Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English

Kutools for Word: Kraftfull Office Word Toolbox

Kutools för Word är ett kraftfullt Word-tillägg som befriar dig från tidskrävande operationer som majoriteten av Word-användare måste utföra dagligen! Den innehåller grupper av verktyg för att spara timmar av din tid! Word-versioner som stöds: Microsoft 365 och Word 2021 - 2003.

Prenumerera på nyhetsbrev:

Vi välkomnar alla frågor, feedback och felrapporter. Vi behöver vanligtvis följande information: Kontakta Oss
  • En kort beskrivning av problemet och hur det kan reproduceras.
  • Ditt operativsystem (Windows 11, Windows 10, etc.) och versionsinformationen för ditt Microsoft Office.
  • Skärmdumpar som illustrerar problemet - Hur tar jag en skärmdump?

Kutools för Word-funktionslista
Skriv in ett funktionsnamn i följande sökruta för att komma åt funktionshandledningen. Om du till exempel vill veta hur du använder funktionen "Ordna dokumentgrupp" anger du funktionsnamnet eller ett nyckelord som "organisera" i sökrutan.
  Fil
Dokument ögonblicksbild: Säkerhetskopiera eller spara dokument tillfälligt och återställ dokument
Lägg till dokument i grupp (under Favorit): Lägg snabbt till och öppna flera dokument i en grupp
Organisera dokumentgrupp (under Favorit): Hantera alla dokument grupperade i dokumentgrupper i Word
Ladda om aktuellt dokument: Återställ eller ladda om det aktuella dokumentet till den tidigare versionen du sparade
Byt namn på aktuellt dokument: Byt namn på aktuellt dokument utan att stänga det
Kopiera aktuell fil: Kopiera snabbt öppna filer eller dokument
Kopiera alla öppna filer: Kopiera snabbt alla aktuella öppna filer eller dokument
Öppna aktuell dokumentplats: Öppna snabbt mappen för det aktuella Word-dokumentet
Öppna standard spara plats: Öppna standard spara mapp i Word
Öppna plats för automatisk återställning: Öppna mappen för automatisk återställning i Word
Öppna användarmallens plats: Öppna mappen för användarmallar i Word
Öppna Word Startup Location: Öppna eller öppna startmappens plats i Word
  Insert
Ruta för automatisk text: Spara, lista och infoga enkelt autotextposter i Word
Kryssruta: Infoga kryssrutan, kryssrutalistan eller aktiv kryssruta (activeX-kontroll) i Word
Radioknapp (under kryssrutan): Sätt snabbt in flera alternativknappar samtidigt
Gruppera radioknapparna (under kryssrutan): Gruppera enkelt alternativknappar i dokument
Infoga flera bilder: Infoga eller importera snabbt flera bilder eller bilder samtidigt till ett dokument
Ram: Sätt snabbt in ramen i Word
Ta bort ramar: Ta snabbt bort alla ramar och behåll text från ett dokument
Formatramar: Formatera ramar snabbt i Word
Konvertera textruta till ram: Konvertera snabbt textrutor till ramar
Bokmärkesfönster: Lista snabbt upp alla bokmärkesnamn och navigera mellan bokmärken
Infoga bokmärke: Infoga enkelt bokmärken i ett dokument
Ta bort bokmärken: Ta bort eller ta bort alla bokmärken från ett dokument
Visa/dölj bokmärkessymboler: Dölj eller visa alla bokmärkessymboler i ett dokument
Infoga streckkod: Infoga eller skapa en streckkod i ett dokument
Infoga QR-kod: Infoga eller skapa en QR-kod i ett dokument
Infoga från skanner eller kamera: Importera eller infoga snabbt bilder från skannern eller kameran i ett dokument  Obs: Endast tillgängligt för Word 2007 och 2010
Infoga filinformation: Infoga snabbt filinformation (filnamn, filsökväg) i Word-sidhuvud eller sidfot
Lägg till tusen separator: Lägg snabbt till tusentalsavgränsare för flera nummer i ett Word-dokument
Stava ut siffror: Konvertera snabbt flera nummer till engelsk eller kinesisk valuta i ett Word-dokument
  AVLÄGSNA
Ta bort mellanrum före stycke: Ta bort avståndet före stycke i ett Word-dokument
Ta bort mellanrum efter stycke: Ta bort avståndet efter stycke i ett Word-dokument
Ta bort mellanrum mellan stycken: Ta bort avståndet mellan stycken i ett Word-dokument
Ta bort tusen separator: Ta enkelt bort tusentalsavgränsare från siffror
Rensa rubriklinjer: Ta snabbt bort de horisontella linjerna i rubriken till ett Word-dokument
(Ta bort) Extra utrymmen: Ta bort eller ta bort extra mellanslag mellan ord
(Ta bort) Horisontell linje: Ta bort alla horisontella linjer från ett Word-dokument
Ta bort fotnoter: Ta bort alla fotnoter från ett dokument
Ta bort slutnoter: Ta bort eller ta bort alla slutanteckningar från ett dokument
Ta bort dold text: Ta bort all dold data eller text från ett dokument
Ta bort bilder: Ta bort alla bilder från ett dokument
Ta bort kommentarer: Ta bort alla kommentarer från en del av ett dokument
Ta bort Drop Cap: Ta bort alla tapplock från ett dokument
Ta bort ramar: Ta bort alla ramar och behåll text från ett dokument
Ta bort HTML-kontroller: Ta bort HTML-kontroller från ett dokument
Ta bort tabeller: Ta bort eller ta bort alla tabeller med ett klick
Ta bort alla bokmärken: Ta bort eller ta bort alla bokmärken från ett dokument
Ta bort alla textrutor: Ta bort alla textrutor och behåll texter
Ta bort alla makron: Ta bort alla makron från ett dokument
Ta bort sidbrytningar: Ta bort alla sidbrytningar från ett dokument
Ta bort kolumnavbrott: Ta bort alla kolumnbrytningar från ett dokument
Ta bort sektionsavbrott: Ta bort alla avsnittsbrytningar från ett dokument
Ta bort alla avbrott: Ta bort alla raster i Word med ett klick
Ta bort alla mellanslag / flikindrag: Ta snabbt bort alla vänstra flikar / mellanslag
Ta bort alla första raden: Ta bort alla första raden
Ta bort alla vänstra indrag: Ta bort alla vänstra indrag
Ta bort alla rätt indrag: Ta bort alla rätt streck
Ta bort alla indrag: Ta bort alla indrag från det aktuella dokumentet
Ta bort tomma manuella radavbrott: Ta bort alla tomma eller tomma rader
Ta bort tomma styckemärken: Ta bort alla tomma stycken
  Välja
Välj aktuell sida: Välj snabbt den aktuella sidan
Välj udda sidor: Välj snabbt alla udda sidor i ett dokument
Välj jämna sidor: Välj snabbt alla jämna sidor i ett dokument
Välj sidor: Välj snabbt vilka sidor du vill ha
Välj tabeller: Markera alla tabeller i ett Word-dokument
Välj tabeller med en rad: Välj alla enstaka radtabeller
Välj tabeller med enstaka kolumner: Välj alla enskilda kolumntabeller
Välj tabeller med enstaka celler: Markera alla enstaka celltabeller
Välj första rader: Markera alla första rader av tabeller i Word
Välj Senaste rader: Markera alla sista tabellrader i Word
Välj första kolumner: Markera alla första kolumner i tabeller i Word
Välj sista kolumner: Markera alla sista kolumner i tabeller i Word
Nästa tabell över sidor: Välj tabell som sprider mer än en sida
(Välj) Former: Välj alla färdiga former i hela dokumentet
Välj stycken: Välj enkelt alla typer av stycken
Välj tomma stycken: Markera alla tomma / tomma stycken
Välj kortare stycken: Markera alla korta stycken
Välj rubrikavsnitt: Välj alla rubrikavsnitt
Välj avsnitt utan rubrik: Välj stycken som inte är rubriker
Välj ekvationer: Välj alla ekvationer i ett dokument
Välj inbäddade ordobjektavsnitt: Välj inbäddade ordobjekt
Välj bädda in Visio-objektstycken: Välj alla stycken som har inbäddade Visio-projekt
Välj inbäddade objektavsnitt: Markera alla stycken som har inbäddade objekt
Välj stycken med enstaka objekt: Välj stycken med enstaka inbäddade objekt från ett Word-dokument
Välj avsnitt sista raden: Markera alla sista raderna eller styckena från ett dokument
  Konvertera
Konvertera fältkoder till text: Skriv ut fältkoder genom att konvertera fältkoder till vanlig text
Konvertera slutnoter till text: Konvertera alla slutnoter till vanlig text
Styckecken: Byt ut eller konvertera mjuka returer (manuella radbrytningar) till hårda returer (styckemärken)
Manuella radbrytningar: Byt ut eller konvertera hårda returer (styckemarkeringar) till mjuka returer (manuella radbrytningar)
Kinesisk skiljetecken: Leta efter skiljetecken och konvertera alla engelska skiljetecken till kinesiska
Engelska skiljetecken: Kontrollera enkelt efter skiljetecken och konvertera alla kinesiska skiljetecken till engelska
Konvertera ekvationer till bilder: Konvertera alla ekvationer till bilder eller bilder
Konvertera bilder till ekvationer: Konvertera bilder till ekvationer
(Konvertera) Lista till text: Konvertera numrering, punktlistor eller flernivålistor till normala texter
(Konvertera) tabell till text: Konvertera flera tabeller i ett dokument till vanlig text
(Konvertera) Tab till Space: Konvertera alla flikar till tecken
  Resurser och dokument
Exportera kommentarer: Skriv ut kommentarer genom att exportera alla kommentarer till ett dokument
(Exportera/Importera) anpassade ordböcker: Importera eller exportera snabbt och ställ in standard anpassad ordbok
(Exportera/Importera) Autokorrigering: Importera eller exportera och anpassa autokorrigeringsposter snabbt
Exportera Doc som bilder: Konvertera eller spara dokument snabbt som bilder i .jpeg, .png eller andra format
Exportera bild/tabell till bilder: Exportera och spara snabbt alla tabeller, diagram och bilder från ett dokument som bilder
Exportera intervall till fil: Exportera enkelt utvalda områden/sidor till en ny fil
Delat dokument: Dela upp ett dokument i flera dokument efter rubriker eller avsnittsbrytningar
Sammanfoga dokument: Slå ihop eller kombinera flera dokument i ett dokument
Doc / Docx -omvandlare: Konvertera alla DOC-filer (.docx) från en mapp till DOC-filer (.doc) eller PDF-filer (.pdf)
Batchsök och ersätt: Sök och ersätt strängar i flera Word-dokument, inklusive stängda
Partitryck: Skriv ut flera Word-dokument eller deras dokumentformationer i bulk
  Bildtexter
Bildruta: Lista snabbt, navigera och korsreferera alla bildtexter
Flera bildtexter: Infoga bildtexter i alla tabeller, figurer och ekvationer samtidigt
(Infoga) Tabelltext: Infoga eller lägg till bildtext i en tabell och ändra tabelltextformat
(Infoga) Bildtext: Infoga eller lägg till bildtext (figur) och ändra bildtextstil
(Infoga) Ekvationstext: Infoga eller lägg till högerjusterad bildtext i ekvationer
Välj avsnitt för tabelltext: Välj alla tabelltexter
Välj bildtext Avsnitt: Välj alla bildtexter
Välj avsnitt för ekvationstext: Välj alla ekvationstext
Återskapa tabelltext: Konvertera enkelt texter till bildtexter för alla tabeller
Bygg om bildtext: Konvertera enkelt texter till bildtexter för alla figurer
Återskapa ekvationstext: Konvertera snabbt texter till ekvationstexter
Referens (bildtext): Infoga eller skapa korsreferenstexter enkelt
Uppdatera bildtexter: Korrigera eller uppdatera fel textningsnummerering snabbt med ett klick
Upphämtning: Korsa enkelt referenstabeller, figurer och ekvationer
Lägg ner referens: Korsa enkelt referenstabeller, figurer och ekvationer
Felkorsreferens: Ta bort alla felreferenser med ett klick
  Hyperlänk
Hyperlänkshanteraren: Visa, redigera och ta bort alla hyperlänkar i det aktuella Word-dokumentet
Skapa (flera hyperlänkar): Skapa flera hyperlänkar genom att infoga samma adress i alla samma texter
Ta bort (hyperlänkar): Ta bort eller ta bort snabbt alla hyperlänkar från texten
Kopiera hyperlänk: Kopiera och klistra in alla hyperlänkar eller adresser
  Bord
Ta bort rader/kolumner: Ta snabbt bort alla tomma/dubbletter av rader eller kolumner från tabeller
(Konvertera) tabell till text: Konvertera snabbt flera tabeller i ett dokument till vanlig text
Diagonal rubrik: Formatera diagonala rubriker och skriv diagonal text i tabeller
Transponera tabell: Transponera data i rader och kolumner i en tabell i Word
  Layout
Kort sista rad: Spara snabbt papper genom att justera avståndet mellan ord
Ändra storlek (bilder): Ändra snabbt storlek / komprimera alla bilder eller flera bilder samtidigt
  utsikt
Skärminställningar: Visa / dölj eller växla formateringsmärken (styckemärken och dold text)
Byt Windows: Växlar snabbt mellan alla öppna dokumentfönster
Kombinera Windows: Kombinera eller slå samman flera dokument i ett fönster  Obs: Endast tillgängligt för Word 2010
Stäng andra fönster: Stäng snabbt alla dokumentfönster utom det aktuella dokumentet
Stäng ovanför Windows: Stäng snabbt alla dokumentfönster ovanför det aktuella dokumentet
Stäng under Windows: Stäng snabbt alla dokumentfönster under det aktuella dokumentet
  Gör om
Gör om det senaste kommandot: Upprepa sista åtgärden eller kommandot snabbt
  Hjälp
språk: Ställ in språket för Kutools för Word
Registrera: Registrera tillägget med köpt licens
Handla om: Detaljerad information om Kutools för Word, såsom version, licensinformation
Sortera kommentarer efter
Kommentarer (32)
Inga betyg än. Bli först med att betygsätta!
Denna kommentar minimerades av moderatoren på webbplatsen
Jag laddade ner din testversion, jag har ett worddokument på 1900 sidor med 1400 avsnitt i det. Jag försökte använda dina "ta bort avsnitt" och det tog inte bort ett avsnitt.
Denna kommentar minimerades av moderatoren på webbplatsen
Äntligen är vi redo och använder testversionen för att slå samman. Efter att ha valt sektionsbrytning vid sammanslagning lägger den till en sektionsbrytning (kontinuerlig). Finns det ett alternativ att lägga till avsnitt nästa sida?
Denna kommentar minimerades av moderatoren på webbplatsen
Jag köpte 2-årspaketet och har inte fått någon kod, bara ett recept.
Denna kommentar minimerades av moderatoren på webbplatsen
Körde Kutools Doc/Docx i en mapp som innehåller underkataloger och MASSOR av word 97-filer. Inte ens hälften ändrades. Det verkar inte alls fungera nu. Jag hittar en undermapp med doc-filer och väljer konvertera och den konverterar ingen. Kutools för excel fungerar inte alls att konvertera gamla filer till nya.
Denna kommentar minimerades av moderatoren på webbplatsen
Hej, det är Kutools för Word. Se till att du har installerat den senaste versionen. För alla frågor, vänligen kontakta mig jaychivo@extendoffice. Com.
Denna kommentar minimerades av moderatoren på webbplatsen
[quote]Hej, det är Kutools för Word. Se till att du har installerat den senaste versionen. För alla frågor, vänligen kontakta mig jaychivo@extendoffice. Com.Av admin-jay[/quote] Jag laddade ner vilken version som helst som är tillgänglig online...
Denna kommentar minimerades av moderatoren på webbplatsen
snälla kan du få mig licensnamnet och koden Kutools för MS Word
Denna kommentar minimerades av moderatoren på webbplatsen
Har installerat för office 2003. Kan inte se var det finns möjlighet att exportera autotextposter?
Denna kommentar minimerades av moderatoren på webbplatsen
Vilken besvikelse! Programmet fungerar inte. Har Word 2013, Windows 8.1. Laddade ner ordentlig ordlänk och försöker ta bort textrutorna och behålla texten. VARJE GÅNG säger resultaten "O". Jag har provat andra dokument också, utan framgång. Vad är poängen med en produkt som inte gör som du säger att den ska göra????
Denna kommentar minimerades av moderatoren på webbplatsen
[citat]Vilken besvikelse! Programmet fungerar inte. Har Word 2013, Windows 8.1. Laddade ner ordentlig ordlänk och försöker ta bort textrutorna och behålla texten. VARJE GÅNG säger resultaten "O". Jag har provat andra dokument också, utan framgång. Vad är poängen med en produkt som inte gör som du säger att den ska göra????Av Shirley Roman[/quote] :-) Hej, försök att kontakta mig på jaychivo#extendoffice.com, ersätt # med @.
Denna kommentar minimerades av moderatoren på webbplatsen
Jag var så intresserad av Kutools för Excel men när jag försökte installera din testversion varnade mitt säkerhetssystem mig att programvaran kunde orsaka allvarlig skada på min dator. Dessutom, med all negativ feedback från de som har provat, är jag skeptisk till att prova din produkt även om jag hade så mycket hopp när jag läste igenom alla funktioner som den ska ha.
Denna kommentar minimerades av moderatoren på webbplatsen
Installerade programvaran på Win7 med Office 2010. Jag fick ett felmeddelande vid installationen i stil med "det gick inte att flytta en fil". Jag ignorerade felet, fortsatte med installationen. Försökte exportera en dokumentfil som bilder och inga bilder exporterades. Finns det en högsta tillåtna sidstorlek? Jag har mina sidor inställda på 17.125" x 22" med 3 kolumner breda. Efter att ha misslyckats, försökte jag avinstallera och få ett annat felmeddelande "Internt fel: Kan inte hitta utCompiledCode-posten för den här versionen av avinstallationsprogrammet... Vad nu?
Denna kommentar minimerades av moderatoren på webbplatsen
[quote]Installerade programvaran på Win7 med Office 2010. Jag fick ett felmeddelande vid installationen i stil med "det gick inte att flytta en fil". Jag ignorerade felet, fortsatte med installationen. Försökte exportera en dokumentfil som bilder och inga bilder exporterades. Finns det en högsta tillåtna sidstorlek? Jag har mina sidor inställda på 17.125" x 22" med 3 kolumner breda. Efter att ha misslyckats, försökte jag avinstallera och få ett annat felmeddelande "Internt fel: Kan inte hitta utCompiledCode-posten för den här versionen av avinstallationsprogrammet... Vad nu?Av Robert_Sumex[/quote] Hej, försök att installera programvaran från http://cdn.extendoffice.com/downloads/WordKutools.exe<br /> Om problemet kvarstår, försök kontakta mig på jaychivo#extendoffice.com, ersätt # med @. :-)
Denna kommentar minimerades av moderatoren på webbplatsen
Hej, jag laddade ner Kutools för word eftersom jag trodde att jag skulle hitta en funktion som skulle tillåta mig att kopiera eller ändra samma text direkt men som finns på flera sidor. Till exempel att skriva och ändra en text på sidan 1 och denna text transkriberas eller kopieras direkt på sidan 6 på den valda platsen. Bonjour, J'ai téléchargé Kutools pour word car je pensais trouver une fonction qui me permettrait de copier ou modifier instantanément le même texte mais situé plusieurs pages . par exemple écrire et modifier un texte sur la page N°1 et ce texte se transcrit ou se copy direction sur la page N° 6 à l'emplacement retenu.
Denna kommentar minimerades av moderatoren på webbplatsen
[quote]Hej, jag laddade ner Kutools för word eftersom jag trodde att jag skulle hitta en funktion som skulle tillåta mig att kopiera eller ändra samma text direkt men som finns på flera sidor. Till exempel att skriva och ändra en text på sidan 1 och denna text transkriberas eller kopieras direkt på sidan 6 på den valda platsen. Bonjour, J'ai téléchargé Kutools pour word car je pensais trouver une fonction qui me permettrait de copier ou modifier instantanément le même texte mais situé plusieurs pages . par exemple écrire et modifier un texte sur la page N°1 et ce texte se transcrit ou se copy direction sur la page N° 6 à l'emplacement retenu.Av ZAZZI[/quote] Tyvärr, vi har inte en sådan funktion.
Denna kommentar minimerades av moderatoren på webbplatsen
Hej Ibland (och oftare nu) upptäcker jag att mina Word-flikar - Word 2003, Windows 7 - verkligen alla är öppna med filer men flikarna svarar inte på att de klickas öppna. Verktygsfältet/menyn längst upp på skärmen ser nedtonat ut. När jag klickar på en flik får jag frågan om jag vill spara en annan! Jag måste spara alla filer, stänga Word och starta om det. Tacksam för dina råd, tack.
Denna kommentar minimerades av moderatoren på webbplatsen
[quote]Hej Ibland (och oftare nu) upptäcker jag att mina Word-flikar - Word 2003, Windows 7 - verkligen alla är öppna med filer men flikarna reagerar inte på att de klickas öppna. Verktygsfältet/menyn längst upp på skärmen ser nedtonat ut. När jag klickar på en flik får jag frågan om jag vill spara en annan! Jag måste spara alla filer, stänga Word och starta om det. Tacksam för dina råd, tack.Av Douglas dEnno[/quote] Vänligen kontakta oss med detaljerad information om problemet via jaychivo@extendoffice. Com.
Denna kommentar minimerades av moderatoren på webbplatsen
Betalt men har inte fått ID + lösenord.........Dave C.
Denna kommentar minimerades av moderatoren på webbplatsen
[quote]Betalade men har inte fått ID + lösenord.........Dave C.Av David W. Cunningham[/quote] Vänligen kontakta oss med din beställningsinformation via jaychivo@extendoffice. Com.
Denna kommentar minimerades av moderatoren på webbplatsen
Jag försöker Extend Office så att jag kan konvertera word-dokument till JPG. Jag har laddat ner gratisversionen men jag kan inte se hur man gör omvandlingen.
Denna kommentar minimerades av moderatoren på webbplatsen
Hur aktiverar jag den kostnadsfria nedladdningsversionen för provversion?
Denna kommentar minimerades av moderatoren på webbplatsen
Använder Office 365 på Windows 10 Home 64-bitars
Jag hade köpt Kutools förra året för Office 2010, men uppgraderade nyligen till 365.
När jag försöker använda Kutool, frågar den efter min inloggning och nyckel, som jag anger. När jag försöker använda en funktion frågar den efter min inloggning och nyckel igen, men gör inte funktionen.
Vänligen meddela.
Denna kommentar minimerades av moderatoren på webbplatsen
Hej, jag testar din programvara, och om vi kan få det här att fungera, skulle vi sluta med att köpa många platser. Vi måste slå samman Word-dokument och behålla formateringen. Det här fungerar inte? När jag slår samman två dokument tas rubrikerna bort sidor hoppas över?
Denna kommentar minimerades av moderatoren på webbplatsen
kutools dyker inte upp i word 2016
Denna kommentar minimerades av moderatoren på webbplatsen
hur man tar bort alla första rader med tabeller
Denna kommentar minimerades av moderatoren på webbplatsen
Hej, jag har många word-filer som är inbäddade i många excel-tabeller. Finns det någon funktion av kutools-word som jag kan konvertera inbäddad excel-tabell till word-tabell i word-fil på en gång?
Denna kommentar minimerades av moderatoren på webbplatsen
Hej, jag har några word-filer som är inbäddade excel-tabeller. Finns det någon funktion som jag kan konvertera alla inbäddade Excel-tabeller till ordtabeller på en gång istället för att kopiera och klistra in en efter en?
Denna kommentar minimerades av moderatoren på webbplatsen
Jag försökte Kutools, men det uppfyller inte kraven, så jag tar upp problemet som hände mig i Excel och ber dig att inkludera det i nästa version, och problemet är att jag har en fil Excel som innehåller 15 ark, sedan av misstag Jag tog bort 10 ark och trodde att jag arbetade i kopia A och sparade filen och stängde nästa dag. Jag upptäckte felet och kunde inte återställa de förlorade arken.
Så kan ditt program spara en kopia efter att ha lagt till varje ark och hämta en kopia när som helst?
Till exempel, en Excel-fil som innehåller 2 ark: Jag har två kopior, som är:
Första exemplaret: innehåller Blad1
En andra kopia: den innehåller Sheet1 + Sheet2
Tack på förhand ...
Det finns inga kommentarer här ännu
Ladda fler
Lämna dina kommentarer
Postar som gäst
×
Betygsätt detta inlägg:
0   Tecken
Föreslagna platser

Följ oss

Copyright © 2009 - www.extendoffice.com. | Alla rättigheter förbehållna. Drivs av ExtendOffice. | | Sitemap
Microsoft och Office-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och / eller andra länder.
Skyddad av Sectigo SSL