Hoppa till huvudinnehåll

Excel Tips: Säkerhet> Skydda celler

Kryptera eller dekryptera celler

Hur krypterar / dekrypterar du valda celler i Excel?

Hur döljer man bara en del av cellvärdet i Excel?

Hur döljer man snabbt cellinnehåll i Excel?

Hur döljer man snabbt cellvärden i Excel?

Skydda cellformatering

Hur låser man cellbredd och höjd från att ändra storlek i Excel?

Hur låser man kolumnbredden i pivottabellen?

Hur skyddar jag cellformatering men tillåter bara datainmatning i Excel?

Skydda formler

Hur låser och skyddar du formler i Excel?

Hur visar / döljer jag inte formler från formelfältet i Excel?