Hoppa till huvudinnehåll

Excel Tips: Beräkning och formler> Leta efter ett värde

Hitta närmaste värde

Hur hittar jag närmaste eller närmaste värde i Excel?

Hur hittar jag närmaste värde större än eller mindre än i Excel?

Hur hittar jag närmaste datum till idag på en lista i Excel?

Hur markerar man det närmaste värdet i en lista till ett visst nummer i Excel?

Hitta värde efter position

Hur hittar jag det första / sista positiva / negativa talet i Excel?

Hur hittar jag det första / sista värdet som är större än X i Excel?

Hur hittar jag den första numeriska cellen i ett Excel-intervall?

Hitta det vanligaste värdet

Hur hittar man vanliga värden i 3 kolumner i Excel?

Hur hittar man det vanligaste numret eller texten i en lista i Excel?

Hur hittar man det vanligaste värdet (nummer eller textsträng) från en lista i Excel?

Hur hittar man det minsta eller vanligaste / vanligaste värdet i Excel?

Hur hittar man läget för textvärde från en lista / kolumn i Excel?

Hur hittar jag det vanligaste textvärdet i en lista i Google-ark?

Hur hittar jag det näst vanligaste / vanligaste numret eller texten i Excel?

Hur hittar jag värde med högsta frekvens i ett intervall i Excel?

Övrigt

Hur visar man specifik text baserat på värden i en annan kolumn?

Hur letar jag upp ett värde och returnerar cellen ovan eller under i Excel?

Hur letar jag upp ett värde och returnerar celladress i Excel?

Hur letar jag upp det första värdet som inte är noll och returnerar motsvarande kolumnrubrik i Excel?

Hur fyller jag i rader baserat på angivet cellvärde i Excel?

Hur returnerar jag en annan cell om en cell motsvarar text eller en annan i Excel?

Hur returnerar man cellvärde var femte eller nionde rad i Excel?

Hur returnerar jag den första / sista icke tomma cellen i en rad eller kolumn?