Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English

Kutools for Word: Kraftfull Office Word Toolbox

Kutools för Word är ett kraftfullt Word-tillägg som befriar dig från tidskrävande operationer som majoriteten av Word-användare måste utföra dagligen! Den innehåller grupper av verktyg för att spara timmar av din tid! Word-versioner som stöds: Microsoft 365 och Word 2021 - 2003.

Senaste uppdatering:  Kutools för Word 10.00
Releasedatum: 15 december 2020

Prenumerera på nyhetsbrev:

Vi välkomnar alla frågor, feedback och felrapporter. Vi behöver vanligtvis följande information:
  • En kort beskrivning av problemet och hur det kan reproduceras.
  • Ditt operativsystem (Windows 11, Windows 10, etc.) och versionsinformationen för ditt Microsoft Office.
  • Skärmdumpar som illustrerar problemet - Hur tar jag en skärmdump?
Kontakta Oss

Kutools för Word-funktionslista
Skriv in ett funktionsnamn i följande sökruta för att komma åt funktionshandledningen. Om du till exempel vill veta hur du använder funktionen "Ordna dokumentgrupp" anger du funktionsnamnet eller ett nyckelord som "organisera" i sökrutan.
  Fil
Dokument ögonblicksbild: Säkerhetskopiera eller spara dokument tillfälligt och återställ dokument
Lägg till dokument i grupp (under Favorit): Lägg snabbt till och öppna flera dokument i en grupp
Organisera dokumentgrupp (under Favorit): Hantera alla dokument grupperade i dokumentgrupper i Word
Ladda om aktuellt dokument: Återställ eller ladda om det aktuella dokumentet till den tidigare versionen du sparade
Byt namn på aktuellt dokument: Byt namn på aktuellt dokument utan att stänga det
Kopiera aktuell fil: Kopiera snabbt öppna filer eller dokument
Kopiera alla öppna filer: Kopiera snabbt alla aktuella öppna filer eller dokument
Öppna aktuell dokumentplats: Öppna snabbt mappen för det aktuella Word-dokumentet
Öppna standard spara plats: Öppna standard spara mapp i Word
Öppna plats för automatisk återställning: Öppna mappen för automatisk återställning i Word
Öppna användarmallens plats: Öppna mappen för användarmallar i Word
Öppna Word Startup Location: Öppna eller öppna startmappens plats i Word
  Insert
Ruta för automatisk text: Spara, lista och infoga enkelt autotextposter i Word
Kryssruta: Infoga kryssrutan, kryssrutalistan eller aktiv kryssruta (activeX-kontroll) i Word
Radioknapp (under kryssrutan): Sätt snabbt in flera alternativknappar samtidigt
Gruppera radioknapparna (under kryssrutan): Gruppera enkelt alternativknappar i dokument
Infoga flera bilder: Infoga eller importera snabbt flera bilder eller bilder samtidigt till ett dokument
Ram: Sätt snabbt in ramen i Word
Ta bort ramar: Ta snabbt bort alla ramar och behåll text från ett dokument
Formatramar: Formatera ramar snabbt i Word
Konvertera textruta till ram: Konvertera snabbt textrutor till ramar
Bokmärkesfönster: Lista snabbt upp alla bokmärkesnamn och navigera mellan bokmärken
Infoga bokmärke: Infoga enkelt bokmärken i ett dokument
Ta bort bokmärken: Ta bort eller ta bort alla bokmärken från ett dokument
Visa/dölj bokmärkessymboler: Dölj eller visa alla bokmärkessymboler i ett dokument
Infoga streckkod: Infoga eller skapa en streckkod i ett dokument
Infoga QR-kod: Infoga eller skapa en QR-kod i ett dokument
Infoga från skanner eller kamera: Importera eller infoga snabbt bilder från skannern eller kameran i ett dokument  Obs: Endast tillgängligt för Word 2007 och 2010
Infoga filinformation: Infoga snabbt filinformation (filnamn, filsökväg) i Word-sidhuvud eller sidfot
Lägg till tusen separator: Lägg snabbt till tusentalsavgränsare för flera nummer i ett Word-dokument
Stava ut siffror: Konvertera snabbt flera nummer till engelsk eller kinesisk valuta i ett Word-dokument
  AVLÄGSNA
Ta bort mellanrum före stycke: Ta bort avståndet före stycke i ett Word-dokument
Ta bort mellanrum efter stycke: Ta bort avståndet efter stycke i ett Word-dokument
Ta bort mellanrum mellan stycken: Ta bort avståndet mellan stycken i ett Word-dokument
Ta bort tusen separator: Ta enkelt bort tusentalsavgränsare från siffror
Rensa rubriklinjer: Ta snabbt bort de horisontella linjerna i rubriken till ett Word-dokument
(Ta bort) Extra utrymmen: Ta bort eller ta bort extra mellanslag mellan ord
(Ta bort) Horisontell linje: Ta bort alla horisontella linjer från ett Word-dokument
Ta bort fotnoter: Ta bort alla fotnoter från ett dokument
Ta bort slutnoter: Ta bort eller ta bort alla slutanteckningar från ett dokument
Ta bort dold text: Ta bort all dold data eller text från ett dokument
Ta bort bilder: Ta bort alla bilder från ett dokument
Ta bort kommentarer: Ta bort alla kommentarer från en del av ett dokument
Ta bort Drop Cap: Ta bort alla tapplock från ett dokument
Ta bort ramar: Ta bort alla ramar och behåll text från ett dokument
Ta bort HTML-kontroller: Ta bort HTML-kontroller från ett dokument
Ta bort tabeller: Ta bort eller ta bort alla tabeller med ett klick
Ta bort alla bokmärken: Ta bort eller ta bort alla bokmärken från ett dokument
Ta bort alla textrutor: Ta bort alla textrutor och behåll texter
Ta bort alla makron: Ta bort alla makron från ett dokument
Ta bort sidbrytningar: Ta bort alla sidbrytningar från ett dokument
Ta bort kolumnavbrott: Ta bort alla kolumnbrytningar från ett dokument
Ta bort sektionsavbrott: Ta bort alla avsnittsbrytningar från ett dokument
Ta bort alla avbrott: Ta bort alla raster i Word med ett klick
Ta bort alla mellanslag / flikindrag: Ta snabbt bort alla vänstra flikar / mellanslag
Ta bort alla första raden: Ta bort alla första raden
Ta bort alla vänstra indrag: Ta bort alla vänstra indrag
Ta bort alla rätt indrag: Ta bort alla rätt streck
Ta bort alla indrag: Ta bort alla indrag från det aktuella dokumentet
Ta bort tomma manuella radavbrott: Ta bort alla tomma eller tomma rader
Ta bort tomma styckemärken: Ta bort alla tomma stycken
  Välja
Välj aktuell sida: Välj snabbt den aktuella sidan
Välj udda sidor: Välj snabbt alla udda sidor i ett dokument
Välj jämna sidor: Välj snabbt alla jämna sidor i ett dokument
Välj sidor: Välj snabbt vilka sidor du vill ha
Välj tabeller: Markera alla tabeller i ett Word-dokument
Välj tabeller med en rad: Välj alla enstaka radtabeller
Välj tabeller med enstaka kolumner: Välj alla enskilda kolumntabeller
Välj tabeller med enstaka celler: Markera alla enstaka celltabeller
Välj första rader: Markera alla första rader av tabeller i Word
Välj Senaste rader: Markera alla sista tabellrader i Word
Välj första kolumner: Markera alla första kolumner i tabeller i Word
Välj sista kolumner: Markera alla sista kolumner i tabeller i Word
Nästa tabell över sidor: Välj tabell som sprider mer än en sida
(Välj) Former: Välj alla färdiga former i hela dokumentet
Välj stycken: Välj enkelt alla typer av stycken
Välj tomma stycken: Markera alla tomma / tomma stycken
Välj kortare stycken: Markera alla korta stycken
Välj rubrikavsnitt: Välj alla rubrikavsnitt
Välj avsnitt utan rubrik: Välj stycken som inte är rubriker
Välj ekvationer: Välj alla ekvationer i ett dokument
Välj inbäddade ordobjektavsnitt: Välj inbäddade ordobjekt
Välj bädda in Visio-objektstycken: Välj alla stycken som har inbäddade Visio-projekt
Välj inbäddade objektavsnitt: Markera alla stycken som har inbäddade objekt
Välj stycken med enstaka objekt: Välj stycken med enstaka inbäddade objekt från ett Word-dokument
Välj avsnitt sista raden: Markera alla sista raderna eller styckena från ett dokument
  Konvertera
Konvertera fältkoder till text: Skriv ut fältkoder genom att konvertera fältkoder till vanlig text
Konvertera slutnoter till text: Konvertera alla slutnoter till vanlig text
Styckecken: Byt ut eller konvertera mjuka returer (manuella radbrytningar) till hårda returer (styckemärken)
Manuella radbrytningar: Byt ut eller konvertera hårda returer (styckemarkeringar) till mjuka returer (manuella radbrytningar)
Kinesisk skiljetecken: Leta efter skiljetecken och konvertera alla engelska skiljetecken till kinesiska
Engelska skiljetecken: Kontrollera enkelt efter skiljetecken och konvertera alla kinesiska skiljetecken till engelska
Konvertera ekvationer till bilder: Konvertera alla ekvationer till bilder eller bilder
Konvertera bilder till ekvationer: Konvertera bilder till ekvationer
(Konvertera) Lista till text: Konvertera numrering, punktlistor eller flernivålistor till normala texter
(Konvertera) tabell till text: Konvertera flera tabeller i ett dokument till vanlig text
(Konvertera) Tab till Space: Konvertera alla flikar till tecken
  Resurser och dokument
Exportera kommentarer: Skriv ut kommentarer genom att exportera alla kommentarer till ett dokument
(Exportera/Importera) anpassade ordböcker: Importera eller exportera snabbt och ställ in standard anpassad ordbok
(Exportera/Importera) Autokorrigering: Importera eller exportera och anpassa autokorrigeringsposter snabbt
Exportera Doc som bilder: Konvertera eller spara dokument snabbt som bilder i .jpeg, .png eller andra format
Exportera bild/tabell till bilder: Exportera och spara snabbt alla tabeller, diagram och bilder från ett dokument som bilder
Exportera intervall till fil: Exportera enkelt utvalda områden/sidor till en ny fil
Delat dokument: Dela upp ett dokument i flera dokument efter rubriker eller avsnittsbrytningar
Sammanfoga dokument: Slå ihop eller kombinera flera dokument i ett dokument
Doc / Docx -omvandlare: Konvertera alla DOC-filer (.docx) från en mapp till DOC-filer (.doc) eller PDF-filer (.pdf)
Batchsök och ersätt: Sök och ersätt strängar i flera Word-dokument, inklusive stängda
Partitryck: Skriv ut flera Word-dokument eller deras dokumentformationer i bulk
  Bildtexter
Bildruta: Lista snabbt, navigera och korsreferera alla bildtexter
Flera bildtexter: Infoga bildtexter i alla tabeller, figurer och ekvationer samtidigt
(Infoga) Tabelltext: Infoga eller lägg till bildtext i en tabell och ändra tabelltextformat
(Infoga) Bildtext: Infoga eller lägg till bildtext (figur) och ändra bildtextstil
(Infoga) Ekvationstext: Infoga eller lägg till högerjusterad bildtext i ekvationer
Välj avsnitt för tabelltext: Välj alla tabelltexter
Välj bildtext Avsnitt: Välj alla bildtexter
Välj avsnitt för ekvationstext: Välj alla ekvationstext
Återskapa tabelltext: Konvertera enkelt texter till bildtexter för alla tabeller
Bygg om bildtext: Konvertera enkelt texter till bildtexter för alla figurer
Återskapa ekvationstext: Konvertera snabbt texter till ekvationstexter
Referens (bildtext): Infoga eller skapa korsreferenstexter enkelt
Uppdatera bildtexter: Korrigera eller uppdatera fel textningsnummerering snabbt med ett klick
Upphämtning: Korsa enkelt referenstabeller, figurer och ekvationer
Lägg ner referens: Korsa enkelt referenstabeller, figurer och ekvationer
Felkorsreferens: Ta bort alla felreferenser med ett klick
  Hyperlänk
Hyperlänkshanteraren: Visa, redigera och ta bort alla hyperlänkar i det aktuella Word-dokumentet
Skapa (flera hyperlänkar): Skapa flera hyperlänkar genom att infoga samma adress i alla samma texter
Ta bort (hyperlänkar): Ta bort eller ta bort snabbt alla hyperlänkar från texten
Kopiera hyperlänk: Kopiera och klistra in alla hyperlänkar eller adresser
  Bord
Ta bort rader/kolumner: Ta snabbt bort alla tomma/dubbletter av rader eller kolumner från tabeller
(Konvertera) tabell till text: Konvertera snabbt flera tabeller i ett dokument till vanlig text
Diagonal rubrik: Formatera diagonala rubriker och skriv diagonal text i tabeller
Transponera tabell: Transponera data i rader och kolumner i en tabell i Word
  Layout
Kort sista rad: Spara snabbt papper genom att justera avståndet mellan ord
Ändra storlek (bilder): Ändra snabbt storlek / komprimera alla bilder eller flera bilder samtidigt
  utsikt
Skärminställningar: Visa / dölj eller växla formateringsmärken (styckemärken och dold text)
Byt Windows: Växlar snabbt mellan alla öppna dokumentfönster
Kombinera Windows: Kombinera eller slå samman flera dokument i ett fönster  Obs: Endast tillgängligt för Word 2010
Stäng andra fönster: Stäng snabbt alla dokumentfönster utom det aktuella dokumentet
Stäng ovanför Windows: Stäng snabbt alla dokumentfönster ovanför det aktuella dokumentet
Stäng under Windows: Stäng snabbt alla dokumentfönster under det aktuella dokumentet
  Gör om
Gör om det senaste kommandot: Upprepa sista åtgärden eller kommandot snabbt
  Hjälp
språk: Ställ in språket för Kutools för Word
Registrera: Registrera tillägget med köpt licens
Handla om: Detaljerad information om Kutools för Word, såsom version, licensinformation