Hoppa till huvudinnehåll

Excel-tips: Arkiv> Filformatkonverterare

Konvertera Excel till andra filer

Hur batchkonverterar man Excel-filer till PDF i Excel?

Hur batchkonverterar man flera Excel-filer till CSV-filer i Excel?

Hur konverterar man Excel-filer till ett Word-dokument?

Hur konverterar man Excel-ark eller celler till HTML-tabellen?

Hur konverterar jag flera arbetsböcker till PDF-filer samtidigt i Excel?

Hur konverterar jag snabbt en arbetsbok till Google Sheet?

Hur konverterar jag snabbt XLSX-fil till XLS- eller PDF-fil?

Hur sparar jag en arbetsbok som utf-8-kodningsfil?

Hur sparar eller konverterar jag en Excel-fil som / till pipavgränsad fil?

Hur sparar man markering eller hela arbetsboken som PDF i Excel?

Konvertera andra filer till Excel

Hur batchkonverterar man flera CSV-filer till XLS (X) -filer i Excel?

Hur konverterar man csv-fil till xls-fil eller importerar / öppnar csv i Excel?

Hur konverterar man PDF-fil till Excel-fil?

Hur konverterar jag Word-dokument till Excel-kalkylblad?

Hur konverterar man enkelt och snabbt pdf-tabell till Excel-tabell?

Hur konverterar jag snabbt en textfil till excel-fil med avgränsare?

Hur konverterar jag snabbt csv-filer till kolumner i Excel?

Konvertera mellan XLSX och XLS

Hur konverterar man flera xlsx-format till xls-format eller vice versa i Excel?

Hur konverterar jag snabbt XLSX-fil till XLS- eller PDF-fil?