Hoppa till huvudinnehåll

Excel-tips: Redigera> Kopiera och klistra in

Kopiera illustrationer och objekt

Hur kopierar man diagram med textrutor i Excel?

Hur kopierar man kombinationsboxvärde till aktiv cell i Excel?

Hur kopierar jag bild från kalkylblad till användarform i Excel?

Hur kopierar man bara kommentarer från celler till en annan i Excel?

Kopiera flera områden

Hur kopierar man och klistrar in flera icke intilliggande celler / rader / kolumner i Excel?

Hur kopierar jag flera val eller intervall i Excel?

Hur kopierar jag snabbt varannan rad i Excel?

Kopiera ark

Hur kopierar jag ett dolt ark i Excel?

Hur kopierar jag flera ark från andra arbetsböcker till en ny arbetsbok?

Hur kopierar jag flera ark flera gånger i Excel?

Hur kopierar jag ark och byter namn automatiskt i Excel?

Hur kopierar man ark och byter namn baserat på cellvärde i Excel?

Hur kopierar jag ark till ett annat ark i Excel?

Hur kopierar man kalkylbladet till slutet av arbetsboken i Excel?