Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English

Exempel på Excel-formler | ExtendOffice

Att Räkna
Räkna celler lika med COUNTIFSUMPRODUCTEXAKT
Räkna celler som inte är lika med COUNTIF
Räkna celler som är lika med antingen x eller y COUNTIFSUMPRODUCTSUMMA
Räkna celler lika med både x och y ANTAL.OMF
Räkna celler som är större än eller mindre än COUNTIF
Räkna antalet celler mellan två värden / datum ANTAL.OMF
Räkna antalet celler inte mellan två givna nummer COUNTIFSUMPRODUCT
Räkna antalet celler är lika med ett av många värden COUNTIFSUMPRODUCT
Räkna antalet celler som inte är lika med många värden COUNTIFANTALVSUMPRODUCT ISNAMATCH
Räkna antalet celler som inte är lika med x eller y ANTAL.OMFSUMPRODUCT
Räkna tomma eller icke -tomma celler ANTAL.TOMMACOUNTIF
Räkna celler som börjar/slutar med specifik text COUNTIF
Räkna celler som innehåller antingen x eller y SUMPRODUCTISNUMBERHITTA
Räkna celler som innehåller specifik text med skiftlägeskänslig SUMPRODUCTISNUMBERHITTA
Räkna hur många celler som innehåller fel SUMPRODUCTISNUMBERSUMMA
Räkna antalet celler innehåller numeriska eller icke-numeriska värden SUMPRODUCTISNUMBERINTERÄKNA
Räkna antalet celler som innehåller udda eller jämna tal SUMPRODUCTMOD
Räkna antalet celler som innehåller positiva eller negativa värden COUNTIF
Räkna antalet celler som innehåller specifikt antal tecken COUNTIFSUMPRODUCTLENN
Räkna antalet celler som innehåller specifik text COUNTIFSUMPRODUCTHITTAISNUMBER
Räkna antalet textceller COUNTIFANTAL.OMF
Räkna celler som inte innehåller fel FELSUMPRODUCTSUMMA
Räkna celler som inte innehåller specifik text COUNTIFANTAL.OMF
Räkna antalet celler som inte innehåller många värden SUMMAMMULTISNUMBERFLYTTA OMRAD
Räkna antal datum efter veckodag SUMMASUMPRODUCTVECKODAG
Räkna flera kriterier med INTE logik SUMPRODUCTMATCH
Räkna nummer som börjar med ett specifikt nummer SUMPRODUCTVÄNSTER
Räkna förekomster av särskild text i hela Excel -arbetsboken SUMPRODUCTCOUNTIFINDIREKT
Räkna eller summera endast hela nummer SUMPRODUCT MOD
Räkna siffror där n: a siffran är lika med X SUMPRODUCT MITT-
Räkna celler som matchar två eller flera kriterier ANTAL.OMF
Räkna matchningar mellan två kolumner SUMPRODUCT
Räkna antalet datum efter år, månad SUMPRODUCTÅRMÅNAD
Räkna rader om de uppfyller interna kriterier SUMPRODUCT
Räkna rader om uppfyller flera kriterier SUMPRODUCT
Räkna alla matchningar / dubbletter mellan två kolumner SUMPRODUCTCOUNTIFRÄKNAMATCHISNUMBER
Räkna antalet rader som innehåller specifika värden SUMMAMMULTFLYTTA OMKOLUMN
Räkna antal rader med flera eller kriterier SUMPRODUCT
Räkna unika numeriska värden baserade på kriterier SUMMAFREKVENSRADERUNIKFILTER
Räkna unika numeriska värden eller datum i en kolumn SUMMAFREKVENSISNUMBERUNIKCOUNTIFRÄKNA
Räkna antalet synliga rader i en filtrerad lista DELSUMMA
Räkna unika värden i ett intervall SUMPRODUCTFREKVENSMATCHRADCOUNTIF
Räkna unika värden med kriterier SUMMAFREKVENSMATCHRADIF
Räkna synliga rader med kriterier SUMPRODUCTDELSUMMARADMIN
Använd COUNTIF på ett icke-sammanhängande område SUMMACOUNTIFINDIREKT
Countifs med ELLER logik för flera kriterier SUMMACOUNTIFSUMPRODUCTMATCH ISNUMBER
Beräkna procentuell uppdelning av objekt i en lista COUNTIFANTALV
Skapa en sammanfattning räknat per månad med COUNTIFS ANTAL.OMFEDATE
Gör körräkning av förekomst i en lista COUNTIFIF
Sammanfattning Antal icke-tomma kategorier ANTAL.OMF
Sum
3D -summa eller sumif över flera kalkylblad SUMMASUMPRODUCTSUMIFINDIREKT
Beräkna löpande totalt SUMMA
Få delsumma efter fakturanummer COUNTIFSUMIFIF
Summa värden efter grupp SUMIFIF
Delsumma efter färger SUMIF
Tvåvägs sammanfattningsräkning COUNTIF
Delsumma fakturabelopp efter ålder SUMIF
Summa alla antal celler som ignorerar fel SUMIFFELAGREGAT
Summa minsta eller nedersta N -värden SUMPRODUCTSMALL
Summa minsta eller nedersta N -värden baserat på kriterier SUMMASMALLIF
Summa värden per månad (med eller utan år) SUMMA.OMFSUMPRODUCTEOMONTHMÅNAD
Summa värden per vecka för ett givet datum SUMMA.OMF
Summa värden efter veckonummer eller veckodag VECKANSUMPRODUCTVECKODAG
Summa varje N rad eller kolumn SUMMAOFFSETRADKOLUMNER
Summa varje N:te rad eller kolumn SUMPRODUCTMODRADKOLUMN
Summa om börjar med eller slutar med specifik text eller tecken SUMIF
Summa om celler innehåller specifik text i en annan kolumn SUMIFSUMPRODUCTSÖKISNUMBER
Summa om mellan två värden SUMMA.OMF
Summa endast celler som innehåller formler SUMPRODUCTFORMEL
Summa värden efter år SUMPRODUCT SUMMA.OMF DATUM ÅR
Summa om celler innehåller en asterisk SUMIF
Summa om celler innehåller både X och Y SUMMA.OMF
Summa om celler innehåller eller är lika med antingen X eller Y SUMPRODUCT ISNUMBER SÖK SUMMA.OMF
Summa om datum är mellan två datum SUMMA.OMF
Summa om celler är lika eller inte lika med ett visst värde SUMIF
Summa om större än eller mindre än ett specifikt värde SUMIF
Summa om datum är större än eller mindre än ett specifikt datum SUMIF
Summa om lika med en av många saker SUMIFSUMPRODUCT
Summavärden baserade på tomma eller ej tomma kriterier SUMIF
Sumif med flera kriterier baserade på ELLER och OCH-logik SUMIFSUMMA.OMF
Summa flera kolumner om ett kriterium är uppfyllt SUMPRODUCT
Summa de sista N kolumnerna SUMMA INDEX KOLUMNER
Summa Top N-värden eller Top N-värden med kriterier SUMPRODUCT LARGE
Summa värden baserat på kolumn eller både kolumn och rad SUMPRODUCT
Summa värden under de senaste N dagarna baserat på kriterier SUMMA.OMF I DAG
Summa endast synliga celler eller rader i en filtrerad lista DELSUMMA
Summa värden i horisontellt område SUMMA.OMF
Använd SUMIFS med flera kriterier baserade på ELLER-logik SUMMASUMMA.OMF
Använd SUMPRODUKT med OM-funktion SUMPRODUCT
Finansiell
Beräkna räntebetalningar per period eller total IPMTCUMIPMT
Lookup
Ungefärlig matchning med INDEX och MATCH INDEXMATCH
Ungefärlig matchning med VLOOKUP VLOOKUP
Uppslagskänslig sökning INDEXMATCHVLOOKUPEXAKTVÄLJA
Skiftlägeskänslig sökning för att returnera matchande siffror SUMPRODUCTMATCHEXAKT
Räkna saknade värden SUMPRODUCTMATCHISNACOUNTIF
Dynamiskt kalkylblad eller arbetsbokreferens INDIREKT
Exakt matchning med INDEX och MATCH INDEXMATCH
Exakt matchning med VLOOKUP VLOOKUP
Hitta längsta eller kortaste textsträngen i en kolumn eller rad INDEXMATCHLENMAXMIN
Hitta längsta textsträng med kriterier INDEXMATCHLENMAX
Hitta saknade värden IFISNAMATCHVLOOKUPCOUNTIF
Hämta celladress för sökresultat INDEXMATCHCELL
Få det första icke-blanka värdet i en kolumn eller rad INDEXMATCHISBLANK
Få det första numeriska värdet i en kolumn eller rad INDEXMATCHISNUMBER
Få första textvärdet i en kolumn INDEXMATCHVLOOKUP
Få första textvärdet i rad SLUTSÖKNING
Få information som motsvarar maximalt värde INDEXMATCHMAX
Få information som motsvarar minimivärdet INDEXMATCHMIN
Hämta sista textvärdet i en kolumn INDEXMATCH
Få student- eller anställdinformation med VLOOKUP VLOOKUP
Få värde vid given rad och kolumn INDEXMATCHSMALL
INDEX och MATCH över flera kolumner INDEXMATCHMMULTFLYTTA OMKOLUMN
INDEX och MATCH med flera arrayer INDEXMATCHVÄLJA
Vänster uppslag med INDEX och MATCH INDEXMATCH
Vänster uppslagning med VLOOKUP VLOOKUPVÄLJA
Hitta maximalt värde i ett intervall MATCHMAX
Hitta det första felet MATCHFEL
Leta upp den första matchen som inte börjar med MATCHVÄNSTERIF
Leta upp den första matchningen som inte innehåller MATCHISNUMBERSÖK
Hitta första delmatchningen med jokertecken MATCH
Leta upp ett värde som innehåller specifik text med jokertecken INDEXMATCH
Sök närmaste match INDEXMATCHABSMIN
Sök upp närmaste matchningsvärde med flera kriterier IFINDEXMATCH
Slå upp och hämta hela kolumnen INDEXMATCHSUMMAGENOMSNITTMAXLARGE
Slå upp och hämta hela raden INDEXMATCHSUMMAGENOMSNITTMIN
Slå upp nästa största matchning med INDEX och MATCH INDEXMATCH
Slå upp det första partiella matchnumret MATCHTEXTINDEX
Slå upp värden i fallande ordning INDEXMATCH
Sökvärden från ett annat kalkylblad eller arbetsbok VLOOKUP
Slå samman tabeller med INDEX och MATCH INDEXMATCH
Sökning med flera kriterier med INDEX och MATCH INDEXMATCH
Delvis matchning med VLOOKUP VLOOKUP
Hämta det första listvärdet från en cell INDEXMATCHSÖKISNUMBER
Hämta första matchande värde i cell mot en lista INDEXMATCHSÖKAGREGAT
Hämta information associerad med lägsta n värden VLOOKUP
Hämta n:e matchningen med INDEX INDEXRADSMALLIF
Hämta den n:e matchningen med VLOOKUP VLOOKUP
Fraktkostnadskalkylator VLOOKUP
Tvåvägs ungefärlig matchning med flera kriterier INDEXMATCHIF
Tvåvägsuppslag med INDEX och MATCH INDEXMATCH
Vlookup med dymaniskt arknamn VLOOKUPINDIREKT
Math
Konvertera binärt värde till decimal- eller oktalt eller hex-värde BIN2DECDECIMALBIN2OCTBIN2HEX
Konvertera hexadecimalt värde till decimal eller binärt eller oktalt värde HEX2DECDECIMALHEX2OKTHEX2BIN
Konvertera oktalt värde till decimal eller binärt eller hexadecimalt värde OKT2DECDECIMALOKT2HEXOKT2BIN
Konvertera decimalt värde till binärt eller oktalt eller hexadecimalt värde DEC2DECDEC2 OKTDEC2HEX
Konvertera decimaltal till IP-adress MITT-
Konvertera decimal till heltal i Excel RUNT AVRUNDA.NEDÅT ROUNDUP
Datum och tid
Lägg till arbetsdagar hittills ARBETSDAGWORKDAT.INTL
Lägg till timmar till tiden TID MOD
Lägg till minuter till tiden TID MOD
Lägg till timmar minuter sekunder till tid TID
Lägg till månader till dags dato  
Lägg till år hittills DATUMÅRMÅNADDAG
Tilldela poäng baserat på sen tid IFVÄRDE
Lägg till eller subtrahera dagar till dags dato  
Beräkna dagar timmar minuter sekunder mellan två datum TEXT
Beräkna återstående dagar från idag MAXI DAG
Beräkna återstående dagar mellan datumen  
Beräkna återstående dagar i månaden EOMONTH
Beräkna återstående dagar i året  
Beräkna skillnaden mellan två datum DATEDIF
Beräkna skillnaden mellan två gånger IF
Beräkna utgångsdatum EOMONTHEDATE
Beräkna timmar minuter sekunder mellan till tider TIMME  MINUT ANDRA
Beräkna nätverkstid MOD
Beräkna pensionsdatum EDATE
Beräkna överlappande dagar MAXMIN
Beräkna övertidsersättning  
Beräkna år månader dagar mellan två datum DATEDIF
Kontrollera om datum är arbetsdag ARBETSDAG   ARBETSDAG.INTL
Kontrollera om datumet är sista n dagen I DAG    AND
Kontrollera om datumet är sista n månaden från idag I DAG    AND     EOMONTH
Kontrollera om två datum är samma månad MÅNAD  ÅR
Kombinera datum och tid TEXT   HOPLÄNKA
Konvertera datum till Julian TEXT  ÅR  DATUM
Konvertera datum till månad årsdag TEXT
Konvertera datum till text TEXT
Konvertera datetime-sträng till datetime VÄNSTER  MITT-
Konvertera decimaltimmar till tid  
Konvertera decimalminuter till tid  
Konvertera månadens namn till nummer DATUMVÄRDE   MÅNAD
Konvertera nummer till datum TEXT  VÄNSTER  MITT-  RÄTT  DATUM
Konvertera tid till en annan tidszon MOD
Konvertera tid till decimaltimmar  
Konvertera tid till decimalminuter  
Konvertera tid till decimaler  
Konvertera tid till pengar  
Konvertera tid till Unix DATUM
Konvertera tidsstämpel till tid MITT-  TID
Konvertera text till tid DATUMVÄRDE  VÄRDE  
Räkna dagar i månaden EOMONTH  DAG
Räkna dagar till utgångsdatum I DAG
Räkna veckodag mellan två datum INDIREKT  RAD  VECKODAG  SUMPRODUCT
Räkna veckodag i ett datumintervall VECKODAG  SUMPRODUCT
Räkna dagar från idag I DAG  IF  ISBLANK  ABS
Räkna dagar mellan två datum DATEDIF
Räkna dyas kvar under innevarande månadsår EOMONTH  ÅR  DATUM
Räkna helgdagar mellan två datum SUMPRODUCT
Räkna månader mellan två datum DATEDIF   ÅRFRAC
Räkna antalet samtal inom ett tidsintervall ANTAL.OMF
Räkna gånger i ett intervall ANTAL.OMF
Räkna bara arbetsdag NÄTVERKSDAGAR  NETWORKDAYS.INTL
Skapa datumintervall från två datum TEXT
Skapa dynamisk datumlista RADER
Skapa veckodatumintervall RADER  TEXT
Anpassat format vardagens namn VECKODAG  VÄLJA
Visa aktuellt datum eller tid I DAG   NU
Extrahera tiden endast från datetime i Excel TIDMOD
Extrahera datum endast från datum i Excel INTTRUNC DATUM
Hitta tidigaste eller senaste datum för varje grupp IF MAX MIN
Hitta sista veckodagen i månaden EOMONTH  VECKODAG
Hitta nästa datum i schemalistan  
Få dagnamn från angivet datum TEXT  VECKODAG  VÄLJA
Hämta datum från dag månad år DATUM
Få första eller sista arbetsdagen i månaden ÅR     MÅNAD       DATUM  ARBETSDAG
Få räkenskapsmånad från datum MÅNAD  VÄLJA
Få räkenskapsår från datum MÅNAD   VÄLJA
Få räkenskapsår från datum MÅNAD   ÅR
Få första eller sista dagen i månaden efter angivet datum DAG  EOMONTH
Få textens första dag i månad efter månad  IF
Få första eller sista dagen i föregående månad EOMONTH
Få mittpunkten av två datum SUMMA  ARBETSDAG
Få måndag i veckan VECKODAG
Få månad från datum MÅNAD
Få senast veckodag MOD
Få nästa specifika veckodag VECKODAG
Få n:e veckodagen i månaden efter angivet datum VECKODAG DAG
Få den n:e dagen på året efter angivet datum ÅR  DATUM
Få antal arbetsdagar mellan två datum NÄTVERKSDAGAR  NETWORKDAYS.INTL
Få procent av året färdigt eller kvar ÅR  DATUM ÅRFRAC
Få kvartal från datum MÅNAD  ÅR
Få samma datum förra månaden eller nästa månad EDATE
Få samma datum förra året eller nästa år EDATE
Få veckonummer från datum i Excel VECKAN
Få arbetstid mellan två datum i Excel NÄTVERKSDAGAR NETWORKDAYS.INTL
Få eller beräkna ålder från födelsedatum i Excel ÅRFRAC DATEDIF
Lista helgdagar mellan två datum IF   TEXTGÅ MED
text
Förkorta ord eller namn TEXTGÅ MED ISNUMBER RAD INDIREKT LEN MATCH MITT- TRIM VÄNSTER ERSÄTTNING HITTA ÖVRE
Lägg till riktnummer eller landskod till telefonnumret HOPLÄNKA
Lägg till tecken före varje ord ERSÄTTNING
Lägg till komma efter första ordet ERSÄTTA HITTA
Lägg till komma mellan namn HITTAERSÄTTA TRIM ERSÄTTNING
Lägg till streck i telefonnummer ERSÄTTA
Lägg till streck till SSN i ​​en cell VÄNSTER MITT- RÄTT ERSÄTTNING
Lägg till ledande nollor för att fixa textlängd TEXT
Lägg till text i mitten VÄNSTER MITT- ERSÄTTA
Lägg till mellanslag efter komma TRIM ERSÄTTNING
Lägg till mellanslag mellan nummer och text TRIMERSÄTTA MIN HITTA MAX FEL RAD INDIREKT LEN
Använd den första bokstaven i textsträngen eller varje ord ÖVRELEN HITTA LÄGRE ERSÄTTA VÄNSTER MITT-
Kontrollera om en cell innehåller en specifik text ISNUMBER SÖK HITTA
Kontrollera om cellen innehåller alla många saker SUMPRODUCT ISNUMBER SÖK ANTALV
Kontrollera om cellen innehåller en av många saker SUMPRODUCT ISNUMBER SÖK
Kontrollera om en cell innehåller ett av flera värden men exkludera andra värden SUMPRODUCT ISNUMBER SÖK
Kontrollera om cellen innehåller vissa texter men inte innehåller andra RÄKNA SÖK AND
Konvertera bokstav till nummer KOLUMN INDIREKT
Kontrollera om cellen innehåller nummer RÄKNA HITTA
Kombinera celler med radbrytning HOPLÄNKA
Kombinera datum och tid till en cell i Excel TEXT
Kombinera text och datum i samma cell i Excel TEXT HOPLÄNKA
Räkna kommaseparerade värden i en cell LEN ERSÄTTNING TRIM
Räkna specifik karaktär i cellen LEN ERSÄTTNING
Räkna specifika tecken i ett antal celler SUMPRODUCT LEN ERSÄTTNING
Räkna specifika ord i cellen LEN ERSÄTTNING
Räkna specifika ord i ett antal celler SUMPRODUCT LEN ERSÄTTNING
Räkna antalet tecken i en cell LEN
Räkna antalet tecken i ett cellområde SUMPRODUCT LEN
Räkna antalet ord i en cell LEN TRIM ERSÄTTNING
Räkna antalet ord i ett cellområde SUMPRODUCT LEN TRIM ERSÄTTNING
Använd dubbla citat i formler RÖDING
Kontrollera om cellen är lika med något värde i listan SUMPRODUCT
Rengör och omformatera telefonnummer ERSÄTTNING
Kombinera celler med komma TRIM ERSÄTTNING HOPLÄNKA
Kombinera för- och efternamn VÄNSTER HOPLÄNKA
Jämför två eller flera textsträngar EXAKT IF COUNTIF
Sammankoppla celler men ignorera tomma ämnen TEXTGÅ MED
Konvertera siffror till text i Excel TEXT FAST
Konvertera text till nummer i Excel VÄRDE RÄTT VÄNSTER MITT-
Räkna nyckelord cell innehåller baserat på en lista SUMPRODUCT ISNUMBER SÖK
Räkna rader som är åtskilda av radbrytningar i en cell eller ett intervall LEN ERSÄTTNING
Visa specifik text baserat på värde i Excel REPT IF
Extrahera alla ord men första eller sista från en cell RÄTT LEN HITTA VÄNSTER ERSÄTTNING
Extrahera endast stora bokstäver ERSÄTTNING
Extrahera tillägget från filnamnet RÄTT LEN HITTA SÖK ERSÄTTA
Extrahera filnamn från en sökväg i Excel MITT- HITTA ERSÄTTNING LEN FEL
Extrahera första raden av cell SÖK VÄNSTER
Extrahera för- och efternamn från e-post HITTA VÄNSTER LEN RÄTT
Extrahera mappnamn från sökvägen HITTA ERSÄTTNING LEN RÄTT
Extrahera från höger tills en karaktär SÖK RÄTT ERSÄTTNING LEN FEL
Extrahera initialer från namn MITT- IF HITTA VÄNSTER
Extrahera flera rader från en cell TRIM MITT- REPT LEN ERSÄTTNING
Extrahera sista textraden från en cell med flera rader ERSÄTTNING REPT RÄTT TRIM
Extrahera nth ord från textsträng i Excel ERSÄTTNING REPT MITT- TRIM LEN
Extrahera sökvägen från hela vägen HITTA ERSÄTTNING LEN VÄNSTER
Extrahera substring från textsträng i Excel MITT- VÄNSTER RÄTT SÖK
Extrahera de två sista orden från en cell MITT- HITTA ERSÄTTNING LEN
Extrahera text mellan parenteser från textsträngen MITT- SÖK
Extrahera ord som börjar med ett specifikt tecken i Excel MITT- TRIM VÄNSTER HITTA REPT LEN ERSÄTTNING
Extrahera ord som innehåller specifik text i Excel MITT- TRIM HITTA REPT MAX ERSÄTTNING
Extrahera för- och efternamn från fullständigt namn VÄNSTER RÄTT HITTA LEN
Extrahera för- och efternamn från fullständigt namn i Excel VÄNSTER RÄTT HITTA LEN MITT- SÖK ERSÄTTNING
Extrahera text före eller efter andra mellanslag eller komma VÄNSTER MITT- HITTA ERSÄTTNING TRIM
Extrahera text efter den sista instansen av ett visst tecken RÄTT SÖK LEN ERSÄTTNING TRIM REPT
Extrahera text mellan första och andra komma från textsträngar MITT- SÖK HITTA ERSÄTTNING
Hitta och ersätt flera värden i Excel ERSÄTTNING INDEX
Hitta den nionde förekomsten av karaktär i en cell ERSÄTTNING HITTA
Hitta den mest frekventa texten i ett intervall LÄGE INDEX MATCH
Hitta den mest frekventa texten med kriterier LÄGE INDEX IF MATCH
Hitta position för n: a förekomst HITTA ERSÄTTNING
Vänd eller vänd för- och efternamn i Excel-listan MITT- SÖK LEN
Få eller extrahera det första ordet från textsträngen i Excel HITTA VÄNSTER
Få eller extrahera det sista ordet från textsträngen i Excel TRIM RÄTT REPT
Om cellen innehåller text visas den i Excel IF ISNUMBER SÖK
Gör texten lika lång REPT LEN
Gör första bokstaven med gemener VÄNSTER LÄGRE ERSÄTTA
Flytta eller kombinera flera cellinnehåll i en cell HOPLÄNKA FLYTTA OM TEXTGÅ MED
Normalisera text TRIM ERSÄTTNING LÄGRE
Ta bort tillägget från filnamnet HITTA VÄNSTER
Ta bort första n tecken LEN RÄTT
Ta bort första eller sista ordet från en sträng RÄTT LEN HITTA VÄNSTER TRIM ERSÄTTNING
Ta bort från höger om texten LEN VÄNSTER
Excel tar bort sista eller efterföljande komma i en cell IF RÄTT VÄNSTER LEN
Ta bort fram- och avståndsutrymmet REN TRIM ERSÄTTNING
Ta bort radbrytningar från celler i Excel REN TRIM ERSÄTTNING
Ta bort mitten initial från fullständigt namn i Excel VÄNSTER RÄTT HITTA TRIM ERSÄTTNING REPT
Ta bort prefixet eller suffixet från strängen RÄTT LEN VÄNSTER
Ta bort text från cellen genom att matcha innehållet ERSÄTTNING
Ta bort text från en cell baserat på specifik position ERSÄTTA ERSÄTTNING
Ta bort text baserat på variabel position i Excel ERSÄTTA HITTA
Ta bort oönskade tecken från cellen i Excel ERSÄTTNING
Ta bort text före eller efter första eller sista specifika tecken från textsträngar RÄTT VÄNSTER HITTA SÖK LEN ERSÄTTNING
Ta bort text efter eller före det andra eller nionde mellanslaget från textsträngarna RÄTT VÄNSTER HITTALEN ERSÄTTNING
Ta bort text inom parentes eller parentes från textsträngarna HITTA MITT- LEN ERSÄTTNING
Ersätt en viss karaktär i en cell med en annan ERSÄTTNING
Omvänd textsträngen i en cell i Excel TEXTGÅ MED MITT-
Dela upp måtten i individuell längd, höjd och bredd VÄNSTER MITT- RÄTT HITTA LEN ERSÄTTNING
Dela dimensioner i två delar i Excel VÄNSTER RÄTT HITTA LEN ERSÄTTNING
Separera nummer från måttenheter MAX ISNUMBER VÄRDE MITT- VÄNSTER TRIM RÄTT
Separata oktetter av IP-adress i Excel VÄNSTER MITT- LEN HITTA
Separata e-postadresser till användarnamn och domäner VÄNSTER RÄTT LEN HITTA
Dela dollar och cent HITTA RÄTT LEN
Dela en cell med första blanksteg i Excel VÄNSTER HITTA RÄTT LEN
Dela upp antalet i enskilda siffror MITT- KOLUMN
Dela upp meningen i ord SÖK MITT- RAD KOLUMN IF
Dela text och siffror MITT-   HITTA  VÄNSTER RÄTT LEN
Dela textsträng vid specifikt tecken i en cell i Excel MITT-   HITTA  VÄNSTER RÄTT LEN
Dela text med avgränsare i en cell i Excel MITT-   TRIM  ERSÄTTNING LEN
Ta bort eller ta bort icke-numeriska tecken från textsträngar TEXTGÅ MED FEL MITT- RAD INDIREKT
Ta bort eller ta bort numeriska tecken från textsträngar TEXTGÅ MED IF ISERR MITT- RAD INDIREKT LEN
Ta bort eller ta bort html-taggar från textsträngar MITT-   LEN
Trimma texten till n ord ERSÄTTNING   HITTA  VÄNSTER

Följ oss

Copyright © 2009 - www.extendoffice.com. | Alla rättigheter förbehållna. Drivs av ExtendOffice. | | Sitemap
Microsoft och Office-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och / eller andra länder.
Skyddad av Sectigo SSL