Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English
English English

Excel-tips: Redigera> Extrahera data

Extrahera data från intervall

Hur extraherar man dynamiskt en lista med unika värden från ett kolumnområde i Excel?

Hur extraherar jag alla dubbletter från en kolumn i Excel?

Hur extraherar jag alla poster mellan två datum i Excel?

Hur extraherar jag endast fet text från en lista i Excel?

Hur extraherar man diagonal matris i Excel?

Hur extraherar man unika värden baserat på kriterier i Excel?

Hur extraherar jag unika värden från listan i Excel?

Hur extraherar jag unika värden från flera kolumner i Excel?

Hur hittar jag och extraherar maximal / minimal sträng baserat på alfabetisk ordning i Excel?

Hur extraherar jag snabbt rader som uppfyller kriterierna i Excel?

Extrahera data från objekt

Hur extraherar jag enkelt innehållet i kommentarer i Excel?

Hur extraherar jag faktiska adresser från hyperlänkar i Excel?

Hur extraherar jag data från diagram eller diagram i Excel?

Hur extraherar jag bilder från kommentarer i Excel?

Övrigt

Hur extraherar jag data från andra arbetsböcker eller textfiler i Excel?

Hur extraherar man länkar från flera bilder i Excel?

Hur gör man lottdragningsnamn i Excel?