Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English
English English

Excel Tips: Redigera> Välj

Välj rader

Hur hittar jag och väljer dubbla rader i ett intervall i Excel?

Hur markerar och tar jag bort alla jämna rader i Excel?

Hur markerar och markerar jag radskillnader i Excel?

Hur väljer jag varannan eller nionde rad i Excel?

Välj kolumner

Hur väljer jag en kolumn baserat på kolumnrubriken i Excel?

Hur väljer man hela kolumnen utom rubrik / första rad i Excel?

Hur väljer jag varje nionde kolumn i Excel?

Välj intervall

Hur markerar jag snabbt ett stort antal celler i ett kalkylblad?

Hur väljer man snabbt namngivna intervallceller i Excel?

Hur väljer jag snabbt icke-intilliggande celler eller intervall i Excel?

Hur väljer man intervall baserat på cellvärde i en annan kolumn i Excel?

Hur väljer jag samma cellintervall på olika ark i Excel?

Hur markerar jag använda celler och spänner snabbt i Excel?

Hur synkroniserar jag alla arbetsblad i arbetsboken med samma intervall som valts i Excel?

Hur synkroniserar eller markerar du celler över flera ark?

Välj ark

Hur markerar jag alla ark utom ett i Excel?

Hur väljer jag flera eller alla arkflikar i Excel?

Hur väljer jag ett specifikt kalkylblad baserat på cellvärde på ett annat ark i Excel?