Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English
English English

Excel Tips: Infoga> Kulor och numrering

Infoga kulor eller numrering

Hur lägger jag till unikt id-nummerkolumn för dubbla rader i Excel?

Hur infogar jag punktpunkter i cellerna på Google-ark?

Hur infogar / applicerar jag kulor och numrering i flera celler i Excel?

Hur räknar man rader efter att man har infogat eller raderat rader automatiskt i Excel?

Hur numrerar jag varannan rad i Excel?

Hur numrerar man cellerna med alfabetiska bokstäver i Excel?

Automatisk numrering

Hur numrerar jag en kolumn automatiskt baserat på cellvärde i en annan kolumn i Excel?

Hur automatiskt numrera en kolumn i Excel?

Hur automatiskt numrerade sammanslagna celler i Excel?

Hur automatiskt numrerar eller numreras om efter filter i Excel?

Hur numrerar man rader om närliggande cell inte är tom i Excel?