Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English
English English

Excel-tips: Redigera> Extrahera data

Extrahera data från celler

Extrahera siffror

Hur extraherar jag decimaltal från textsträng i Excel?

Hur extraherar jag decimalvärde från sträng i Excel?

Hur extraherar jag det sista numret från textsträngen i Excel?

Hur extraherar jag bara mellannamn eller delar upp namn från fullständigt namn i Excel?

Hur extraherar jag millisekunder från tid till i Excel?

Hur extraherar man bara månad och år från datum i Excel?

Hur extraherar jag endast nummer från textsträng i Excel?

Hur extraherar jag siffror från blandade alfanumeriska textsträngar i Excel?

Hur extraherar jag endast siffror från textsträngar i Google-ark?

Hur extraherar eller hämtar du år, månad och dag från datumlistan i Excel?

Hur extraherar jag gatunummer från adressen i Excel?

Hur extraherar jag sträng från IP-adress i Excel?

Hur extraherar jag bara tid eller timme från datetime i Excel?

Extrahera text

Hur extraherar jag allt utom första / sista ordet i Excel?

Hur extraherar jag allt utom första / sista tecknet från sträng i Excel?

Hur extraherar jag företagsnamn från e-postadress i Excel?

Hur extraherar jag domännamn från URL i Excel?

Hur extraherar jag domäner från flera e-postadresser i Excel?

Hur extraherar jag tillägg från filnamn i Excel?

Hur extraherar jag filtillägget från kalkylbladet?

Hur extraherar jag första / sista / nte ordet från textsträng i Excel?

Hur extraherar jag första bokstaven i varje ord från cellen?

Hur extraherar jag de första eller första två orden från textsträngar i Google-ark?

Hur extraherar jag de första två eller n orden från textsträngen?

Hur extraherar jag första / sista n tecken från sträng i Excel?

Hur extraherar jag initialer från namn i Excel?

Hur extraherar jag en del av textsträngen från cellen i Excel?

Hur extraherar jag postnummer från adresslistan i Excel?

Hur extraherar jag tillstånd, postnummer eller stad från adress i Excel?

Hur extraherar du sträng mellan två olika tecken i Excel?

Hur extraherar jag text före / efter det andra mellanslaget eller komma i Excel?

Hur extraherar jag text före eller efter streck från celler i Excel?

Hur extraherar jag text före / efter mellanslag eller komma endast i Excel?

Hur extraherar jag text mellan komma / parenteser / parenteser i Excel?

Hur extraherar jag text mellan enkla eller dubbla citat från celler i Excel?

Hur extraherar jag text mellan andra och tredje komma från celler i Excel?

Hur extraherar jag text mellan två ord i Excel?

Hur extraherar jag endast text från alfanumerisk sträng i Excel?

Hur extraherar jag användarnamn från e-postadresser i Excel?

Hur drar eller extraherar du tecken från höger till vänster i en cell tills ett utrymme nås i Excel?

Hur extraherar jag snabbt ett n: e tecken från en sträng i Excel?

Hur extraherar jag snabbt e-postadress från textsträng?

Extrahera datum

Hur extraherar jag datum från textsträngar i Excel?

Hur bestämmer jag snabbt eller extraherar AM och PM från DateTime-strängen i Excel?

Hur extraherar jag snabbt en del av datum från cellen i Excel?

Övrigt

Hur extraherar du stora bokstäver eller ord som börjar med versaler från textsträngar?

Hur extraherar man cellreferenser från formler i Excel?

Hur extraherar jag text baserat på teckensnittsfärg från en cell i Excel?

Hur extraherar jag snabbt filnamn från hela sökvägen i Excel?