Hoppa till huvudinnehåll

Excel-tips: Arkiv> Öppna, spara eller stäng filer

Öppna filer

Hur stänger och öppnar jag aktiv arbetsbok igen?

Hur öppnar jag en stängd arbetsbok i Excel?

Hur öppnar jag en specifik sida av PDF-dokument från Excel-hyperlänk?

Hur öppnar jag ett specifikt Word-dokument via Excel?

Hur öppnar jag en Excel-fil med hjälp av bläddringsfönstret?

Hur öppnar jag Excel-arbetsböcker i nya fönster (öppnar flera fönster)?

Hur öppnar jag flera arbetsböcker automatiskt i Excel?

Hur öppnar jag snabbt alla Excel-filer från en mapp?

Spara filer

Hur sparar jag snabbt en arbetsbok till flera platser i Excel?

Hur sparar jag alla öppna filer / arbetsböcker samtidigt i Excel?

Hur sparar jag ett Excel-filnamn med tidsstämpel?

Hur sparar jag och stänger aktiv arbetsbok utan uppmaning med en kommandoknapp i Excel?

Hur sparar jag och stänger arbetsboken efter inaktivitet under en viss tid?

Hur sparar man Excel-filer med cellvärde?

Hur sparar jag filen med datum och tid i Excel?

Hur sparar jag kalkylblad / arbetsbok som skrivskyddad?

Hur använder jag Spara som-funktionen för att automatiskt skriva över befintlig fil i Excel?

Stäng filer

Hur stänger jag snabbt alla öppnade arbetsböcker?

Hur stänger jag snabbt alla arbetsböcker utom den aktiva?

Hur sparar jag och stänger aktiv arbetsbok utan uppmaning med en kommandoknapp i Excel?

Hur sparar jag och stänger arbetsboken efter inaktivitet under en viss tid?

Hur stänger och öppnar jag aktiv arbetsbok igen?