Hoppa till huvudinnehåll

Licensavtal för slutanvändare

Det är nödvändigt för dig att acceptera att vara bunden av villkoren i denna licens innan du får fortsätta att installera programvaran. Genom att klicka på [enter] eller [accepterad] -ikonen nedan, eller genom att installera, kopiera eller på annat sätt använda programvaran, samtycker du till att vara bunden av villkoren i denna licens inklusive garantifraskrivningar, begränsningar av ansvar och uppsägningsbestämmelser.

MYCKET VIKTIGT - LÄS NÄRMÄRKT: Detta programvarulicensavtal (hädanefter denna "LICENS") är ett lagligt avtal mellan dig (antingen en enskild eller en enskild enhet) och ExtendOffice (nedan kallad AUTHOR), författaren till programvaruprodukten (nedan kallad PROGRAMVARA). PROGRAMVARA betyder programvaruprodukten och allt som ingår i dess officiella distributionspaket, såsom dokumentation, bibliotek och alla andra filer.

Genom att använda programvaran accepterar du dessa villkor. Om du inte accepterar dem, använd inte programvaran på något sätt. Istället, ÅTERBETA DET TILL HANDLAGAREN FÖR ÅTERBETALNING ELLER RADERA NÅGRA KOPIER AV PROGRAMVARAN I DIN POSSION.

Licensbidrag

PROGRAMVARAN är skyddad av upphovsrättslagar och internationella upphovsrättsavtal, liksom andra immateriella lagar och fördrag. PROGRAMVARAN är licensierad och säljs inte.

Denna LICENS ger dig följande rättigheter:

* För prenumerationslicens: Denna LICENS ger dig följande rättigheter under PROGRAMVARENS prenumerationsperiod. Prenumeration på programvaran är licensierad för enstaka användare; det vill säga att alla som använder PROGRAMVARAN i en prenumeration måste ha en prenumerationslicens. (Med andra ord måste en abonnemangslicens köpas för varje användare.). När prenumerationsperioden löpte ut förnyas INTE din prenumeration automatiskt. Efter att prenumerationsperioden har gått ut har du ingen ytterligare rätt att få följande rättigheter utan köp av en ny prenumeration.

A. Dessa licensvillkor tillåter installation och användning av en kopia av PROGRAMVARAN på en enhet, tillsammans med andra rättigheter, allt som beskrivs nedan.

B. INSTALLATION OCH ANVÄNDARRÄTTIGHETER. Innan du använder programvaran under en licens måste du tilldela licensen till en enhet. Enheten är den "licensierade enheten." En hårdvarupartition eller blad anses vara en separat enhet.

C. Licensierad enhet. Du kan installera och använda en kopia av programvaran på den licensierade enheten. Om du installerar en kopia av programvaran på en terminalserver eller Citrix Server krävs en separat licens för varje fysiskt skrivbord som applikationen nås från.

D. Bärbar enhet. Du kan installera en annan kopia på en bärbar enhet för användning av den enda primära användaren av den licensierade enheten.

E. Volymlicenser. AUTHOR ger bra rabatt för volymlicenser. Om du har köpt volymlicenser (du angav flera kopior av programvaran när du köpte den), kan programvaran endast installeras och användas för interna ändamål. Mängden av din licensierade enhet som programvaran är installerad på är högst en gång med licenser. Du kan installera en annan kopia på en bärbar enhet för användning av den enskilda primära användaren av varje licens.

F. Separation av komponenter. Programvarans komponenter är licensierade som en enda enhet. Du får inte separera komponenterna och installera dem på olika enheter.

G. Fjärråtkomst. Den enskilda primära användaren av den licensierade enheten kan komma åt och använda programvaran som är installerad på den licensierade enheten från någon annan enhet. Du kan tillåta andra användare att komma åt programvaran för att ge dig supporttjänster. Du behöver inte ytterligare licenser för denna åtkomst. Ingen annan person får använda programvaran under samma licens samtidigt för något annat syfte.

H. Rättegång och konvertering. En del eller hela programvaran kan licensieras på testbasis. Dina rättigheter att använda testprogramvara är begränsade till testperioden. Testprogramvaran och längden på testperioden anges under aktiveringsprocessen. Du kan ha möjlighet att konvertera dina provrättigheter till prenumeration eller eviga rättigheter. Omvandlingsalternativ kommer att presenteras när testperioden löper ut. Efter utgången av en testperiod utan konvertering slutar de flesta funktionerna i testprogramvaran att köras.

I. SÄKERHETSKOPIERING. Du kan göra en säkerhetskopia av mediet. Du får endast använda den för att installera om programvaran.

J. ÖVERFÖR TILL EN TREDJE PART. Den första användaren av programvaran kan göra en engångsöverföring av programvaran och detta avtal direkt till en tredje part. Den första användaren måste avinstallera programvaran innan den överförs separat från enheten. Den första användaren får inte behålla några kopior. Innan någon tillåten överföring måste den andra parten komma överens om att detta avtal gäller för överföring och användning av programvaran. Överföringen måste innehålla bevis på licens. Om programvaran är en uppgradering måste all överföring också innehålla alla tidigare versioner av programvaran.

Kopiera, distribuera, ladda upp och ladda ner

Du kan gratis kopiera, distribuera, ladda upp och ladda ner testversionen av denna PROGRAMVARA.

Förbjudna användningar

Du får inte, utan föregående skriftligt tillstånd från AUTHOR:

A. Demontera, dekompilera eller "låsa upp", avkoda eller på annat sätt vända om eller konstruera, eller försök på något sätt att rekonstruera eller upptäcka någon källkod eller underliggande algoritmer för PROGRAMVARAN som endast tillhandahålls i objektkodform.

B. Använd, kopiera, modifiera eller slå samman kopior av PROGRAMVARAN och eventuella medföljande dokument förutom vad som är tillåtet i denna LICENS.

C. Överföra, hyra, hyra eller underlicensiera PROGRAMVARAN.

D. Separera programvaran som innehåller PROGRAMVARAN för användning av mer än en användare åt gången.

Copyright

All titel och upphovsrätt i och till PROGRAMVARAN (inklusive men inte begränsat till några bilder, fotografier, animationer, video, ljud, musik, text och "applets" som ingår i PROGRAMVARAN) och medföljande tryckt material ägs av AUTHOR eller dess leverantörer . PROGRAMVARAN skyddas av upphovsrättslagar och internationella fördragsbestämmelser. Alla rättigheter är reserverade över hela världen. Du måste behandla PROGRAMVARAN som allt annat upphovsrättsskyddat material, förutom att du, utöver de kopior som är tillåtna i denna LICENS, kan göra en kopia av PROGRAMVARAN endast för säkerhetskopiering eller arkivering. Ingen del av det medföljande tryckta materialet får reproduceras, sändas, transkriberas eller lagras i något hämtningssystem på något sätt utan uttryckligt skriftligt tillstånd från FÖRFATTAREN.

Uppsägning av konto

Denna LICENS och din rätt att använda PROGRAMVARAN upphör omedelbart utan föregående meddelande från FÖRFATTARE om du inte följer villkoren i denna LICENS. Vid uppsägning samtycker du till att förstöra PROGRAMVARAN, inklusive alla medföljande dokument och kopior. Detta är ett tillägg till och inte i stället för några kriminella, civila eller andra åtgärder som är tillgängliga för AUTHOR. AUTHOR-kreditpolicy gäller. AUTHOR-kreditpolicy finns tillgänglig på begäran.

Villkor

Författaren avstår uttryckligen från alla garantier, oavsett om de är uttryckliga, underförstådda eller lagstadgade, inklusive, utan begränsning, de underförstådda garantierna för säljbarhet, lämplighet för ett särskilt ändamål och eventuella garantier som kan uppstå på grund av handelsanvändning, anpassning eller handlingssätt . Utan att begränsa föregripandet erkänner du att programvaran tillhandahålls "som den är" och att författaren inte garanterar att programvaran fungerar oavbruten eller felfri och inte heller att programvaran fungerar med hårdvara och / eller programvara som inte tillhandahålls av författaren. Denna ansvarsfriskrivning utgör en väsentlig del av avtalet. Vissa stater tillåter inte undantag från underförstådda garantier, så ovanstående undantag kanske inte gäller dig, och du kan ha andra rättigheter som varierar från stat till stat.

Konsumenträttigheter påverkas inte. Du kan ha ytterligare konsumenträttigheter enligt dina lokala lagar, vilket detta avtal inte kan ändra.

Vad vi garanterar

Vi garanterar att vår programvara är virusfri, trojanfri, inte får användardata och inte laddar upp användarinformation.

Om du har stött på en varning från antivirusprogrammet rekommenderar vi att du analyserar programvaruinstallationspaketet med VIRUSTOTALT.