Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English

Excel-tips: Redigera> Fyll cellinnehåll

Infoga datum eller tid

Hur lägger jag till / anger automatiskt aktuellt datum / tid i en cell genom att dubbelklicka i Excel?

Hur fyller jag automatiskt på datum eller bara vardagar i Excel?

Hur fyller jag i datum automatiskt i cell när intilliggande cell uppdateras i Excel?

Hur anger man datum automatiskt när data matas in i en kolumn?

Hur visar systemtid eller datum i Excel?

Hur anger man enkelt datum utan snedstreck i Excel?

Hur fyller jag på datum per vecka i Excel snabbt och enkelt?

Hur fyller man endast vardagar eller helger i Excel?

Hur infogar jag aktuellt datum och tid i Excel-cell / sidhuvud / sidfot?

Hur infogar jag aktuellt datum och tid i Excel?

Hur infogar jag aktuellt datum i textrutan?

Hur infogar jag aktuell dag eller månad eller år i cell / sidhuvud / sidfot i Excel?

Hur infogar jag aktuell tidsstämpel när data i en annan cell ändras i Excel?

Hur infogar jag datumstämpel i en cell om det är markerat i kryssrutan i Excel?

Hur infogar jag tidsstämpel automatiskt när data uppdateras i en annan kolumn i Google-ark?

Hur infogar jag tidsstämpel i specifik cell när makro körs i Excel?

Hur infogar jag tidsstämpel med sekunder i Excel?

Så här lägger du snabbt in aktuellt datum med specifikt datumformat i Excel?

Hur infogar jag snabbt tidsstämpel i Excel?

Hur registrerar jag datum och tid automatiskt när cellen ändras?

Hur hämtar jag datum och tid från datorn i Excel?

Hur uppdaterar eller infogar (aktuellt) datum och tid med en kommandoknapp i Excel?

Infoga sekvensnummer

Hur fyller jag automatiskt stegceller i Excel?

Hur genererar jag automatiskt fakturanummer i Excel?

Hur fyller jag kolumn med serieupprepande mönsternummer i Excel?

Hur fyller jag i IP-adress med steg i Excel?

Hur fyller jag i sekvensnummer hoppar över dolda rader i Excel?

Hur fyller jag på sekvensdatum utan helger och helgdagar i Excel?

Hur fyller jag serier i bakåt, fallande eller minskande ordning i Excel?

Hur fyller jag siffror i en filtrerad listkolumn i Excel?

Hur fyller jag serie eller formel till en viss rad utan att dra i Excel?

Hur infogar jag snabbt unika sekvensnummer i Excel?