Hoppa till huvudinnehåll

Excel Tips: Säkerhet> Skydda celler

Skydda celler genom kriterier

Hur låser eller låser man upp celler baserat på värden i en annan cell i Excel?

Hur skyddar jag celler baserat på datum i Excel?

Hur skyddar eller låser man cellvärden baserat på bakgrundsfärg?

Skydda icke-blanka celler

Hur låser och förhandsskyddar celler som inte är fria i Excel?

Hur låser eller skyddar celler efter datainmatning eller inmatning i Excel?

Övrigt

Hur begränsar man tillgången till ett antal celler i Excel?

Hur låser och skyddar du valda celler i Excel?

Hur låser och låser du upp angivna celler med en kryssruta i Excel?

Hur låser man angivna celler utan att skydda hela kalkylbladet i Excel?

Hur låser / låser man upp celler i ett skyddat kalkylblad?

Hur gör man cell som skrivskyddad i Excel?

Hur gör man specifika celler omöjliga att välja i Excel?

Hur tillåter jag endast ändringar av vissa celler i Excel?

Hur förhindrar man att cellinnehåll skrivs ut i Excel?

Hur förhindrar jag datainmatning i specifika celler i ett kalkylblad i Excel?

Hur förhindrar jag sidbrytning över sammanslagna celler i Excel?

Hur förhindrar man att specifikt cellinnehåll raderas i Excel?

Hur skyddar / låser jag alla utom vissa celler i Excel-kalkylbladet?

Hur skyddar / låser jag dolda kolumner i Excel?

Hur skyddar jag olika intervall med olika lösenord i Excel?