Hoppa till huvudinnehåll

Excel-tips: Redigera > Ersätt

Byt omfattning

Hur hittar jag och ersätter innehåll i sammanslagna celler i Excel?

Hur hittar och ersätter du i sidhuvud eller sidfot i Excel?

Hur hittar jag och ersätter namn på arkflikar i Excel?

Hur hittar jag och ersätter specifik text i textrutor?

Hur hittar jag och ersätter sträng i formler endast i Excel?

Hur hittar jag och ersätter text i diagramtitlar i Excel?

Hur hittar jag och ersätter text i kommentarer i Excel?

Hur hittar och ersätter du snabbt över flera kalkylblad eller hela arbetsboken?

Hur hittar och ersätter jag snabbt i flera öppnade Excel-filer?

Hur söker / hittar och ersätter värden i markering eller valda celler i Excel?

Övrigt

Hur hittar jag och ersätter exakt matchning i Excel?

Hur hittar jag och ersätter flera värden samtidigt i Excel?

Hur hittar jag och ersätter värden som är större än / mindre än ett visst värde i Excel?

Hur byter jag ut filtrerad data utan att inaktivera filtret i Excel?

Hur byter jag ut tomma celler med specifikt värde i Excel?

Hur byter jag ut intervallnamn med cellreferenser i Excel?

Hur ersätter jag text med motsvarande bilder i Excel?