Hoppa till huvudinnehåll

Excel-tips: Redigera> Kopiera och klistra in

Kopiera cellformatering

Hur man kopierar cellformat från en cell (ett ark) till en annan cell (ark)

Hur kopierar jag villkorliga formateringsregler till ett annat kalkylblad / arbetsbok?

Hur kopierar jag bara en fylld färg till ett intervall i Excel?

Hur kopierar jag bara gränserna för det valda intervallet i Excel?

Hur kopierar man källformatering av uppslagscellen när man använder Vlookup i Excel?

Hur kopierar man specificerad cellformatering från en cell till andra celler i Excel?

Hur kopierar jag värden och formatering från ett intervall till ett annat i Excel?

Hur formaterar jag samma intervall som en annan cell i Excel?

Hur behåller man formel och formatering när man kopierar och klistrar in i Excel?

Hur kopierar man bara formatering från ett intervall till ett annat i Excel?

Hur refererar jag till format och värde från en annan cell i Excel?

Hur refererar jag till format och värde från en annan cell i Excel?

Kopiera cellvärde

Hur får man alltid värdet från ovanstående cell när man infogar eller tar bort rad i Excel?

Hur kopierar man automatiskt en cell till Urklipp med ett enda klick i Excel?

Hur kopierar jag en kolumn och klistrar bara in de unika posterna i Excel?

Hur kopierar och klistrar man in värden som hoppar över dubbletter i Excel?

Hur kopierar man cellen ovan eller cellen till vänster med genväg i Excel?

Hur kopierar jag data från ett skyddat ark?

Hur kopierar jag data från / till flera kalkylblad i Excel?

Hur kopierar jag data till ett annat kalkylblad med Advanced Filter i Excel?

Hur kopierar jag data till nästa tomma rad i ett annat kalkylblad i Excel?

Hur kopierar man excel-data till ord utan tabell?

Hur kopierar man rullgardinslistan i Excel till Word-dokument?

Hur kopierar jag värden och formatering från ett intervall till ett annat i Excel?

Hur upprepar man cellvärde x gånger i Excel?

Kopiera cellstorlek (kolumnbredd eller radhöjd)

Hur kopierar och klistrar man in cellstorlekar (kolumnbredder och radhöjder) i Excel?

Hur kopierar och klistrar man bara in radhöjd i Excel?

Hur kopierar man celldata med radhöjd och kolumnbredd i Excel?

Hur kopierar man kolumnbredd i Excel?