Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English

Hur konverterar man siffror till ord i indiska rupier i Excel?

Denna artikel kommer jag att presentera hur man konverterar en lista med siffror till ord i indiska rupier eller engelska dollar i Excel.

Konvertera siffror till ord i indiska rupier med VBA-kod

Konvertera siffror till ord i engelska dollar med en fantastisk funktion


Konvertera siffror till ord i indiska rupier med VBA-kod

Följande VBA-kod kan hjälpa dig att konvertera siffrorna till ord i rupier, gör så här:

1. Håll ner ALT + F11 nycklar för att öppna Microsoft Visual Basic för applikationer fönster.

2. Klicka Insert > Modulernaoch klistra in följande kod i modulfönstret.

VBA-kod: Konvertera siffror till ord i rupier

Public Function RupeeFormat(SNum As String)
'Updateby Extendoffice
Dim xDPInt As Integer
Dim xArrPlace As Variant
Dim xRStr_Paisas As String
Dim xNumStr As String
Dim xF As Integer
Dim xTemp As String
Dim xStrTemp As String
Dim xRStr As String
Dim xLp As Integer
xArrPlace = Array("", "", " Thousand ", " Lacs ", " Crores ", " Trillion ", "", "", "", "")
On Error Resume Next
If SNum = "" Then
 RupeeFormat = ""
 Exit Function
End If
xNumStr = Trim(str(SNum))
If xNumStr = "" Then
 RupeeFormat = ""
 Exit Function
End If

xRStr = ""
xLp = 0
If (xNumStr > 999999999.99) Then
  RupeeFormat = "Digit excced Maximum limit"
  Exit Function
End If
xDPInt = InStr(xNumStr, ".")
If xDPInt > 0 Then
  If (Len(xNumStr) - xDPInt) = 1 Then
    xRStr_Paisas = RupeeFormat_GetT(Left(Mid(xNumStr, xDPInt + 1) & "0", 2))
  ElseIf (Len(xNumStr) - xDPInt) > 1 Then
    xRStr_Paisas = RupeeFormat_GetT(Left(Mid(xNumStr, xDPInt + 1), 2))
  End If
    xNumStr = Trim(Left(xNumStr, xDPInt - 1))
  End If
  xF = 1
  Do While xNumStr <> ""
    If (xF >= 2) Then
      xTemp = Right(xNumStr, 2)
    Else
      If (Len(xNumStr) = 2) Then
        xTemp = Right(xNumStr, 2)
      ElseIf (Len(xNumStr) = 1) Then
        xTemp = Right(xNumStr, 1)
      Else
        xTemp = Right(xNumStr, 3)
      End If
    End If
    xStrTemp = ""
    If Val(xTemp) > 99 Then
      xStrTemp = RupeeFormat_GetH(Right(xTemp, 3), xLp)
      If Right(Trim(xStrTemp), 3) <> "Lac" Then
      xLp = xLp + 1
      End If
    ElseIf Val(xTemp) <= 99 And Val(xTemp) > 9 Then
      xStrTemp = RupeeFormat_GetT(Right(xTemp, 2))
    ElseIf Val(xTemp) < 10 Then
      xStrTemp = RupeeFormat_GetD(Right(xTemp, 2))
    End If
    If xStrTemp <> "" Then
      xRStr = xStrTemp & xArrPlace(xF) & xRStr
    End If
    If xF = 2 Then
      If Len(xNumStr) = 1 Then
        xNumStr = ""
      Else
        xNumStr = Left(xNumStr, Len(xNumStr) - 2)
      End If
    ElseIf xF = 3 Then
      If Len(xNumStr) >= 3 Then
         xNumStr = Left(xNumStr, Len(xNumStr) - 2)
      Else
        xNumStr = ""
      End If
    ElseIf xF = 4 Then
     xNumStr = ""
  Else
    If Len(xNumStr) <= 2 Then
    xNumStr = ""
  Else
    xNumStr = Left(xNumStr, Len(xNumStr) - 3)
    End If
  End If
    xF = xF + 1
Loop
  If xRStr = "" Then
    xRStr = "No Rupees"
  Else
    xRStr = " Rupees " & xRStr
  End If
  If xRStr_Paisas <> "" Then
    xRStr_Paisas = " and " & xRStr_Paisas & " Paisas"
  End If
  RupeeFormat = xRStr & xRStr_Paisas & " Only"
  End Function
Function RupeeFormat_GetH(xStrH As String, xLp As Integer)
Dim xRStr As String
If Val(xStrH) < 1 Then
  RupeeFormat_GetH = ""
  Exit Function
Else
  xStrH = Right("000" & xStrH, 3)
  If Mid(xStrH, 1, 1) <> "0" Then
    If (xLp > 0) Then
     xRStr = RupeeFormat_GetD(Mid(xStrH, 1, 1)) & " Lac "
    Else
     xRStr = RupeeFormat_GetD(Mid(xStrH, 1, 1)) & " Hundred "
    End If
  End If
  If Mid(xStrH, 2, 1) <> "0" Then
    xRStr = xRStr & RupeeFormat_GetT(Mid(xStrH, 2))
  Else
    xRStr = xRStr & RupeeFormat_GetD(Mid(xStrH, 3))
  End If
End If
  RupeeFormat_GetH = xRStr
End Function
Function RupeeFormat_GetT(xTStr As String)
  Dim xTArr1 As Variant
  Dim xTArr2 As Variant
  Dim xRStr As String
  xTArr1 = Array("Ten", "Eleven", "Twelve", "Thirteen", "Fourteen", "Fifteen", "Sixteen", "Seventeen", "Eighteen", "Nineteen")
  xTArr2 = Array("", "Twenty", "Thirty", "Forty", "Fifty", "Sixty", "Seventy", "Eighty", "Ninety")
  Result = ""
  If Val(Left(xTStr, 1)) = 1 Then
    xRStr = xTArr1(Val(Mid(xTStr, 2, 1)))
  Else
    If Val(Left(xTStr, 1)) > 0 Then
      xRStr = xTArr2(Val(Left(xTStr, 1)) - 1)
    End If
    xRStr = xRStr & RupeeFormat_GetD(Right(xTStr, 1))
  End If
   RupeeFormat_GetT = xRStr
End Function
Function RupeeFormat_GetD(xDStr As String)
Dim xArr_1() As Variant
  xArr_1 = Array(" One", " Two", " Three", " Four", " Five", " Six", " Seven", " Eight", " Nine", "")
  If Val(xDStr) > 0 Then
    RupeeFormat_GetD = xArr_1(Val(xDStr) - 1)
  Else
    RupeeFormat_GetD = ""
  End If
End Function 

3. När du har infogat koden, spara och stäng kodfönstret, gå tillbaka till kalkylbladet och skriv in denna formel: = RupeeFormat (A2) in i en tom cell och dra sedan ned fyllningshandtaget för att tillämpa denna formel på andra celler, alla siffror har stavats i rupier, se skärmdump:


Konvertera siffror till ord i engelska dollar med en fantastisk funktion

Om du vill konvertera siffrorna till ord i engelska dollar, Kutools för ExcelÄr Siffror till ord funktionen kan hjälpa dig att lösa detta jobb snabbt och enkelt.

Tips:Att tillämpa detta Antal till ord funktionen, först bör du ladda ner Kutools för Excel, och använd sedan funktionen snabbt och enkelt.

När du har installerat Kutools för Excel, gör så här:

1. Välj listan med siffror som du vill konvertera och klicka sedan på Kutools > Innehåll > Siffror till ord, se skärmdumpar:

2. I Siffror till valutaord dialogrutan väljer du English alternativ från Språk och klicka sedan på Ok -knappen, numren i urvalet har konverterats till engelska valutor, se skärmdump:

Klicka för att ladda ner Kutools för Excel och gratis testversion nu!

 


 • Super Formula Bar (enkelt redigera flera rader med text och formel); Läslayout (enkelt läsa och redigera ett stort antal celler); Klistra in i filtrerat intervall...
 • Sammanfoga celler / rader / kolumner och förvaring av data; Delat cellinnehåll; Kombinera duplicerade rader och summa / genomsnitt... Förhindra duplicerade celler; Jämför intervall...
 • Välj Duplicera eller Unikt Rader; Välj tomma rader (alla celler är tomma); Super Find och Fuzzy Find i många arbetsböcker; Slumpmässigt val ...
 • Exakt kopia Flera celler utan att ändra formelreferens; Skapa referenser automatiskt till flera ark; Sätt in kulor, Kryssrutor och mer ...
 • Favorit och sätt snabbt in formler, Intervall, diagram och bilder; Kryptera celler med lösenord; Skapa e-postlista och skicka e-post ...
 • Extrahera text, Lägg till text, ta bort efter position, Ta bort mellanslag; Skapa och skriva ut personsökningstalsatser; Konvertera mellan celler innehåll och kommentarer...
 • Superfilter (spara och tillämpa filterscheman på andra ark); Avancerad sortering efter månad / vecka / dag, frekvens och mer; Specialfilter av fet, kursiv ...
 • Kombinera arbetsböcker och arbetsblad; Sammanfoga tabeller baserat på nyckelkolumner; Dela data i flera ark; Batchkonvertera xls, xlsx och PDF...
 • Gruppering av pivottabell efter veckonummer, veckodagen och mer ... Visa olåsta, låsta celler av olika färger; Markera celler som har formel / namn...
kte-flik 201905
 • Aktivera flikredigering och läsning i Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Visio och Project.
 • Öppna och skapa flera dokument i nya flikar i samma fönster, snarare än i nya fönster.
 • Ökar din produktivitet med 50 % och minskar hundratals musklick för dig varje dag!
officetab botten

 

Sortera kommentarer efter
Kommentarer (22)
Inga betyg än. Bli först med att betygsätta!
Denna kommentar minimerades av moderatoren på webbplatsen
Excel kraschar när referenscellen inte har någon ventil!
Denna kommentar minimerades av moderatoren på webbplatsen
Hej användare,
Tack för din kommentar, koden i den här artikeln har uppdaterats, försök igen, tack!
Denna kommentar minimerades av moderatoren på webbplatsen
Dear Sir,

God dag,

Jag testade formeln ovan, den fungerar inte med bindestreck minus värden som -100 -10,000 100 eller (10,000) (XNUMX XNUMX)

Sir, jag har använt nedanstående kod under de senaste 1 åren och idag upptäckte jag samma fel.

När jag skriver minus -10,000 10,000 eller (XNUMX XNUMX) visar det "Bara hundra tiotusen"
När jag skriver Positiva 10,000 XNUMX fungerar det utmärkt "Bara tiotusen"

Nedan exempel:

(10,000.99 99) Endast hundra tiotusen & 100/XNUMX Riyal
10,000.99 99 Endast tiotusen & 100/XNUMX Riyal
(10,000,000.99 99 100) Endast hundra tio miljoner och XNUMX/XNUMX Riyal
10,000,000.99 99 100 Endast tio miljoner och XNUMX/XNUMX Riyal
(10,000,000,000.99 99 100 XNUMX) Endast hundra tio miljarder och XNUMX/XNUMX Riyal
10,000,000,000.99 99 100 XNUMX Endast tio miljarder och XNUMX/XNUMX Riyal
(10,000,000,000,000.90 90 100 XNUMX XNUMX) Endast hundra tio biljoner och XNUMX/XNUMX riyal
10,000,000,000,000.90 90 100 XNUMX XNUMX Endast tio biljoner & XNUMX/XNUMX Riyal

Formel =stavning

MIN VBA-KOD:

'Huvudfunktion
Funktion SpellBilling(ByVal MyNumber)
Dim Riyals, Halalas, Temp
Dim DecimalPlace, Count
ReDim Place(9) Som String
Place(2) = " Tusen "
Plats(3) = "Miljon"
Plats(4) = " Miljarder "
Plats(5) = " biljoner "
' Strängrepresentation av belopp.
MyNumber = Trim(Str(MyNumber))
' Decimalposition 0 om ingen.
DecimalPlace = InStr(MyNumber, "."")
Konvertera Halalas och ställ in MyNumber till Riyal.
Om DecimalPlace > 0 Då
Halalas = GetTens(Left(Mid(MyNumber, DecimalPlace + 1) & _
"00", 2))
MyNumber = Trim(Left(MyNumber, DecimalPlace - 1))
End If
Räkna = 1
Gör medan MyNumber <> ""
Temp = GetHundreds(Right(MyNumber, 3))
Om Temp <> "" Då Riyal = Temp & Place(Count) & Riyal
Om Len(Mitt nummer) > 3 Då
MyNumber = Left(MyNumber, Len(MyNumber) - 3)
annars
Mitt nummer = ""
End If
Räkna = Räkna + 1
loop
Välj Case Riyals
Fall ""
Riyal = "Ingen Riyal"
Fall "Ett"
Riyal = "Bara en Riyal"
Case Else
Riyal = "Endast" & Riyal
Riyal = Riyal & ""
Avsluta Välj
Välj Case Halalas
Fall ""
Halalas = " & 00/00 Riyal"
Fall "Ett"
Halalas = " & 01/100 Riyal"
Fall "Två"
Halalas = " & 02/100 Riyal"
Fall "Tre"
Halalas = " & 03/100 Riyal"
Fall "Fyra"
Halalas = " & 04/100 Riyal"
Fall "Fem"
Halalas = " & 05/100 Riyal"
Fall "Sex"
Halalas = " & 06/100 Riyal"
Fall "Sju"
Halalas = " & 07/100 Riyal"
Fall "Åtta"
Halalas = " & 08/100 Riyal"
Fall "Nio"
Halalas = " & 09/100 Riyal"
Fall "Tio"
Halalas = " & 10/100 Riyal"
Fall "Eleven"
Halalas = " & 11/100 Riyal"
Fall "Tolv"
Halalas = " & 12/100 Riyal"
Fall "Tretton"
Halalas = " & 13/100 Riyal"
Fall "Fjorton"
Halalas = " & 14/100 Riyal"
Fall "Femton"
Halalas = " & 15/100 Riyal"
Fall "Sexton"
Halalas = " & 16/100 Riyal"
Fall "Sjutton"
Halalas = " & 17/100 Riyal"
Fall "Arton"
Halalas = " & 18/100 Riyal"
Fall "Nitton"
Halalas = " & 19/100 Riyal"
Fall "Tjugo"
Halalas = " & 20/100 Riyal"
Fall "Twenty One"
Halalas = " & 21/100 Riyal"
Fall "Twenty Two"
Halalas = " & 22/100 Riyal"
Fall "Twenty Three"
Halalas = " & 23/100 Riyal"
Fall "Twenty Four"
Halalas = " & 24/100 Riyal"
Fall "Twenty Five"
Halalas = " & 25/100 Riyal"
Fall "Twenty Six"
Halalas = " & 26/100 Riyal"
Fall "Twenty Seven"
Halalas = " & 27/100 Riyal"
Fall "Twenty Eight"
Halalas = " & 28/100 Riyal"
Fall "Twenty Nine"
Halalas = " & 29/100 Riyal"
Fall "Trettio"
Halalas = " & 30/100 Riyal"
Fall "Thirty One"
Halalas = " & 31/100 Riyal"
Fall "Thirty Two"
Halalas = " & 32/100 Riyal"
Fall "Trettiotre"
Halalas = " & 33/100 Riyal"
Fall "Thirty Four"
Halalas = " & 34/100 Riyal"
Fall "Trettiofem"
Halalas = " & 35/100 Riyal"
Fall "Trettiosex"
Halalas = " & 36/100 Riyal"
Fall "Thirty Seven"
Halalas = " & 37/100 Riyal"
Fall "Thirty Eight"
Halalas = " & 38/100 Riyal"
Fall "Trettio nio"
Halalas = " & 39/100 Riyal"
Fall "Forty"
Halalas = " & 40/100 Riyal"
Fall "Forty One"
Halalas = " & 41/100 Riyal"
Fall "Forty Two"
Halalas = " & 42/100 Riyal"
Fall "Forty Three"
Halalas = " & 43/100 Riyal"
Fall "Forty Four"
Halalas = " & 44/100 Riyal"
Fall "Forty Five"
Halalas = " & 45/100 Riyal"
Fall "Forty Six"
Halalas = " & 46/100 Riyal"
Fall "Forty Seven"
Halalas = " & 47/100 Riyal"
Fall "Forty Eight"
Halalas = " & 48/100 Riyal"
Fall "Forty Nine"
Halalas = " & 49/100 Riyal"
Fall "Fifty"
Halalas = " & 50/100 Riyal"
Fall "Fifty One"
Halalas = " & 51/100 Riyal"
Fall "Fifty Two"
Halalas = " & 52/100 Riyal"
Fall "Fifty Three"
Halalas = " & 53/100 Riyal"
Fall "Fifty Four"
Halalas = " & 54/100 Riyal"
Fall "Fifty Five"
Halalas = " & 55/100 Riyal"
Fall "Fifty Six"
Halalas = " & 56/100 Riyal"
Fall "Fifty Seven"
Halalas = " & 57/100 Riyal"
Fall "Fifty Eight"
Halalas = " & 58/100 Riyal"
Fall "Fifty Nine"
Halalas = " & 59/100 Riyal"
Fall "Sixty"
Halalas = " & 60/100 Riyal"
Fall "Sixty One"
Halalas = " & 61/100 Riyal"
Fall "Sixty Two"
Halalas = " & 62/100 Riyal"
Fall "Sixty Three"
Halalas = " & 63/100 Riyal"
Fall "Sixty Four"
Halalas = " & 64/100 Riyal"
Fall "Sixty Five"
Halalas = " & 65/100 Riyal"
Fall "Sixty Six"
Halalas = " & 66/100 Riyal"
Fall "Sixty Seven"
Halalas = " & 67/100 Riyal"
Fall "Sixty Eight"
Halalas = " & 68/100 Riyal"
Fall "Sixty Nine"
Halalas = " & 69/100 Riyal"
Fall "Sjuttio"
Halalas = " & 70/100 Riyal"
Fall "Seventy One"
Halalas = " & 71/100 Riyal"
Fall "Sjuttiotvå"
Halalas = " & 72/100 Riyal"
Fall "Sjuttiotre"
Halalas = " & 73/100 Riyal"
Fall "Seventy Four"
Halalas = " & 74/100 Riyal"
Fall "Sjuttiofem"
Halalas = " & 75/100 Riyal"
Fall "Sjuttiosex"
Halalas = " & 76/100 Riyal"
Fall "Sjuttiosju"
Halalas = " & 77/100 Riyal"
Fall "Sjuttioåtta"
Halalas = " & 78/100 Riyal"
Fall "Seventy Nine"
Halalas = " & 79/100 Riyal"
Fall "Eighty"
Halalas = " & 80/100 Riyal"
Fall "Eighty One"
Halalas = " & 81/100 Riyal"
Fall "Eighty Two"
Halalas = " & 82/100 Riyal"
Fall "Eighty Three"
Halalas = " & 83/100 Riyal"
Fall "Eighty Four"
Halalas = " & 84/100 Riyal"
Fall "Eighty Five"
Halalas = " & 85/100 Riyal"
Fall "Eighty Six"
Halalas = " & 86/100 Riyal"
Fall "Eighty Seven"
Halalas = " & 87/100 Riyal"
Fall "Eighty Eight"
Halalas = " & 88/100 Riyal"
Fall "Eighty Nine"
Halalas = " & 89/100 Riyal"
Fall "Nittio"
Halalas = " & 90/100 Riyal"
Fall "Nittioett"
Halalas = " & 91/100 Riyal"
Fall "Nittiotvå"
Halalas = " & 92/100 Riyal"
Fall "Nittiotre"
Halalas = " & 93/100 Riyal"
Fall "Nittiofyra"
Halalas = " & 94/100 Riyal"
Fall "Nittiofem"
Halalas = " & 95/100 Riyal"
Fall "Nittiosex"
Halalas = " & 96/100 Riyal"
Fall "Nittosju"
Halalas = " & 97/100 Riyal"
Fall "Nittioåtta"
Halalas = " & 98/100 Riyal"
Fall "Nittio nio"
Halalas = " & 99/100 Riyal"


Case Else
Halalas = " & " & Halalas & " Halalas"
Avsluta Välj
SpellBilling = Riyals & Halalas
Änden Funktion


' Konverterar ett tal från 100-999 till text
Funktion GetHundreds(ByVal MyNumber)
Dimma resultat som sträng
Om Val(MyNumber) = 0 Avsluta funktionen
MyNumber = Right("000" & MyNumber, 3)
' Konvertera hundratals plats.
Om Mid(MittNumber, 1, 1) <> "0" Då
Resultat = GetDigit(Mid(MyNumber, 1, 1)) & " Hundred "
End If
Konvertera tiotals- och ettornas plats.
Om Mid(MittNumber, 2, 1) <> "0" Då
Result = Result & GetTens(Mid(MyNumber, 2))
annars
Result = Result & GetDigit(Mid(MyNumber, 3))
End If
GetHundreds = Resultat
Änden Funktion

' Konverterar ett tal från 10 till 99 till text.
Funktion GetTens(TensText)
Dimma resultat som sträng
Result = "" ' Nollställ det temporära funktionsvärdet.
Om Val(Left(TensText, 1)) = 1 Då ' Om värde mellan 10-19...
Välj Case Val (TensText)
Fall 10: Resultat = "Tio"
Fall 11: Resultat = "Elva"
Fall 12: Resultat = "Tolv"
Fall 13: Resultat = "Tretton"
Fall 14: Resultat = "Fjorton"
Fall 15: Resultat = "Femton"
Fall 16: Resultat = "Sexton"
Fall 17: Resultat = "Sutton"
Fall 18: Resultat = "Arton"
Fall 19: Resultat = "nitton"
Case Else
Avsluta Välj
Annars ' Om värde mellan 20-99...
Välj Case Val(Left(TensText, 1))
Fall 2: Resultat = "Tjugo"
Fall 3: Resultat = "Trettio"
Fall 4: Resultat = "Fyrtio"
Fall 5: Resultat = "Femtio"
Fall 6: Resultat = "Sextio"
Fall 7: Resultat = "Sjuttio"
Fall 8: Resultat = "Åttio"
Fall 9: Resultat = "Nittio"
Case Else
Avsluta Välj
Resultat = Resultat & GetDigit _
(Höger(TensText, 1)) ' Hämta en plats.
End If
GetTens = Resultat
Änden Funktion

' Konverterar ett tal från 1 till 9 till text.
Funktion GetDigit(Digit)
Välj Case Val (siffra)
Fall 1: GetDigit = "One"
Fall 2: GetDigit = "Två"
Fall 3: GetDigit = "Tre"
Fall 4: GetDigit = "Fyra"
Fall 5: GetDigit = "Fem"
Fall 6: GetDigit = "Sex"
Fall 7: GetDigit = "Sju"
Fall 8: GetDigit = "Åtta"
Fall 9: GetDigit = "Nio"
Andra fall: GetDigit = ""
Avsluta Välj
Änden Funktion
Denna kommentar minimerades av moderatoren på webbplatsen
Inget att säga! Extremt super
Denna kommentar minimerades av moderatoren på webbplatsen
Dear Sir,

God dag,
Jag testade din VBA-kod men tyvärr fungerar den inte bra på negativa / minusvärden som -100 -10,000 100 / (10,000) (XNUMX XNUMX).

Sir, jag har använt nedanstående kod under de senaste 1 åren och idag upptäckte jag samma fel som också finns i din VBA-kod.

När jag skriver minus -10,000 XNUMX syns det på "Bara hundra tiotusen"
När jag skriver positiva 10,000 XNUMX visas det på "Bara tiotusen" fungerar bra

Nedan exempel:

(10,000.99 99) Endast hundra tiotusen & 100/XNUMX Riyal
10,000.99 99 Endast tiotusen & 100/XNUMX Riyal
(10,000,000.99 99 100) Endast hundra tio miljoner och XNUMX/XNUMX Riyal
10,000,000.99 99 100 Endast tio miljoner och XNUMX/XNUMX Riyal
(10,000,000,000.99 99 100 XNUMX) Endast hundra tio miljarder och XNUMX/XNUMX Riyal
10,000,000,000.99 99 100 XNUMX Endast tio miljarder och XNUMX/XNUMX Riyal
(10,000,000,000,000.90 90 100 XNUMX XNUMX) Endast hundra tio biljoner och XNUMX/XNUMX riyal
10,000,000,000,000.90 90 100 XNUMX XNUMX Endast tio biljoner & XNUMX/XNUMX Riyal

Formel =stavning

MIN VBA-KOD:

'Huvudfunktion
Funktion SpellBilling(ByVal MyNumber)
Dim Riyals, Halalas, Temp
Dim DecimalPlace, Count
ReDim Place(9) Som String
Place(2) = " Tusen "
Plats(3) = "Miljon"
Plats(4) = " Miljarder "
Plats(5) = " biljoner "
' Strängrepresentation av belopp.
MyNumber = Trim(Str(MyNumber))
' Decimalposition 0 om ingen.
DecimalPlace = InStr(MyNumber, "."")
Konvertera Halalas och ställ in MyNumber till Riyal.
Om DecimalPlace > 0 Då
Halalas = GetTens(Left(Mid(MyNumber, DecimalPlace + 1) & _
"00", 2))
MyNumber = Trim(Left(MyNumber, DecimalPlace - 1))
End If
Räkna = 1
Gör medan MyNumber <> ""
Temp = GetHundreds(Right(MyNumber, 3))
Om Temp <> "" Då Riyal = Temp & Place(Count) & Riyal
Om Len(Mitt nummer) > 3 Då
MyNumber = Left(MyNumber, Len(MyNumber) - 3)
annars
Mitt nummer = ""
End If
Räkna = Räkna + 1
loop
Välj Case Riyals
Fall ""
Riyal = "Ingen Riyal"
Fall "Ett"
Riyal = "Bara en Riyal"
Case Else
Riyal = "Endast" & Riyal
Riyal = Riyal & ""
Avsluta Välj
Välj Case Halalas
Fall ""
Halalas = " & 00/00 Riyal"
Fall "Ett"
Halalas = " & 01/100 Riyal"
Fall "Två"
Halalas = " & 02/100 Riyal"
Fall "Tre"
Halalas = " & 03/100 Riyal"
Fall "Fyra"
Halalas = " & 04/100 Riyal"
Fall "Fem"
Halalas = " & 05/100 Riyal"
Fall "Sex"
Halalas = " & 06/100 Riyal"
Fall "Sju"
Halalas = " & 07/100 Riyal"
Fall "Åtta"
Halalas = " & 08/100 Riyal"
Fall "Nio"
Halalas = " & 09/100 Riyal"
Fall "Tio"
Halalas = " & 10/100 Riyal"
Fall "Eleven"
Halalas = " & 11/100 Riyal"
Fall "Tolv"
Halalas = " & 12/100 Riyal"
Fall "Tretton"
Halalas = " & 13/100 Riyal"
Fall "Fjorton"
Halalas = " & 14/100 Riyal"
Fall "Femton"
Halalas = " & 15/100 Riyal"
Fall "Sexton"
Halalas = " & 16/100 Riyal"
Fall "Sjutton"
Halalas = " & 17/100 Riyal"
Fall "Arton"
Halalas = " & 18/100 Riyal"
Fall "Nitton"
Halalas = " & 19/100 Riyal"
Fall "Tjugo"
Halalas = " & 20/100 Riyal"
Fall "Twenty One"
Halalas = " & 21/100 Riyal"
Fall "Twenty Two"
Halalas = " & 22/100 Riyal"
Fall "Twenty Three"
Halalas = " & 23/100 Riyal"
Fall "Twenty Four"
Halalas = " & 24/100 Riyal"
Fall "Twenty Five"
Halalas = " & 25/100 Riyal"
Fall "Twenty Six"
Halalas = " & 26/100 Riyal"
Fall "Twenty Seven"
Halalas = " & 27/100 Riyal"
Fall "Twenty Eight"
Halalas = " & 28/100 Riyal"
Fall "Twenty Nine"
Halalas = " & 29/100 Riyal"
Fall "Trettio"
Halalas = " & 30/100 Riyal"
Fall "Thirty One"
Halalas = " & 31/100 Riyal"
Fall "Thirty Two"
Halalas = " & 32/100 Riyal"
Fall "Trettiotre"
Halalas = " & 33/100 Riyal"
Fall "Thirty Four"
Halalas = " & 34/100 Riyal"
Fall "Trettiofem"
Halalas = " & 35/100 Riyal"
Fall "Trettiosex"
Halalas = " & 36/100 Riyal"
Fall "Thirty Seven"
Halalas = " & 37/100 Riyal"
Fall "Thirty Eight"
Halalas = " & 38/100 Riyal"
Fall "Trettio nio"
Halalas = " & 39/100 Riyal"
Fall "Forty"
Halalas = " & 40/100 Riyal"
Fall "Forty One"
Halalas = " & 41/100 Riyal"
Fall "Forty Two"
Halalas = " & 42/100 Riyal"
Fall "Forty Three"
Halalas = " & 43/100 Riyal"
Fall "Forty Four"
Halalas = " & 44/100 Riyal"
Fall "Forty Five"
Halalas = " & 45/100 Riyal"
Fall "Forty Six"
Halalas = " & 46/100 Riyal"
Fall "Forty Seven"
Halalas = " & 47/100 Riyal"
Fall "Forty Eight"
Halalas = " & 48/100 Riyal"
Fall "Forty Nine"
Halalas = " & 49/100 Riyal"
Fall "Fifty"
Halalas = " & 50/100 Riyal"
Fall "Fifty One"
Halalas = " & 51/100 Riyal"
Fall "Fifty Two"
Halalas = " & 52/100 Riyal"
Fall "Fifty Three"
Halalas = " & 53/100 Riyal"
Fall "Fifty Four"
Halalas = " & 54/100 Riyal"
Fall "Fifty Five"
Halalas = " & 55/100 Riyal"
Fall "Fifty Six"
Halalas = " & 56/100 Riyal"
Fall "Fifty Seven"
Halalas = " & 57/100 Riyal"
Fall "Fifty Eight"
Halalas = " & 58/100 Riyal"
Fall "Fifty Nine"
Halalas = " & 59/100 Riyal"
Fall "Sixty"
Halalas = " & 60/100 Riyal"
Fall "Sixty One"
Halalas = " & 61/100 Riyal"
Fall "Sixty Two"
Halalas = " & 62/100 Riyal"
Fall "Sixty Three"
Halalas = " & 63/100 Riyal"
Fall "Sixty Four"
Halalas = " & 64/100 Riyal"
Fall "Sixty Five"
Halalas = " & 65/100 Riyal"
Fall "Sixty Six"
Halalas = " & 66/100 Riyal"
Fall "Sixty Seven"
Halalas = " & 67/100 Riyal"
Fall "Sixty Eight"
Halalas = " & 68/100 Riyal"
Fall "Sixty Nine"
Halalas = " & 69/100 Riyal"
Fall "Sjuttio"
Halalas = " & 70/100 Riyal"
Fall "Seventy One"
Halalas = " & 71/100 Riyal"
Fall "Sjuttiotvå"
Halalas = " & 72/100 Riyal"
Fall "Sjuttiotre"
Halalas = " & 73/100 Riyal"
Fall "Seventy Four"
Halalas = " & 74/100 Riyal"
Fall "Sjuttiofem"
Halalas = " & 75/100 Riyal"
Fall "Sjuttiosex"
Halalas = " & 76/100 Riyal"
Fall "Sjuttiosju"
Halalas = " & 77/100 Riyal"
Fall "Sjuttioåtta"
Halalas = " & 78/100 Riyal"
Fall "Seventy Nine"
Halalas = " & 79/100 Riyal"
Fall "Eighty"
Halalas = " & 80/100 Riyal"
Fall "Eighty One"
Halalas = " & 81/100 Riyal"
Fall "Eighty Two"
Halalas = " & 82/100 Riyal"
Fall "Eighty Three"
Halalas = " & 83/100 Riyal"
Fall "Eighty Four"
Halalas = " & 84/100 Riyal"
Fall "Eighty Five"
Halalas = " & 85/100 Riyal"
Fall "Eighty Six"
Halalas = " & 86/100 Riyal"
Fall "Eighty Seven"
Halalas = " & 87/100 Riyal"
Fall "Eighty Eight"
Halalas = " & 88/100 Riyal"
Fall "Eighty Nine"
Halalas = " & 89/100 Riyal"
Fall "Nittio"
Halalas = " & 90/100 Riyal"
Fall "Nittioett"
Halalas = " & 91/100 Riyal"
Fall "Nittiotvå"
Halalas = " & 92/100 Riyal"
Fall "Nittiotre"
Halalas = " & 93/100 Riyal"
Fall "Nittiofyra"
Halalas = " & 94/100 Riyal"
Fall "Nittiofem"
Halalas = " & 95/100 Riyal"
Fall "Nittiosex"
Halalas = " & 96/100 Riyal"
Fall "Nittosju"
Halalas = " & 97/100 Riyal"
Fall "Nittioåtta"
Halalas = " & 98/100 Riyal"
Fall "Nittio nio"
Halalas = " & 99/100 Riyal"


Case Else
Halalas = " & " & Halalas & " Halalas"
Avsluta Välj
SpellBilling = Riyals & Halalas
Änden Funktion


' Konverterar ett tal från 100-999 till text
Funktion GetHundreds(ByVal MyNumber)
Dimma resultat som sträng
Om Val(MyNumber) = 0 Avsluta funktionen
MyNumber = Right("000" & MyNumber, 3)
' Konvertera hundratals plats.
Om Mid(MittNumber, 1, 1) <> "0" Då
Resultat = GetDigit(Mid(MyNumber, 1, 1)) & " Hundred "
End If
Konvertera tiotals- och ettornas plats.
Om Mid(MittNumber, 2, 1) <> "0" Då
Result = Result & GetTens(Mid(MyNumber, 2))
annars
Result = Result & GetDigit(Mid(MyNumber, 3))
End If
GetHundreds = Resultat
Änden Funktion

' Konverterar ett tal från 10 till 99 till text.
Funktion GetTens(TensText)
Dimma resultat som sträng
Result = "" ' Nollställ det temporära funktionsvärdet.
Om Val(Left(TensText, 1)) = 1 Då ' Om värde mellan 10-19...
Välj Case Val (TensText)
Fall 10: Resultat = "Tio"
Fall 11: Resultat = "Elva"
Fall 12: Resultat = "Tolv"
Fall 13: Resultat = "Tretton"
Fall 14: Resultat = "Fjorton"
Fall 15: Resultat = "Femton"
Fall 16: Resultat = "Sexton"
Fall 17: Resultat = "Sutton"
Fall 18: Resultat = "Arton"
Fall 19: Resultat = "nitton"
Case Else
Avsluta Välj
Annars ' Om värde mellan 20-99...
Välj Case Val(Left(TensText, 1))
Fall 2: Resultat = "Tjugo"
Fall 3: Resultat = "Trettio"
Fall 4: Resultat = "Fyrtio"
Fall 5: Resultat = "Femtio"
Fall 6: Resultat = "Sextio"
Fall 7: Resultat = "Sjuttio"
Fall 8: Resultat = "Åttio"
Fall 9: Resultat = "Nittio"
Case Else
Avsluta Välj
Resultat = Resultat & GetDigit _
(Höger(TensText, 1)) ' Hämta en plats.
End If
GetTens = Resultat
Änden Funktion

' Konverterar ett tal från 1 till 9 till text.
Funktion GetDigit(Digit)
Välj Case Val (siffra)
Fall 1: GetDigit = "One"
Fall 2: GetDigit = "Två"
Fall 3: GetDigit = "Tre"
Fall 4: GetDigit = "Fyra"
Fall 5: GetDigit = "Fem"
Fall 6: GetDigit = "Sex"
Fall 7: GetDigit = "Sju"
Fall 8: GetDigit = "Åtta"
Fall 9: GetDigit = "Nio"
Andra fall: GetDigit = ""
Avsluta Välj
Änden Funktion
Denna kommentar minimerades av moderatoren på webbplatsen
Jag måste tillämpa alla Excell Workbook. Hur man tillämpar denna kodning på alla Excel-arbetsböcker.
Denna kommentar minimerades av moderatoren på webbplatsen
Rupies fjorton tusen åtta hundra , sjuttiofem Endast det sista beloppet ska ha ordet andexample
Endast fjortontusenåttahundrasjuttiofem rupier
Denna kommentar minimerades av moderatoren på webbplatsen
kan inte läsa mer än 10 crore.
Denna kommentar minimerades av moderatoren på webbplatsen
One Lac Sixty Nine Thousand Eighty One and Forty Two Paise - Ej konverterad ordentligt. Inte heller konverterat ovanstående siffra när den avrundades.
Denna kommentar minimerades av moderatoren på webbplatsen
TACK FÖR KODEN...
Denna kommentar minimerades av moderatoren på webbplatsen
Tack för kodningen. Jag ansökte och det fungerar. Men det gäller bara för just den arbetsboken. Jag måste tillämpa alla Excell Workbook. Hur man tillämpar denna kodning på alla Excel-arbetsböcker.
Denna kommentar minimerades av moderatoren på webbplatsen
Hej, SivaG
Ja, den här koden är en användardefinierad funktion, du bör tillämpa formeln på filerna en efter en, om du behöver en kod att tillämpa på flera arbetsböcker kommer den att tillämpas på alla nummer, så alla siffror kommer att ändras. Och koden kan inte stödja ångra, det finns vissa säkerhetsrisker. Det rekommenderas inte att göra detta. Tack!
Denna kommentar minimerades av moderatoren på webbplatsen
Hur kan man ta bort ordet "Rupees"? Normalt har checkbladen redan ordet "Rupees".
Denna kommentar minimerades av moderatoren på webbplatsen
Hej, Sakariya
För att lösa ditt problem, använd koden nedan:
Public Function RupeeFormat(SNum As String)
'Updateby Extendoffice
Dim xDPInt As Integer
Dim xArrPlace As Variant
Dim xRStr_Paisas As String
Dim xNumStr As String
Dim xF As Integer
Dim xTemp As String
Dim xStrTemp As String
Dim xRStr As String
Dim xLp As Integer
xArrPlace = Array("", "", " Thousand ", " Lacs ", " Crores ", " Trillion ", "", "", "", "")
On Error Resume Next
If SNum = "" Then
 RupeeFormat = ""
 Exit Function
End If
xNumStr = Trim(Str(SNum))
If xNumStr = "" Then
 RupeeFormat = ""
 Exit Function
End If

xRStr = ""
xLp = 0
If (xNumStr > 999999999.99) Then
  RupeeFormat = "Digit excced Maximum limit"
  Exit Function
End If
xDPInt = InStr(xNumStr, ".")
If xDPInt > 0 Then
  If (Len(xNumStr) - xDPInt) = 1 Then
    xRStr_Paisas = RupeeFormat_GetT(Left(Mid(xNumStr, xDPInt + 1) & "0", 2))
  ElseIf (Len(xNumStr) - xDPInt) > 1 Then
    xRStr_Paisas = RupeeFormat_GetT(Left(Mid(xNumStr, xDPInt + 1), 2))
  End If
    xNumStr = Trim(Left(xNumStr, xDPInt - 1))
  End If
  xF = 1
  Do While xNumStr <> ""
    If (xF >= 2) Then
      xTemp = Right(xNumStr, 2)
    Else
      If (Len(xNumStr) = 2) Then
        xTemp = Right(xNumStr, 2)
      ElseIf (Len(xNumStr) = 1) Then
        xTemp = Right(xNumStr, 1)
      Else
        xTemp = Right(xNumStr, 3)
      End If
    End If
    xStrTemp = ""
    If Val(xTemp) > 99 Then
      xStrTemp = RupeeFormat_GetH(Right(xTemp, 3), xLp)
      If Right(Trim(xStrTemp), 3) <> "Lac" Then
      xLp = xLp + 1
      End If
    ElseIf Val(xTemp) <= 99 And Val(xTemp) > 9 Then
      xStrTemp = RupeeFormat_GetT(Right(xTemp, 2))
    ElseIf Val(xTemp) < 10 Then
      xStrTemp = RupeeFormat_GetD(Right(xTemp, 2))
    End If
    If xStrTemp <> "" Then
      xRStr = xStrTemp & xArrPlace(xF) & xRStr
    End If
    If xF = 2 Then
      If Len(xNumStr) = 1 Then
        xNumStr = ""
      Else
        xNumStr = Left(xNumStr, Len(xNumStr) - 2)
      End If
    ElseIf xF = 3 Then
      If Len(xNumStr) >= 3 Then
         xNumStr = Left(xNumStr, Len(xNumStr) - 2)
      Else
        xNumStr = ""
      End If
    ElseIf xF = 4 Then
     xNumStr = ""
  Else
    If Len(xNumStr) <= 2 Then
    xNumStr = ""
  Else
    xNumStr = Left(xNumStr, Len(xNumStr) - 3)
    End If
  End If
    xF = xF + 1
Loop
  If xRStr = "" Then
    xRStr = "No Rupees"
  Else
    xRStr = xRStr
  End If
  If xRStr_Paisas <> "" Then
    xRStr_Paisas = " and " & xRStr_Paisas & " Paisas"
  End If
  RupeeFormat = xRStr & xRStr_Paisas & " Only"
  End Function
Function RupeeFormat_GetH(xStrH As String, xLp As Integer)
Dim xRStr As String
If Val(xStrH) < 1 Then
  RupeeFormat_GetH = ""
  Exit Function
Else
  xStrH = Right("000" & xStrH, 3)
  If Mid(xStrH, 1, 1) <> "0" Then
    If (xLp > 0) Then
     xRStr = RupeeFormat_GetD(Mid(xStrH, 1, 1)) & " Lac "
    Else
     xRStr = RupeeFormat_GetD(Mid(xStrH, 1, 1)) & " Hundred "
    End If
  End If
  If Mid(xStrH, 2, 1) <> "0" Then
    xRStr = xRStr & RupeeFormat_GetT(Mid(xStrH, 2))
  Else
    xRStr = xRStr & RupeeFormat_GetD(Mid(xStrH, 3))
  End If
End If
  RupeeFormat_GetH = xRStr
End Function
Function RupeeFormat_GetT(xTStr As String)
  Dim xTArr1 As Variant
  Dim xTArr2 As Variant
  Dim xRStr As String
  xTArr1 = Array("Ten", "Eleven", "Twelve", "Thirteen", "Fourteen", "Fifteen", "Sixteen", "Seventeen", "Eighteen", "Nineteen")
  xTArr2 = Array("", "Twenty", "Thirty", "Forty", "Fifty", "Sixty", "Seventy", "Eighty", "Ninety")
  Result = ""
  If Val(Left(xTStr, 1)) = 1 Then
    xRStr = xTArr1(Val(Mid(xTStr, 2, 1)))
  Else
    If Val(Left(xTStr, 1)) > 0 Then
      xRStr = xTArr2(Val(Left(xTStr, 1)) - 1)
    End If
    xRStr = xRStr & RupeeFormat_GetD(Right(xTStr, 1))
  End If
   RupeeFormat_GetT = xRStr
End Function
Function RupeeFormat_GetD(xDStr As String)
Dim xArr_1() As Variant
  xArr_1 = Array(" One", " Two", " Three", " Four", " Five", " Six", " Seven", " Eight", " Nine", "")
  If Val(xDStr) > 0 Then
    RupeeFormat_GetD = xArr_1(Val(xDStr) - 1)
  Else
    RupeeFormat_GetD = ""
  End If
End FunctionFörsök gärna, hoppas det kan hjälpa dig!
Denna kommentar minimerades av moderatoren på webbplatsen
Tack så mycket... 🙂
Denna kommentar minimerades av moderatoren på webbplatsen
Men detta gäller endast ett excel. Om jag anger den här formeln i annat Excel fungerar det inte
vad är lösningen för detta
Vänligen återgå
Denna kommentar minimerades av moderatoren på webbplatsen
Hallå,

Om du har flera arbetsböcker måste du kopiera koden till flera arbetsböcker.
Om du bara kopierar den till en arbetsbok kommer den inte att fungera i andra arbetsböcker. 😀
Försök, tack!
Denna kommentar minimerades av moderatoren på webbplatsen
Tack så mycket det är mycket användbart
Denna kommentar minimerades av moderatoren på webbplatsen
Hej Sir, Är det möjligt att ställa in detta som standard för varje Excel-arbetsblad eller inte?
Denna kommentar minimerades av moderatoren på webbplatsen
Hej, Mukesh

Ja, så länge koden kopieras till vba-fönstermodulen kan formeln tillämpas på hela arbetsboken.
Men när du stänger arbetsboken bör du spara den som Excel Macro-Enabled Workbook filformat.
Gör ett försök, tack!
Denna kommentar minimerades av moderatoren på webbplatsen
Har försökt flera gånger det fungerar inte. Snälla hjälp
Denna kommentar minimerades av moderatoren på webbplatsen
Hej, bra hjälp! Tack för att du skapade en så underbar kod.

Det har sparat mycket tid. "Gud välsigne dig!!"
Det finns inga kommentarer här ännu
Lämna dina kommentarer
Postar som gäst
×
Betygsätt detta inlägg:
0   Tecken
Föreslagna platser

Följ oss

Copyright © 2009 - www.extendoffice.com. | Alla rättigheter förbehållna. Drivs av ExtendOffice. | | Sitemap
Microsoft och Office-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och / eller andra länder.
Skyddad av Sectigo SSL