Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English
English English

Excel-tips: stavningskontroll, spåra ändringar och andra

Stavning

Hur använder jag stavningskontroll i textrutan?

Hur kontrollerar jag stavningen en efter en eller automatiskt i Excel?

Hur stavar jag alla ark eller hela arbetsboken samtidigt i Excel?

Så här stoppar du autokorrigering (c) till © endast i Excel?

Hur stänger jag av autokorrigering i Excel?

Spåra ändringar

Hur accepterar eller avvisar jag alla ändringar i Excel?

Hur markerar jag de modifierade / uppdaterade cellerna i Excel?

Hur övervakar jag cellförändringar i Excel?

Hur registrerar jag förändrade värden i en cell i Excel?

Hur registrerar jag datum och tid automatiskt när cellen ändras?

Hur kommer jag ihåg eller sparar tidigare cellvärde för en ändrad cell i Excel?

Hur skickar jag e-post om en viss cell modifieras i Excel?

Hur spårar jag ändringar utan att dela arbetsbok?

Övrigt

Hur konverterar man traditionell kinesiska till förenklad kinesiska eller vice versa i Excel?

Hur låser eller fryser du kalkylbladets flik i Excel?

Hur slår man samman förändringar i en delad arbetsbok?

Hur skyddar / låser man VBA-kod i Excel?

Hur skyddar jag villkorliga formateringsregler i Excel?

Hur skyddar jag sidhuvud och sidfot i Excel?

Hur skyddar man pivottabellen i Excel?