Hoppa till huvudinnehåll

Excel-tips: Redigera> Fyll cellinnehåll

Autofyll

Hur fyller man alfabetecken automatiskt i Excel?

Hur fyller man i formeln automatiskt när man sätter in rader i Excel?

Hur fyller jag samma cell automatiskt från olika ark till ett ark i Excel?

Hur fyller jag automatiskt på VLOOKUP i Excel?

Hur fyller jag på vardagar automatiskt exkluderar helger i en lista med Google-ark?

Fyll tomma celler

Hur skriver jag in / visar text eller meddelande om celler är tomma i Excel?

Hur fyller jag ett standardvärde om cellen är tom i Excel?

Hur fyller jag tomma celler med 0 eller annat specifikt värde i Excel?

Hur fyller jag tomma celler med bindestreck i Excel?

Hur fyller jag tomma celler med linjära värden i Excel?

Hur fyller jag tomma celler med värdet ovan i Excel?

Hur hittar jag och ersätter alla tomma celler med visst antal eller text i Excel?

Hur kan man förhindra antalet steg när du använder Autofyll genom att dra i Excel?

Hur upprepar man ett cellvärde tills nytt värde visas eller nås i Excel?

Fyll celler efter kriterier

Hur visar jag standardvärdet baserat på en annan cell i Excel?

Hur visar jag annan text än värdet i samma cell?

Hur visar jag januari (månadsnamn) om cellen börjar med 1 (siffror) i Excel?

Fyll celler över ark

Hur matar jag in samma data i flera kalkylblad samtidigt i Excel?

Hur matar jag in samma data / formel i flera celler samtidigt i Excel?

Hur refererar man till eller länkar värde i oöppnad / stängd Excel-arbetsbokfil?

Hur refererar jag till samma cell från flera kalkylblad i Excel?

Övrigt

Hur får jag aktuell tidszon och visas i cellen i Excel?

Hur hanterar jag om cellen innehåller ett ord, lägg sedan en text i en annan cell?

Hur infogar jag samma text i varannan rad i Excel?

Hur gör man en viss cell obligatorisk innan man stänger arbetsboken?

Hur lägger jag snabbt till accentmarkeringstecken i Excel?

Hur synkroniserar eller markerar du celler över flera ark?