Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English

Excel-tips: Redigera> Dölj eller visa

Dölj rader eller kolumner

Dölj rader

Hur döljer jag rader automatiskt om tomma celler i en kolumn?

Hur visas endast rader med viss text i Excel?

Hur döljer jag tomma rader i pivottabell i Excel?

Hur gömmer jag varannan rad i Excel?

Hur döljer man totalsumman i en Excel-pivottabell?

Hur döljer jag flera tomma rader eller kolumner i Excel samtidigt i Excel?

Hur döljer eller visar jag angivna rader eller kolumner när du dubbelklickar på en cell i Excel?

Hur döljer jag rader baserat på cellfärg i Excel?

Hur döljer jag rader baserat på cellvärde i Excel?

Hur döljer jag rader baserat på dagens datum i Excel?

Hur döljer jag rader om cellen är tom i Excel?

Hur döljer jag rader om de dupliceras i Excel?

Hur döljer jag rader utan värde i Excel?

Hur döljer man valda objekt i pivottabellen?

Hur döljer man delsummor i pivottabellen?

Hur döljer / visar jag rader eller kolumner med plus- eller minustecken i Excel?

Hur visar jag dold första kolumn eller rad i Excel?

Hur visar jag bara dubbla rader i Excel-kolumnen?

Hur visar jag eller visar kolumner och rader i Excel?

Hur använder jag kryssrutan för att dölja / ta bort rader eller kolumner i Excel?

Dölj kolumner

Hur gömmer jag kolumner automatiskt baserat på datum i Excel?

Hur döljer jag kolumner på flera ark i en arbetsbok?

Hur döljer jag flera tomma rader eller kolumner i Excel samtidigt i Excel?

Hur döljer eller visar jag kolumner baserat på rullgardinsmenyval i Excel?

Hur döljer eller visar jag angivna rader eller kolumner när du dubbelklickar på en cell i Excel?

Hur visar jag dold första kolumn eller rad i Excel?

Hur växlar man mellan dolda och synliga kolumner i Excel?

Hur visar jag eller visar kolumner och rader i Excel?

Hur använder jag knappen för att visa dolda kolumner i Excel?

Hur använder jag kryssrutan för att dölja / ta bort rader eller kolumner i Excel?

Ställ in rullningsområde

Hur begränsar man antalet rader och kolumner i ett kalkylblad i Excel?

Hur begränsar jag rullningsområdet för ett kalkylblad i Excel?

Hur låser du skärmen för att förhindra rullning i Excel-kalkylblad?

Hur visar jag bara utskriftsområdet i ett kalkylblad i Excel?

Hur gråar man snabbt bort allt oanvänt område i Excel?

Hur kan jag snabbt dölja oanvända celler, rader och kolumner i Excel?

Hur kan jag snabbt dölja oanvända celler, rader och kolumner i Excel?

Hur ställer jag in rullningsposition eller döljer andra celler i Excel?

Göm ark

Hur gömmer jag specifika kalkylblad automatiskt när man öppnar en Excel-fil?

Hur visar eller döljer du arkflikar och arkfältfält i Excel?

Hur döljer jag alla kalkylblad utom / men den angivna eller aktiva i Excel?

Hur döljer eller visar jag ett visst kalkylblad baserat på cellvärde i ett annat ark?

Hur döljer jag kalkylblad eller alla inaktiva kalkylblad i Excel?

Hur gör jag kalkylbladet mycket dolt och synligt i Excel?

Hur visar jag bara aktiva eller valda ark bara i Excel?

Hur begränsar jag åtkomsten till ett visst kalkylblad i Excel?

Hur växlar man mellan dolda och synliga ark i Excel?

Hur visar jag alla kalkylblad och ark i Excel?

Hur använder jag kryssrutan för att dölja eller ta bort kalkylblad i Excel?

Hur döljer jag snabbt Excel-arbetsböcker i Excel?