Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English
Logga in  \/ 
x
or
x
Registrera  \/ 
x

or

Exempel på Excel-formler | ExtendOffice


DATUMEDATEÅRMÅNADDAG
Att Räkna
Räkna celler lika med COUNTIFSUMPRODUCTEXAKT
Räkna celler som inte är lika med COUNTIF
Räkna celler som är lika med antingen x eller y COUNTIFSUMPRODUCTSUMMA
Räkna celler lika med både x och y ANTAL.OMF
Räkna celler som är större än eller mindre än COUNTIF
Finansiell
Beräkna räntebetalningar per period eller total IPMTCUMIPMT
Lookup
Sök upp närmaste matchningsvärde med flera kriterier IFMATCHINDEX
Sökvärden från ett annat kalkylblad eller arbetsbok VLOOKUP
Vlookup med dymaniskt arknamn VLOOKUPINDIREKT
Fraktkostnadskalkylator VLOOKUP
Dynamiskt kalkylblad eller arbetsbokreferens INDIREKT
Math
Konvertera binärt värde till decimal- eller oktalt eller hex-värde BIN2DECDECIMALBIN2OCTBIN2HEX
Konvertera hexadecimalt värde till decimal eller binärt eller oktalt värde HEX2DECDECIMALHEX2OCTHEX2BIN
Konvertera oktalt värde till decimal eller binärt eller hexadecimalt värde OCT2DECDECIMALOCT2HEXOCT2BIN
Konvertera decimalt värde till binärt eller oktalt eller hexadecimalt värde DEC2DECDEC2OCTDEC2HEX
Konvertera decimaltal till IP-adress MITT-
Konvertera decimal till heltal i Excel RUNT AVRUNDA.NEDÅT ROUNDUP
Datum och tid
Lägg till arbetsdagar hittills ARBETSDAGWORKDAT.INTL
Lägg till timmar till tiden TID MOD
Lägg till minuter till tiden TID MOD
Lägg till timmar minuter sekunder till tid TID
Lägg till månader till dags dato  
Lägg till år hittills DATUMÅRMÅNADDAG
Tilldela poäng baserat på sen tid IFVÄRDE
Lägg till eller subtrahera dagar till dags dato
Beräkna dagar timmar minuter sekunder mellan två datum TEXT
Beräkna återstående dagar från idag MAXI DAG
Beräkna återstående dagar mellan datumen
Beräkna återstående dagar i månaden EMONTH
Beräkna återstående dagar i året
Beräkna skillnaden mellan två datum DATEDIF
Beräkna skillnaden mellan två gånger IF
Beräkna utgångsdatum EMONTHEDATE
Beräkna timmar minuter sekunder mellan till tider TIMME  MINUT ANDRA
Beräkna nätverkstid MOD
Beräkna pensionsdatum EDATE
Beräkna överlappande dagar MAXMIN
Beräkna övertidsersättning  
Beräkna år månader dagar mellan två datum DATEDIF
Kontrollera om datum är arbetsdag ARBETSDAG   ARBETSDAG.INTL
Kontrollera om två datum är samma månad MÅNAD  ÅR
Konvertera datum till Julian TEXT  ÅR  DATUM
Konvertera datum till månad årsdag TEXT
Konvertera datum till text TEXT
Konvertera datetime-sträng till datetime VÄNSTER  MITT-
Konvertera decimaltimmar till tid  
Konvertera decimalminuter till tid  
Konvertera nummer till datum TEXT  VÄNSTER  MITT-  RÄTT  DATUM
Konvertera tid till en annan tidszon MOD
Konvertera tid till decimaltimmar  
Konvertera tid till decimalminuter  
Konvertera tid till decimaler  
Konvertera tid till pengar  
Konvertera tid till Unix DATUM
Konvertera tidsstämpel till tid MITT-  TID
Konvertera text till tid DATUMVÄRDE  VÄRDE  
Räkna dagar i månaden EMONTH  DAG
Räkna dagar till utgångsdatum I DAG
Räkna veckodag mellan två datum INDIRECR  RAD  VECKODAG  SUMPRODUCT
Räkna veckodag i ett datumintervall VECKODAG  SUMPRODUCT
Räkna dagar från idag I DAG  IF  ISBLANK  ABS
Räkna dagar mellan två datum DATEDIF
Räkna dyas kvar under innevarande månadsår EMONTH  ÅR  DATUM
Räkna helgdagar mellan två datum SUMPRODUCT
Räkna månader mellan två datum DATEDIF   ÅRFRAC
Räkna antalet samtal inom ett tidsintervall ANTAL.OMF
Räkna gånger i ett intervall ANTAL.OMF
Räkna bara arbetsdag NÄTVERKSDAGAR  NETWORKDAYS.INTL
Skapa datumintervall från två datum TEXT
Skapa dynamisk datumlista RADER
Skapa veckodatumintervall RADER  TEXT
Anpassat format vardagens namn VECKODAG  VÄLJA
Visa aktuellt datum eller tid I DAG   NU
Extrahera tiden endast från datetime i Excel TIDMOD
Extrahera datum endast från datum i Excel INTTRUNC DATUM
Hitta tidigaste eller senaste datum för varje grupp IF MAX MIN
Få dagnamn från angivet datum TEXT  VECKODAG  VÄLJA
Hämta datum från dag månad år DATUM
Få räkenskapsår från datum MÅNAD   VÄLJA
Få räkenskapsår från datum MÅNAD   ÅR
Få första eller sista dagen i månaden efter angivet datum DAG  EOMONTH
Få textens första dag i månad efter månad  
Få första eller sista dagen i föregående månad EMONTH
Få senast veckodag MOD
Få veckonummer från datum i Excel VECKAN
Få arbetstid mellan två datum i Excel NÄTVERKSDAGAR NETWORKDAYS.INTL
Få eller beräkna ålder från födelsedatum i Excel ÅRFRAC DATEDIF
text
Förkorta ord eller namn TEXTJOIN ISNUMBER RAD INDIREKT LEN MATCH MITT- TRIM VÄNSTER ERSÄTTNING HITTA ÖVRE
Lägg till riktnummer eller landskod till telefonnumret HOPLÄNKA
Lägg till tecken före varje ord ERSÄTTNING
Lägg till komma efter första ordet ERSÄTTA HITTA
Lägg till komma mellan namn HITTAERSÄTTA TRIM ERSÄTTNING
Lägg till streck i telefonnummer ERSÄTTA
Lägg till streck till SSN i ​​en cell VÄNSTER MITT- RÄTT ERSÄTTNING
Lägg till ledande nollor för att fixa textlängd TEXT
Lägg till text i mitten VÄNSTER MITT- ERSÄTTA
Lägg till mellanslag efter komma TRIM ERSÄTTNING
Lägg till mellanslag mellan nummer och text TRIMERSÄTTA MIN HITTA MAX FEL RAD INDIREKT LEN
Använd den första bokstaven i textsträngen eller varje ord ÖVRELEN HITTA LÄGRE ERSÄTTA VÄNSTER MITT-
Kontrollera om en cell innehåller en specifik text ISNUMBER SÖK HITTA
Kontrollera om cellen innehåller alla många saker SUMPRODUCT ISNUMBER SÖK ANTALV
Kontrollera om cellen innehåller en av många saker SUMPRODUCT ISNUMBER SÖK
Kontrollera om en cell innehåller ett av flera värden men exkludera andra värden SUMPRODUCT ISNUMBER SÖK
Kontrollera om cellen innehåller vissa texter men inte innehåller andra RÄKNA SÖK AND
Konvertera bokstav till nummer KOLUMN INDIREKT
Kontrollera om cellen innehåller nummer RÄKNA HITTA
Kombinera celler med radbrytning HOPLÄNKA
Kombinera datum och tid till en cell i Excel TEXT
Kombinera text och datum i samma cell i Excel TEXT HOPLÄNKA
Räkna kommaseparerade värden i en cell LEN ERSÄTTNING TRIM
Räkna specifik karaktär i cellen LEN ERSÄTTNING
Räkna specifika tecken i ett antal celler SUMPRODUCT LEN ERSÄTTNING
Räkna specifika ord i cellen LEN ERSÄTTNING
Räkna specifika ord i ett antal celler SUMPRODUCT LEN ERSÄTTNING
Räkna antalet tecken i en cell LEN
Räkna antalet tecken i ett cellområde SUMPRODUCT LEN
Räkna antalet ord i en cell LEN TRIM ERSÄTTNING
Räkna antalet ord i ett cellområde SUMPRODUCT LEN TRIM ERSÄTTNING
Använd dubbla citat i formler RÖDING
Kontrollera om cellen är lika med något värde i listan SUMPRODUCT
Rengör och omformatera telefonnummer ERSÄTTNING
Kombinera celler med komma TRIM ERSÄTTNING HOPLÄNKA
Kombinera för- och efternamn VÄNSTER HOPLÄNKA
Jämför två eller flera textsträngar EXAKT IF COUNTIF
Sammankoppla celler men ignorera tomma ämnen TEXTJOIN
Konvertera siffror till text i Excel TEXT FAST
Konvertera text till nummer i Excel VÄRDE RÄTT VÄNSTER MITT-
Räkna nyckelord cell innehåller baserat på en lista SUMPRODUCT ISNUMBER SÖK
Räkna rader som är åtskilda av radbrytningar i en cell eller ett intervall LEN ERSÄTTNING
Visa specifik text baserat på värde i Excel REPT IF
Extrahera alla ord men första eller sista från en cell RÄTT LEN HITTA VÄNSTER ERSÄTTNING
Extrahera endast stora bokstäver ERSÄTTNING
Extrahera tillägget från filnamnet RÄTT LEN HITTA SÖK ERSÄTTA
Extrahera filnamn från en sökväg i Excel MITT- HITTA ERSÄTTNING LEN FEL
Extrahera första raden av cell SÖK VÄNSTER
Extrahera för- och efternamn från e-post HITTA VÄNSTER LEN RÄTT
Extrahera mappnamn från sökvägen HITTA SUBSTITUTR LEN RÄTT
Extrahera från höger tills en karaktär SÖK RÄTT ERSÄTTNING LEN FEL
Extrahera initialer från namn MITT- IF HITTA VÄNSTER
Extrahera flera rader från en cell TRIM MITT- REPT LEN ERSÄTTNING
Extrahera sista textraden från en cell med flera rader ERSÄTTNING REPT RÄTT TRIM
Extrahera nth ord från textsträng i Excel ERSÄTTNING REPT MITT- TRIM LEN
Extrahera sökvägen från hela vägen HITTA SUBSTITUTR LEN VÄNSTER
Extrahera substring från textsträng i Excel MITT- VÄNSTER RÄTT SÖK
Extrahera de två sista orden från en cell MITT- HITTA ERSÄTTNING LEN
Extrahera text mellan parenteser från textsträngen MITT- SÖK
Extrahera ord som börjar med ett specifikt tecken i Excel MITT- TRIM VÄNSTER HITTA REPT LEN ERSÄTTNING
Extrahera ord som innehåller specifik text i Excel MITT- TRIM HITTA REPT MAX ERSÄTTNING
Extrahera för- och efternamn från fullständigt namn VÄNSTER RÄTT HITTA LEN
Extrahera för- och efternamn från fullständigt namn i Excel VÄNSTER RÄTT HITTA LEN MITT- SÖK ERSÄTTNING
Extrahera text före eller efter andra mellanslag eller komma VÄNSTER MITT- HITTA ERSÄTTNING TRIM
Extrahera text efter den sista instansen av ett visst tecken RÄTT SÖK LEN ERSÄTTNING TRIM REPT
Extrahera text mellan första och andra komma från textsträngar MITT- SÖK HITTA ERSÄTTNING
Hitta och ersätt flera värden i Excel ERSÄTTNING INDEX
Hitta den nionde förekomsten av karaktär i en cell ERSÄTTNING HITTA
Hitta den mest frekventa texten i ett intervall LÄGE INDEX MATCH
Hitta den mest frekventa texten med kriterier LÄGE INDEX IF MATCH
Hitta position för n: a förekomst HITTA ERSÄTTNING
Vänd eller vänd för- och efternamn i Excel-listan MITT- SÖK LEN
Få eller extrahera det första ordet från textsträngen i Excel HITTA VÄNSTER
Få eller extrahera det sista ordet från textsträngen i Excel TRIM RÄTT REPT
Om cellen innehåller text visas den i Excel IF ISNUMBER SÖK
Gör texten lika lång REPT LEN
Gör första bokstaven med gemener VÄNSTER LÄGRE ERSÄTTA
Flytta eller kombinera flera cellinnehåll i en cell HOPLÄNKA FLYTTA OM TEXTJOIN
Normalisera text TRIM ERSÄTTNING LÄGRE
Ta bort tillägget från filnamnet HITTA VÄNSTER
Ta bort första n tecken LEN RÄTT
Ta bort första eller sista ordet från en sträng RÄTT LEN HITTA VÄNSTER TRIM ERSÄTTNING
Ta bort från höger om texten LEN VÄNSTER
Excel tar bort sista eller efterföljande komma i en cell IF RÄTT VÄNSTER LEN
Ta bort fram- och avståndsutrymmet REN TRIM ERSÄTTNING
Ta bort radbrytningar från celler i Excel REN TRIM ERSÄTTNING
Ta bort mitten initial från fullständigt namn i Excel VÄNSTER RÄTT HITTA TRIM ERSÄTTNING REPT
Ta bort prefixet eller suffixet från strängen RÄTT LEN VÄNSTER
Ta bort text från cellen genom att matcha innehållet ERSÄTTNING
Ta bort text från en cell baserat på specifik position ERSÄTTA ERSÄTTNING
Ta bort text baserat på variabel position i Excel ERSÄTTA HITTA
Ta bort oönskade tecken från cellen i Excel ERSÄTTNING
Ta bort text före eller efter första eller sista specifika tecken från textsträngar RÄTT VÄNSTER HITTA SÖK LEN ERSÄTTNING
Ta bort text efter eller före det andra eller nionde mellanslaget från textsträngarna RÄTT VÄNSTER HITTALEN ERSÄTTNING
Ta bort text inom parentes eller parentes från textsträngarna HITTA MITT- LEN ERSÄTTNING
Ersätt en viss karaktär i en cell med en annan ERSÄTTNING
Omvänd textsträngen i en cell i Excel TEXTJOIN MITT-
Dela upp måtten i individuell längd, höjd och bredd VÄNSTER MITT- RÄTT HITTA LEN ERSÄTTNING
Dela dimensioner i två delar i Excel VÄNSTER RÄTT HITTA LEN ERSÄTTNING
Separera nummer från måttenheter MAX ISNUMBER VÄRDE MITT- VÄNSTER TRIM RÄTT
Separata oktetter av IP-adress i Excel VÄNSTER MITT- LEN HITTA
Separata e-postadresser till användarnamn och domäner VÄNSTER RÄTT LEN HITTA
Dela dollar och cent HITTA RÄTT LEN
Dela en cell med första blanksteg i Excel VÄNSTER HITTA RÄTT LEN
Dela upp antalet i enskilda siffror MITT- KOLUMN
Dela upp meningen i ord SÖK MITT- RAD KOLUMN IF
Dela text och siffror MITT-   HITTA  VÄNSTER RÄTT LEN
Dela textsträng vid specifikt tecken i en cell i Excel MITT-   HITTA  VÄNSTER RÄTT LEN
Dela text med avgränsare i en cell i Excel MITT-   TRIM  ERSÄTTNING LEN
Ta bort eller ta bort icke-numeriska tecken från textsträngar TEXTJOIN FEL MITT- RAD INDIREKT
Ta bort eller ta bort numeriska tecken från textsträngar TEXTJOIN IF ISERR MITT- RAD INDIREKT LEN
Ta bort eller ta bort html-taggar från textsträngar MITT-   LEN
Trimma texten till n ord ERSÄTTNING   HITTA  VÄNSTER