Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English
Logga in  \/ 
x
or
x
Registrera  \/ 
x

or

Kutools for Excel: Kraftfull Excel-verktygslåda

Kutools för Excel är en kraftfull Excel-verktygslåda som frigör dig från att utföra tidskrävande operationer i Excel. Verktygslådan har mer än 300 kraftfulla funktioner för Excel 2019, 2016, 2013, 2010, 2007 och Office 365.

Senaste uppdatering:  Kutools för Excel 25.00
Datum: 08 juni 2021
Vi välkomnar alla frågor, feedback och felrapporter. Vi behöver vanligtvis följande information: Kontakta oss
 • En kort beskrivning av problemet och hur det kan replikeras (om tillämpligt).
 • Ditt operativsystem (Windows 10, 8, Windows 7, etc.) och versioninformationen för ditt Microsoft Office.
 • Skärmdumpar som illustrerar problemet - Hur tar jag en skärmdump? http://www.take-a-screenshot.org

Prenumerera på nyhetsbrev:


Kutools för Excel-handledning:


Du kan snabbt komma åt funktionstutorialerna genom att skriva in ett funktionsnamn i följande sökruta. Till exempel om du vill veta hur du använder Läsningslayoutvy, du behöver bara skriva in Läsning nyckelord i sökrutan.

Visa grupp:

Spåra Snap (Backup Current Workbook): Säkerhetskopiera nuvarande arbetsbok när som helst
Navigeringsfönstret: Lista alla ark, arbetsböcker, kolumner och namn
Avancerad sökning och ersättning: Hitta och ersätt enkelt i flera kalkylblad och arbetsböcker
Arbetsytans storlek: Ändra arbetsytans storlek snabbt
Läsningslayoutvy: Läs / visa enkelt ett stort antal rader och kolumner
Visa kolumner: Växla alla dolda kolumner för att vara synliga eller osynliga
Visa ark: Växla alla dolda ark för att vara synliga eller osynliga
Dölj / ta bort arbetsböcker och ark: Dölj eller ta bort arbetsböcker och kalkylblad
Visa alternativ: Växla inställningar för arbetsbok och kalkylblad
Ställ in rullningsområde: Ställ in rullningsområde (dölj icke markerade kolumner och rader på en gång)
Dölj icke valda ark: Dölj alla inaktiva (eller alla ej valda) kalkylblad
Dölj inaktiva Windows: Dölj andra arbetsböcker (alla inaktiva fönster)
Ta bort alla intervall: Ta bort alla rader och kolumner
Ta bort alla kalkylblad: Visa alla dolda kalkylblad
Ta bort alla Windows: Ta bort alla dolda arbetsboksfönster

Räckvidd och celler:

Justera cellstorlek: Ställ in radhöjd eller kolumnbredd i tum, pund, centimeter eller pixlar
Slå samman samma celler: Slå samman intilliggande celler i en kolumn med samma data / värde
Ta bort cell: Slå samman celler och fyll i värden
Vänd horisontellt område: Vänd (omvänd) dataföljd för kolumner eller rader
Vänd vertikalt intervall: Vänd (omvänd) dataföljd för kolumner eller rader
Transponera bordsmått: Konvertera tvådimensionellt / tvärbord till en lista
Transform Range: Transponera (konvertera) en enda kolumn eller rad till intervall
Byta intervall: Byt rader, kolumner eller intervall
Sortera intervall slumpmässigt: Sortera eller markera celler, rader och kolumner slumpmässigt
Jämför celler: Jämför enkelt två cellområden om de är lika eller olika
Välj samma och olika celler: Jämföra två intervall för att välja dubbletter eller unika värden
Förhindra duplikat: Förhindra dubbla poster i en kolumn
Förhindra skrivning: Undvik enkelt att specialtecken eller vissa tecken skrivs in i celler
Tillåt endast att specifika tecken matas in i ett cellområde
Kopiera intervall: Kopiera flera val eller intervall
Konvertera mellan text och nummer: Konvertera / tvinga text till nummer eller nummer till text
Konvertera mellan romerska och nummer: Konvertera mellan romerska siffror och siffror
Konvertera formel till text: Konvertera snabbt cellformler till textsträngar
Konvertera text till formel: Konvertera snabbt textsträng till formel
Konvertera till datum: Identifiera och konvertera datumformat
Konvertera tid: Konvertera tid till sekunder / minuter / timmar
Valutaväxling: Konvertera valuta (USD till EURO / USD till GBP)
Enhetskonvertering: Konvertera mätenheter
Konvertering av talsystem: Konvertera mellan olika nummersystem utan att använda formel
Stava ut siffror: Konvertera eller stava ett nummer till engelska ord
Ändra värdetecken: Ändra tecken på siffror (Fixa efterföljande negativa tecken / Ändra alla negativa värden till positiva)
Avancerade kombinera rader: Kombinera snabbt rader baserat på samma värde
Konvertera nummer till ordinarie: Konvertera snabbt siffror till ordningsnummer
Att faktiskt: Ersätt formler med beräknade värden / resultat i celler
Rund (utan formel): Runda cellvärden utan formel
Kombinera (rader och kolumner): Kombinera (slå samman) flera kolumner eller rader

Redigeringsgrupp:

Super Find:
Hitta specifika textsträngar endast i kommentarerna
Hitta specifik textsträng endast i cellvärde
Hitta specifika textsträngar endast i formlerna
Hitta celler som innehåller datumtypvärden baserat på kriterier
Hitta siffror baserat på kriterier
Sök bara efter specifika textvärden i hyperlänkar
Hitta alla celler med specifik cellformatering
Fuzzy Lookup: Hitta och ersätt liknande poster från en lista över cellvärden
Välj Range Helper: Markera, avmarkera och omvänd flera intervall
Välj intervallrader och kolumner: Välj intervall (varannan) rader eller kolumner
Välj sammanslagna celler: Hitta och välj sammanslagna celler
Välj Senaste celler: Att välja den sista cellen i det använda intervallet eller den sista cellen med data från sista raden eller kolumnen
Välj celler med max- eller minvärde: Välj max- eller min (minsta eller största) värdecell
Välj celler med felvärde: Välj celler med felvärden
Välj specifika celler: Välj specifika celler, rader och kolumner
Välj celler med format: Välj celler baserat på formatering
Välj Olåsta celler: Markera snabbt alla olåsta celler
Välj Unblank Cells: Välj enkelt celler som inte är tomma eller som inte är tomma
Välj Duplicera och unika celler: Hitta dubbletter eller unika celler / rader i ett intervall
Infoga titlar rader: Infoga titelrader i ett intervall
Infoga tomma rader och kolumner: Infoga tomma rader eller kolumner varannan rad / kolumn
Infoga datum: Infoga datum med datumformatering
Kryssruta för batchinsats: Infoga snabbt flera kryssrutor samtidigt
Alternativknapp för batchinsättning: Sätt snabbt in flera alternativknappar samtidigt
Infoga vattenstämpel: Sätt snabbt in och ta bort vattenstämplar
Automatisk text: Skapa enkelt och infoga automatisk textinmatning
Infoga sekvensnummer: Skapa och infoga unika sekvensnummer
Hitta saknat sekvensnummer: Hitta snabbt och fyll i saknade nummer i följd
Fyll i anpassade listor: Skapa anpassade listor och fyll celler med dem
Visa alla kombinationer: Generera / lista snabbt alla möjliga kombinationer av vissa listor
Infoga punkt eller numrering: Sätt snabbt in kulor eller numreringar i flera celler i Excel
Infoga slumpmässiga data: Använda slumpgenerator för att generera nummer och lösenord
Fyll tomma celler: Fyll tomma celler med värdet ovan eller 0
Ta bort tomma rader: Ta bort eller ta bort alla tomma rader från botten / ett intervall
Ta bort rader och kolumner: Ta bort tomma eller dolda rader (kolumner)
Ta bort verktyg: Ta bort alla diagram, textrutor och inbäddade OLE-objekt
Ta bort webbkontroller: Ta bort alla html-objekt, till exempel kryssrutan
Kryssruta för radering av grupp: Ta bort / ta bort flera kryssrutor
Alternativknapp för radering av batch: Alternativknappar för gruppradering
Ta bort alla makron: Ta bort alla makron i kalkylbladet eller arbetsboken
Batch Ta bort alla makron: Batch ta bort eller ta bort alla makron från arbetsböcker
Ta bort utrymmen: Ta bort mellanslag före / efter text eller ta bort extra mellanslag från text
Ändra fall: Ändra versaler med text till alla stora och små bokstäver
Prenumerationsnummer i kemiska formler: Teckna alla siffror i kemiska ekvationer korrekt
Ta bort efter position: Ta bort eller ta bort tecken från början / slutet av textsträngarna
Omvänd textordning: Omvänd textsträng eller ordningsordning
Byt ut accenttecken: Ersätt flera accenter med regelbundna tecken
Extrahera text: Extrahera snabbt viss text från celler
Extrahera e-postadress: Extrahera e-postadress från textsträng
Lägg till text: Lägg till samma text i ett cellområde
Delade namn: Dela för-, mellan- och efternamn
Dela celler: Dela snabbt cellinnehållet efter mellanslag eller andra avgränsare
Radera tecken: Ta bort numeriska, alfabetiska, icke-utskrivbara eller alfanumeriska tecken från celler
Alternativ rad- / kolumnskuggning: Skugga varannan rad / kolumn
Överskrift / prenumeration (formatering): Formatera text som superscript eller subscript
Använd datumformatering: Tillämpa datumformatering på ett datumintervall
Kopiera cellformatering: Kopiera en cellformatering från en cell till andra celler
Rensa alla celler formatering: Rensa helt all formatering av ett intervallceller
Konvertera hyperlänkar: Extrahera webbadresslänkar från hyperlänkar eller omvandla länkar i ren text till hyperlänkar
Hitta och bryt trasiga länkar: Hitta och bryt trasiga länkar (externa referenser)
Ta bort hyperlänkar: Ta bort alla hyperlänkar av intervall, ark och arbetsbok
Kutools-kalkylator: Hämtar värden från celler för operationer och klistrar in resultat i celler
Driftverktyg: Tillämpa matematiska operationer i ett intervall utan formel
Ändra kommentarform: Ändra formen på kommentarrutan
Cellkommentarverktyg: Ändra flera cellkommentarer
Skapa kommentarlista: Extrahera snabbt och lista alla kommentarer till ett nytt kalkylblad eller arbetsbok
Formatera kommentar: Formatera snabbt alla kommentarer baserat på en kommentar
Hitta / ersätt kommentartext: Snabbt hitta och ersätt text i kommentarer
Ta bort / lägg till användarnamn i kommentar: Ändra / ta bort / lägg till författarens namn snabbt i kommentarer
Konvertera kommentar och cell: Konvertera snabbt mellan cellinnehåll och kommentarer
AutoFit-kommentar: Ändra storlek på kommentarrutor automatiskt så att det passar innehållet

Formelgrupp:

   Funktioner:

Räkna efter cellfärg: Använda en funktion för att räkna / summera celler efter fyllnings- eller teckensnittsfärg
Räkna Char: Räkna förekomsten av en karaktär i en sträng
Extrahera nummer: Extrahera nummer från blandad textsträng med funktion
Omvänd text: Omvänd ordning enkelt på tecken i en cell med funktioner
Summa efter fetstil: Sammanfatta snabbt bara djärva värden / siffror
Räkna efter typsnitt fetstil: Räkna enkelt antalet endast djärva celler i ett intervall
ÖVERMÖJLIG: Enkelt summera / räkna / genomsnittliga synliga celler, rader eller kolumner

   Formler:

Lägg till timmar / minuter / sekunder till datum: Lägg enkelt till timmar / minuter / sekunder till en datumtid
Lägg till år / månader / dagar / veckor hittills: Lägg till år / månader / dagar / veckor hittills
Beräkna ålder baserat på födelsedag: Beräkna ålder efter födelsedatum
Summanummer i en cell: Summa alla siffror / siffror i en cell
Summa absoluta värden: Sammanfatta enkelt absoluta värden i ett intervall
Leta efter ett värde i listan: Sök snabbt upp ett värde och returnera en annan cell från tabellen
Räkna helger mellan två datum: Räkna snabbt antalet helger / vardagar / specifik veckodag mellan två datum
Hitta n: a förekomst av en karaktär: Hitta enkelt position för den n: e förekomsten av ett tecken i textsträngen
Räkna ord inom räckvidd: Räkna snabbt antalet ord
Hitta vanligaste värdet: Räkna snabbt antalet ord
Ta bort tid från datum: Ta snabbt bort tid från datum tidsformat permanent

Exakt formelkopia: Kopiera exakta formler utan att ändra cellreferenser
Konvertera referenser: Konvertera cellreferens till relativ / absolut referens
Ersätt intervallnamn: Ersätt namn i formler med cellreferens
Dölj / dölj områdesnamn: Dölj eller dölj enkelt namngivna intervall
Felvillkor-guiden: Ersätt formler felmeddelanden med noll, tomma celler eller anpassa text
Se kalkylblad dynamiskt: Fyll snabbt cellreferenser från flera kalkylblad
Spåra prejudikat och beroende: Spåra snabbt alla beroende eller prejudikat

Arbetsbok och arbetsgrupp:

Arbetsbokens verktyg

Dela arbetsbok: Dela eller spara varje ark / kalkylblad från arbetsboken som en separat Excel-fil
Filformatkonverterare: Konvertera flera XLSX-filer till XLS- eller PDF-filer
Infoga arbetsbokinformation: Infoga filnamn eller sökväg i cell / sidhuvud eller sidfot
Öppna innehållande mapp: Öppna aktuell katalog / mapp för aktiv arbetsbok
Kopiera hela sökvägen: Kopiera och sätt in det aktiva arbetsbokens filnamn och sökväg
Öppna dessa arbetsböcker automatiskt nästa gång: Öppna angivna arbetsböcker automatiskt när Excel startar
Kombinera arbetsblad:
1. Kombinera flera kalkylblad / intervall från arbetsböcker till ett kalkylblad
2. Kombinera / slå samman alla kalkylblad med samma namn över arbetsböcker till ett kalkylblad
3. Kombinera / slå samman kalkylblad eller arbetsböcker i en arbetsbok
4. Sammanfatta och beräkna data från flera kalkylblad till ett kalkylblad

Verktyg för kalkylblad

Synkronisera kalkylblad: Markera samma celler synkront i alla kalkylblad
Sortera ark: Sortera eller ordna ark / kalkylblad alfabetiskt
Frysa rutor flera kalkylblad: Frys rutor över flera kalkylblad
Lossa rutor flera kalkylblad: Lossa rutor på flera kalkylblad
Byt namn på flera kalkylblad: Byt namn på flera kalkylblad
Skapa lista över arknamn: Skapa ett index över ark i aktiv arbetsbok
Kopiera flera kalkylblad: Kopiera eller infoga flera kalkylblad
Skapa sekvensarbetsblad: Skapa en ny arbetsbok med anpassade kalkylbladnamn
Evig kalender: Infoga en månadskalender eller en årskalender i Excel
Dela data: Dela data i flera ark
Ta bort tomma kalkylblad: Ta bort alla tomma kalkylblad med ett klick
Ta bort alla dolda ark: Ta bort alla dolda kalkylblad med ett klick
Ta bort alla inaktiva ark: Ta bort alla ark utom nuvarande / aktiva från arbetsboken
Kombinera arbetsblad: Slå samman flera kalkylblad eller arbetsböcker i en arbetsbok
Tabell sammanslagning: Uppdatera eller slå samman tabeller genom att matcha kolumn från två kalkylblad / arbetsböcker
Exportera intervall till fil: Exportera eller spara ett intervall som CSV, HTML och arbetsbok
Exportera intervall som grafiskt: Exportera intervall som bildfil
Exportera grafik: Spara och exportera diagramdiagram (bilder eller former) som JPEG-bildfiler
Infoga fil vid markören: Infoga innehåll i CSV-, Excel-, text- eller PRN-filer vid markörposition
Lista över filnamn: Hämta och skapa en lista med filnamn i en mapp eller katalog
Skapa mappar baserat på cellinnehåll: Skapa mappar baserat på cellvärden
Skriv ut guiden för flera arbetsböcker: Skriv ut flera arbetsböcker från en katalog
Skriv ut flervalsguiden: Skriv ut flera områden / val till en sida
Skriv ut sidor i omvänd ordning: Skriv enkelt ut sidor i omvänd ordning
Infoga sidbrytning varje rad: Infoga snabbt sidbrytning varje x rader i Excel-kalkylbladet
Lägg till kant på varje sida: Lägg snabbt till och skriv ut kant runt varje sida
Kopiera sidinställning: Kopiera och tillämpa inställningar för sidinställningar från ett kalkylblad till andra
Personsökning Delsummer: Infoga och skriva ut delsummor på varje utskriven sida
Skriv ut första sidan i varje arbetsblad: Skriv snabbt ut första sidan i varje kalkylblad
Importera bilder: Infoga flera bilder i cellerna och ordna dem snyggt
Matchimportbilder: Importera bilder till celler baserat på cellvärde
Skriv ut flera kolumner: Skriva ut en lista i flera kolumner för att passa på varje utskriven sida
Skriv ut aktuell sida: Skriv ut aktuell utskriven sida i aktiv cell

Säkerhetsgrupp:

Kryptera celler: Kryptera och dekryptera valda cellvärden eller innehåll
Dekryptera celler: Kryptera och dekryptera valda cellvärden eller innehåll
Skydda kalkylblad: Skydda flera ark / kalkylblad åt gången
Avskydda kalkylblad: Avskydda flera kalkylblad / ark samtidigt
Skapa e-postlista: Skapa enkelt postlista i Excel
Skicka e-mail: Skicka e-post baserat på e-postlista i Excel

E-postgrupp:

Skapa e-postlista: Skapa snabbt en lista med mottagare i en Excel-tabell
Skicka e-mail: Skicka personliga e-postmeddelanden till flera mottagare i bulk

Filter & statistikgrupp:

Räkna efter färg: Beräkna cellernas värde baserat på cellbakgrund eller skuggfärg
Personsökning Delsummer: Infoga och skriva ut delsummor på varje utskriven sida
Avancerad sortering: Sortera enkelt data efter efternamn / månad / frekvens / textlängd
Superfilter: Filtrera data baserat på cellvärde med flera kriterier
Filter fet: Filtrera alla celler efter fetstil
Filtrera kursiv: Filtrera alla celler efter kursiv
Filtergenomströmning: Filtrera celler med genomströmning
Filtrera kommentar: Filtrera alla celler med kommentarer
Filterformel: Filtrera alla celler som innehåller en formel
Sammansatt filter: Filtrera sammanslagna celler
Specialfilter:
Filtrera celler efter versaler / gemener
Filtrera celler efter textlängd
Filtrera celler efter arbetsdag / helg / specifik veckodag
Filtrera celler efter teckensnittsfärgen
Filtrera celler efter bakgrundsfärgen
Klistra in i synligt intervall: Kopiera data och klistra in i endast synliga celler / filtrerad lista
Urvalslås: Konfigurera enkelt celler så att de låses eller låses upp
Urlåsning: Konfigurera enkelt celler så att de låses eller låses upp
Markera olåst: Markera / färga snabbt alla olåsta celler
Formler döljer: Dölj eller ta bort formler snabbt
Formler visar sig: Dölj eller ta bort formler snabbt
Markera dold: Markera snabbt celler med dolda formler
Markera formler: Markera snabbt alla formelceller
Markera namn: Markera snabbt alla namngivna områden
Visa rubriker: Dölj och visa kolumn- och radrubriker snabbt
Visa formler: Visa eller visa enkelt alla cellformler
Say something here...
symbols left.
You are guest
or post as a guest, but your post won't be published automatically.
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  pdn.update@gmail.com · 3 years ago
  Hello
  when I downloaded Kutools for excel I saw that it can be usable for 45 days trial But when I installed it a window with license and purchase appeared please give me the answer I want to try some issues and buy the license later.

  Thanks
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Jeffrey Stitt · 3 years ago
  I am trying out your software in excel and using the To Actual button.

  i don't know if there is a limit to the amount of cells it can change at one time but i was trying it out on 13755 cells and i get most of them converted but about 1200 to 1500 of them convert to #Ref.

  Let me know what you think.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  sureshkumar · 3 years ago
  how to use excel files with this software
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Nigel Attwood · 3 years ago
  I am using the reading layout and cannot edit comments in this mode, I can delete them and create them just not edit which is a pain having to rewrite the whole comment. It is a large spreadsheet W columns and 5800 rows so far with the W column holding extensive comments on each record.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Ekta · 3 years ago
  In Excel, I have business names list in one sheet and its outwit export contact data(sheet2)(address, Page title,business url,Source url...) but it does not contain business name. So, I want to add business name column to its businessurl in sheet2. I have large no of records in excel sheet.

  For ex:
  In sheet1: In sheet2:
  abc www.wh.com
  xyz www.xy.com
  White House www.abc.com

  1) how I will get business urls name to its adjecent column.
  2) how can I check business name from its url.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Guest · 3 years ago
  How to Activate License to the KU Tool
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  sanket dayama · 3 years ago
  Can anyone guide me how to buy this?

  https://www.extendoffice.com/order/kutools-for-excel.html
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  George · 3 years ago
  Hi. installed free version to test and evaluate before purchasing. Problem is KUTOOLS don't show on my ribbon, no idea why. After installation I was prompted to start Excel, which I did, then, closed it and now KUTOOLS doesn't show. Any idea why?
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   qiuhongkun · 3 years ago
   Hello,
   Please don't post such issue after this article.
   Please contact us via jaychivo@extendoffice.com with the detailed information.
   Please go to check your Excel add-ins manager. Can you see the Kutools for Excel in your Excel add-ins manager?
   Please try to enable both Kutools for Excel add-ins in your Excel add-ins manager.
   Thanks in advance.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Esther · 3 years ago
  I've been receiving a circular reference message every time I open an excel workbook regardless if it is blank or has data on it. How do I make this go away?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Andrew · 3 years ago
  How do I do a weighted random selection in an excel list? For example, I am running a competition where you get more chances to win for every $5 you save.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Erin · 3 years ago
  Good Morning: I have purchased a license for Kutools for all MS products after successfully using the free version for excel. I loved the addin; however, since purchase NONE of the plugins work- in fact, if I attempt to use any function of the add-in my program, anyone that I'm using, crashes. This was a considerable investment and yet I have less access than I did when I was using a free version for excel.
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   qiuhongkun · 3 years ago
   Hello,
   Please don't post such topic here. If you want to get the support quickly, please contact us via jaychivo@extendoffice.com or post the topic in the forum section.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  zaidoon · 3 years ago
  Hi, I have multi Excel file with data like

  YES
  YES
  YES
  YES
  NO
  NO
  NO
  NO
  NO
  NO
  NO
  NO
  NO
  NO
  NO
  NO
  NO
  NO
  NO

  can I change like 50% of NO to YES using VBA? How? thanks
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   qiuhongkun · 3 years ago
   Hello,
   Please use the forum for help.
   • To post as a guest, your comment is unpublished.
    Jay · 3 years ago
    I ordered it with PayPal how do I get the installation information?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  vml · 3 years ago
  hi

  can i transfer the purchased kutools from my office computer to personal
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Ryan · 3 years ago
  I have emailed twice to receive my registration information but have not received anything can you please assist me?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Deepak Kumar · 3 years ago
  Hi can i get freeware version of Kutool (may be limited options) for long term?
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Excelfans · 3 years ago
   Sorry, we don't have such version.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  wtw1326@gmail.com · 3 years ago
  Can my license name and code be emailed to me?
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   qiuhongkun · 3 years ago
   Hello,
   Please try to contact us via jaychivo@extendoffice.com with your order information.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  yorm · 3 years ago
  my free trial has expired and i am trying to purchase but i am being told my details cannot be be verified, i need help
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Simon W · 3 years ago
  I am looking for previous versions of Kutools for excel but all links lead to V16.5. My licence expired in July. Please assist...
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   qiuhongkun · 3 years ago
   Hello,
   You can install the old version from https://www.extendoffice.com/downloads/History-Kutools-for-Excel/16.00/KutoolsforExcelSetup.exe
   You can contact us with your order information via jaychivo@extendoffice.com.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  carlo.vaiani@gmail.com · 3 years ago
  I have a problem with Work Area utility.
  When I use it at work with two displays attached to my laptop, the pop up panel with the 4 profile buttons shows up correctly
  Instead, when I use the same at home on the same laptop without additional screen, the pop up does not show up correctly (see attachment).
  I already tried changing scaling and resolution settings, but nothing changed.
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   qiuhongkun · 3 years ago
   Hello All,
   Please try to use the forum to post your issue or feedback https://www.extendoffice.com/forum/kutools-for-excel.html
   Or please send an email to jaychivo@extendoffice.com.
   Please don't post your issue after this article.
   1. Please make sure you have installed the latest version.
   2. Please tell me the version informaiton of your Office and computer system.
   Thanks in advance.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  MDodin · 3 years ago
  Hi,
  I just purchased the Kutools for excel. How do I activate it ?
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   qiuhongkun · 3 years ago
   You can go to register the software in the Setting Center or go to register as shown in the attached screenshot.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Jotham Wadongo · 3 years ago
  Hi I am Jotham. I have purchased a single license user software but when I try to update it refuses to work. What would be the issue?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Joe · 3 years ago
  Will this product work on Excel 2016 64bit Office 2016?
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   qiuhongkun · 3 years ago
   Yes, this software is compatible with the Microsoft Office 2007 / 2010 / 2013 / 2016 / Office 365, 32 bit or 64 bit of all series. (ok)
   Please go to have a 60-day free trial from https://www.extendoffice.com/downloads/KutoolsforExcelSetup.exe.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Winnie · 3 years ago
  Hi, I am trying the trial version of Kutools to insert multiple pictures matching with their names. I followed every step described in the website, but the image still comes out from the image sequences instead of matched names image. Any idea what goes wrong?
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   qiuhongkun · 3 years ago
   Please try to contact me via jaychivo@extendoffice.com.
   Please try to show how to replicate your operation.
   Thanks in advance.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Lauren · 3 years ago
  I emailed as I ordered this and my computer got messed up and when I went to reload it I couldnt
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   qiuhongkun · 3 years ago
   Hello,

   Please try to contact me with your order informaiton via jaychivo@extendoffice.com.

   Please be more specific about your issue.
   Thanks in advance.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Ashley · 3 years ago
  When I try to combine worksheets it either doesn't combine in the file when I open it or says that I have exceeded the size (in which case, I do not have that much data)
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   qiuhongkun · 3 years ago
   Please try to create some sample data in a new workbook and try it again.
   If the problem persists with the sample workbook, pleas send the workbook to us via jaychivo@extendoffice.com.
   Please be more specific about your operations.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Melissa · 3 years ago
  HI,
  I downloaded the trial version to see if we should purchase. I used the advanced combine rows but after my data refreshes, they go back to uncombined. Is there a way to make them stay combined (or recombine)? Others will be using this workbook and they don't have the add-in.
  Thanks
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   qiuhongkun · 3 years ago
   Please try to create some sample data in a new workbook and try it again.
   If the problem persists with the sample workbook, pleas send the workbook to us via jaychivo@extendoffice.com.
   Please be more specific about your operations.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Kanokwan · 3 years ago
  Hi, I was sent email to Jay Chivo but he not reply my email for more than 20 hours.
  I have problem to use Kutool Excel after purchase and when in open excel and try to use Kutool and Enterprise but excel shut down after click. Even I create new excel file but it's also the same. Delete, Download and install it's still same.
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Andrew · 3 years ago
   I too am having the exact same issue? is there a fix for this as yet?
   • To post as a guest, your comment is unpublished.
    jaychivo · 3 years ago
    Please try to contact me with your order information via jaychivo@extendoffice.com. We will help you solve it immediately.
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   ehtesham · 3 years ago
   I am having the same problem too. I am using Excel 2013... :( Did you get any fix for this?
   • To post as a guest, your comment is unpublished.
    jaychivo · 3 years ago
    Please try to contact me with your order information via jaychivo@extendoffice.com. We will help you solve it immediately.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Tracy Colegrove · 3 years ago
  Hi,

  We just started a trial version yesterday & heavily used the 'Advanced Combine option' yesterday without issue. Today I'm having to submit the combine request twice before the function works.

  Windows 10 running Excel 2016

  Thank you
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Admin_jay · 3 years ago
   [quote name="Tracy Colegrove"]Hi,

   We just started a trial version yesterday & heavily used the 'Advanced Combine option' yesterday without issue. Today I'm having to submit the combine request twice before the function works.

   Windows 10 running Excel 2016

   Thank you[/quote]

   Can you get it done? If no, please try to contact us with the detailed information via jaychivo@extendoffice.com
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  steve smith · 3 years ago
  Hi,
  I love this product. Do you have a portable version that i could use at work?
  Thank You,
  Steve :-)
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Admin_jay · 3 years ago
   [quote name="steve smith"]Hi,
   I love this product. Do you have a portable version that i could use at work?
   Thank You,
   Steve :-)[/quote]
   Sorry, we don't have a portable version. :)
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Garima · 3 years ago
  Hi,

  I have a pivot table with multiple row fields wherein i have to look for a specific value. Is it possible to use Kutools and get data for these multiple row fields. I have mentioned an example below-

  Status Count
  Closed --- 2
  Dev ---- 1
  Live ----- 1
  Open ----- 5
  Test ---- 3
  Live ----- 1
  Dev ----- 1

  In this case if we want to count total number of defects that were raised in Dev Environment then ideally the count should be 2 [ Closed-1+Open-1]. So can you please confirm if it is possible to calculate the total count using Lookup formula of Kutools. If yes, can you please assist on how this can be done ?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Andrew · 3 years ago
  Hello, I accidentally moved the Kutools folders when I was trying to clean up my documents on the computer and now whenever I open excel I get the error message that reads "Access violation at address 07ED2750 in module 'PANEFO~1.DLL', Read of address 000000000" and when excel opens, the words in the navigation pane are not in English. How do I resolve?
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Admin_jay · 3 years ago
   [quote name="Andrew"]Hello, I accidentally moved the Kutools folders when I was trying to clean up my documents on the computer and now whenever I open excel I get the error message that reads "Access violation at address 07ED2750 in module 'PANEFO~1.DLL', Read of address 000000000" and when excel opens, the words in the navigation pane are not in English. How do I resolve?[/quote]

   Please try to reinstall the software. If the problem persists after installation, please contact me via jaychivo@extendoffice.com.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  tom · 3 years ago
  Hi Admin

  i use your kutools a lot but currently we only use your very old version 5. We tried 6 but you changed the way photos are imported therefore you kindly helped us revert back to the old version.

  My new laptop will not open up the user interface big enough for me to actually select the option the photos and the sizes therefore can no longer continue to use this version. I have seen the newest version is 16 so it has come a long way over the past few years. the newer version isn't as good as the older one with regards to the importing of the photos. but it is useable :)

  please can someone contact me via my email address so i can call someone to explain what it is i am trying to do to see if i have missed the function. I end up getting duplicate photos at the end.

  Thank you for your help.
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Admin_jay · 3 years ago
   [quote name="tom"]Hi Admin

   i use your kutools a lot but currently we only use your very old version 5. We tried 6 but you changed the way photos are imported therefore you kindly helped us revert back to the old version.

   My new laptop will not open up the user interface big enough for me to actually select the option the photos and the sizes therefore can no longer continue to use this version. I have seen the newest version is 16 so it has come a long way over the past few years. the newer version isn't as good as the older one with regards to the importing of the photos. but it is useable :)

   please can someone contact me via my email address so i can call someone to explain what it is i am trying to do to see if i have missed the function. I end up getting duplicate photos at the end.

   Thank you for your help.[/quote]

   Please contact us via jaychivo@extendoffice.com
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Leasha Riggs · 3 years ago
  Hello
  I just installed the software and used your free trial and loved it.
  Im trying to split the data into multiple worksheets and im only getting the new tabs and the header.. no data
  didnt have this problem in the free trial version.

  How do I resolve?
  big project due Monday.. please help
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Admin_jay · 3 years ago
   [quote name="Leasha Riggs"]Hello
   I just installed the software and used your free trial and loved it.
   Im trying to split the data into multiple worksheets and im only getting the new tabs and the header.. no data
   didnt have this problem in the free trial version.

   How do I resolve?
   big project due Monday.. please help[/quote]

   Please try to create some sample data in new workbook and try it again.

   If the problem persists with the sample workbook, please contact me via jaychivo@extendoffice.com.

   Please attach the sample workbook in your email.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Sean Tarantino · 4 years ago
  Fantastic plugin!
  I am having one odd issue that maybe you could help with.
  I have a sheet with data out to column w and almost 12,000 rows. I am splitting the data by a value of one of the columns and naming the sheets after the name of the data in those columns and it ALMOST works perfectly. Its splitting out all the data as it should into the properly named new sheets, but what is happening is I am getting about 30 sheets not named properly and named as the default sheet name. Those sheets have the data they should, but are just not taking the name of the column values like all the others. Is this just too big of an operation and it is having errors, or is there something I could do to the master sheet to help fix what may be happening because it seems to be the same data groups doing it each time.
  Thank you!
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Ajaz · 4 years ago
  Dear, i have values in a range of cell, say fromA1: A100. In another cell C1 i have value 200. Now i will start adding A1 with A2 if the result value is less than C1 i will again add A1 to A3 if the sum is less than C1 i will again add A1:A4 and so on untill the sum is more or equal to C1. How can i do that
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   admin_jay · 4 years ago
   [quote name="Ajaz"]Dear, i have values in a range of cell, say fromA1: A100. In another cell C1 i have value 200. Now i will start adding A1 with A2 if the result value is less than C1 i will again add A1 to A3 if the sum is less than C1 i will again add A1:A4 and so on untill the sum is more or equal to C1. How can i do that[/quote]
   Please try to use this formula: =IF(SUM(INDIRECT("B1"))>=$C$1,"",A2)
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Ram · 4 years ago
  I just wish to find sum of best of two questions using a single formula in total column
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Jenny · 4 years ago
  Since I purchased this software it never worked for me, every time I try to do something with kutools it always frozen my excel, it is horrible and I can not get any support from the kutools team. Very disappointing!
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   admin_jay · 4 years ago
   [quote name="Jenny"]Since I purchased this software it never worked for me, every time I try to do something with kutools it always frozen my excel, it is horrible and I can not get any support from the kutools team. Very disappointing![/quote]
   Please try to contact us with your order informaiton. You can contact me via jaychivo@extendoffice.com. :-)
   We will solve it for you.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  marco · 4 years ago
  I had problem to register the product (Kutools for excel) but after having solved this issue I can't use the tools becuase every time I' trying to use a Kutools task the Excel closed.
  Please help me
  Thanks

  Marco
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   admin_jay · 4 years ago
   [quote name="marco"]I had problem to register the product (Kutools for excel) but after having solved this issue I can't use the tools becuase every time I' trying to use a Kutools task the Excel closed.
   Please help me
   Thanks

   Marco[/quote]
   Please try to contact us with your order information via jaychivo@extendoffice.com.

   We will solve it for you. :-)
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  I N · 4 years ago
  Hello, I am using the file list function and finding that Kutools can only import 32,767 lines of data. Why is this the case and is there a way to generate the file list with more than 32,767 rows?

  Also, I am finding that after a few uses of this function, Kutools and my other add-ins disappear. Is there a way to fix this?

  Thank you,
  I N
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   admin_jay · 4 years ago
   [quote name="I N"]Hello, I am using the file list function and finding that Kutools can only import 32,767 lines of data. Why is this the case and is there a way to generate the file list with more than 32,767 rows?

   Also, I am finding that after a few uses of this function, Kutools and my other add-ins disappear. Is there a way to fix this?

   Thank you,
   I N[/quote]

   Please try to contact us via jaychivo@extendoffice.com with detailed information about the issue.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Jodi Smith · 4 years ago
  I need my registration code and I submitted the form and have not received the email Can you help?
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   admin_jay · 4 years ago
   [quote name="Jodi Smith"]I need my registration code and I submitted the form and have not received the email Can you help?[/quote]
   Please contact us via jaychivo@extendoffice.com with your order information.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Nikosjc · 4 years ago
  Hi, I am using the "match import pictures" and works fine if I have unique names/path in the cells and unique photos. But I would like to import a photo more than one time if there is the same name/path in the path column. Is this possible? Thanks!
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   admin_jay · 4 years ago
   [quote name="Nikosjc"]Hi, I am using the "match import pictures" and works fine if I have unique names/path in the cells and unique photos. But I would like to import a photo more than one time if there is the same name/path in the path column. Is this possible? Thanks![/quote]
   Hello, you should try: https://www.extendoffice.com/product/kutools-for-excel/excel-insert-multiple-pictures.html
   • To post as a guest, your comment is unpublished.
    Nikosjc · 4 years ago
    [quote name="admin_jay"][quote name="Nikosjc"]Hi, I am using the "match import pictures" and works fine if I have unique names/path in the cells and unique photos. But I would like to import a photo more than one time if there is the same name/path in the path column. Is this possible? Thanks![/quote]
    Hello, you should try: https://www.extendoffice.com/product/kutools-for-excel/excel-insert-multiple-pictures.html[/quote]

    Hi, Im' sorry but this link doesn't answer in my question. I am using "match import pictures", but as you can see in photo from the bellow link, it load only the first photo with the same name/path and nothing else. Any solution for this please? Thanks.

    https://www.dropbox.com/s/zhsp0h0y0oe2ert/example.jpg?dl=0
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Ken · 4 years ago
  Do you have a version of the range swap that only swaps the contents of the cells and not the formatting?
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Herman · 4 years ago
   I do not understand your question, I use version 7.5.
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Herman · 4 years ago
   Hi Ken,

   I do not understand your question, I use version 7.5 of Kutools.

   Regards
   Herman
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Herman · 4 years ago
  I use a Mac machine and have installed Microsoft Office 2007 on it, running under Crossover virtual machine. I have also installed Kutool on the virtual machine, but how do I get excel to work with Kutools?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Mark Grosart · 4 years ago
  Hi - I'd like to use Kutools for Excel to prepare worksheets my customer can upload images to
  The display of the images needs to be constrained to the cell, but when downloaded the full image downloads
  1. Is this possible
  2. I intend to use this for a large number of customers - do they all need to buy Kutools, or can I prepare a worksheet they complete?
  Thanks
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Admin_jay · 4 years ago
   [quote name="Mark Grosart"]Hi - I'd like to use Kutools for Excel to prepare worksheets my customer can upload images to
   The display of the images needs to be constrained to the cell, but when downloaded the full image downloads
   1. Is this possible > Sorry, we don't have such function.
   2. I intend to use this for a large number of customers - do they all need to buy Kutools, or can I prepare a worksheet they complete? >> They don't need to install the Kutools for Excel.
   Thanks[/quote]

   1. Is this possible > Sorry, we don't have such function.
   2. I intend to use this for a large number of customers - do they all need to buy Kutools, or can I prepare a worksheet they complete? >> They don't need to install the Kutools for Excel.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Sayb Sourchi · 4 years ago
  I have just installed this tool for Excel 2016, I have registered the product but cant use it at all.

  everytime I try a function the excel sheet, shuts down and closes, I have tried to restart the computer, uninstall and reinstall and re-register the license code but no go.
  can anyone help. do these guys have a support phone?
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Admin_jay · 4 years ago
   [quote name="Sayb Sourchi"]I have just installed this tool for Excel 2016, I have registered the product but cant use it at all.

   everytime I try a function the excel sheet, shuts down and closes, I have tried to restart the computer, uninstall and reinstall and re-register the license code but no go.
   can anyone help. do these guys have a support phone?[/quote]
   Please try to contact me via jaychivo@extendoffice.com with your order information. We will fix it for you.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  AS · 4 years ago
  Hi - I have purchased license but i have not got any license code. I also checked my spam folder. Where will i get the code?
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Admin_jay · 4 years ago
   [quote name="AS"]Hi - I have purchased license but i have not got any license code. I also checked my spam folder. Where will i get the code?[/quote]
   Please contact me via jaychivo@extendoffice.com with your order information. We will resend you the license information.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Sam · 4 years ago
  I installed "Kutools For Excel 16.00" in Win10,and selected language Chinese,but when I open Excel2016 the language is still English,and there is no item in language lists(Help>Languages).the language folder (C:\Users\Public\Documents\Kutools for Excel\Languages) has many languages such as 简体中文[SimpChinese],Dansk[Danish] etc.
  Can you tell me what's the problem?
  Any help would be great!
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Admin_jay · 4 years ago
   [quote name="Sam"]I installed "Kutools For Excel 16.00" in Win10,and selected language Chinese,but when I open Excel2016 the language is still English,and there is no item in language lists(Help>Languages).the language folder (C:\Users\Public\Documents\Kutools for Excel\Languages) has many languages such as 简体中文[SimpChinese],Dansk[Danish] etc.
   Can you tell me what's the problem?
   Any help would be great![/quote]
   This is very special issue. We will try to fix it in upcoming versions. It only happens under certain circumstance. :sad:
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Taylor · 4 years ago
  If I buy a license, do I get free updates to the software?
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Admin_jay · 4 years ago
   [quote name="Taylor"]If I buy a license, do I get free updates to the software?[/quote]
   It's lifetime license with 2-year free update support. After the 2-year free update support, you cannot update to any new versions, but you can still use the software.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Charles · 4 years ago
  I have requested 2 separate times for license retrieval and I have received no response. Is there a way to escalate this issue?
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Admin_jay · 4 years ago
   [quote name="Charles"]I have requested 2 separate times for license retrieval and I have received no response. Is there a way to escalate this issue?[/quote]
   Please contact me with following informaiton via jaychivo@extendoffice.com

   Please send me the order id or the email address you use to place the order.

   If you have purchased the software via PayPal, please send me the email address of your PayPal account.

   Thanks in advance.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Tony · 4 years ago
  I'm working on Solid Edge files with embedded excel files but when I try to edit an embedded excel file the active cell jumps from the embedded file to a separate excel workbook I have open. Can you tell me how to stop this?