Hoppa till huvudinnehåll

Excel-tips: Redigera> Byt namn

Byt namn på ark

Hur kopierar jag ark och byter namn automatiskt i Excel?

Hur kopierar man ark och byter namn baserat på cellvärde i Excel?

Hur hittar jag och ersätter namn på arkflikar i Excel?

Hur gör jag flikens namn lika med cellvärdet i Excel?

Hur namnge ark baserat på cellvärden (från lista) i Excel?

Hur byter jag namn på flera kalkylblad i Excel?

Hur byter jag namn på kalkylblad utan att använda musen i Excel?

Hur byter jag namn på kalkylblad baserat på cellvärden i Excel?

Byt namn på arbetsböcker

Hur byter jag namn på en öppnad eller aktiv arbetsbok i Excel?

Hur byter jag namn på arbetsbok i Excel?

Övrigt

Hur byter jag namn på en tabell i Excel?

Hur byter jag namn på alla bildnamn i en mapp enligt en lista över celler i Excel?

Hur byter jag namn på flera filer i en mapp i Excel?