Hoppa till huvudinnehåll

Excel-tips: Arkiv> Visa eller dölj

Visa och dölj

Hur inaktiverar jag forskningsuppgiftsfönstret i Excel?

Hur visar / visar kalkylbladets flikar vertikalt på vänster sida av Excel?

Hur visas tomt om summan är noll i Excel?

Hur visar eller döljer jag rad- och kolumnrubriker i Excel?

Hur visar eller döljer du arkflikar och arkfältfält i Excel?

Hur visar eller döljer jag statusfältet i Microsoft Excel?

Hur visar eller döljer man nollvärden i celler i Microsoft Excel?

Hur visar jag urvalsfönstret i Microsoft Excel?

Hur döljer eller visar celler med nollvärde i ett kalkylblad i Excel?

Hur döljer jag rad- och kolumnrubriker från alla kalkylblad?

Hur minimerar eller döljer jag menyfliksområdet i Excel?

Hur visar och gömmer jag snabbt rutnät i Excel?

Hur växlar man snabbt mellan formel och värde med en genväg i Excel?

Hur visar jag alla Excel-fönster i aktivitetsfältet?

Hur visar man cellreferens (som text) istället för värde och vice versa i Excel?

Hur visar jag flera rader med kalkylflikar i Excel?

Hur visar jag navigeringsfönstret i Excel?

Hur visar eller döljer man formelfält i Excel?

Hur visar eller döljer man formler i celler i angivet intervall / aktivt ark / alla ark i Excel?

Hur visar eller döljer du horisontellt och vertikalt rullningsfält i Microsoft Excel?

Hur visar eller döljer man kontursymboler i Excel?

Hur visar eller visar jag dolda arbetsböcker i Excel?

Hur visar du arkflikar vertikalt i Excel?

Hur visar / visa fliken utvecklare i Excel 2007/2010/2013 Ribbon?