Hoppa till huvudinnehåll

Excel Tips: Utvecklare> Makro eller VBA

Redigera

Redigera > Ändra cellinnehåll

Hur lägger till / infoga vissa tecken varje x tecken i celler?

Hur lägger jag till prefix eller suffix till cellområdet i Excel?

Hur lägger jag till textsträngar i flera celler i Excel?

Hur lägger jag till text mitt i valda celler i Excel?

Hur lägger jag till text i början eller slutet av alla celler i Excel?

Hur kapitaliserar du alla bokstäver i cellen eller en kolumn i Excel?

Hur aktiverar jag bara första bokstaven eller första bokstaven i varje ord i Excel?

Hur ändrar man cellvärdet genom att klicka på cellen?

Hur ändrar jag textsträngar till meningsfall i Microsoft Excel?

Hur ändrar jag versaler till små bokstäver i Microsoft Excel?

Hur ändrar jag stora bokstäver till korrekt eller titelfall i Microsoft Excel?

Hur ändrar jag värde baserat på cellfärg i Excel?

Hur konverterar jag alla lock till endast första cap i valt intervall i Excel?

Hur konverterar jag textsträng till rätt fall med undantag i Excel?

Hur vänder du för- och efternamnet i celler i Excel?

Hur tvingar jag textsträngar till versaler / gemener / ordstäver i Excel?

Hur tvingar jag in stora bokstäver i en textruta?

Hur infogar / lägger jag till apostrof framför siffror i Excel?

Hur infogar / lägger jag till utrymme efter varje x-tecken i celler?

Hur infogar du parenteser runt texten i en cell?

Hur infogar man kolon mellan siffror för att göra dem automatiskt som tidsformat i Excel?

Hur infogar du mellanslag före versaler i Excel?

Hur konverterar / ändrar jag snabbt text till versaler i Microsoft Excel?

Hur ordnar man om text i en cell i Excel?

Hur omvänd domännamn genom notering i Excel?

Hur omvänd textsträng eller ordningsordning i Excel?

Hur byter eller byter jag text i en cell i Excel?

Redigera> Kombinera

Hur samlar jag in data från flera ark till ett huvudark i Excel?

Hur kombinerar man innehåll i flera celler utan att förlora data i Excel?

Hur kombinerar jag flera kolumner i en lista i Excel?

Hur kombinerar jag flera rader till en baserad på dubbletter i Excel?

Hur kombinerar jag flera arbetsböcker i en huvudarbetsbok i Excel?

Hur kombinerar jag rader med samma ID / namn i Excel?

Hur kombinerar jag två listor utan dubbletter i Excel?

Hur sammanfoga cellkolumner och behålla textfärg i Excel?

Hur sammanfoga cellvärden tills if hittar en tom cell i en kolumn?

Hur sammanfoga celler om samma värde finns i en annan kolumn i Excel?

Hur sammanfogar du rader till en cell baserat på grupp i Excel?

Hur sammanfoga texter från flera celler till en textruta i Excel?

Hur konverterar man kolumnlista till kommaseparerad lista i Excel?

Hur slår man samman flera ark med samma rubriker i Excel?

Hur slår man samman eller konsoliderar kalkylblad eller arbetsböcker i ett kalkylblad?

Hur sammanfogar man snabbt angränsande rader med samma data i Excel?

Hur slår man snabbt samman rader baserat på ett kolumnvärde och gör sedan några beräkningar i Excel?

Redigera> Konvertera

Hur ändrar jag negativa siffror till positiva i Excel?

Hur ändrar jag positiva siffror till negativa i Excel?

Hur konverterar jag alla tabeller till intervall i aktivt arbetsblad?

Hur konverterar man decimaler till grader minuter sekunder i Excel?

Hur konverterar man html till text i celler i Excel?

Hur konverterar man månadsnamn till nummer i Excel?

Hur konverterar jag text i textrutan till cellinnehåll i Excel?

Hur konverterar man yyyymmdd till normalt datumformat i Excel?

Hur konverterar / ändrar jag siffror snabbt till ord i Excel?

Hur konverterar jag snabbt en arraytabell till en listtabell i Excel?

Hur vänder man tecken på värden i celler i Excel?

Redigera > Kopiera och klistra in

Hur kopierar och klistrar man in celler i det aktuella arket eller från ett ark till ett annat i Excel?

Hur kopierar man automatiskt en cell till Urklipp med ett enda klick i Excel?

Hur konverterar man korsstabell (tvådimensionell tabell) till en lista i Excel?

Hur konverterar man matrisstabell till tre kolumner i Excel?

Hur kopierar jag ett dolt ark i Excel?

Hur kopierar jag ett valt intervall till en ny arbetsbok i Excel?

Hur kopierar och klistrar jag bara celler som inte är tomma i Excel?

Hur kopierar man cell utan ny radbrytning i Excel?

Hur kopierar man kombinationsboxvärde till aktiv cell i Excel?

Hur kopierar jag aktuell celladress till en annan plats i Excel?

Hur kopierar jag data från ett skyddat ark?

Hur kopierar jag data till ett annat kalkylblad med Advanced Filter i Excel?

Hur kopierar jag data till nästa tomma rad i ett annat kalkylblad i Excel?

Hur kopierar man bara hyperlänk från en cell till en annan i Excel?

Hur kopierar jag bild från kalkylblad till användarform i Excel?

Hur kopierar jag flera val eller intervall i Excel?

Hur kopierar jag flera ark flera gånger i Excel?

Hur kopierar jag ett diagramformat till andra i Excel?

Hur kopierar jag bara en fylld färg till ett intervall i Excel?

Hur kopierar jag bara gränserna för det valda intervallet i Excel?

Hur kopierar jag rader och klistrar in på ett annat ark baserat på datum i Excel?

Hur kopierar jag ark och byter namn automatiskt i Excel?

Hur kopierar man ark och byter namn baserat på cellvärde i Excel?

Hur kopierar man summan av valda celler endast i Excel?

Hur kopierar jag värden och formatering från ett intervall till ett annat i Excel?

Hur kopierar man kalkylbladet till slutet av arbetsboken i Excel?

Hur skapar jag lista från intervall i Excel?

Hur inaktiverar du klipp, kopiera och klistra in funktioner i Excel?

Hur dupliceras rader baserat på cellvärde i en kolumn?

Hur kan jag enkelt och snabbt transponera räckvidd och stapla data i Excel?

Hur slår man samman två kolumner i en med alternerande värden i Excel?

Hur man flyttar varannan rad till kolumn i Excel

Hur kopierar man bara formatering från ett intervall till ett annat i Excel?

Hur klistrar man in ett antal celler i meddelandetexten som bild i Excel?

Hur klistrar man alla utom formler i Excel?

Hur klistrar man in externt innehåll i Excel matchar alltid målformatering?

Hur klistrar man in värden i synliga / filtrerade celler endast i Excel?

Hur staplar jag snabbt flera kolumner i en kolumn i Excel?

Hur byter jag snabbt innehåll i två celler i Excel?

Hur transponerar jag snabbt adresslista från rader till kolumner i Excel?

Hur refererar jag till format och värde från en annan cell i Excel?

Hur upprepar man cellvärde x gånger i Excel?

Hur begränsar man att endast klistra in värden (förhindra formatering) i Excel?

Hur ställer man in klistra värden som standardklistra när man använder Ctrl + V i Excel?

Hur staplar jag kolumner från vänster till höger i en kolumn i Excel?

Hur byter jag rader eller kolumner i Excel?

Hur transponerar / konverterar jag kolumner och rader till en kolumn?

Hur transponerar / konverterar man kolumner och rader till en rad?

Hur transponerar man celler i en kolumn baserat på unika värden i en annan kolumn?

Hur transponerar jag kolumner till rader och infogar nya rader för att fylla i data i Excel?

Hur transponerar man dubbla rader till kolumner i Excel?

Hur transponerar jag var 5: e eller varannan rad från en kolumn till flera kolumner?

Hur transponerar / konverterar jag en enda kolumn till flera kolumner i Excel?

Redigera> Radera och rensa

Hur satsar jag bort hyperlänkar på en gång i Excel?

Hur rensar man innehåll och formatering samtidigt i celler i Excel?

Hur rensar man innehållet i namnet i Excel?

Hur rensar jag hela arket eller det angivna intervallet i Excel?

Hur rensar du specificerat cellinnehåll om värdet för en annan cell ändras i Excel?

Hur rensar du specificerat cellinnehåll vid öppning och avslutning i Excel-arbetsbok?

Hur rensar man innehållet i flera sammanslagna celler i Excel?

Hur tar jag bort aktiv arbetsbok (aktuell fil) i Excel?

Hur tar jag bort alla tomma rader eller bara den första raden i cellen i Excel?

Hur tar jag bort alla utom valda intervall i Excel?

Hur tar jag bort alla dolda rader eller kolumner i Excel?

Hur tar jag enkelt bort alla bilder eller andra objekt i Excel?

Hur tar jag bort alla rader under en viss rad eller aktiv cell i Excel?

Hur tar jag bort alla rader som innehåller specifik text i en kolumn i Google-ark?

Hur tar jag bort alla rader utom den första rubrikraden i Excel?

Hur tar jag bort alla ark utom specificerad / aktuell i Excel?

Hur tar jag bort alla tomma kalkylblad i Excel?

Hur tar jag bort tomma kolumner med rubrik i Excel?

Hur tar jag bort hela kolumner baserat på rubrikvärde i Excel?

Hur tar jag bort hela raden om cellen innehåller noll i Excel?

Hur tar jag bort dolda kalkylblad i Excel?

Hur tar jag bort flera tomma kolumner snabbt i Excel?

Hur tar jag bort en eller alla pivottabeller i Excel?

Hur tar jag bort rader ovanför aktiv cell eller specifik text i Excel?

Hur tar jag bort rader baserat på bakgrundsfärg i Excel?

Hur tar jag bort rader om cellen är större / mindre än ett visst värde i Excel?

Hur tar jag bort rader om celler är tomma i en lång lista i Excel?

Hur tar jag bort rader som inte innehåller viss text i Excel?

Hur tar jag bort rader som inte matchar kriterier på ett annat ark?

Hur tar jag bort rader med saknade / tomma värden i vissa kolumner i Excel?

Hur tar jag bort rader med negativa värden i Excel?

Hur tar jag bort samma rader eller intervall över flera ark i Excel?

Hur tar jag bort ark om namnet innehåller specifik text från arbetsboken?

Hur tar jag bort ark om arknamnet inte finns i en lista?

Hur tar jag bort ett specifikt ark om det finns i arbetsboken?

Hur tar jag bort unika värden från en kolumn i Excel?

Hur tar jag bort kalkylblad baserat på cellvärde i Excel?

Hur tar jag bort kalkylblad utan snabb eller varning i Excel?

Hur filtrerar man en lista och tar bort resten av dolda eller synliga rader i Excel?

Hur behåller eller tar jag bort ledande nollor i Excel?

Så här tar du bara bort synliga rader eller kolumner i Excel?

Hur förhindrar man radering av rader eller kolumner i en delad oskyddad arbetsbok?

Hur tar jag snabbt bort alla autoformar i Excel?

Hur tar jag snabbt bort allt innehåll i olåsta / oskyddade celler i Excel?

Hur tar jag snabbt bort alla html-objekt i Excel?

Hur tar jag snabbt bort alla textrutor i Excel?

Hur tar jag snabbt bort varannan rad i Excel?

Hur tar man snabbt bort villkorlig formatering i Excel?

Hur tar man snabbt bort streck från celler i Excel?

Hur tar jag snabbt bort radbrytningar i Excel?

Hur tar jag bort / tar bort alla eller flera hyperlänkar i Excel?

Hur tar jag bort alla knappar eller kommandoknappar i Excel?

Hur tar jag bort alla dubbletter men behåller bara en i Excel?

Hur tar jag bort alla HTML-taggar från sträng i Excel?

Hur tar jag bort alfabetecken från celler i Excel?

Hur tar jag bort tomma eller tomma rader i Excel?

Hur tar jag bort celler eller rader om de inte är djärva i Excel?

Hur tar jag bort villkorlig formatering men behåller format i Excel?

Hur tar man bort dubbla rader och behåller högsta värden endast i Excel?

Hur tar jag bort dubbla rader men behåll den med senaste datum i Excel?

Hur tar man bort duplicerade rader i Excel?

Hur tar jag bort dubbletter men behåller första instansen i Excel?

Hur tar jag bort dubbletter men behåller resten av radvärdena i Excel?

Hur man tar bort tomma ark från arbetsböcker

Hur tar jag bort extra mellanslag mellan ord i celler i Excel?

Hur tar man bort ledande apostrof från siffror i Excel?

Hur tar jag bort ledande mellanslag i celler i Excel?

Hur tar jag bort icke-numeriska tecken från celler i Excel?

Hur tar jag bort icke-alfabetecken från celler i Excel?

Hur tar jag bort icke-alfanumeriska tecken i Excel?

Hur tar jag bort icke-engelska tecken i Excel-kolumnen?

Hur tar jag bort numeriska tecken från celler i Excel?

Hur tar jag bort eller tar bort alla genomskinliga texter eller tecken från celler i Excel?

Hur tar jag bort personlig information i en arbetsbok?

Hur tar jag bort rader baserat på cellvärde i Excel?

Hur tar jag bort bakre utrymmen från celler i Microsoft Excel?

Hur tar jag bort / tar bort alla mellanslag efter det sista tecknet i Excel?

Redigera> Extrahera

Hur extraherar man dynamiskt en lista med unika värden från ett kolumnområde i Excel?

Hur extraherar jag faktiska adresser från hyperlänkar i Excel?

Hur extraherar jag data från diagram eller diagram i Excel?

Hur extraherar jag decimalvärde från sträng i Excel?

Hur extraherar man länkar från flera bilder i Excel?

Hur extraherar jag bilder från kommentarer i Excel?

Hur extraherar jag det sista numret från textsträngen i Excel?

Hur extraherar jag endast nummer från textsträng i Excel?

Hur extraherar jag siffror från blandade alfanumeriska textsträngar i Excel?

Hur extraherar jag postnummer från adresslistan i Excel?

Hur extraherar jag text mellan enkla eller dubbla citat från celler i Excel?

Hur extraherar jag unika värden från flera kolumner i Excel?

Hur extraherar jag snabbt e-postadress från textsträng?

Hur extraherar jag snabbt filnamn från hela sökvägen i Excel?

Redigera> Fyll cellinnehåll

Hur lägger jag till / anger automatiskt aktuellt datum / tid i en cell genom att dubbelklicka i Excel?

Hur fyller jag i datum automatiskt i cell när intilliggande cell uppdateras i Excel?

Hur fyller man i formeln automatiskt när man sätter in rader i Excel?

Hur anger man datum automatiskt när data matas in i en kolumn?

Hur genererar jag automatiskt fakturanummer i Excel?

Hur fyller jag tomma celler med 0 eller annat specifikt värde i Excel?

Hur fyller jag tomma celler med bindestreck i Excel?

Hur fyller jag i sekvensnummer hoppar över dolda rader i Excel?

Hur hittar jag och ersätter alla tomma celler med visst antal eller text i Excel?

Hur får jag den aktiva arbetsbokens plats / sökväg i Excel?

Hur får jag det aktuella arknumret för en arbetsbok?

Hur infogar jag aktuell tidsstämpel när data i en annan cell ändras i Excel?

Hur infogar jag datumstämpel i en cell om det är markerat i kryssrutan i Excel?

Hur infogar jag senast ändrade datum i Excel-sidhuvud eller sidfot?

Hur infogar jag samma text i varannan rad i Excel?

Hur infogar jag tidsstämpel automatiskt när data uppdateras i en annan kolumn i Google-ark?

Hur infogar jag tidsstämpel i specifik cell när makro körs i Excel?

Hur infogar jag tidsstämpel med sekunder i Excel?

Hur gör man en viss cell obligatorisk innan man stänger arbetsboken?

Hur infogar man snabbt arknamn i celler i Excel?

Hur infogar jag snabbt Windows användarnamn i cellen i Excel?

Hur registrerar jag datum och tid automatiskt när cellen ändras?

Hur refererar jag till samma cell från flera kalkylblad i Excel?

Hur upprepar man ett cellvärde tills nytt värde visas eller nås i Excel?

Redigera > Sök

Hur man alltid söker i hela arbetsboken?

Hur hittar jag alla möjliga summor av två nummer i en lista i Excel?

Hur hittar jag alla understrukna texter i ett intervall eller hela kalkylblad i Excel?

Hur hittar jag och får värdet av den första synliga cellen efter filtrering i Excel?

Hur hittar jag och listar alla länkar (externa referenser) i Excel?

Hur hittar man dubbla eller unika värden i två kolumner med två ark?

Hur hittar man dubbla värden i två kolumner i Excel?

Hur hittar jag de första tomma cellerna i kolumnen i Excel?

Hur hittar jag den sista raden eller kolumnen med data i Excel?

Hur går man igenom filer i en katalog och kopierar data till ett huvudark i Excel?

Hur går man igenom rader tills ett specifikt värde finns i Excel?

Hur går jag igenom rader tills det är tomt i Excel-kolumnen?

Hur söker jag snabbt efter ett värde i flera ark eller arbetsböcker?

Hur söker jag efter kalkylbladets namn i Excel?

Redigera > Gå till

Hur ska man alltid i cell A1 när man öppnar arbetsbok?

Hur flyttar jag markören automatiskt till en specifik cell i Excel?

Hur klickar man på alfabetets bokstav för att gå till cellen som börjar med den bokstaven i Excel?

Hur dubbelklickar jag på en cell för att öppna ett angivet kalkylblad i Excel?

Hur går jag tillbaka till föregående / sista blad med genväg i Excel?

Hur går jag till ett specifikt ark i Excel?

Hur går jag till första eller sista tomma raden i Excel?

Hur hoppar jag snabbt till första / sista / specifika kalkylblad i Excel?

Hur flyttar man ner till eller väljer nästa tomma cell i en kolumn i Excel?

Hur flyttar jag till nästa cell efter inmatning automatiskt i Excel?

Hur flyttar jag till början eller början av nästa rad för datainmatning i Excel?

Hur öppnar jag ett specifikt kalkylblad med det valda värdet i en kombinationsruta i Excel?

Hur öppnar jag ett specifikt kalkylblad i en arbetsbok?

Hur hoppar jag snabbt mellan två flikar i Excel?

Hur hoppar jag snabbt till den intilliggande cellen baserat på valet i en Excel-rullgardinslista?

Hur hoppar jag snabbt till cellen med nuvarande datum i Excel?

Hur flikar du snabbt mellan textrutor i Excel?

Hur återgår jag till det senaste aktiva arket i Excel?

Hur växlar / växlar du mellan två ark fram och tillbaka i Excel?

Redigera > Dölj och visa

Hur döljer jag rader automatiskt om tomma celler i en kolumn?

Hur gömmer jag kolumner automatiskt baserat på datum i Excel?

Hur gömmer jag specifika kalkylblad automatiskt när man öppnar en Excel-fil?

Hur döljer jag alla kalkylblad utom / men den angivna eller aktiva i Excel?

Hur döljer jag kolumner på flera ark i en arbetsbok?

Hur gömmer jag varannan rad i Excel?

Hur döljer jag formeln men visar resultatet utan att skydda kalkylbladet i Excel?

Hur döljer jag flera tomma rader eller kolumner i Excel samtidigt i Excel?

Hur döljer eller visar jag ett visst kalkylblad baserat på cellvärde i ett annat ark?

Hur döljer eller visar jag kolumner baserat på rullgardinsmenyval i Excel?

Hur döljer eller visar jag angivna rader eller kolumner när du dubbelklickar på en cell i Excel?

Hur döljer jag rader baserat på cellfärg i Excel?

Hur döljer jag rader baserat på cellvärde i Excel?

Hur döljer jag rader baserat på dagens datum i Excel?

Hur döljer jag rader utan värde i Excel?

Hur begränsar jag rullningsområdet för ett kalkylblad i Excel?

Hur låser du skärmen för att förhindra rullning i Excel-kalkylblad?

Hur visar jag bara utskriftsområdet i ett kalkylblad i Excel?

Hur döljer jag snabbt Excel-arbetsböcker i Excel?

Hur visar jag bara aktiva eller valda ark bara i Excel?

Hur ställer jag in rullningsposition eller döljer andra celler i Excel?

Hur visar jag bara de fyra sista siffrorna i personnummer (ssn) i Excel?

Hur visar eller döljer jag alla objekt (bilder / diagram / former / kommentarer) i Excel?

Hur växlar man mellan dolda och synliga kolumner i Excel?

Hur växlar man mellan dolda och synliga ark i Excel?

Hur visar jag alla kalkylblad och ark i Excel?

Redigera > Flytta

Hur flyttar jag en viss rad till ett nytt ark när kryssrutan är markerad i Excel?

Hur flyttar jag aktivt ark till slutet eller framsidan av den nuvarande arbetsboken i Excel?

Hur flyttar man dubbla rader till ett annat ark i Excel?

Hur flyttar jag hela raden till ett annat ark baserat på cellvärde i Excel?

Hur flyttar jag hela raden till botten av det aktiva arket baserat på cellvärde i Excel?

Hur flyttar jag sista ordet till nästa intilliggande cell?

Hur flyttar man minustecken från höger till vänster / bakåt till framsida i Excel?

Hur flyttar man specifika filer från en mapp till en annan i Excel?

Hur flyttar jag snabbt objekt mellan två listrutor i Excel?

Redigera > Ersätt

Hur man ändrar # DIV / 0! fel till det läsbara meddelandet i Excel?

Hur konverterar jag noll till tomt i valt intervall i Excel?

Hur hittar jag och ersätter flera värden samtidigt i Excel?

Hur hittar jag och ersätter nummer med prenumeration i Excel?

Hur hittar jag och ersätter namn på arkflikar i Excel?

Hur hittar jag och ersätter specifik text i textrutor?

Hur kan jag hitta och ersätta text och sedan bevara formatering i Excel?

Hur hittar jag och ersätter värden som är större än / mindre än ett visst värde i Excel?

Hur hittar och ersätter jag snabbt tecken med superscript i Excel?

Hur byter jag ut alla siffror i celler med X i Excel?

Hur ersätter alt-enter med space / komma i Excel?

Hur ersätter jag kommatecken med nya rader (Alt + Enter) i celler i Excel?

Hur byter jag ut flera utrymmen med ett mellanslag från celler i Excel?

Hur byter jag ut tomma celler med specifikt värde i Excel?

Hur byter jag ut intervallnamn med cellreferenser i Excel?

Hur ersätter jag text med motsvarande bilder i Excel?

Redigera > Välj

Hur markerar jag text i en textruta automatiskt när den väljs i Excel?

Hur kan jag enkelt vända val av valda intervall i Excel?

Hur identifierar och markerar jag alla djärva celler eller text i Excel?

Hur identifierar och markerar jag alla sammanslagna celler i Excel?

Hur avmarkerar man snabbt celler från valda områden i Excel?

Hur väljer man snabbt namngivna intervallceller i Excel?

Hur väljer jag en kolumn baserat på kolumnrubriken i Excel?

Hur markerar jag alla celler med data i Excel?

Hur markerar jag alla kryssrutor med en enda kryssruta i Excel?

Hur markerar jag alla formelceller i ett kalkylblad?

Hur markerar jag alla objekt (bilder och diagram) enkelt i Excel?

Hur markerar jag alla ark utom ett i Excel?

Hur markerar jag alla olåsta celler i Excel?

Hur markerar och markerar du diagonala celler i Excel?

Hur väljer man hela kolumnen utom rubrik / första rad i Excel?

Hur väljer jag varje nionde kolumn i Excel?

Hur väljer jag varannan eller nionde rad i Excel?

Hur väljer jag den sista cellen med data i en rad / kolumn i Excel?

Hur väljer jag flera objekt från rullgardinsmenyn i en cell i Excel?

Hur väljer man celler som inte är tomma i ett intervall i Excel?

Hur väljer man intervall baserat på cellvärde i en annan kolumn i Excel?

Hur väljer jag ett specifikt kalkylblad baserat på cellvärde på ett annat ark i Excel?

Hur markerar jag använda celler och spänner snabbt i Excel?

Hur synkroniserar jag alla arbetsblad i arbetsboken med samma intervall som valts i Excel?

Redigera> Dela

Hur konverterar jag kommaseparerad textsträng till lista eller rader i Excel?

Hur konverterar man en cell till flera celler / rader i Excel?

Hur delar jag snabbt textsträng för fall i Excel?

Hur delar jag upp en kolumn varannan rad i Excel?

Hur delar jag en lång kolumn i flera kolumner i Excel?

Hur delar jag upp en lång lista i lika stora grupper i Excel?

Hur delar jag en arbetsbok för att separera Excel-filer i Excel?

Hur delar jag cellvärden vertikalt i Excel?

Hur delar jag celler i flera kolumner eller rader med vagnretur?

Hur delar jag kommaseparerade värden i rader eller kolumner i Excel?

Hur delar jag data i flera kalkylblad baserat på kolumn i Excel?

Hur delar jag data i flera kalkylblad efter antal rader i Excel?

Hur delar jag ord eller nummer i separata celler i Excel?

Redigera> Andra

Hur gör jag flikens namn lika med cellvärdet i Excel?

Hur namnge ark baserat på cellvärden (från lista) i Excel?

Hur byter jag namn på alla bildnamn i en mapp enligt en lista över celler i Excel?

Hur byter jag namn på flera filer i en mapp i Excel?

Hur byter jag namn på flera kalkylblad i Excel?

Hur byter jag namn på kalkylblad baserat på cellvärden i Excel?

Hur ångrar jag alla ändringar för att få tillbaka originaldata i Excel?