Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English

excel IF fungera

IF-funktionen är en av de enklaste och mest användbara funktionerna i Excel-arbetsboken. Det utför ett enkelt logiskt test som beror på jämförelseresultatet och returnerar ett värde om ett resultat är SANT, eller ett annat värde om resultatet är FALSKT.


 Syntax:

Syntaksen för IF-funktionen i Excel är:

=IF (logical_test, [value_if_true], [value_if_false])

doc om funktion 2


 argument:

 • logical_test: Obligatoriskt. Det är villkoret som du vill testa.
 • value_if_true: Valfritt. Ett specifikt värde som du vill returnera om logiskt_testresultatet är SANT.
 • value_if_false: Valfritt. Ett värde som du vill returnera om resultatet logisk_test är FALSKT.

Anmärkningar:

1. Om värde_om_sant utelämnas:

 • Om värde_om_sant argumentet utelämnas i IF-funktionen, som att bara komma efter logisk_test, kommer det att returnera noll när villkoret uppfylls. Till exempel: =IF(C2>100,, "Low ").
 • Om du vill använda en tom cell istället för noll om villkoret är uppfyllt, bör du ange dubbla citat "" i den andra parametern, så här: =IF(C2>100, "", "Low").
doc om funktion 3 doc om funktion 4

2. Om värde_om_falskt utelämnas:

 • Om värde_om_falskt parameter utelämnas i IF-funktionen, kommer den att returnera en FALSE när det angivna villkoret inte är uppfyllt. Till exempel: =IF(C2>100, "High").
 • Om du lägger ett komma efter argumentet value_if_true returnerar det noll när det angivna villkoret inte är uppfyllt. Till exempel: =IF(C2>100, "High" ,).
 • Om du anger dubbla citat "" i den tredje parametern kommer en tom cell att returneras om villkoret inte är uppfyllt. Till exempel: =IF(C2>100, "High" , "").
doc om funktion 5 doc om funktion 6 doc om funktion 7

 Lämna tillbaka:

Testa ett specifikt tillstånd, returnerar motsvarande värde som du anger för SANT eller FALSKT.


 Exempel:

Exempel 1: Använd en enkel IF-funktion för siffror

Om du till exempel antar att du vill testa en lista med värden. Om värdet är större än ett specifikt värde 100 visas en text "Bra", om inte, returneras texten "Dålig".

Ange nedanstående formel så får du resultatet nedan efter behov.

=IF(B2>100,"Good","Bad")

doc om funktion 8


Exempel 2: Använda IF-funktionen för textvärden

Fall 1: IF-funktion för textvärden med skiftlägeskänslig:

Här har jag en tabell med en lista över uppgifter och slutförandestatus, nu vill jag veta vilka uppgifter som behöver fortsätta och vilka som inte behöver. När texten i kolumn C är klar visas "Nej", annars returneras "Ja".

Använd följande formel, nu returnerar cellen "Nej" när texten i kolumn C visas som "slutförd", oavsett om det är versaler eller små bokstäver; om annan text i kolumn C kommer "Ja" att returneras. Se skärmdump:

=IF(C2="completed", "No", "Yes")

doc om funktion 9

Fall 2: IF-funktion för textvärden med skiftlägeskänslig:

För att testa textvärdena med skiftlägeskänsla bör du kombinera IF-funktionen med EXAKT-funktionen, använd nedanstående formel, då kommer bara texten med exakt matchning att kännas igen och du får resultatet nedan som du vill:

=IF(EXACT(C2,"COMPLETED"), "No", "Yes")

doc om funktion 10

Fall 3: IF-funktion för textvärden med partiell matchning:

Ibland måste du kontrollera cellvärdena baserat på partiell text. I det här fallet bör du använda funktionerna IF, ISNUMBER och SÖK.

Till exempel, om du vill kontrollera cellerna som innehåller texten "comp" och sedan returnera motsvarande värden, använd nedanstående formel. Och du får resultatet enligt nedanstående skärmdump:

=IF(ISNUMBER(SEARCH("comp",C2)), "No", "Yes")

doc om funktion 11

Anmärkningar:

 • 1. SÖK-funktionen används för text med skiftlägeskänslig. Om du vill kontrollera texten med skiftlägeskänslig bör du ersätta SÖK-funktionen med HITTA-funktionen. Så här:=IF(ISNUMBER(FIND("comp",C2)), "No", "Yes")
 • 2. Textvärdena som parametrar i IF-formlerna, du måste bifoga dem i "dubbla citat".

Exempel 3: Använd IF-funktionen för datumvärden

Fall 1: IF-funktion för datum för att jämföra datum med ett specifikt datum:

Om du vill jämföra datum för att kontrollera om de är större eller mindre än ett visst datum kan IF-funktionen också göra dig en tjänst. Eftersom IF-funktionen inte kan känna igen ett datumformat bör du kombinera en DATEVALUE-funktion med den.

Använd denna formel, när datumet är större än 4-15-2019 kommer ett ”Ja” att returneras, annars returnerar formeln en ”Nej” -text, se skärmdump:

=IF(D4>DATEVALUE("4/15/2019"), "Yes", "No")

doc om funktion 12

Anmärkningar: I ovanstående formel kan du använda cellreferensen direkt utan att använda DATEVALUE-funktionen också. Så här: =IF(D4>$D$1, "Yes", "No").

doc om funktion 13

Fall 2: IF-funktionen för datum för att kontrollera datum är större eller mindre än 30 dagar:

Om du vill identifiera datum som är större eller mindre än 30 dagar från nuvarande datum, kan du kombinera TODAY-funktionen med IF-funktionen.

Ange denna formel:

Identifiera datum som är äldre än 30 dagar: =IF(TODAY()-C4>30,"Older date","")

Identifiera datumet som är längre än 30 dagar: =IF(C4-TODAY()>30, "Future date", "")

doc om funktion 14 doc om funktion 15

Notera: Om du vill placera båda resultaten i en kolumn måste du använda en kapslad IF-funktion som den här:

=IF(C4-TODAY()>30, "Future date", IF(TODAY()-C4>30, "Older date", ""))

doc om funktion 16


Exempel 4: Använd IF-funktion med AND, ELLER-funktion tillsammans

Det är en vanlig användning för oss att kombinera funktionerna IF, AND, OR i Excel.

Fall 1: Använda IF-funktionen med AND-funktioner för att kontrollera om alla villkor är uppfyllda:

Jag vill kontrollera om alla villkor jag ställer är uppfyllda, till exempel: B4 är röd, C4 är liten och D4> 200. Om alla förhållanden är TURE, markera resultatet som ”Ja”; Om något av villkoren är FALSKT returnerar du ”Nej”.

Använd denna formel så får du resultatet som följande skärmdump visas:

=IF(AND(B4="Red",C4="Small", D4>200),"Yes","No")

doc om funktion 17

Fall 2: Att använda IF-funktionen med ELLER-funktioner för att kontrollera något av villkoren är sant:

Du kan också använda IF- och ELLER-funktionerna för att kontrollera om något av villkoren är sant, till exempel vill jag identifiera om cellen i kolumn B innehåller "Blå" eller "Röd" text, om någon text i kolumn B, Ja visas, annars returneras Nej.

Här bör du tillämpa denna formel, och resultatet nedan visas:

=IF(OR(B4="Red",B4="Blue"),"Yes","No")

doc om funktion 18

Fall 3: Använda IF-funktionen med OCH- och ELLER-funktioner tillsammans:

Detta exempel kommer jag att kombinera IF-funktionen med både AND & OR-funktionerna samtidigt. Antar att du bör kontrollera följande villkor:

 • Condition 1: Column B = “Red” and Column D > 300;
 • Condition 2: Column B = “Blue” and Column D > 300.

Om något av ovanstående villkor är uppfyllda returneras en match, annars kommer Nej.

Använd den här formeln så får du resultatet nedan efter behov:

=IF(AND(OR(B4="Red",B4= "Blue"), D4>300), "Match", "No")

doc om funktion 19


Exempel 5: Använda Nested IF-funktionen

IF-funktionen används för att testa ett villkor och returnera ett värde om villkoret är uppfyllt och ett annat värde om det inte uppfylls. Men ibland bör du behöva kontrollera mer än ett villkor samtidigt och returnera olika värden, du kan använda Nested IF för att lösa detta jobb.

Ett kapslat IF-uttalande som kombinerar flera IF-villkor, det betyder att man placerar ett IF-uttalande i ett annat IF-uttalande och upprepar den processen flera gånger.

Syntaksen för Nested IF-funktionen i Excel är:

=IF (condition1, result1, IF (condition2, result2, IF (condition3, result3,…)))

Anmärkningar: I Excel 2007 och senare versioner kan du kapa upp till 64 IF-funktioner i en formel, och i Excel 2003 och tidigare versioner kan endast 7 kapslade IF-funktioner användas.

Fall 1: Kapslad IF-funktion för att kontrollera flera villkor:

En klassisk användning av Nested IF-funktionen är att tilldela bokstavsklass för varje elev baserat på deras poäng. Till exempel har du en tabell med studenter och deras examensresultat, nu vill du klassificera poängen med följande villkor:

doc om funktion 20

Använd denna formel så får du resultatet nedan, om poängen är större eller lika med 90, är ​​betyget "Utmärkt", om poängen är större eller lika med 80, är ​​betyget "Bra", om poängen är större eller lika med 60, betyget är "Medium", annars är betyget "Dåligt".

=IF(C2>=90, "Excellent", IF(C2>=80, "Good", IF(C2>=60, "Medium", "Poor")))

doc om funktion 21

Förklaring av ovanstående formel:

doc om funktion 22
 • IF(check if C2>=90, if true - returns "Excellent", or else
 • IF(check if C2>=80, if true - returns "Good", or else
 • IF(check if C2>=60, if true - returns "Medium", if false - returns "Poor")))

Fall 2: Kapslad IF-funktion för beräkning av pris baserat på kvantitet:

Funktionen Nested IF kan också användas för att beräkna produktpriset baserat på kvantitet.

Du vill till exempel ge kunderna ett prisavbrott baserat på kvantitet, mer kvantitet de köper, mer rabatt de får enligt nedanstående skärmdump.

doc om funktion 23

Eftersom det totala priset är lika med kvantiteten multiplicerar du priset, så du bör multiplicera den angivna kvantiteten med det värde som returneras av kapslade Ifs. Använd denna formel:

=D2*IF(D2>=101,16, IF(D2>=50, 21, IF(D2>=25, 26, IF( D2>=11, 30, IF(D2>=1, 39, "")))))

doc om funktion 24

Anmärkningar: Du kan också använda cellreferenser för att ersätta de statiska prisnumren. När källdata ändras behöver du inte uppdatera formeln, använd den här formeln: =D2*IF(D2>=101, B6, IF(D2>=50, B5, IF(D2>=25, B4, IF( D2>=11, B3, IF(D2>=1, B2, "")))))

doc om funktion 25

tips: Med IF-funktionen för att konstruera ett test kan du använda följande logiska operatorer:

Operatör Betydelse Exempelvis Beskrivning
> Större än =IF(A1>10, "OK",) Om antalet i cell A1 är större än 10 returnerar formeln "OK"; annars returneras 0.
< Mindre än =IF(A1<10, "OK", "") Om siffran i cell A1 är mindre än 10 returnerar formeln "OK"; annars returneras en tom cell.
>= Större än eller lika med =IF(A1>=10, "OK", "Bad") Om siffran i cell A1 är större än eller lika med 10 kommer den att returnera "OK"; annars visas "Dålig".
<= Mindre än eller lika med =IF(A1<=10, "OK", "No") Om siffran i cell A1 är mindre än eller lika med 10 returnerar den "OK"; annars returneras "Nej".
= Lika med =IF(A1=10, "OK", "No") Om siffran i cell A1 är lika med 10 returnerar den "OK"; annars visas "Nej".
<> Inte lika med =IF(A1<>10, "No", "OK") Om siffran i cell A1 inte är lika med 10 returnerar formeln "Nej"; annars - "OK".

De bästa Office-produktivitetsverktygen

Kutools för Excel - Hjälper dig att sticka ut från mängden

Vill du slutföra ditt dagliga arbete snabbt och perfekt? Kutools för Excel ger 300 kraftfulla avancerade funktioner (Kombinera arbetsböcker, summa efter färg, dela cellinnehåll, konvertera datum, och så vidare...) och spara 80% tid för dig.

 • Designad för 1500 arbetsscenarier, hjälper dig att lösa 80 % Excel-problem.
 • Minska tusentals tangentbord och musklick varje dag, lindra dina trötta ögon och händer.
 • Bli en expert på 3 minuter. Behöver inte längre komma ihåg några smärtsamma formler och VBA-koder.
 • 30 dagars obegränsad gratis provperiod. 60-dagars pengarna tillbaka-garanti. Gratis uppgradering och support i 2 år.
Ribbon of Excel (med Kutools för Excel installerat)

Fliken Office - Aktivera läsning och redigering av flikar i Microsoft Office (inkluderar Excel)

 • En sekund att växla mellan dussintals öppna dokument!
 • Minska hundratals musklick åt dig varje dag, säg adjö till mushanden.
 • Ökar din produktivitet med 50% när du tittar och redigerar flera dokument.
 • Ger effektiva flikar till Office (inkluderar Excel), precis som Chrome, Firefox och ny Internet Explorer.
Skärmdump av Excel (med Office-fliken installerad)
Sortera kommentarer efter
Kommentarer (0)
Inga betyg än. Bli först med att betygsätta!
Det finns inga kommentarer här ännu
Lämna dina kommentarer
Postar som gäst
×
Betygsätt detta inlägg:
0   Tecken
Föreslagna platser

Följ oss

Copyright © 2009 - www.extendoffice.com. | Alla rättigheter förbehållna. Drivs av ExtendOffice. | | Sitemap
Microsoft och Office-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och / eller andra länder.
Skyddad av Sectigo SSL