Fredag, 14 februari 2020
  5 svar
  5.5K besök
0
Röster
Ångra
Finns det en speciell anledning till att mellanslag inte automatiskt ersätts med understreck när man markerar text i ett Word-dokument och sedan klickar på ikonen Infoga bokmärke under fliken Kutools? Detta verkar vara en helt logisk, tidsbesparande funktion som Kutools kan och bör implementera omgående. Jag skulle ha förväntat mig en sådan funktion när jag köpte programvaran och välkomnar andras kommentarer och/eller tankar om detsamma.

Kutools_Insert_Bookmark_ScreenShot.png
3 år sedan
·
#2077
0
Röster
Ångra
Hej laxerlager,
Jag har samma problem/irritation. Så istället för att använda Kutools för att skapa bokmärket, använder jag följande makro. Det skulle göra mig väldigt glad om någon annan än kunde ha nytta av mitt arbete! 
Vet du hur man använder makron?

Sub InsertNewBookmark()
Dim MyData As DataObject
Dim strClip As String
Dim bkName As String
 
If Selection.Type = wdSelectionNormal Then
 Selection.Copy
End If
Set MyData = New DataObject
MyData.GetFromClipboard
strClip = MyData.GetText
strClip = Trim(strClip)
strClip = Replace(strClip, " ", " ")
strClip = Replace(strClip, "  ", " ")
strClip = Replace(strClip, " ", "_")
bkName = InputBox("Insert new bookmark name.", "Hello there.", strClip)
 
On Error GoTo Oops
If (StrPtr(bkName) = 0) Then
' MsgBox "You pressed cancel or [X]."
Exit Sub
 
ElseIf (bkName = "") Then
MsgBox "You have to name the bookmark. Try again."
Call InsertNewBookmark
 
Else
 ActiveDocument.Bookmarks.Add _
 Name:=bkName, Range:=Selection.Range
Exit Sub
End If
Oops:
MsgBox ("The bookmark could not be created. Remember to follow these guidelines :" & vbNewLine & vbNewLine & "• Names must begin with a letter of the alphabet." _
& vbNewLine & "• Names can contain only letters, numbers, and the underscore." & vbNewLine & "• Names cannot contain spaces or punctuation marks." & vbNewLine _
& vbNewLine & "Let's try it again. Ready?")
Call InsertNewBookmark
 
End Sub
3 år sedan
·
#2078
0
Röster
Ångra
Hallå där.

Trodde att jag aldrig skulle få något svar, än mindre ett med ett makro! Tack så mycket.

Tyvärr fungerar inte makrot för mig. När jag väljer text och kör makrot får jag hela tiden ett VBA-fel "Kan inte köra kod i brytläge".

Några tankar eller korrigeringar?

Tack igen!
3 år sedan
·
#2079
0
Röster
Ångra
glömde nämna att jag också ibland får felet "Kompileringsfel: Användardefinierad typ inte definierad"
3 år sedan
·
#2080
0
Röster
Ångra
Oj, alla de bokstäverna och siffrorna är inte tänkta att finnas där. Låt oss försöka lägga in den skärmdumpen igen.
3 år sedan
·
#2081
0
Röster
Ångra
Du behöver bara lägga till rätt referens. Du behöver inte förstå exakt vad det är, gör bara följande: 
  1. Gå till VBA-redigeraren (det vill säga, tryck ALT+F11)[/*]
  2. Skapa ett tomt användarformulär (se bifogad skärmdump. Du högerklickar i den vänstra rutan, väljer infoga och sedan Användarformulär.) [/*]
  3. Klicka på Verktyg i menyraden[/*]
  4. Klicka på Referenser[/*]
  5. Rulla ned till Microsoft Forms 2.0 Object Library[/*]
  6. Se till att rutan är markerad[/*]
  7. Klicka på OK[/*]
Försök med makrot igen.
  • Sida:
  • 1
Det finns inga svar på det här inlägget än.