Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English
English English

Excel Tips: Utvecklare> Makro eller VBA

Utvecklare

Utvecklare> Kontroller

Hur lägger jag till en anpassad knapp till högerklick / snabbmeny i Excel?

Hur applicerar jag en knapp för att rensa specifika celler i Excel?

Hur applicerar jag en knapp för att öppna en annan arbetsbok i Excel?

Hur automatiskt centrera kryssrutan i cellen i Excel?

Hur ändrar jag ett specificerat cellvärde eller färg när kryssrutan är markerad i Excel?

Hur ändrar jag färgen på ActiveX-kontrollknappen i Excel?

Hur rensar man innehållet i kombinationsrutan med VBA-kod i Excel?

Hur skapar jag en kommandoknapp för att kopiera och klistra in data i Excel?

Hur skapar jag knappar för att öppna / gå till vissa ark i Excel?

Hur skapar man dynamiska kaskadlistor i Excel?

Hur inaktiverar jag knappen efter att ha klickat en gång i Excel?

Hur visar jag flera kolumner i kombinationsrutan?

Hur aktiverar eller inaktiverar jag knapp baserat på cellvärde i Excel?

Hur döljer jag kryssrutan när raden är dold i Excel?

Hur döljer eller visar jag en kommandoknapp baserat på angivet cellvärde i Excel?

Hur gör jag kryssrutan markerad baserat på cellvärde i Excel?

Hur gör man kommandoknappens namn dynamiskt i Excel?

Hur gör jag bakgrundsfärgen för kryssrutan transparent i Excel?

Hur navigerar jag mellan kalkylblad med rullgardinsmenyn i Excel?

Hur gör man bara en kryssruta som ska markeras i en grupp av kryssrutor i Excel?

Hur fyller jag i en kombinationsruta med angiven data i arbetsboken öppen?

Hur fyller jag i en användarform ComboBox med alla arknamn i Excel?

Hur fyller man i kombinationsrutan med data från Named Range i Excel?

Hur fyller man i kombinationsrutan med unika värden enbart i Excel?

Hur fyller jag i textruta baserat på valet av kombinationsrutor på UserForm i Excel?

Hur förhindrar eller inaktiverar man att skriva i en kombinationsruta i Excel?

Hur tar jag snabbt bort flera kryssrutor i Excel?

Hur infogar jag snabbt flera kryssrutor i Excel?

Hur tar jag bort eller döljer gränser från grupprutor i Excel?

Hur sparar eller behåller du val av ActiveX-listrutor i Excel?

Hur flikar du ur kombinationsrutan för att välja specifik cell i Excel?

Hur avmarkerar eller avmarkerar alla kryssrutor samtidigt i Excel?

Hur uppdaterar eller infogar (aktuellt) datum och tid med en kommandoknapp i Excel?

Hur använder jag en kommandoknapp för att ändra ett angivet cellvärde i Excel?

Hur använder jag knappen för att visa dolda kolumner i Excel?

Hur använder jag kryssrutan för att dölja eller ta bort kalkylblad i Excel?

Hur använder jag kryssrutan för att dölja / ta bort rader eller kolumner i Excel?

Hur använder jag kommandoknappen för att spara aktivt kalkylblad som PDF-fil i Excel?

Utvecklare> Makron

Hur tilldelar du snabbtangent till angivet makro i Excel?

Hur kör man automatiskt makro när cellformelresultatet ändras?

Hur skapar man en makrokod för att uppnå hitta och ersätta text i Excel?

Hur kör jag ett makro samtidigt över flera arbetsboksfiler?

Hur kör man makro automatiskt innan man skriver ut i Excel?

Hur kör man makro baserat på cellvärde i Excel?

Hur kör man makro baserat på värde valt från listrutan i Excel?

Hur kör man makro genom att klicka på hyperlänkar i Excel?

Hur kör man makro när cellvärdet ändras i Excel?

Hur kör man makro när ark väljs från en arbetsbok?

Hur kör jag flera makron med en knapp i Excel?

Hur kör jag flera makron från högerklickmenyn i Excel?

Hur kör jag samma makro på flera kalkylblad samtidigt i Excel?

Hur kör jag VBA-makro när man öppnar eller stänger arbetsbok?

Hur använder man makro för att infoga raden nedanför tabellen i Excel?

Hur använder jag tidsfördröjning efter att ha kört ett VBA-makro i Excel?

Utvecklare> Övriga

Hur klickar eller dubbelklickar du på en cell för att öppna ett angivet användarformulär i Excel?

Hur skapar jag ett ja-nej-meddelandefält innan man kör ett makro i Excel?

Hur skapar jag popup-meddelanderuta när man öppnar en Excel-fil?

Hur visar jag varnings- / varningsmeddelanden om celler är tomma i Excel?

Hur dyker upp en kalender när du klickar på en specifik cell i Excel?

Hur dyker upp en meddelanderuta när du aktiverar / öppnar ett angivet kalkylblad i Excel?

Hur dyker upp meddelanderutan om cellvärdet ändras inom ett intervall i Excel?

Hur dyker upp meddelanderutan om cellvärdet är lika med "X" i Excel?

Hur dyker upp meddelanderutan för att visa cellintervall eller cellvärden i Excel?

Hur dyker upp meddelanderutan när du klickar på en viss cell i Excel?

Hur dyker upp cellvärdet när du klickar i Excel?

Hur fyller jag i Googles sökresultat till kalkylblad i Excel?

Hur visas en inmatningsruta när man klickar på en cell i Excel?