Hoppa till huvudinnehåll

Excel Tips: Utvecklare> Makro eller VBA

Fil

Arkiv > Excel-alternativ

Hur aktiverar man cell för redigering med ett enda klick i Excel?

Hur sparar och stänger jag automatiskt en Excel-fil efter en viss inaktiv tid?

Hur sparar man Excel-filen automatiskt efter inmatning av data?

Hur inaktiverar jag F1-hjälpnyckeln i Excel?

Hur inaktiverar eller tillåter du inte Spara och spara som-alternativ i Excel?

Hur inaktiverar eller stoppar du automatisk fyllningsfunktion i Excel?

Hur inaktiverar du högerklick på arkfliken i Excel?

Hur inaktiverar jag spara snabb när arbetsboken stängs?

Hur inaktiverar du högerklickmenyn i angivet kalkylblad eller hela arbetsboken i Excel?

Hur inaktiverar jag arbetsbokspara men tillåter bara spara som i Excel?

Hur hittar jag den version av Excel som du använder nu?

Hur tvingar jag användare att spara som en makroaktiverad arbetsbok?

Hur skriver man in eller redigerar cellen utan att dubbelklicka på den i Excel?

Arkiv > Importera/exportera

Hur exporterar jag alla makron från en arbetsbok till en annan arbetsbok?

Hur exporterar jag och sparar varje kalkylblad som separat ny arbetsbok i Excel?

Hur exporterar jag diagram till grafik i Excel?

Hur exporterar jag kommentarer från Excel till Word?

Hur exporterar jag Excel-data (urval eller ark) till textfiler i Excel?

Hur exporterar jag flera kolumner till enskilda textfiler i Excel?

Hur exporterar man celler i Excel till csv-fil?

Hur exporterar jag enstaka eller alla diagram från Excel-kalkylblad till PowerPoint?

Hur importerar / kopierar jag data från stängd arbetsbok till aktuell arbetsbok?

Hur importerar jag csv-fil till kalkylblad?

Hur importerar jag data från ett annat kalkylblad?

Hur importerar man flera csv-filer till flera kalkylblad?

Hur importerar jag flera filnamn till celler i Excel?

Hur importerar jag flera textfiler från en mapp till ett kalkylblad?

Hur importerar jag flera textfiler till flera ark?

Hur importerar jag textfiler till Excel som separata ark med originalnamn i Excel?

Hur importerar jag snabbt flera csv / text / xml-filer i Excel?

Hur skapar jag snabbt mappar baserat på cellvärden i Excel?

Hur sparar / exporterar endast filtrerade data från Excel till csv-fil?

Hur sparar man ett urval som enskild fil i Excel?

Hur sparar jag ett kalkylblad som PDF-fil och skickar det via e-post som en bilaga via Outlook?

Hur sparar jag alla kalkylblad som värden?

Hur sparar jag varje ark som separat textfil från en arbetsbok?

Hur sparar jag bara ett kalkylblad i en arbetsbok i Excel?

Hur sparar eller exporterar jag varje ark som CSV / PDF-fil i Excel?

Hur sparar jag kalkylbladsdata som csv-fil med / utan dubbla citat?

Hur sparar jag, exporterar flera / alla ark till separata csv- eller textfiler i Excel?

Arkiv > Öppna, Spara eller Stäng

Hur stänger och öppnar jag aktiv arbetsbok igen?

Hur öppnar jag en stängd arbetsbok i Excel?

Hur öppnar jag en specifik sida av PDF-dokument från Excel-hyperlänk?

Hur öppnar jag ett specifikt Word-dokument via Excel?

Hur öppnar jag en Excel-fil med hjälp av bläddringsfönstret?

Hur stänger jag snabbt alla arbetsböcker utom den aktiva?

Hur öppnar jag snabbt alla Excel-filer från en mapp?

Hur sparar jag snabbt en arbetsbok till flera platser i Excel?

Hur sparar jag alla öppna filer / arbetsböcker samtidigt i Excel?

Hur sparar jag ett Excel-filnamn med tidsstämpel?

Hur sparar jag och stänger aktiv arbetsbok utan uppmaning med en kommandoknapp i Excel?

Hur sparar jag och stänger arbetsboken efter inaktivitet under en viss tid?

Hur sparar man Excel-filer med cellvärde?

Hur sparar jag filen med datum och tid i Excel?

Hur använder jag Spara som-funktionen för att automatiskt skriva över befintlig fil i Excel?

Arkiv > Utskriftsformat

Hur lägger jag till bakgrundsfärg i sidhuvud eller sidfot i Excel-ark under utskrift?

Hur applicerar jag olika sidhuvuden eller sidfot på varje sida i ett Excel-kalkylark?

Hur villkorligt infoga sidbrytningar i Excel?

Hur hittar och ersätter du i sidhuvud eller sidfot i Excel?

Hur infogar du sidbrytning varje x rader i Excel?

Hur infogar jag sidbrytningar när värdet ändras i Excel?

Hur sätter man in sidnummer i cell / sidhuvud / sidfot i Excel?

Hur skriver man ut sidor med sidnummer?

Hur skriver jag ut X-rader per sida i Excel?

Hur lägger man cellvärde i sidhuvud / sidfot i Excel?

Arkiv> Skriv ut

Hur automatiskt ökar cellvärdet efter varje utskrift?

Hur utesluter jag ett specifikt kalkylblad vid utskrift av arbetsbok?

Hur utesluter vissa celler eller områden från utskrift i Excel?

Hur skriver man bara ut den sista sidan i ett kalkylblad i Excel?

Hur skriver jag ut alla villkorliga formateringsregler i ett kalkylblad?

Hur skriver man ut alla alternativ i en listruta i Excel?

Hur skriver jag ut alla ark utom ett specifikt ark i Excel?

Hur skriver jag ut vissa sidor eller kalkylblad baserat på cellvärde i Excel?

Hur skriver jag ut varje rad / cell på en separat sida i Excel?

Hur skriver man bara inbäddade diagram i Excel?

Hur skriver man ut jämna / udda sidor endast i Excel?

Hur skriver jag ut sista sidan först i Excel?

Hur skriver man ut en lång kolumn på en sida i Excel?

Hur skriver jag ut flera kopior med sekvensnummer?

Hur skriver man ut flera valda rader på en sida i Excel?

Hur skriver jag ut flera val på en sida i Excel?

Hur skriver jag ut flera arbetsböcker i Excel?

Hur skriver man ut udda eller jämna sidor endast i Excel?

Hur skriver man bara ut rader / celler med data i Excel?

Hur skriver man ut sidor i omvänd ordning på ett kalkylblad?

Hur skriver man ut rader flera gånger längst ner på varje utskriven sida i Excel?

Hur skriver man ut valda kolumner tillsammans på en sida i Excel?

Hur skriver jag ut arknamn eller en lista med arknamn i Excel?

Hur skriver jag ut ett specifikt ark baserat på cellvärden i Excel?

Hur skriver jag ut kalkylblad med valideringscirklar i Excel?

Hur skriver man ut kalkylblad utan tomma rader i Excel?

Hur skriver jag ut första sidan på varje ark snabbt?

Hur skriver jag snabbt ut dolda kalkylblad i Excel?

Hur upprepar man rader ovanpå varje utskrift utom den sista sidan i Excel?

Hur skriver man ut titlar upprepade gånger i flera ark?

Hur ställer jag in utskriftsområdet till sista raden i Excel?

Hur ställer jag in utskriftsområdet till flera kalkylblad samtidigt i Excel?

Hur stoppar man tomma rader när man skriver ut kalkylblad?

Arkiv > Visa

Hur applicerar man frysa / låsa upp rutor på flera kalkylblad samtidigt?

Hur expanderar jag formelfältet automatiskt i Excel?

Hur blinkar eller blinkar text för angiven cell i Excel?

Hur ändrar jag arkflikens färg baserat på cellvärdet?

Hur inaktiverar jag forskningsuppgiftsfönstret i Excel?

Hur visar / visar kalkylbladets flikar vertikalt på vänster sida av Excel?

Hur visar eller döljer du arkflikar och arkfältfält i Excel?

Hur visar eller döljer jag statusfältet i Microsoft Excel?

Hur visar jag den aktiva cellen längst upp till vänster på Excel-skärmen?

Hur döljer jag rad- och kolumnrubriker från alla kalkylblad?

Hur visar eller döljer du horisontellt och vertikalt rullningsfält i Microsoft Excel?

Hur zoomar jag in alla flikar i en storlek i Excel?

Hur zooma eller förstora valda celler i Excel?

Hur zoomar jag upp eller ner i cellerna medan du klickar på datavalideringslistan i Excel?

Arkiv> Andra

Hur batchkonverterar man flera CSV-filer till XLS (X) -filer i Excel?

Hur batchkonverterar man flera Excel-filer till CSV-filer i Excel?

Hur kontrollerar jag storleken på varje arbetsblad i arbetsboken?

Hur skapar man en månads- / årskalender i Excel?

Hur öppnar jag en mapp med aktuell arbetsbok i Microsoft Excel?

Hur öppnar jag en specifik Outlook-mapp från Excel?