Hoppa till huvudinnehåll

Exempel på Excel-formler | ExtendOffice

Att Räkna
Räkna celler lika med COUNTIFSUMPRODUCTEXACT
Räkna celler som inte är lika med COUNTIF
Räkna celler som är lika med antingen x eller y COUNTIFSUMPRODUCTSUM
Räkna celler lika med både x och y COUNTIFS
Räkna celler som är större än eller mindre än COUNTIF
Räkna antalet celler mellan två värden / datum COUNTIFS
Räkna antalet celler inte mellan två givna nummer COUNTIFSUMPRODUCT
Räkna antalet celler är lika med ett av många värden COUNTIFSUMPRODUCT
Räkna antalet celler som inte är lika med många värden COUNTIFCOUNTASUMPRODUCT ISNAMATCH
Räkna antalet celler som inte är lika med x eller y COUNTIFSSUMPRODUCT
Räkna tomma eller icke -tomma celler COUNTBLANKCOUNTIF
Räkna celler som börjar/slutar med specifik text COUNTIF
Räkna celler som innehåller antingen x eller y SUMPRODUCTISNUMBERFIND
Räkna celler som innehåller specifik text med skiftlägeskänslig SUMPRODUCTISNUMBERFIND
Räkna hur många celler som innehåller fel SUMPRODUCTISNUMBERSUM
Räkna antalet celler innehåller numeriska eller icke-numeriska värden SUMPRODUCTISNUMBERNOTCOUNT
Räkna antalet celler som innehåller udda eller jämna tal SUMPRODUCTMOD
Räkna antalet celler som innehåller positiva eller negativa värden COUNTIF
Räkna antalet celler som innehåller specifikt antal tecken COUNTIFSUMPRODUCTLENN
Räkna antalet celler som innehåller specifik text COUNTIFSUMPRODUCTFINDISNUMBER
Räkna antalet textceller COUNTIFCOUNTIFS
Räkna celler som inte innehåller fel ISERRORSUMPRODUCTSUM
Räkna celler som inte innehåller specifik text COUNTIFCOUNTIFS
Räkna antalet celler som inte innehåller många värden SUMMMULTISNUMBERTRANSPOSEROW
Räkna antal datum efter veckodag SUMSUMPRODUCTWEEKDAY
Räkna flera kriterier med INTE logik SUMPRODUCTMATCH
Räkna nummer som börjar med ett specifikt nummer SUMPRODUCTLEFT
Räkna förekomster av särskild text i hela Excel -arbetsboken SUMPRODUCTCOUNTIFINDIRECT
Räkna eller summera endast hela nummer SUMPRODUCT MOD
Räkna siffror där n: a siffran är lika med X SUMPRODUCT MID
Räkna celler som matchar två eller flera kriterier COUNTIFS
Räkna matchningar mellan två kolumner SUMPRODUCT
Räkna antalet datum efter år, månad SUMPRODUCTYEARMONTH
Räkna rader om de uppfyller interna kriterier SUMPRODUCT
Räkna rader om uppfyller flera kriterier SUMPRODUCT
Räkna alla matchningar / dubbletter mellan två kolumner SUMPRODUCTCOUNTIFCOUNTMATCHISNUMBER
Räkna antalet rader som innehåller specifika värden SUMMMULTTRANSPOSECOLUMN
Räkna antal rader med flera eller kriterier SUMPRODUCT
Räkna unika numeriska värden baserade på kriterier SUMFREQUENCYROWSUNIQUEFILTER
Räkna unika numeriska värden eller datum i en kolumn SUMFREQUENCYISNUMBERUNIQUECOUNTIFCOUNT
Räkna antalet synliga rader i en filtrerad lista SUBTOTAL
Räkna unika värden i ett intervall SUMPRODUCTFREQUENCYMATCHROWCOUNTIF
Räkna unika värden med kriterier SUMFREQUENCYMATCHROWIF
Räkna synliga rader med kriterier SUMPRODUCTSUBTOTALROWMIN
Använd COUNTIF på ett icke-sammanhängande område SUMCOUNTIFINDIRECT
Countifs med ELLER logik för flera kriterier SUMCOUNTIFSUMPRODUCTMATCH ISNUMBER
Beräkna procentuell uppdelning av objekt i en lista COUNTIFCOUNTA
Skapa en sammanfattning räknat per månad med COUNTIFS COUNTIFSEDATE
Gör körräkning av förekomst i en lista COUNTIFIF
Sammanfattning Antal icke-tomma kategorier COUNTIFS
Sum
3D -summa eller sumif över flera kalkylblad SUMSUMPRODUCTSUMIFINDIRECT
Beräkna löpande totalt SUM
Få delsumma efter fakturanummer COUNTIFSUMIFIF
Summa värden efter grupp SUMIFIF
Delsumma efter färger SUMIF
Tvåvägs sammanfattningsräkning COUNTIF
Delsumma fakturabelopp efter ålder SUMIF
Summa alla antal celler som ignorerar fel SUMIFIFERRORAGGREGATE
Summa minsta eller nedersta N -värden SUMPRODUCTSMALL
Summa minsta eller nedersta N -värden baserat på kriterier SUMSMALLIF
Summa värden per månad (med eller utan år) SUMIFSSUMPRODUCTEOMONTHMONTH
Summa värden per vecka för ett givet datum SUMIFS
Summa värden efter veckonummer eller veckodag WEEKNUMSUMPRODUCTWEEKDAY
Summa varje N rad eller kolumn SUMOFFSETROWCOLUMNS
Summa varje N:te rad eller kolumn SUMPRODUCTMODROWCOLUMN
Summa om börjar med eller slutar med specifik text eller tecken SUMIF
Summa om celler innehåller specifik text i en annan kolumn SUMIFSUMPRODUCTSEARCHISNUMBER
Summa om mellan två värden SUMIFS
Summa endast celler som innehåller formler SUMPRODUCTISFORMULA
Summa värden efter år SUMPRODUCT SUMIFS DATE YEAR
Summa om celler innehåller en asterisk SUMIF
Summa om celler innehåller både X och Y SUMIFS
Summa om celler innehåller eller är lika med antingen X eller Y SUMPRODUCT ISNUMBER SEARCH SUMIFS
Summa om datum är mellan två datum SUMIFS
Summa om celler är lika eller inte lika med ett visst värde SUMIF
Summa om större än eller mindre än ett specifikt värde SUMIF
Summa om datum är större än eller mindre än ett specifikt datum SUMIF
Summa om lika med en av många saker SUMIFSUMPRODUCT
Summavärden baserade på tomma eller ej tomma kriterier SUMIF
Sumif med flera kriterier baserade på ELLER och OCH-logik SUMIFSUMIFS
Summa flera kolumner om ett kriterium är uppfyllt SUMPRODUCT
Summa de sista N kolumnerna SUM INDEX COLUMNS
Summa Top N-värden eller Top N-värden med kriterier SUMPRODUCT LARGE
Summa värden baserat på kolumn eller både kolumn och rad SUMPRODUCT
Summa värden under de senaste N dagarna baserat på kriterier SUMIFS TODAY
Summa endast synliga celler eller rader i en filtrerad lista SUBTOTAL
Summa värden i horisontellt område SUMIFS
Använd SUMIFS med flera kriterier baserade på ELLER-logik SUMSUMIFS
Använd SUMPRODUKT med OM-funktion SUMPRODUCT
Finansiell
Beräkna räntebetalningar per period eller total IPMTCUMIPMT
Lookup
Ungefärlig matchning med INDEX och MATCH INDEXMATCH
Ungefärlig matchning med VLOOKUP VLOOKUP
Uppslagskänslig sökning INDEXMATCHVLOOKUPEXACTCHOOSE
Skiftlägeskänslig sökning för att returnera matchande siffror SUMPRODUCTMATCHEXACT
Räkna saknade värden SUMPRODUCTMATCHISNACOUNTIF
Dynamiskt kalkylblad eller arbetsbokreferens INDIRECT
Exakt matchning med INDEX och MATCH INDEXMATCH
Exakt matchning med VLOOKUP VLOOKUP
Hitta längsta eller kortaste textsträngen i en kolumn eller rad INDEXMATCHLENMAXMIN
Hitta längsta textsträng med kriterier INDEXMATCHLENMAX
Hitta saknade värden IFISNAMATCHVLOOKUPCOUNTIF
Hämta celladress för sökresultat INDEXMATCHCELL
Få det första icke-blanka värdet i en kolumn eller rad INDEXMATCHISBLANK
Få det första numeriska värdet i en kolumn eller rad INDEXMATCHISNUMBER
Få första textvärdet i en kolumn INDEXMATCHVLOOKUP
Få första textvärdet i rad HLOOKUP
Få information som motsvarar maximalt värde INDEXMATCHMAX
Få information som motsvarar minimivärdet INDEXMATCHMIN
Hämta sista textvärdet i en kolumn INDEXMATCH
Få student- eller anställdinformation med VLOOKUP VLOOKUP
Få värde vid given rad och kolumn INDEXMATCHSMALL
INDEX och MATCH över flera kolumner INDEXMATCHMMULTTRANSPOSECOLUMN
INDEX och MATCH med flera arrayer INDEXMATCHCHOOSE
Vänster uppslag med INDEX och MATCH INDEXMATCH
Vänster uppslagning med VLOOKUP VLOOKUPCHOOSE
Hitta maximalt värde i ett intervall MATCHMAX
Hitta det första felet MATCHISERROR
Leta upp den första matchen som inte börjar med MATCHLEFTIF
Leta upp den första matchningen som inte innehåller MATCHISNUMBERSEARCH
Hitta första delmatchningen med jokertecken MATCH
Leta upp ett värde som innehåller specifik text med jokertecken INDEXMATCH
Sök närmaste match INDEXMATCHABSMIN
Sök upp närmaste matchningsvärde med flera kriterier IFINDEXMATCH
Slå upp och hämta hela kolumnen INDEXMATCHSUMAVERAGEMAXLARGE
Slå upp och hämta hela raden INDEXMATCHSUMAVERAGEMIN
Slå upp nästa största matchning med INDEX och MATCH INDEXMATCH
Slå upp det första partiella matchnumret MATCHTEXTINDEX
Slå upp värden i fallande ordning INDEXMATCH
Sökvärden från ett annat kalkylblad eller arbetsbok VLOOKUP
Slå samman tabeller med INDEX och MATCH INDEXMATCH
Sökning med flera kriterier med INDEX och MATCH INDEXMATCH
Delvis matchning med VLOOKUP VLOOKUP
Hämta det första listvärdet från en cell INDEXMATCHSEARCHISNUMBER
Hämta första matchande värde i cell mot en lista INDEXMATCHSEARCHAGGREGATE
Hämta information associerad med lägsta n värden VLOOKUP
Hämta n:e matchningen med INDEX INDEXROWSMALLIF
Hämta den n:e matchningen med VLOOKUP VLOOKUP
Fraktkostnadskalkylator VLOOKUP
Tvåvägs ungefärlig matchning med flera kriterier INDEXMATCHIF
Tvåvägsuppslag med INDEX och MATCH INDEXMATCH
Vlookup med dymaniskt arknamn VLOOKUPINDIRECT
Math
Konvertera binärt värde till decimal- eller oktalt eller hex-värde BIN2DECDECIMALBIN2OCTBIN2HEX
Konvertera hexadecimalt värde till decimal eller binärt eller oktalt värde HEX2DECDECIMALHEX2OCTHEX2BIN
Konvertera oktalt värde till decimal eller binärt eller hexadecimalt värde OCT2DECDECIMALOCT2HEXOCT2BIN
Konvertera decimalt värde till binärt eller oktalt eller hexadecimalt värde DEC2DECDEC2OCTDEC2HEX
Konvertera decimaltal till IP-adress MID
Konvertera decimal till heltal i Excel ROUND ROUNDDOWN ROUNDUP
Datum och tid
Lägg till arbetsdagar hittills WORKDAYWORKDAT.INTL
Lägg till timmar till tiden TIME MOD
Lägg till minuter till tiden TIME MOD
Lägg till timmar minuter sekunder till tid TIME
Lägg till månader till dags dato  
Lägg till år hittills DATEYEARMONTHDAY
Tilldela poäng baserat på sen tid IFVALUE
Lägg till eller subtrahera dagar till dags dato  
Beräkna dagar timmar minuter sekunder mellan två datum TEXT
Beräkna återstående dagar från idag MAXTODAY
Beräkna återstående dagar mellan datumen  
Beräkna återstående dagar i månaden EOMONTH
Beräkna återstående dagar i året  
Beräkna skillnaden mellan två datum DATEDIF
Beräkna skillnaden mellan två gånger IF
Beräkna utgångsdatum EOMONTHEDATE
Beräkna timmar minuter sekunder mellan till tider HOUR  MINUTE SECOND
Beräkna nätverkstid MOD
Beräkna pensionsdatum EDATE
Beräkna överlappande dagar MAXMIN
Beräkna övertidsersättning  
Beräkna år månader dagar mellan två datum DATEDIF
Kontrollera om datum är arbetsdag WORKDAY   WORKDAY.INTL
Kontrollera om datumet är sista n dagen I DAG    AND
Kontrollera om datumet är sista n månaden från idag I DAG    AND     EOMONTH
Kontrollera om två datum är samma månad MONTH  YEAR
Kombinera datum och tid TEXT   HOPLÄNKA
Konvertera datum till Julian TEXT  YEAR  DATE
Konvertera datum till månad årsdag TEXT
Konvertera datum till text TEXT
Konvertera datetime-sträng till datetime LEFT  MID
Konvertera decimaltimmar till tid  
Konvertera decimalminuter till tid  
Konvertera månadens namn till nummer DATEVALUE   MONTH
Konvertera nummer till datum TEXT  LEFT  MID  RIGHT  DATE
Konvertera tid till en annan tidszon MOD
Konvertera tid till decimaltimmar  
Konvertera tid till decimalminuter  
Konvertera tid till decimaler  
Konvertera tid till pengar  
Konvertera tid till Unix DATE
Konvertera tidsstämpel till tid MID  TIME
Konvertera text till tid DATEVALUE  VALUE  
Räkna dagar i månaden EOMONTH  DAY
Räkna dagar till utgångsdatum TODAY
Räkna veckodag mellan två datum INDIRECR  ROW  WEEKDAY  SUMPRODUCT
Räkna veckodag i ett datumintervall WEEKDAY  SUMPRODUCT
Räkna dagar från idag TODAY  IF  ISBLANK  ABS
Räkna dagar mellan två datum DATEDIF
Räkna dyas kvar under innevarande månadsår EOMONTH  YEAR  DATE
Räkna helgdagar mellan två datum SUMPRODUCT
Räkna månader mellan två datum DATEDIF   YEARFRAC
Räkna antalet samtal inom ett tidsintervall COUNTIFS
Räkna gånger i ett intervall COUNTIFS
Räkna bara arbetsdag NETWORKDAYS  NETWORKDAYS.INTL
Skapa datumintervall från två datum TEXT
Skapa dynamisk datumlista ROWS
Skapa veckodatumintervall ROWS  TEXT
Anpassat format vardagens namn WEEKDAY  CHOOSE
Visa aktuellt datum eller tid TODAY   NOW
Extrahera tiden endast från datetime i Excel TIMEMOD
Extrahera datum endast från datum i Excel INTTRUNC DATE
Hitta tidigaste eller senaste datum för varje grupp IF MAX  MIN
Hitta sista veckodagen i månaden EOMONTH  WEEKDAY
Hitta nästa datum i schemalistan  
Få dagnamn från angivet datum TEXT  WEEKDAY  CHOOSE
Hämta datum från dag månad år DATE
Få första eller sista arbetsdagen i månaden YEAR     MONTH       DATE  WORKDAY
Få räkenskapsmånad från datum MONTH  CHOOSE
Få räkenskapsår från datum MONTH   CHOOSE
Få räkenskapsår från datum MONTH   YEAR
Få första eller sista dagen i månaden efter angivet datum DAY  EOMONTH
Få textens första dag i månad efter månad  IF
Få första eller sista dagen i föregående månad EOMONTH
Få mittpunkten av två datum SUM  WORKDAY
Få måndag i veckan WEEKDAY
Få månad från datum MONTH
Få senast veckodag MOD
Få nästa specifika veckodag WEEKDAY
Få n:e veckodagen i månaden efter angivet datum WEEKDAY DAY
Få den n:e dagen på året efter angivet datum YEAR  DATE
Få antal arbetsdagar mellan två datum NETWORKDAYS  NETWORKDAYS.INTL
Få procent av året färdigt eller kvar YEAR  DATE YEARFRAC
Få kvartal från datum MONTH  YEAR
Få samma datum förra månaden eller nästa månad EDATE
Få samma datum förra året eller nästa år EDATE
Få veckonummer från datum i Excel WEEKNUM
Få arbetstid mellan två datum i Excel NETWORKDAYS NETWORKDAYS.INTL
Få eller beräkna ålder från födelsedatum i Excel YEARFRAC DATEDIF
Lista helgdagar mellan två datum IF   TEXTJOIN
text
Förkorta ord eller namn TEXTJOIN ISNUMBER ROW INDIRECT LEN MATCH MID TRIM LEFT SUBSTITUTE FIND UPPER
Lägg till riktnummer eller landskod till telefonnumret CONCATENATE
Lägg till tecken före varje ord SUBSTITUTE
Lägg till komma efter första ordet REPLACE FIND
Lägg till komma mellan namn FINDREPLACE TRIM SUBSTITUTE
Lägg till streck i telefonnummer REPLACE
Lägg till streck till SSN i ​​en cell LEFT MID RIGHT SUBSTITUTE
Lägg till ledande nollor för att fixa textlängd TEXT
Lägg till text i mitten LEFT MID REPLACE
Lägg till mellanslag efter komma TRIM SUBSTITUTE
Lägg till mellanslag mellan nummer och text TRIMREPLACE MIN FIND MAX IFERROR ROW INDIRECT LEN
Använd den första bokstaven i textsträngen eller varje ord UPPERLEN FIND LOWER REPLACE LEFT MID
Kontrollera om en cell innehåller en specifik text ISNUMBER SEARCH FIND
Kontrollera om cellen innehåller alla många saker SUMPRODUCT ISNUMBER SEARCH COUNTA
Kontrollera om cellen innehåller en av många saker SUMPRODUCT ISNUMBER SEARCH
Kontrollera om en cell innehåller ett av flera värden men exkludera andra värden SUMPRODUCT ISNUMBER SEARCH
Kontrollera om cellen innehåller vissa texter men inte innehåller andra COUNT SEARCH AND
Konvertera bokstav till nummer COLUMN INDIRECT
Kontrollera om cellen innehåller nummer COUNT FIND
Kombinera celler med radbrytning CONCATENATE
Kombinera datum och tid till en cell i Excel TEXT
Kombinera text och datum i samma cell i Excel TEXT CONCATENATE
Räkna kommaseparerade värden i en cell LEN SUBSTITUTE TRIM
Räkna specifik karaktär i cellen LEN SUBSTITUTE
Räkna specifika tecken i ett antal celler SUMPRODUCT LEN SUBSTITUTE
Räkna specifika ord i cellen LEN SUBSTITUTE
Räkna specifika ord i ett antal celler SUMPRODUCT LEN SUBSTITUTE
Räkna antalet tecken i en cell LEN
Räkna antalet tecken i ett cellområde SUMPRODUCT LEN
Räkna antalet ord i en cell LEN TRIM SUBSTITUTE
Räkna antalet ord i ett cellområde SUMPRODUCT LEN TRIM SUBSTITUTE
Använd dubbla citat i formler CHAR
Kontrollera om cellen är lika med något värde i listan SUMPRODUCT
Rengör och omformatera telefonnummer SUBSTITUTE
Kombinera celler med komma TRIM SUBSTITUTE CONCATENATE
Kombinera för- och efternamn LEFT CONCATENATE
Jämför två eller flera textsträngar EXACT IF COUNTIF
Sammankoppla celler men ignorera tomma ämnen TEXTJOIN
Konvertera siffror till text i Excel TEXT FIXED
Konvertera text till nummer i Excel VALUE RIGHT LEFT MID
Räkna nyckelord cell innehåller baserat på en lista SUMPRODUCT ISNUMBER SEARCH
Räkna rader som är åtskilda av radbrytningar i en cell eller ett intervall LEN SUBSTITUTE
Visa specifik text baserat på värde i Excel REPT IF
Extrahera alla ord men första eller sista från en cell RIGHT LEN FIND LEFT SUBSTITUTE
Extrahera endast stora bokstäver SUBSTITUTE
Extrahera tillägget från filnamnet RIGHT LEN FIND SEARCH REPLACE
Extrahera filnamn från en sökväg i Excel MID FIND SUBSTITUTE LEN IFERROR
Extrahera första raden av cell SEARCH LEFT
Extrahera för- och efternamn från e-post FIND LEFT LEN RIGHT
Extrahera mappnamn från sökvägen FIND SUBSTITUTE LEN RIGHT
Extrahera från höger tills en karaktär SEARCH RIGHT SUBSTITUTE LEN IFERROR
Extrahera initialer från namn MID IF FIND LEFT
Extrahera flera rader från en cell TRIM MID REPT LEN SUBSTITUTE
Extrahera sista textraden från en cell med flera rader SUBSTITUTE REPT RIGHT TRIM
Extrahera nth ord från textsträng i Excel SUBSTITUTE REPT MID TRIM LEN
Extrahera sökvägen från hela vägen FIND SUBSTITUTE LEN LEFT
Extrahera substring från textsträng i Excel MID LEFT RIGHT SEARCH
Extrahera de två sista orden från en cell MID FIND SUBSTITUTE LEN
Extrahera text mellan parenteser från textsträngen MID SEARCH
Extrahera ord som börjar med ett specifikt tecken i Excel MID TRIM LEFT FIND REPT LEN SUBSTITUTE
Extrahera ord som innehåller specifik text i Excel MID TRIM FIND REPT MAX SUBSTITUTE
Extrahera för- och efternamn från fullständigt namn LEFT RIGHT FIND LEN
Extrahera för- och efternamn från fullständigt namn i Excel LEFT RIGHT FIND LEN MID SEARCH SUBSTITUTE
Extrahera text före eller efter andra mellanslag eller komma LEFT MID FIND SUBSTITUTE TRIM
Extrahera text efter den sista instansen av ett visst tecken RIGHT SEARCH LEN SUBSTITUTE TRIM REPT
Extrahera text mellan första och andra komma från textsträngar MID SEARCH FIND SUBSTITUTE
Hitta och ersätt flera värden i Excel SUBSTITUTE INDEX
Hitta den nionde förekomsten av karaktär i en cell SUBSTITUTE FIND
Hitta den mest frekventa texten i ett intervall MODE INDEX MATCH
Hitta den mest frekventa texten med kriterier MODE INDEX IF MATCH
Hitta position för n: a förekomst FIND SUBSTITUTE
Vänd eller vänd för- och efternamn i Excel-listan MID SEARCH LEN
Få eller extrahera det första ordet från textsträngen i Excel FIND LEFT
Få eller extrahera det sista ordet från textsträngen i Excel TRIM RIGHT REPT
Om cellen innehåller text visas den i Excel IF ISNUMBER SEARCH
Gör texten lika lång REPT LEN
Gör första bokstaven med gemener LEFT LOWER REPLACE
Flytta eller kombinera flera cellinnehåll i en cell CONCATENATE TRANSPOSE TEXTJOIN
Normalisera text TRIM SUBSTITUTE LOWER
Ta bort tillägget från filnamnet FIND LEFT
Ta bort första n tecken LEN RIGHT
Ta bort första eller sista ordet från en sträng RIGHT LEN FIND LEFT TRIM SUBSTITUTE
Ta bort från höger om texten LEN LEFT
Excel tar bort sista eller efterföljande komma i en cell IF RIGHT LEFT LEN
Ta bort fram- och avståndsutrymmet CLEAN TRIM SUBSTITUTE
Ta bort radbrytningar från celler i Excel CLEAN TRIM SUBSTITUTE
Ta bort mitten initial från fullständigt namn i Excel LEFT RIGHT FIND TRIM SUBSTITUTE REPT
Ta bort prefixet eller suffixet från strängen RIGHT LEN LEFT
Ta bort text från cellen genom att matcha innehållet SUBSTITUTE
Ta bort text från en cell baserat på specifik position REPLACE SUBSTITUTE
Ta bort text baserat på variabel position i Excel REPLACE FIND
Ta bort oönskade tecken från cellen i Excel SUBSTITUTE
Ta bort text före eller efter första eller sista specifika tecken från textsträngar RIGHT LEFT FIND SEARCH LEN SUBSTITUTE
Ta bort text efter eller före det andra eller nionde mellanslaget från textsträngarna RIGHT LEFT FINDLEN SUBSTITUTE
Ta bort text inom parentes eller parentes från textsträngarna FIND MID LEN SUBSTITUTE
Ersätt en viss karaktär i en cell med en annan SUBSTITUTE
Omvänd textsträngen i en cell i Excel TEXTJOIN MID
Dela upp måtten i individuell längd, höjd och bredd LEFT MID RIGHT FIND LEN SUBSTITUTE
Dela dimensioner i två delar i Excel LEFT RIGHT FIND LEN SUBSTITUTE
Separera nummer från måttenheter MAX ISNUMBER VALUE MID LEFT TRIM RIGHT
Separata oktetter av IP-adress i Excel LEFT MID LEN FIND
Separata e-postadresser till användarnamn och domäner LEFT RIGHT LEN FIND
Dela dollar och cent FIND RIGHT LEN
Dela en cell med första blanksteg i Excel LEFT FIND RIGHT LEN
Dela upp antalet i enskilda siffror MID COLUMN
Dela upp meningen i ord SEARCH MID ROW COLUMN IF
Dela text och siffror MID   FIND  LEFT RIGHT LEN
Dela textsträng vid specifikt tecken i en cell i Excel MID   FIND  LEFT RIGHT LEN
Dela text med avgränsare i en cell i Excel MID   TRIM  SUBSTITUTE LEN
Ta bort eller ta bort icke-numeriska tecken från textsträngar TEXTJOIN IFERROR MID ROW INDIRECT
Ta bort eller ta bort numeriska tecken från textsträngar TEXTJOIN IF ISERR MID ROW INDIRECT LEN
Ta bort eller ta bort html-taggar från textsträngar MID   LEN
Trimma texten till n ord SUBSTITUTE   FIND  LEFT