Hoppa till huvudinnehåll

Excel Tips: Redigera> Kombinera

Kombinera celler

Hur lägger jag till textceller i en cell i Excel?

Hur lägger jag till ord / texter från olika celler tillsammans i Excel?

Hur lägger jag till eller lägger till text från en cell till en annan cell i Excel?

Hur slår man automatiskt samman tomma celler ovan / vänster i Excel?

Hur kombinerar man celler och behåller cellformateringen i Excel?

Hur kombinerar man celler i en cell med mellanslag, komma och semikolon i Excel?

Hur kombinerar man celler med radbrytning / vagnretur i Excel?

Hur kombinerar man innehåll i flera celler utan att förlora data i Excel?

Hur man kombinerar datum och tid i en cell i Excel?;

Hur kombinerar jag flera celler med ledande nollor till en cell i Excel?

Hur kombinerar jag för- och efternamnet i en cell i Excel?

Hur kombinerar jag tre celler för att skapa datum i Excel?

Hur sammanfoga cellkolumner och behålla textfärg i Excel?

Hur sammanfoga cellvärden tills if hittar en tom cell i en kolumn?

Hur sammanfoga celler och lägga till utrymme mellan ord i Excel?

Hur sammanfoga celler från ett annat ark / olika ark i Excel?

Hur sammanfoga celler om samma värde finns i en annan kolumn i Excel?

Hur sammanfoga celler ignorera eller hoppa över tomma ämnen i Excel?

Hur sammanfoga de första bokstäverna i namn / celler i Excel?

Hur sammanfogar man formatering av nummer / datum i Excel?

Hur sammanfoga bokstav och nummer till en cell i Excel?

Hur sammanfoga flera celler med radbrytning i Google-ark?

Hur sammanfoga endast synliga celler i Excel?

Hur sammanfoga intervall med att lägga till / inkludera citattecken i Excel?

Hur sammanfoga intervall / celler med komma, mellanslag, radbrytning i Excel?

Hur sammanfoga texter från flera celler till en textruta i Excel?

Hur sammanfoga unika värden i Excel?

Hur sammanfoga år, månad och dag till datum i Excel?

Hur konverterar man kolumnlista till kommaseparerad lista i Excel?

Hur sammanfogar man enkelt text baserat på kriterier i Excel?

Hur kopplar man data från två celler (kolumner) till en cell i Excel?

Hur kopplar man text från olika celler till en cell i Excel?

Hur flyttar jag flera celler till en i Excel?

Hur klistrar man in intervall i en cell i Excel?

Hur kombinerar jag snabbt text och datum i samma cell i Excel?

Hur kombinerar jag snabbt för- och efternamnen i en cell i Excel?

Hur vänder jag texten till kolumnfunktionen i Excel?

Hur transponerar och sammanfogar celler i en kolumn med avgränsare i Excel?

Hur överför jag data från kolumn till en enda cell i Excel?

Hur kopplar man upp och sammanfogar flera motsvarande värden i Excel?