroll i Excel?

Hur infogar eller bäddar jag in youtube-video i Excel-kalkylblad?